Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Про матеріал
Конспект уроку розроблений за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585) Матеріал допоможе учителям сформувати уявлення учнів про розчини як багатокомпонентні системи, ознайомити з їх класифікацією, розвинути уміння пов’язувати знання, здобуті раніше на уроках хімії та інших предметів, з новою темою, розвинути в учнів логічне мислення, показати учням значення розчинів у природі й життєдіяльності людини, виховати дбайливе ставлення до природи
Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ: Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини.

МЕТА УРОКУ: розвивати знання учнів про розчини; формувати уявлення учнів про розчини як багатокомпонентні системи;  ознайомити з класифікацією розчинів; показати значення розчинів у природі й життєдіяльності людини; розвивати уміння пов’язувати знання, здобуті раніше на уроках хімії та інших предметів, з новою темою; розвивати логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи

ХІД УРОКУ

І.        Організація класу.

Перевірка присутності і готовності учнів до уроку. Відповіді на запитання учнів.

ІІ.       Мотивація уроку.

ІІІ.      Повідомлення теми, мети уроку.

IV.      Актуалізація знань.

Бесіда.

 1. Як ви гадаєте, що називають розчинами?
 2. Розчини є сумішами чи хімічними сполуками?
 3. Чи можна розчини розділити на індивідуальні компоненти? Як?
 4. Де в житті ви зустрічаєтеся з розчинами?
 5. Наведіть приклади розчинів.

V.   Вивчення нового матеріалу.

1. ПОНЯТТЯ ПРО РОЗЧИНИ. ЗНАЧЕННЯ РОЗЧИНІВ У ЖИТТІ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

Розчини часто зустрічаються в природі. Розчини є значно складнішими системами, ніж здається на перший погляд.

Розчини - це гомогенні суміші змінного складу, які побудовані з кількох компонентів. Речовину, яка знаходиться в агрегатному стані, що й розчин, називають розчинником (або дисперсійним середовищем), а інші компоненти називають розчине­ними речовинами (або дисперсною фазою).

Маса розчину складається із суми мас розчинника і розчинених речовин, оскільки маса позначається m, то маємо :    m розчину = m розчинника + m розчиненої речовини

 Про роз­маїття розчинів у природі та їхнє використання в практичній діяль­ності людини використовується матеріал підручника, з яким учні знайомляться самостійно.

Висновок: розчини в повсякденному житті: для приготування їжі, під час миття та прання, використання побутових засобів хімії, парфумерія, ліки, фарби, лаки тощо; в промисловості: харчова, текстильна, фармацевтична, хімічна, металообробна, сільське господарство  та ін.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ЗА РОЗМІРАМИ РОЗЧИНЕНИХ ЧАСТИНОК ТА ЗА АГРЕГАТНИМ СТАНОМ ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ АБО ДИСПЕРСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА. (Відеофайл)

Бесіда.

 1. Що таке суміш?
 2. Які бувають суміші?
 3. Що таке однорідні та неоднорідні суміші?

Дисперсні системи - це системи, які складаються із найдрібніших частинок, що рівномірно розміщені в середовищі, яке може бути газоподібним, рідким або твердим тілом – у вигляді маленьких частинок (кристалів, крапельок або бульбашок).

Класифікація дисперсних систем за розмірами розчинених частинок.

Дисперсні системи зустрічаються в природі й у повсякденному житті. Основна ознака, якою характеризуються розчини - однорідність. За цією властивістю розчини відрізняються від механічних сумішей. Однак розчини не мають постійного складу, і в цьому полягає їхня основна відмінність від хімічних сполук. За розмірами частинок розчини поділяють на суспензії, колоїдні й істинні розчини. Крім відмінності в розмірах частинок, ці розчини відрізняються одне від одного стійкістю в часі.  

Грубодисперсні системи - розмір частинок 10~7м<r<10~5 м (речовина знаходиться у вигляді невеликих частинок)

Суспензії – це розчини, в яких частинки твердої речовини розподілені між молекулами води, їх видно неозброєним оком.

Емульсії – це розчини, в яких частинки будь-якої рідини розподілені між молекулами іншої рідини.

  Аерозолі – зависі, у яких крапельки рідини рівномірно розподілені між молекулами газоподібної речовини 

Пил – зависі, у яких частинки твердої речовини рівномірно розподілені в газоподібній речовині

Піни – зависі, у яких газоподібні речовини рівномірно розподілені в рідкій речовині

    Колоїдні розчини - розмір частинок 10~9м<r<10~7м (речовина знаходиться у вигляді агрегатів кількох молекул)

Колоїдні розчини в природі відіграють важливу роль у фізіологічних процесах, також мають велике значення в хімічному виробництві.

Гелі або холодці являють собою драглисті опади, які утворюються при коагуляції золів. Полімерні гелі: кондитерські, косметичні, медичні та природні.

Ефект Тфндаля - якщо пропустити через колоїдний розчин промінь світла, то з’явиться конус, що світиться в розчині.

Істинні розчини - розмір частинок r<10~9м (речовина знаходиться у вигляді окремих молекул)

VI.  Закріплення знань учнів.

Бесіда.

 1. Які системи називаються розчинами?
 2. З яких компонентів складається розчин?
 3. Яке значення розчинів в житті людини?
 4. Чим відрізняються істинні розчини від дисперсних систем?
 5. Наведіть приклади різних дисперсних сис­тем, у тому числі й розчинів, які можна віднести до того чи іншого класифікаційного типу.

Гра «Вірю, невірю»

 1. Усі речовини добре розчиняються у воді.
 2. Вода, цукор, пісок – добре розчиняються у воді.
 3. Крейда, сода питна, пісок – у воді не розчиняються.
 4. Та речовина, яка розчиняється у воді називається розчинником.
 5. Газоподібні речовини у воді не розчиняються.

Тести

 1. Позначте визначення суспензії:

А.  Система, в якій частинки твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами води (рідини).

Б.  Система, що складається з розчинника і розчиненої речовини.

В.  Система, в якій дрібні краплинки рідини рівномірно розподілені між частинками іншої рідини.


 1. Встановіть послідовність

А. Завись

Б. Істинний розчин

В. Колоїдний розчин

Г. Емульсія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Однорідна система, в якій частинки не можна побачити неозброєним оком. 
 2. Однорідна система, в якій частинки твердої речовини або рідини розподілені між молекулами розчинника.
 3. Це розчин, у якому частинки будь-якої рідини розподілені між молекулами іншої рідини.
 4. Це розчин, у якому частинки можна побачити за допомогою мікроскопа, їх розмір від 1нм до 150нм.

 1. Заповніть проміжки у виразі: … розчини – це розчини, в яких … розчиненої речовини не можна … за допомогою...
 2. Вкажіть найповнішу відповідь.  Рідкі  розчини утворюються при розчинені  у рідкому розчиннику:

А. Газів і твердих речовин.

Б. Рідин і твердих речовин.

В. Газів, рідин і твердих речовин.

 1. Допишіть вираз: Маса розчину … з … розчинника і маси… речовини
 2. Дайте відповідь на запитання: «Що видно, коли нічого не видно?»

VIІ.     Завдання додому.

 1. Вивчити §1 підручника.
 2. Виконати завдання після параграфа.
 3. Підготувати повідомлення на тему «Значення розчинів у життєдіяльності живих організмів», «Значення розчинів у промисловості»

VIIІ.   Підсумок уроку.

Підсумовується  робота учнів на уроці, визначаються змістовні і слабкі відповіді, виставляються оцінки за урок.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 1. Попель П.П. Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П.Попель, Л.С.Крикля – К.: ВЦ «Академія», 2009 – 232 с.: іл. (книга двох авторів).
 2. Дігавцова Л.Ю. Хімія. 9 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі / Л. Ю. Дігавцова — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 128 с. — (Серія «Конструктор уроку»). (книга одного автора).
 3. Старовойтова І.Ю. Усі уроки хімії 9 клас / І.Ю.Старовойтова, О.В.Люсай. – Х.: Вид. Група «Основа», 2009 – 239, [1]с.: іл.,табл. – (Серія « 12 – річна школа»). (книга одного автора).
 4. Григорович О.В. Хімія. 9 клас: Розширене календарне планування уроків  /  О.В. Григорович, О.М. Гостинникова, А.В. Трушина   – Х.: Веста: Видавництво «Ранок»,  2007. – 96 с.  – (На допомогу вчителю). (книга трьох авторів).
 5. Григорович О.В. Хімія. 9 клас: Плани-конспекти уроків / О.В.Григорович, А.В.Віценцик, О.М. Гостинникова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 304 с. + Додаток (16с.). – (Серія «Майстер клас») (книга трьох авторів).
 6. Ольховик М.М. Хімія. Підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання / М.М. Ольховик, Л.І. Нікітенко– Х.: Країна мрій, 2008. – 104 с. (книга двох авторів).
 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kuchka.info/znachennya-rozchyniv-u-pryrodi-ta-zhytti-lyudyny-rozchyny-i-joho-komponenty-rozchynnyk-rozchynena-rechovyna-voda-yak-polyarnyj-rozchynnyk.html (електронне джерело).
 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1893 (електронне джерело). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.myshared.ru/slide/895591/ (електронне джерело).
 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chemistry.in.ua/grade-9/solutions-and-dispersed-systems#more-1124 (електронне джерело).

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
9 березня
Переглядів
209
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку