Початкові відомості про статистику.

Про матеріал
Конспект уроку. 9 клас. Представлений комбінований тип уроку об’єднує колективну та індивідуальну раціоналізаторську та інноваційну професійно-творчу діяльність педагога та учнів. В умовах як очного так і дистанційного навчання дитина розвивається як індивід, особистість, враховуються її індивідуальні особливості, розвиваються творчі здібності, уміння толерантного спілкування , впроваджуються життєтвотворчі технології, що забезпечують успіх та індивідуальний прогрес кожного здобувача освіти.
Перегляд файлу

Урок алгебри 9 клас

Вчилель: Агапова Ольга Вікторівна

Тема: Початкові відомості про статистику.

Освітньо-виховні завдання теми: забезпечення комфортних умов в опануванні теми на досягнення особистого прогресу кожного здобувача освіти, ознайомлення з палітрою професій.

Навчальна мета: формувати уявлення про статистику, як науку, її методи та характеристики, компетенцію структурувати дані, діяти за алгоритмом та складати алгоритм; формувати ключові компетентності учнів у галузі природничих наук, інформаційно-комунікаційну, культурну,  громадянську і соціальну компетентності, підприємливість та фінансову грамотність, інноваційність;

Розвиваюча мета: розвивати критичне та креативне мислення учнів у процесі аналізу й синтезу даних для обробки інформації, розвивати медіаграмотність;

Виховна мета: виховувати ціннісне ставлення до власного здоров′я, формувати усвідомлення важливості математики як  універсальної мови науки, техніки; мотивувати на свідомий вибір професії.

Формування наскрізних змістових ліній:

Математична компетентність:

Формування уміння оперувати числовою інформацією, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Формувати вміння будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Інформаційно-цифрова компетентність:

Формувати уміння діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Міжпредметні зв’язки: математики з інформатикою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

А.Г. Мерзляк, В.В.Полонський, М.С. Якір с.235-247;

Ілюстративний матеріал: Google презентація, опитувальник Kahoot, mentimeter, Google форма, рандомне колесо wheelofnames.com

 

Хід уроку

І. Організація класу.

Епіграф до уроку: “Кожна людина народжується для якогось діла”.   (Е. Гемінґвей)

 • Прочитайте епіграф до сьогоднішнього уроку, як ви його розумієте?
 • Вдячна за ваші думки. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож “ТОП  професій майбутнього”. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Тема уроку “Початкові відомості про статистику”. Основні поняття теми: середнє значення, мода, медіана, полігон частот.
 • Запишіть тему. Візьміть олівець будь-якого кольору, який вам сьогодні до вподоби з кольорів, які вибачити (цеглинки лего) підкресліть знайомі поняття. Які поняття підкреслили? Сформулюйте мету уроку.
 • Які кольори вибрали для підкреслення? Чому?
 • Я обрала зелений колір. Зелений це колір, який символізує надію та мудрість. Маю надію, що сьогоднішній урок стане пазликом для мудрих рішень в майбутньому.
 • Ми вирушаємо в подорож кольоровими шляхами. Зараз ідемо всі разом дорогою “Пізнання”.

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу

 • Пройдіть за посиланням та дайте відповіді на питання анкети Професійна зацікавленість” (сканують QR-код)
 • Давайте разом сформулюємо поняття математичної статистики.

Відповідь:

Математична статистика - розділ математики, що вивчає математичні методи систематизації, обробки та дослідження статистичних данних для наукових та практичних висновків.

Вибірка - скінченна сукупність незалежних результатів спостереження.

Нашу подорож почнемо з моєї професії. Вчитель. Як наша тема використовується в моїй діяльності.

Проаналізуємо результати вашої останньої самостійної роботи:

 

Бал за с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість учнів

0

0

2

3

2

2

2

7

5

2

2

1

 

Частотна таблиця. В ній числа другого рядка - частоти; вони показують, як часто трапляються у вибірці ті чі інші їх значення. Знайдемо середній бал за самостійну роботу вашого класу.

==7,4647

Середнє значення вибірки називають середнє арифметичне усіх її значень.

    Медіана вибірки - це число, яке “поділяє” навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки.                                                                   3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,10,10,11,11,12

медіана - 8.

 • Повернемось до анкети. Погляньте на результати.

Побудуємо частотну таблицю за результатами анкети.

 

Напрямки

природничі

суспільно-наукові

технічні

мистецтво

немає зацікавлень

філологічні

математичні

Кількість учнів

1

7

5

5

3

5

4

Відносна частота

3,33%

23,33%

16,67%

16,67%

10%

16,67%

13,33%

 

Вибірки характеризують цетральними тенденціями: модою, медіаною, середнім значенням.

Мода вибірки - це те її значення, яке трапляється найчастіше. (суспільно-наукові).

Результати статистичного дослідження можна подати у вигляді: таблиці, стовпчастої діаграми (гістограми), кругової діаграми, графіка.

Хвилинка для очей

Погляньте на картинку. Уявіть себе в лісі, відчуйте його прохолоду, занурьтесь в його загадковість. Погляньте на перше дерево, потім загляніть в хащу, зупиніть погляд на самому дальньому дереві. На перше, на останнє. Погляньте донизу, що у вас під ногами, потім догори, знайдіть поглядом  верхівку найвищого дерева. Вниз-вгору. Переведіть погляд на найблище дерево справа, потім - зліва. Закрийте очі, уявіть себе в лісі, який подобається саме вам. (Повторити вправу).Відкрийте очі.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

 • Об'єднаймось в групи по кольорам, які ви обрали на початку уроку.
 • Маємо 6 команд. 
 • Пропоную переглянути відео про професії майбутнього. Кожна команда рандомно обирає одну професію, яку в кінці уроку презентує.
 • Перше завдання командам вишикуватись по числу народження членів команди (число пишемо на аркуші). Знайти медіану данного варіаційного ряду.
 • Для того, щоб забезпечити робітників взуттям потрібно скласти частотну таблицю розмірів взуття працівників. Зробіть це в своїй команді та знайдіть моду вибірки, відносну частоту кожної позиції.
 • Виконайте завдання в Kahoot за посиланням.
 • Подумайте, як всі ці завдання та поняття, з якими ми познайомились сьогодні можуть бути пов’язані з професіями майбутнього.
 • На плакапі запишіть 5 прикладів. А також з геометричних фігур намалюйте прилад, який характерезує дану пррофесію.
 • Презентуйте ваші роботи. (15 хв.)

V. Підсумок уроку.

 • Наша подорож добігає кінця.
 • Оголошується команда переможниця, оцінюються учні за індивідуальними картками. В картці ставиться три оцінки: учень оцінює свою роботу на уроці сам, роботу учня оцінює команда і оцінка вчителя ( + 1 бал бонуса учасникам команди переможця до загальної оцінки). Оцінка виставляється як середнє арифметичне по трьох оцінках.
 • Пройдіть опитування.
 • Домашне завдання: перегляньте відео за посиланням, виконайте завдання в Google формі
 • Бажаю успіхів, на все добре.

Чому цей урок можна вважати інноваційним?

Цей урок іноваційний тому, що на уроці учень є суб’єктом, рівноправним партнером процессу навчання, розширені межі діалогового поля,  залучення учнів до діалогу в процесі оволодіння новим матеріалом,  інтеграція реалізується впровадженням в освітній процес цифрових інструментів;  урок спрямований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, шляхом зачипання емоційно-мотиваційної сфери, формує дух командної роботи, збуджує творчі сили, розвиває творче мислення, формує мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності.

Представлений комбінований тип уроку об’єднує колективну та індивідуальну раціоналізаторську та інноваційну професійно-творчу діяльність педагога та учнів. В умовах як очного так і дистанційного навчання дитина розвивається як індивід, особистість, враховуються її індивідуальні особливості, розвиваються творчі здібності, уміння толерантного спілкування , впроваджуються життєтвотворчі технології, що забезпечують успіх та індивідуальний прогрес кожного здобувача освіти.

Робота над уроком дала можливість поєднати реалізацію, як навчальної мети, так і профорієнтаційні методи роботи з молоддю. Також використаний широкий спектр інформаційних та інтерактивних технологій. Що дає інтеграцію навчальну (математика, інформатика), виховну (здоров’язберігаючі аспекти, профорієнтаційні, усвідомлення важливості математики). Освітній процес є цілісним, в якому у повній мірі реалізується концепція НУШ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Агапова Ольга
Додано
10 серпня 2021
Переглядів
545
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку