Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Політика прискорення та її наслідки в Україні Розробка уроку за освітньою технологією перевернутого навчання

Про матеріал

Розробка уроку за технологією перевернуте навчання, яка є альтернативою традиційному. «Перевернуте навчання» розширює інформаційний простір для учнів, розвиває критичне мислення..

Перегляд файлу

Тема: Політика прискорення та її наслідки в Україні

Мета:

 • На конкретних прикладах через відеоматерівли та документи показати необхідність суспільних перетворень в СРСР та Україні, розкрити суть перебудовчих процесів та їх особливості в Україні;
 • Сприяти розвитку уваги, пам’яті, оволодінню учнями операціями розумової діяльності (аналіз, синтез, систематизація, класифікація, узагальнення)
 • Працювати над розвитком критичного мислення учнів
 • Ознайомити вихованців із засобами взаємовідносин держави та громадян; сприяти засвоєнню позитивного досвіду будівництва демократичної держави, громадянського суспільства.
 • Розвивати комунікативну та соціальну компетентності, виховувати толерантне ставлення до подій минулого
 •  Виховувати учнів у дусі патріотизму і утверджувати ідеали демократії. Сприяти осмисленню ролі людини в історії та її відповідальності за свої вчинки

Очікувані результати      Після цього уроку учні зможуть:

 • визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні;
 • складати синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, у світі;
 • на основі різних джерел інформації: характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х pp. XXст.;
 • описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами «перебудови» суспільного життя                                                Обладнання: підручник, документи, тестові завдання, відеоматеріали, ноутбук, історичні атласи та карта

Основні поняття і терміни: перебудова, стратегія «прискорення», демократизація, гласність,  антиалкогольна кампанія.

Основні дати: 1985 - 1991 рр.. - період перебудови в СРСР; квітень 1985 року – Пленум ЦК КПРС

 Методи роботи на уроці:

1. Словесні (розповідь, бесіда).

2. Пояснювально – ілюстративні (робота з таблицями, історичними джерелами, з підручником, словникова робота).

3. Інтерактивні (робота в парах, ПРЕС, самоаналіз умінь і навичок);

Форми роботи на уроці:

1. ПРЕС

2. Обговорення переглянутих фрагментів з документальних фільмів.

3. Робота над ключовим питанням уроку.

4. Самостійна робота учнів з історичними джерелами.

5. Робота з підручником.

6. Висвітлення учнями власних позицій щодо питань уроку.

7. Оцінювання роботи учнів на уроці.

8. Використання ІКТ (презентації, відеоролики).

 Тип уроку: урок формування і вдосконалення знань, умінь і навичок

 

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Визначення цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Прийом «Занурення в урок»

Пропонуємо учням проаналізувати історичний анекдот з опорою на опрацьований вдома матеріал https://classroom.google.com/o/ODkzNTc4NzAxNlpa

Під час соціологічного опитування у бабусі запитують:

 • Як ви вважаєте, хто перебудову вигадав – учені чи Горбачов?
 • Звісно ж, Горбачов.
 • А чому ви так вважаєте?
 • Якби вчені вигадали, то вони спочатку провели б досліди на тваринах.
 1. Приїхав кореспондент до села й запитує колгоспників:
 • У вас голова колгоспу перебудувався?
 • Так.
 • А секретар місцевої партійної організації?
 • Теж перебудувався.
 • А аргоном?
 • А ось агроном не встиг. Лісу не вистачило.

Про який історичний період йде мова?

Як до описаного суспільного явища ставилося населення країни?

Очікувані відповіді:

П е р е б у д о в а (рос. «перестройка») — теоретично-політична програма реформування командно-адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР. Метою перебудови був перехід до демократичного соціалізму та ринкової економіки, що зумовлювалось низкою факторів

Коротка розповідь вчителя про початок «перебудови»

На середину 80-х рр. СРСР охопила економічна, соціальна і політична криза, що безпосередньо відбивалася на морально-психологічному стані суспільства. Спроби реанімувати систему силовими методами під час короткого перебування при владі Ю. Андропова (листопад 1982 р. —лютий 1984 р.) не виправдали себе. Обрання на вищі партійні й державні посади престарілого і тяжко хворого К. Черненка перетворилося на загальний фарс, проте за ним стояли консервативні, неосталіністські сили.

У березні 1985 р., після смерті К. Черненка, постало питання про нового генерального секретаря ЦК КПРС. На пленумі ЦК КПРС (11 березня) лідером партії, за вирішальної підтримка А. Громика, було обрано 54-річного секретаря ЦК КПРС І члена політбюро Михайла Горбачова, який уособлював реформаторське крило вищого керівництва КПРС. На квітневому пленумі 1985 року Горбачов вперше заявив про «необхідність перебудови господарського механізму»

 • Як ви вважаєте, про які історичні процеси ми дізнаємося, коли почнемо вивчати реалізацію політики «гласності» на практиці, її наслідки?

ІІІ. Актуалізація знань учнів

Пригадайте, що таке перебудова, з сфери життя суспільства вона мала охопити

Учні складають схему самостійно, потім коментують завдання, які треба було розв’язати  по кожній із сфер                                                                

                               Складання схеми «Перебудова в суспільстві»                                         

                                                      ПЕРЕБУДОВА

 

ІV. Етап формування і вдосконалення знань, умінь і навичок учнів

 1. Робота у групах – трійках.                                                                                       Завдання для 1групи: спираючись на матеріал підручника, відеоматеріал визначте причини «перебудови»

Завдання для 2 групи: спираючись на матеріал підручника, відеоматеріал     визначте етапи перебудови

Завдання для 3групи: спираючись на матеріал підручника, відеоматеріал визначте суть політики прискорення та її наслідки для України

Презентація результатів роботи груп

 1. Фронтальна робота з класом

Робота з документами  опрацюйте уривки з історичних документів та визначте, які сподівання покладав народ на процес «перебудови»

1. Леонід Кравчук, перший президент України

«Нам хотілося, щоб все це змінилося: цей консерватизм, щорічні похорони генсека, щорічні виклики вночі, писати від ЦК траурні документи… Все це настільки вже обридло, настільки було неавторитетним, що коли було проголошено перебудову й визначено основні її шляхи — насамперед науково-технічний прогрес (це те, на чому найдовше у своїй доповіді

зосередився Горбачов: що нам потрібні нові технології, що ми не можемо відставати від Заходу)— це було сприйнято більшою частиною пленуму на «ура». …Основне значення перебудови полягало в тому, що вона відкрила очі партійним керівникам, інтелігенції, політичній еліті на те, що ми відстали від західних країн на 50–100 років».

2.Валентина Кирилова, директор видавництва Соломії Павличко «Основи»

«Я добре пам’ятаю той час. Це була моя остання студентська весна на історичному факультеті. Ми не чекали жодних роз’яснень від викладачів кафедри історії КПРС. Ми все давно розуміли, жадали змін, хотіли правди та свободи. Або хоча б їхньої ілюзії. Курс на перебудову? Дайош перебудову! Ми потребували зміни напрямку руху, ми втомилися рухатися в нікуди. Це була надія».

 1. Сергій Шевчук

«Пригадую, як ми захоплювалися «раннім» Горбачовим, як збиралися біля екранів телевізорів, коли він виступав із промовами, кожна з яких розвінчувала великий міф. Слова були красивими, але за ними не виявилося діла».

Індивідуальні відповіді учнів за методом ПРЕС:

я вважаю, що..

тому, що…

наприклад...

отже,... таким чином...

V. Підсумки уроку Розв’язання проблемного питання

- Використавши презентацію до уроку, матеріал підручника ст.206-208 , визначте причини провалу політики перебудови

- Чи справедливе, на вашу думку, твердження деяких західних політологів про "перебудову" як про "революцію в СРСР"? Чому7

VІ. Рефлексія

Михайло Жванецький в період перебудови пожартував так «Скажіть, перебудова вже відбулася, чи буде ще гірше?» Як ви думаєте, чому з’явився цей жарт?

VІІ. Етап оцінювання та самооцінки роботи на уроці.

VІІІ. Домашнє завдання:

 1. Переглянути матеріали на сайті https://classroom.google.com/o/ODkzNTc4NzAxNlpa
 2. прочитати ст.204-205. підготувати матеріал про односельців – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Картинки по запросу В умовах тперебудови поширення набуло нормований розподіл по карткової системи (талони).

 

Похожее изображение

 

Карткова і талонна системи

В умовах тотального дефіциту широкого поширення набуло нормований розподіл по карткової системи (талони).

Приклад норм за талонами: 0,5 кг вареної ковбаси на людину в місяць, 400 г бутербродного масла на людину в місяць, дві півлітрівки горілки на

дорослу людину в місяць. Крім того за картками (талонами) продавалися цукор, чай, тютюнові вироби. У деяких регіонах майонез та кондитерські вироби. Асортимент промтоварів - від мила, прального порошку і сірників до калош ( Ташкент, 1991) і жіночої білизни ( Єлець, 1991).

Назви талонів теж відрізнялися: від принизливо-прямолінійних "картка на хліб", "талон на картоплю", до дипломатично-обтічних - "Замовлення на покупку" ( Ирбит, 1992), "Запрошення на оформлення замовлення" ( Іркутськ, 1985), "Книжка молодят" (Ташкент), "візитна картка покупця" (Москва, 1991), "Лімітна картка" ( Нижній Новгород, 1991). Ну, а десь,

і з турботою: "Алкоголь - ворог вашому здоров'ю" (талон на горілку, Курган, 1991).  Товарний дефіцит досяг піку в період " перебудови " економіки СРСР. Слід враховувати значну різницю між умовами початку-середини 80-х і останніми роками існування СРСР, в силу того, що в 1987-1990 були прийняті численні рішення, повністю розбалансована і без того погано організовану систему постачання населення.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Дякую за цікавий урок!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 червня 2018
Переглядів
9219
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку