Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу на 2021-2022 н.р. (Бевз)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри для 9 класу на 2021-2022 н.р. (Бевз)
Перегляд файлу

___________________________________

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

 Заступник директора з НВР

_______________________________

 (підпис)

_______________________________

     (ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри

для 9 класу на 2021 /2022 н. р.

       __________________________

Розглянуто на засіданні МО  _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Г.П. Бевз, В.Г. Бевз

   згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

Алгебра, 9 клас

(2 годна тиждень, І семестр – 48 год,  ІІ семестр – 57 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Повторення

1

 

Повторення вивченого матеріалу за 8 клас

 

2

 

Повторення вивченого матеріалу за 8 клас

 

3

 

Повторення вивченого матеріалу за 8 клас

 

4

 

Контрольна робота «Діагностична»

 

Тема 1. НЕРІВНОСТІ

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивостічислових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

5

 

Аналіз контрольної роботи. Загальні відомості про нерівності

 

6

 

Загальні відомості про нерівності.

 

7

 

Властивості числових нерівностей

 

8

 

Подвійні нерівності

 

9

 

Розв’язування задач і вправ

 

10

 

Розв’язування задач і вправ

 

11

 

Нерівності зі змінними

 

12

 

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків  

 

13

 

Розв’язування задач і вправ

 

14

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

15

 

Розв’язування задач і вправ

 

16

 

Розв’язування задач і вправ

 

17

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

 

18

 

Розв’язування задач і вправ

 

19

 

Розв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.

 

20

 

Розв’язування задач і вправ

 

21

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

22

 

Контрольна робота  за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

 

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf(x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

23

 

Аналіз контрольної роботи. Функції. Властивості функції.

 

24

 

Властивості функції.

 

25

 

Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

 

26

 

Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

 

27

 

Розв’язування задач і вправ

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Розв’язування задач і вправ

 

30

 

Розв’язування задач і вправ

 

31

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

32

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

33

 

Розв’язування задач і вправ

 

34

 

Розв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів

 

35

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

36

 

Контрольна робота  за темою: «Функція. Властивості функції»

 

37

 

Аналіз контрольної роботи. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

38

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

39

 

Розв’язування задач і вправ

 

40

 

Розв’язування задач і вправ

 

41

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

42

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

43

 

Розв’язування задач і вправ

 

44

 

Розв’язування задач і вправ

 

45

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

46

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

47

 

Розв’язування задач і вправ

 

48

 

Підсумковий урок

 

ІІ семестр

49

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

50

 

Розв’язування задач і вправ.  Представлення навчальних проектів

 

51

 

Розв’язування задач і вправ

 

52

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

53

 

Контрольна робота  за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня»

 

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

54

 

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності

 

55

 

Числові послідовності

 

56

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

57

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

58

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

59

 

Розв’язування задач і вправ

 

60

 

Сума перших п членів арифметичної прогресії

 

61

 

Розв’язування задач і вправ

 

62

 

Розв’язування задач і вправ

 

63

 

Контрольна робота за темою «Арифметична прогресія»

 

64

 

Аналіз контрольної роботи. Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-гочлена геометричної прогресії

 

65

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-гочлена геометричної прогресії

 

66

 

Розв’язування задач і вправ

 

67

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-гочлена геометричної прогресії

 

68

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

 

69

 

Розв’язування задач і вправ

 

70

 

Розв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.

 

71

 

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

 

72

 

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

 

73

 

Розв’язування задач і вправ

 

74

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

75

 

Контрольна робота за темою: «Геометрична прогресія»

 

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

76

 

Аналіз контрольної роботи. Основні правила комбінаторики

 

77

 

Основні правила комбінаторики

 

78

 

Розв’язування задач і вправ

 

79

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

 

80

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

 

81

 

Розв’язування задач і вправ

 

82

 

Класичне означення ймовірності

 

83

 

Розв’язування задач і вправ

 

84

 

Початкові відомості про статистику.  Способи подання даних та їх обробки

 

85

 

Розв’язування задач і вправ

 

86

 

Розв’язування задач і вправ Представлення навчальних проектів.

 

87

 

Розв’язування задач і вправ

 

88

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

89

 

Контрольна робота за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ

90

 

Аналіз контрольної роботи. Числові функції.

 

91

 

Функції. Властивості функцій.

 

92

 

Розв’язування задач і вправ

 

93

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

94

 

Розв’язування задач і вправ

 

95

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

96

 

Розв’язування задач і вправ

 

97

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

98

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

99

 

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

 

100

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

101

 

Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності

 

102

 

Числові послідовності

 

103

 

Елементи прикладної математики

 

104

 

Елементи прикладної математики

 

105

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пасічник Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
Інкл
До підручника
Алгебра 9 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
Додано
28 серпня 2021
Переглядів
3694
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку