18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

планування Морська 10 клас 5 годин

Про матеріал

Календарно-тематичне планування до підручника 10 класу Морська, профільний рівень навчання, 5 годин на тиждень на I семестр зі змістовими лівніями та очікуваним результатом.

Перегляд файлу

КТП 10 клас  Морська (5 год в тиждень)

 

Підтема

Урок у НМК

Очікуваний результат

Змістові лінії

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Дом зав.

 

 

Екологіч-на безпека та сталийрозвиток

Громадя-нськавідповіда-льність

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінансова грамот-ність

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Рецептивні

Продуктивні

 

Зорове

сприйня-ття

Сприйняття

на слух

Усне

продукува-ння

Писемне

проду-

кування

1

Літні канікули

Розповідати про літні канікули

 

Демонструє правила поведінки

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.

 

Present Tenses

 

 

Слухають розповіді учнів про канікули

Розповідають про власні літні канікули

Есе

Розпов

про літо

2

Знову до школи

Розповідати про очікування від нового навчального року

Обговорює участь в шкільних екологіч-них заходах

 

націлює на розуміння необхідності жити разом у мирі

 

Past Tenses

 

Читають текст на картках відповідають на питання

 

Розпо-відь

 

Розп.

про відпо-чинок

Тема №1   Моя сім`я та друзі (15)

3

 

Сім’я. Сімейні  ступені. (Reading& Vocabulary)

Спілкуватися, виконуючи прості звичні завдання.

Розповідати про

емоції та почуття, які мають члени родини один до одного

 

 

Наводить

приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

Обговорює систему цінностей сучасної родини

 

Демонструє розуміння основ ефективного спілкування

Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктних ситуаціях

Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я

Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини

Словотворе-ння.

Present tenses.

 

Family

Family stages

 

Виконують тест на знання лексики

Розповідають про родину

 

Впр.4  ст. 9

 

Впр. 5-а

 ст. 6

 

Впр. 5 ст.9

 

 

4

Риси характеру.

(Reading&Vocabulary)

Розповідати про риси характеру конкретної людини

 

Present tenses

 

 

 

 

 

 

 

 

competeti-ve,  energetic, envious, imaginative, jealous, manipulative

moody

p.8

 

 

Виконання тесту

Розповідь про власні риси характеру

Впр. 1 ст.8

Впр. 2-3 ст.8-9

Вивч лексику

5

Мої давні звички. Домашні обов`язки

(grammar)

 

Розповідати про

домашні обов`язки  та риси хар-ру

батьків

дискутує довкола питань  органі орган обовязків еколог-го спрямування

 

 

 

 

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

 

 

 

 

обговорює вибір

обов`язків, які приносять користь для здоров’я

 

 

 

 

Складає розподіл обов`язків у родині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsible, selfish, sociable, spoilt,

Sensitive

ЛО Household chores

 

Виконання тесту на знання рис

Робота в парах

Виконання роботи на

картках

Написати текст про

родину 19 реч.

6

Активізація та удосконалення

грам матеріалу

Вміюти чітко застосовувати  часи

 

 

націлює на уміння розрізняти безпечні та небезпечні ситуації для добро будо родини

 

Present Tenses

Past Tenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь про дом обов`язки

Робота на картках

 

Вивчграм матер

Роб на картках

7

Друзі дитинства.

(Listening)

 

 

 

Давати характеристи-

ку друзям, описувати стосунки з найкращими друзями

 

 

усвідомлення себе як учасника спільноти своїх друзів,

 

 

 

 

 

Лексика для написання есе

Впр7, 8 ст 11

Слухають аудіо про стосунки

Обговорюють стосунки між друзями

Робота на картках

Напис есе 12 реч про стос між друзями

8

Мої стосунки

З родиною (Speaking)

Спілкуватися, виконуючи прості звичні завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уміння ефективно взаємодіяти разом у сім’ї

 

 

Usedto +

Infinitive

Would to do

Ст. 13

Впр. 6 ст.10

Впр 4 ст 13

 

Розп про стосунки в родині

Впр. 1 ст.12; Впр3 ст.13

.

Впр. 2 ст.13

Напис есе про стосу сто в родині

 

9

 

Удосконалення грам матеріалу

Застосовуюти

знання на практиці

 

 

Дискутує щодо якості та цінності життя, уміння проектувати власні дії на захист середовища

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи

Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших

Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру

Демонструє розуміння основ ефективного спілкування

Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфліктних ситуаціях

Аналізує вплив конфліктної поведінки на здоров’я

 

Презентує план  пошуку  справжніх друзів

 

 

 

 

 

 

 

Future continuous tense

Usedto +

Infinitive

 

 

Впр 7 ст.15

 

 

Впр 5,6  ст.14;

Вивч грам матеріал

10

Відношення молоді до сучасних трендів

(Reading)

Читаюти текст та знаходять необхідну інформацію.

Лексика з тексту

Text “ Tattoos”

Впр 1,2 ст 16

 

 

Впр. 3 ст.17

Впр 4, ст 18.

11

Стосунки між родичами

Вміюти критично оцінювати ситуацію

 

Multi-generational

Harmonious

Entitled

potential

Впр 5, ст.19

 

Розп про стосунки з родичами

Впр 6, ст.21

ЕСЕ стос.  з

Родич.

12

Тренування аудіативної навички.

Вміюти розпізнавати інформацію на слух

 

Впр1,2,3 ст 22;

 

 

 

 

Занотовують прослух інфор-ю

Від на пит. Generation gap  ст.24

13

Друзі.Роль членів родини. Підлітки.

Тренування мовленнєвої компетенції.

Вміюти висловлювати думку в усній формі.

 

 

 

 

Обговорення пит. на ст23-25

 

Відповідно на пит. звички ст 24

14

Письмо: процес чи навичка. Writing the essay

 Давати характеристику друзям, описувати стосунки з найкращими друзями

 

Лексика ст.27

 

 

Впр 1, 2, ст. 26-27

Впр.3, ст.26

Впр.4, стю28

15

Мій найкращий друг. Написання есе

Описувати риси характеру

 

 

 

 

 

 

Напис. есе

16

Рефлексія навчальної діяльності (Check your skills)

Розуміти інформацію про особистісні характеристики та застосування матеріалу на практиці

Present Tenses

Future continuous tense

Usedto +

Infinitive

 

Впр. 1  ст.18

Впр.5 ст.28

Впр.6 ст29

Впр.1 ст.30

Впр.4 ст 31

 

Впр. 7 ст.29

Впр.3, ст.31

Впр 2, ст.30-31 повтор грам

17

Контрольна робота з теми « Family and friends”

TEST

Повт. слова

 

Тема №2  Cпорт ( 16 год)

18  

Види спорту

Розповідати про найпопулярніші види спорту та улюблені

уміння презентувати та обговорювати проекти щодо збереження довкілля та забезпечення сталого розвитку через спортивні заходи

Повідомляє про перспективи свого  спортивного вибору

Оцінює свої здібності і можливості на шляху до мети

Дискутує навколо емоційного комфорту в спорьі

Обговорює матеріальні критерії і мотиви для вибору

.

Лексика ст.33

 

Впр.2 ст.33

Впр.1

ст.33, Впр.4 ст34

 

Впр.3ст.34

Впр.5 ст.35

Вивч слова

19 

Спорт обладнання та місце проведення

Спілкуєтися, виконуючи

прості звичні завдання,

що вимагають простого і

прямого обміну

інформацією

 

ст .33

TEST

Впр.7 ст.35

Впр.11 ст.37

Впр.8 ст.36

Впр.10 ст.37

Впр.6

ст.35

Впр. 9

ст.36

напис обл. для 7 вид.спорту

 

20 

Частини тіла

Знати частини тіла та пояснює застосування в спорті

Повідомляє про перспективи свого професій-ного вибору

Усвідомлює важливість «розумних» цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними,

доречними і визначеними у часі

 

Дискутує навколо емоційного комфорту в майбутній професії

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових

можливостей сучасних професій

 

Tense Revision

 

ст.33

 

Впр 13 ст 38

Впр.14 ст 39

Впр 12, ст.28

Впр.17 ст 40

Впр 15, ст.39

Впр.16 , ст 40

Есе

Спорт в моєму житті

 

21   

Удосконалення граматичного матеріалу

Вміти застосовувати conditionals I, II

conditionals I, II

 

 

 

Впр.2,3

ст.42

Впр.1

ст.41

Впр.4, ст 42

Робота на картках

22  

Удосконалення граматичного матеріалу

Вміти застосовувати Gerund and infinitive

Gerund and infinitive ст..42-43

 

 

Впр 5, ст.43

Впр.8,ст.44

Впр.10,ст.45

 

 

Впр6,7ст.44

 

Впр.9-11 ст.45

 

 

 

 

 

 

 

23

Спортивні змагання

Висловлювати власне ставлення до змагань та ділиться досвідом

 

пояснює взаємозв’язок спортивних ігор  і навколишнього середовища

 

демонструвати себе як  активного учасника команди

 

 

Аналізує наслідки ігор на здоров`я людини

 

Розробляє схему розстановки гравців свого класу

 

 

 

Впр 2

ст.47

Впр.1 ст.46

 

Впр3,4 ст.48

24   

Історія походження футболу

Розповідати  історію походження футболу та суть гри

 

 

Впр5, ст.52

 

ст.51-52

Впр.7 ст.54

Впр4 ст.50

 

Впр 6,7 ст.53-54

25   

Найвідоміші види спорту

Обговорювати найвідоміші види спорту

уміння презентувати та обговорювати  спортивні проекти щодо збереження довкілля та забезпечення сталого розвитку

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностейі потреб суспільства.

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору

вибору

Обговорює позитивний та негативний вплив занять спортом на здоров`я людей

 

Обґрунтовує підприємницьку компетентність, керування власним життям та кар’єрою

оє

 

 

 

Ст.55

Впр.8, ст.55

Розповідає про відомі види спорту

ст.56

Есе відом

Вид спорту

26

Написання есе

Твоє ставлення до спорту

Вміти в письмовій формі викладати думки

 

 

 

 

Обговоритиставлення до спорту

Нааписати про ставлення до спорту

Розпов есе

27

Спорт.

Тренування аудіативних навичок.

Вміти вибирати потрібно інформацію з прослуханого

 

ЛО теми

Впр.1,2,3,4

Ст.57

 

 

 

Повтор грам і лексики

28

.Спорт в нашому житті.

Тренування мовлення.

Вміти бути активним учасником бесіди.

 

 

Впр 3

ст.58

 

Впр 1,2 ст.58

Впр.5, ст.59

 

 

Впр.6,6.ст.59

 

 

29

Спорт у Великій Британії та США

Порівнювати різницю спорту між країнами

 

 

TEST

Робота на картках

 

картки

Розп про спорт однієї країни

30

Тренування написання твору з вираженням власного погляду

Вміти написати твір

 

 

 

 

 

 

 

Впр.2, ст.60

 

ст.60-61

Впр.4

Впр1 ст.60

 

Впр.3 ст.61

Впр.5 ст.61

31

Робота над проектом “Ukrainian famous sportsmen”

Створити проект

 

 

 

 

 

Робота в групах

Створюють проект

Представити проект

32

Активізація та узагальнення навчального матеріалу з теми « Sport

Розуміти інформацію за темою та застосовує граматику на практиці

Past Simple

Used to

Be+ used to

So/ or

 

Впр 1ст.62

 

Впр 2, 3 ст 62-63

Впр 4 ст.64

 

 

Впр 5,6 ст.64

33

Контрольна робота з теми « Sport

 

 

 

 

TEST

 

Повт.слова

Тема №3 Їжа та напої (16)

34

Смакові властивості продуктів харчування

Обговорювати

смакові властивості продуктів харчування 

Оцінює переваги органічних продуктів

 

Усвідомлює себе як учасника спільноти чия думка є важливою

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я.

Наводить приклади збалансованості власного раціону

Розподіляє кошти  на продукти  харчування

Складає перелік  покупок

Обґрунтовує корисність раціонального харчування

 

 

 

Like

Dislike

Would like

 

 

 

 

 

 

 

Want

Feel like

Should

Shouldn`t

Articles

Conditional III

 

Назви фруктів та овочів та смаки

Впр.3 ст.66

Впр.5 ст.67

 

Впр 4 ст.66

Впр 1, 2 ст.65

 

 

Впр 6,7 ст.67-68

вивч слова

 

 

35

Здорова їжа

Розповідати про необхідність вживати здорову їжу

Впр.11 ст.69

поживні речовини

 

Впр 12 ст.69

Впр9, ст.68

 

Розповідає про поживну їжу

Впр 8,10 ст 68

36

Удосконалення граматичного матеріалу

Використовувати у мовленні умовні речення 1 типу

 

 

Впр 5,6 ст.73

Впр1, ст.71

 

Впр2,ст.71

Впр 3, 4 ст.72

 

Впр 4 ст.72

Вивч грам

37

Манери в ресторані

Володіти манерами поведінки  в ресторані та демонструє

 

Уміє вести себе  пунктуальну в групі людей

 

Складає

список манер

 

 

 

ст.75

TEST

Впр1-2

 ст.74

Впр. 3,4 ст.77

Запис манер

Вивч манери

38

Фаст фуд- це корисно чи шкідливо?

 

Розуміти вплив фаст фуду на здоров`я

уміння ефективно взаємодіяти разом , цінувати культурні надбання свого народу та інших

Аналізує вплив фаст фуду на здоров`я

 

 

 

 

Впр 5 ст 77

Обговорює користь та шкідливість фаст фуду

Робота на картках

Робота на картках

39

Українські  та англійські національні

страви )\

 

Знати українські страви та порівнює з англійськи стравами .

уміння пояснювати залежність людини від природніх ресурсів; демонструє знання екологічно чистих продуктів та володіє методами підтримки еколог ситуації

 

Складає меню українських страв  та англ

 

Назви страв української та англійської кухні

 

Впр 7, ст.80

Впр 6

ст.78-79

Висловлює думку до вподобань страв тієї чи іншої країни.

Впр.8

ст 80

Напис про улюблену страву

40

Вплив кольору на поживність їжі.

Знаходити, розуміти і передавати важливу інформацію

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я

Презентує власні вподобання продуктів за кольором

 

Ст. 81-83

Впр 8 ст.80

ст. 81

Впр.9 ст 82

Розповідає про ставлення до солодощів

Впр.8

ст 80

Впр.10 ст.83

41

Удосконалення аудіативних навичок.

Активно застосовувати прослухану інформацію.

 

Ст.84-84

Впр. 1, 2,

ст 84-85

Впр 4 ст.85

Впр.6 стю 85

 

 

 

Впр. 5, ст 86

напис відп на питання.

42

Звичаї харчування у Великій Британії

Знати та розповідати про харчування у Великій Британії

 

 

 

 

TEST

картки

 

 

Розпов про харчування Британії

43

44

Тренування мовленнєвої компетенції

Приймати активну участь в іншомовному  спілкуванні

 

 

 

обговорювати позитивні та негативні наслідки від вжив вжив певних продуктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Would you like?

 

 

Впр 4, 5 ст 89

Впр.6 ст.90

Впр1, 2 ст.87-88

Впр 8 ст.91

Впр.3,7 ст.90

 

 

 

 

Впр 9 ст.91

Впр 10.ст 92

Впр 8 ст.91

Підг розпов «Food and drinks”

45

 Написання листа-рекомендації

 

Вміти  написати листа-рекомендацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні фрази

Ст. 93

 

 

Впр 1 ст.93

Впр 2 ст.94

 

Впр.3 ст.94

Впр.4 ст.95

46

Похід до ресторану

Вміти вести діалог з офіціантом

 

 

 

 

 

 

TEST

картки

Робота в парах

Написання діалогу

Вивч діалог

47

Приготування страв за рецептами.(Speaking)

Вміти писати рецепт

уміння оцінювати вплив навколишнього середовища на здоров’я людей  через вживання продуктів харчування

 

 націлює на усвідомлення себе як учасника спільноти своїх друзів

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки.

Демонструє  план приготування їжі

 

Лексика готування

 

картки

Розпов про улюблений рецепт

Пишуть рецепт

Презентувати улюбл рецепт

48

Узагальнення навчального матеріалу з теми « Food

Розуміти інформацію за темою та застосовувати граматику на практиці

 

 

Впр 1

ст.96

Впр 2 ст.96

 

Впр 4 ст.98

Впр 3 ст.97

Повтор грам і лексики

49

Контрольна робота з теми «FOOD

 

TEST

Повт. слова

 

Тема №4  Природа та погода (13)

 

 

 

 

50

Погода

Розповідаюти про погоду

Усвідомлює причино-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

 

 

 

 

 

Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини

 

 

 

 

 

 

Ст.99 та ідіоми

TEST

картки

Впр 3 ст.100

Розпов про погоду в регіоні

Впр 1 ст.99

 

Впр 2 ст.99-100

51

 Природні катастрофи

Аналізувати та розповідати про вплив катастроф на життя людства

 

 

 

 

.

Ст. 99

 

Впр 3ст.100

 

Обговорює вплив катастроф

Складає список чиників

Описує 3 катастрофи.

52

 Cвіт тварин

Вміти назвати та описати рослини

Уміє  проектувати власні дії на захист довкілля; пояснює   взаємозв’язок людини і навколишнього середовища

 

розуміє необхідність жити разом у злагоді; висловлює власне ставлення до природнього різноманіття.

 

Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини

Демонструє розуміння необхідності використання енергозберігаючих технологій,створення заповідниквв для збереження  твариного та рослиного світу.

 

Впр.5 ст.101

TEST

 

Cкл план саду

Впр 6

ст. 101

Напис про рослин. світ місцевості

53

Навколишнє середовище

Розповідати про стан навкол середовища

 

Ст.99

TEST

Робота на картках

Обговорює стан навкол середов

Впр.8 ст.102

Моя улюб-лена страва.

(рецепт)

54

Світ тварин

Розповідати про твариний світ місцевості проживання.

 

Ст.99

Картки

Ст.102

Розповідає про тварин місцевості

Впр 7

ст. 101

Впр.9 ст.103

55-56

Удосконалення граматичного матеріалу

Вміти застосувати граматичний матеріал на практиці

уміє обговорювати ефективне та раціональне використання природніх ресурсів

Indirect object

Direct object

Ст.105

So that

So…..that

Such…that

 

 

Впр 6

ст. 108

 

 

Впр 1,2 ст.105

Впр.3 ст.106

Впр 5 ст.102

Will

Going to

ст.107

 

 

Впр 7 ст.108

Впр.8 ст.109

Впр.4, 5 ст.107

.Впр.9, 10 ст.109

57

Кругообіг води в  природі

Описувати кругообіг води в природі

 

 

 

Розподіляє кошти

на продукти харчування

 

 

Ст. 110

 

Впр.1,2,4ст.110-111

Впр.3 ст.110

Розповідають про кругообіг

Впр 5

ст. 112

 

 

58

 Стан землі під загрозою

Розуміти екологічні проблеми сьогодення

 

 

Демонструє розуміння необхідності використання енергозберігаючих технологій

 

Впр.6 ст 113

Впр.9

ст 114

Впр.7 ст 113

Впр 9 ст.114

 

Розповідає про чиники забруднення землі.

Впр 10 ст.115

59

Тренування мовленнєвої компетенції

Брати активну участь в обговорені проблем навк.серед.

 

 

 

 

ст.   118

 

 

Впр.1 ст.118

Впр.2 ст.119

Ст.19 відп на пит. про погоду

60

Написання листа-доповіді

Вміти написати листа-доповідь

розрізняти безпечні та небезпечні  погодні ситуації

Розумієнеобхідність жити разом у мирі ,злагоді з природою

Дбає про здоровий спосіб життя та екологію

 

 

 

 

 

Впр.1 ст.120 Впр.3 ст.121

Впр.2 ст.120

 

Впр.4 ст.121

61

Узагальнення матеріалу з теми « Nature

 

 

 

 

 

Впр.3 ст.124

 

Впр 1 ст.122

Впр 2,5 ст.123

Part II

ст.122

62

Контрольна робота з теми « Nature

 

 

 

 

 

TEST

Підгот до конт

 

 

 

Тема № 5. Наука і технології (12)

 

63

Випадкові відкриття

 

Володіти інформацією про випадкові відкриття та скороченими назвами

 

Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних  технологій для вирішення екологічних проблем

уміє висловлювати власне ставлення до

сучасну засобів мас.інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини

Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин

 

Впр.4, 5

ст.127

 

Впр.1ст.126

Впр.5 ст.128

 

 

Впр.2,3

ст.126

Впр.7 ст. 128

Вивч слова

 

64

Удосконалення граматичного матеріалу

Вміти застосовувати правила на практиці

The future perfect

The future continuous

p.129

 

 

 

 

Впр1,2  ст.129

Повтор грам

Роб на картках

 

65

Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті.

Основні частини комп'ютера.

Читати і розуміти інформацію про комп’ютери та їх використання в особистих, освітніх та комерційних цілях

 

 

Test

Картки

Обговорює роль сучасних засобів комунікації

 

Розповідати про суч засоб. комунікації

 

66

Віртуальна реальність

 

 

 

 

Порівнювати позитивні та негативні сторони вірт. Реальност

 

Обговорює важливість сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних  технологій дл вирішення екологічних проблем

уміння фурмулювати особисті ціннісні пріорітети в світі технологій; демонструє себе як учасника малої громади – свого класу, своєї школи

 

 

 

 

 

уміння фурмулювати особисті ціннісні пріорітети

 

 

 

 

 

уміння фурмулювати особисті ціннісні пріорітети

 

 

 

 

 

 

Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій на здоров’я людини

Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікацій та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр.2 ст.131

Впр.1 ст.130-131

 

Впр.3 ст.131

Есе

Я і вірт.реальність

 

67

Час цифрових технологій

Володіти інформацією про відомі технології

 

 

Впр.4 ст 131-132

 

 

Впр.5 ст.1333

Впр 6,7 ст.134

 

68

Винаходи майбутнього

Аналізувати та прогнозувати винаходи майбутнього

 

 

Впр.8 ст.135

 

 

Впр.9 ст.136

Впр.10 ст.137

Есе

Мій винахід

 

69

Тренування аудіативних вмінь.

Демонструвати вміння почути основну інформацію

 

 

Впр1,2,3 ст.138

Впр.4-5 ст.139

 

 

Впр.3 ст.138

Роб на картках

 

70

Розвиток мовленнєвої компетенції

Вміти вести активну бесіду за темою

 

 

 

 

Впр .1 ст.140

 

 

Есе

Спілкування в соц. мережах

 

71

Написання твору

Вміти писати твір

 

 

 

Ст.141

 

Впр.1 ст.141

Роб на картках

 

72

 

Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті.

Основні частини комп'ютера.

Читати і розуміти інформацію про комп’ютери та їх використання в особистих, освітніх та комерційних цілях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уміння ефективно взаємодіяти разом у

групі, команді

 

 

 

 

розуміє потребу працювати разом, уміє наводити приклади взаємодопомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складає список та описує найпопулярніші соціальні мережі

 

Phrasalverbs.

Grammarpoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

картки

Для чого я використовую

Інтернет.

 картки

Вивч частини комп`

ютера

 

73

Узагальнення матеріалу з теми « Science and technologies”

Написання електроного листа

Складати електроний лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output, software, a website, online, to access, to surf Впр.3ст.78

 

 

 

Впр.1 ст.142

Обговорює соц..мережі

Пише листа

Повтор лексики і грам

 

74

Контрольна робота з теми

« Science and technologies”

Демонструвати знання з теми

уміє пояснювати взаємозв’язок людини і навколишнього середовища

Усвідомлює себе як учасника спільноти своїх друзів, активного члена гуртка, спортивної секції, команди, уміє визначати достовірність інформації

 

уміє пояснити правила безпечної поведінки онлайн; уміє впорядковувати власний робочий день, тиждень з дотриманням здорового способу життя

Складає власний план роботи для підготовки до написання контрольних робіт; демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

 

 

 

 

TEST

Повтор грам

 

75

Повторення та узагальнення граматичного матеріалу

Повторити лексичний і граматичний матеріал

Used to

Conditionals I II

 

 

 

 

 

Картки

Повт граматику

 

76

Контроль письма

Демонструвати вміння застосовувати граматику на письмі

 

 

 

 

 

TEST

 

 

77

Контроль читання

Демонструвати вміння знаходити основну інформацію з прочитаного

 

 

 

TEST

 

 

 

 

78

Контроль аудіювання

Демонструвати вміння сприймати тексти на слух

 

 

TEST

 

 

 

 

 

79

Контроль говоріння

Демонструвати навички говоріння

 

 

 

 

TEST

 

 

 

80

Узагальнюючий урок за I семестр

 

Повторити основний матеріал за I семестр

 

 

 

Повторення лексичного та граматичного матеріалу

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Тарада Вероніка Сергіївна
  Будь ласка, поділіться планування на ІІ семестр! Дуже прошу. Буду дуже Вам вдячна!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 вересня 2018
Переглядів
1473
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку