7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Поради вчителям-гуртківцям "Виявляємо та розвиваємо творчі здібності"

Про матеріал
Поради вчителям, що ведуть творчо-літературні гуртки. Матеріал із досвіду роботи із учнями, що навчаються віршувати.
Перегляд файлу

    

Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

                                  КРОК до творчості

Моя мета: Виховати людину нового покоління, використовуючи компетентнісно – орієнтовані педтехнології.

Моє педагогічне кредо: розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Життєве кредо: Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше…

                                                         Льюіс Керрол «Аліса у країні Чудес»  

 

Посередній  учитель розповідає,
Хороший учитель пояснює,
Кращий учитель демонструє,
Великий учитель надихає

D:\Фото\Таня\IMG_3063.JPG

 

                 Літературна студія «Свічадо» - крок до творчості.

      Ніяка школа не може дати знання на все життя, але може  дати дитині розвиток добрий,  правильний, навчити її працювати творчо і  самостійно.

Дитина тільки тоді зможе стати особистістю, коли буде всебічно розвинена.

       Саме позакласна робота, за Б.С. Кобзарем, дозволяє поширити і поглибити знання школярів, зміцнити набуті на уроках навички та вміння, розвинути здібності дітей, задовільними їх, різнобічні інтереси, сформувати самостійність, організувати практичну суспільно корисну діяльність, дозвілля дітей. Позаурочна робота дозволяє збільшити час цілеспрямованого педагогічного впливу на учнів.

      При цьому зміст, методи й організаційні форми позаурочної роботи, зауважує О. Худяков, менш регламентовані ніж у навчальному процесі. Учитель початкових класів маж можливість побудувати позакласну роботу цікаво, задовольнити потреби кожної дитини в активності, самодіяльності, у спілкуванні з однолітками, що не завжди є можливим на уроках.

     Отже всі форми та методи роботи, котрі я  використовую в позаурочний час, спрямовані на розвиток  креативних здібностей учнів. “Розумний, глибокий аналіз  – перша сходинка в оволодінні методами дослідження і прийомами творчої праці. Вміти поглянути на пройдений шлях, щоб оцінити його!”.
Ці слова В.Сухомлинського стали дороговказом у моїй  творчій праці.
    Проводжу  заняття в літературній студії «Свічадо»  за  спостереженнями  і  уявою  з  теми  “Чарівна хмаринка», «Вечірня зірка», «Барви осені» .  Щоб  створити  в  учнів  відповідний  настрій,    використовую  для  бесіди  вірші,  загадки, музику, картини, відеофільми, читаю власні поезії.
     На  заняттях  впроваджую  дидактичні  ігри,  кросворди,  в  яких  обов’язково  є  елементи  пошуку. Творча  гра  є  одним  з  важливих  видів  діяльності – “ уяви  собі…”, засобами  слова розповісти про картину , яка малюється в дитячій уяві. Проводжу конкурс шифрувальника, кодуючи якийсь термін, це урізноманітнює роботу.  

   Наступна  гра  “ Розшукаємо  друга ,  що  згубився “( дитина  дає  словесну  характеристику  товаришеві, використовуючи художні засоби.  А  ми  намагаємось  його знайти  серед  дітей.    У  кабінеті  для  кожного  учня  є  папка «Послідовність  написання вірша, оповідання, засоби художнього мовлення, стилі і типи мовлення, віршовані розміри тощо». Під  час  заняття   діти  можуть  використовувати  методичні матеріали та  поради  для  творчості тієї  чи  іншої  теми.

     Готуючись до занять, відповідно до змісту, мети та цілей я визначаю оптимальну форму діяльності як для себе,  так і для школярів, використовую сучасні методичні прийоми з урахуванням вікових  та індивідуальних особливостей  учнів.
     Інтерес до літературної творчості  прищеплюю  шляхом створення на заняттях  творчої, емоційно-піднесеної атмосфери; прагненням цікаво, нестандартно та водночас доступно викладати свої думки із застосуванням художніх засобів.
     Залюбки залучаю школярів до декоративно-прикладної творчості, музики,  під час яких  вони практично пізнають зв’язки між різними видами мистецтва, виробляють навички художнього оформлення думки.
    Готуючись до занять,  я користуюся таким цікавим методом наочного навчання естетичного сприймання творів мистецтва, як попередня організація виставок ілюстрацій, репродукцій картин, перегляд  книг поезій, прослуховування творів (прози і поезії) ; упродовж кількох днів даю учням можливість самостійно, в довільній формі, розглядати виставлені роботи, у такий спосіб ненав’язливо залучаючи дітей до написання  творів, потім проводжу обговорення  створеного, написаного, визначаю та нагороджую переможців.
     Працюючи над проблемою «Формування творчої особистості засобами  художнього слова», у пошуках оптимальних методів керівництва розвитком творчих здібностей і композиційних умінь та навичок, розробила    «Індивідуальний зошит з розвитку творчих здібностей та креативності  учнів»,  у якому  на кожне заняття,  відповідно до програми, розробила вправи, що спонукають дитину мислити творчо, креативно.

      Усі форми та методи роботи, котрі використовую  , спрямовані на розвиток  креативних здібностей учнів. 
      Готуючись до заняття, велику увагу приділяю вибору матеріалу, використовую доступність, можливість в осяжному часі отримати результат та його практичну вжитковість.  Я переконана, що з  багатьох предметів,  що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний потенціал належить мистецтву з притаманним йому впливом на свідомість і  підсвідомість особистості. Так як у сучасному житті електронізація, комп’ютеризація впевненими кроками ідуть  вперед, виникає необхідність привертати увагу дітей до витоків прекрасного. Тому саме мистецтво(музики, слова) здатне виховувати справжню духовність, плекати творчу особистість.
      Великого значення  надаю  розвитку творчої особистості, формуванню художньо – образного мислення, засвоєнню мови мистецтва, форм, жанрів, стилів, а також інших теоретичних знань і технологічних умінь. Це: розширення художнього  досвіду, опанування елементарними художніми уміннями та навичками у практичній діяльності, набуття досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості; збагачення емоційно - почуттєвої сфери;  розвиток художніх і загальних здібностей, виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та емоційно – ціннісного ставлення до мистецтва; виховання художніх інтересів, смаків, морально естетичних ідеалів, потреби  у художньо – творчій самореалізації та духовно – естетичному  самовдосконаленні відповідно до вікових можливостей; формування універсальних якостей творчої особистості.
     Сьогодні  багато  говориться  про  відродження  української культури, духовності, коріння  яких  сягає  у  глибину  сивих  століть.   Майбутнє  українського  народу  нині  за  шкільними  партами, наше  суспільство  буде  таким, які  уявлення  про  світ  ми, вчителі , виховаємо у  дітей  сьогодні.
     Я  поставила  перед  собою  проблемним  завданням :  формувати творчу  особистість засобами   мистецтва слова. Для  цього  прагну зробити все можливе для виховання справжньої духовності, розвитку творчої особистості, здатності до художньо-творчої самореалізації та духовного самовдосконалення.
     " Усі види мистецтва служать  найвеличнішому з мистецтв - мистецтву жити на землі, „- сказав Бертольд Брехт,  я розумію , що суспільство покладає на вчителів   мистецтва слова велику надію, а значить зобов'язує зробити все  для належного естетичного виховання підростаючого покоління, тому переконана, що виховний потенціал мистецтва слова  міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали - первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, у   ставленні  до  світу . З- поміж інших видів мистецтва ,  мистецтво слова є унікальним  у  вирішенні  завдань  як художнього,  так і особистісного  розвитку  громадського  і  духовного  становлення  підростаючого  покоління.
     " Завдання наставника : не  інформувати ,  а  формувати " - зауважив  знаменитий французький просвітитель Мішель Монтель.   Я переконана, що  вчитель-словесник  має  на  заняттях завжди прагнути створити  творчу   позитивно  активну  емоційну  атмосферу,  як справжній  чарівник - казкар,  повинен обгорнути  дітей  своєю  природною  щирістю,  доброзичливістю.  особливим  артистизмом,  витонченим розумінням  прекрасного  і  глибокою   повагою  до  вихованців  та результатів  їхньої  творчості.
     Атмосферу  захопленості,  предметом  та  мистецтвом  у  цілому  створюю  шляхом  використання  різноманітних  типів нестандартних занять:   серед природи, мить-сюрприз ,  година-свято,  гра-конкурс,  мандрівка  у  світ  слова, урок-діалог культур, урок-екранізація,    урок-виставка,  урок-екскурсія  до  парку,    урок-розгадка таємниці  знайомих творів,  бінарне заняття, година-відкриття та  інші.
      Переконана і в тому, що : емоційність,  зацікавленість,  захопленість - обов’язкові  компоненти  мистецтва слова  .  Коли  діти,  захоплюючись  роботою,  наспівують  собі, дивляться у вікно чи заплющають очі –  не  роблю  зауважень,  якщо  це  не   заважає іншим.
      Із  захопленням  мої  вихованці  працюють на таких заняттях,  а я  хочу,  щоб  вони відчували  себе  вільно,  розкуто. Ніколи  їх  не  стримую,  коли  вони  дружно  сміються.  Розумію - найближча  мета  досягнута, вірш  сподобався  їм,  а  наступним  завданням  буде  більш  детальніше.    

      Для  мене  заняття  – це  витвір  мистецтва,  в  якому  присутні  і  краса , і  натхнення  думки,  і  радість  пошуків,  створенні  спільними  зусиллями  учня  і  вчителя.

Часто практикую інтегровані заняття у літературній  студії “Свічадо», де література вивчається в поєднанні з іншими видами мистецтв (живописом, архітектурою, скульптурою, музикою) і іншими предметами (історією, українською літературою, краєзнавством).
      Навчаю  не  просто  творити,  а  думати  кольорами,  слухати  себе  і  передавати  відчуття   засобами  мистецтва слова.
       Уся  моя праця направлена на возвеличення і облагородження учнів, робить витонченими їх почуття, вносить радість у життя, підвищує інтелектуально-культурний потенціал нашого суспільства.

     У літературній студії  «Свічадо» школярам неодмінно забезпечується педагогічна підтримка шляхом співробітництва, ініціювання, упередження, рефлексії тощо. Форми надання такої підтримки різноманітні і спрямовані на вирішення проблем кожної дитини. Самоактуалізація, самореалізація і творчість дітей здійснюється за рахунок організації практичної літературної діяльності у групах та індивідуально; шляхом підтримки дитячої ініціативи, організації вільних дискусій, зустрічей з поетами і письменниками, інтелектуальних і творчих конкурсів, презентації наслідків особистої творчості юних обдарувань.

      Діяльність літературної студії «Свічадо» спрямована на вирішення таких завдань:

 оволодіння початковими знаннями з основ літературної творчості;

набуття вмінь та навичок віршування, створення нарисів, ессе;

 формування інтелектуальних вмінь;

розвиток образного мислення школярів;

 виховання цілеспрямованого, наполегливого прагнення до творчості;

формування культури творчої праці.

       Діяльність літературної студії завжди спрямована на залучення школярів до розумної праці, організації продуктивного дозвілля в галузі літературної творчості.

 

 

http://nosivka-school.ucoz.ru/problema_shkoli.jpg

 

 

docx
Додано
18 січня
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку