Порівняльна характеристика освіти Чехії та України

Про матеріал
Порівняльна характеристика освіти Чехії та України. Розлянуто особливості чеської системи освіти. В кінці подано таблиці.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Порівняльна характеристика освіти Чехії та України

Номер слайду 2

Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.

Номер слайду 3

Чеська система освіти. У Чехії існує така система освіти: дошкільнапочаткова середня вищабезперервнааспірантура. Обов’язковою є дев’ятирічна освіта - зазвичай діти відвідують школу з шести до п’ятнадцяти років, дев’ятирічне навчання поділяється на два цикли гімназії: восьмирічна або шестирічна. У цій країні приділяється велика увага дитячим освітнім програмам. Розроблений так званий “празький метод” , який перетворює дітей з пасивних об'єктів навчання в активних учасників освітнього процесу. У дошкільних закладах діти вивчають іноземні мови і розвивають творчі здібності. Чеська шкільна освіта- одна з найтриваліших серед західних країн- 13 років. Навчання в державних школах безкоштовне.

Номер слайду 4

Дошкільна освіта в ЧехіїТакі установи називають материнськими школами, бувають державними і приватними. Дошкільна освіта включає в себе розвиваючі заняття, прогулянки, екскурсії, навчання основам іноземних мов. Усі заняття відбуваються в інтегрованій та ігровій формах. Багато занять проводяться на свіжому повітрі. Також у садках прищеплюють любов до їхньої культури, традицій та народного фольклору. Нерідко можна зустріти групи з дитячого садка в ляльковому чи великому театрі. Здобути дошкільну освіту обов'язково повинні всі діти в останній рік перед школою.

Номер слайду 5

У чеській школі учні навчаються 13 р.: І рівень - початкові класи (1-5 кл.); ІІ рівень - загальна школа, гімназія (6-9 кл.); ІІІ рівень - середня школа, ліцеї, коледжі, (10-13 кл.). Школа І та ІІ рівнів (1-9 кл.) називається основна школа і є обов’язковою для всіх. Після закінчення школи учні обов’язково складають державні екзамени з трьох предметів: чеська мова, іноземна мова, математика, а також два-три шкільні екзамени за вибором учнів. До ВНЗ екзамени складають окремо.

Номер слайду 6

Початкова чеська школа. До першого класу діти йдуть навчатися у 6-річному віці. Ще до початку занять адміністрація школи проводить співбесіду з батьками, розповідає їм про правила і традиції школи, знайомить з вчителями. Навчання починається о 8.00 годині ранку. Зазвичай, у найменших школярів всього лише 4 уроки на день. У Чехії популярні спеціалізовані школи, але пройти конкурс до цих закладів не так просто. Особливістю навчання школярів є те, що вони часто їздять на екскурсії або проводять уроки просто неба. Вчителі із задоволенням їздять з учнями по визначних місцях Чехії – у такий спосіб дітвора вивчає історію своєї країни. Навчальний рік триває 10 місяців – з 1 вересня по 30 червня.

Номер слайду 7

Середня освіта Середні школи Чехії можна поділити на три основні групи:1. Гімназії.2. Середні спеціальні школи.3. Середні спеціальні училища. У сьомому класі в Чехії існує зимовий курс, коли учні їдуть в гори, щоб навчитися кататися на лижах. І серед не обов’язкових курсів – заняття танцями. У чеських школах популярні виступи учнів. Вони презентують танцювальні та вокальні номери як разом, так і з педагогами та директором. Іноді подібні концерти проводять два рази – для однокласників і для батьків. Для оцінювання в чеських школах використовують 5-бальну систему, але навпаки:5 – погано; 4 – задовільно; 3 – добре; 2 – дуже добре; 1 – чудово.

Номер слайду 8

Гімназії вважаються престижними навчальними закладами та мають певне спрямування: математичне, гуманітарне чи природничо-наукове. Зазвичай, такий навчальний заклад обирають, коли дитина одразу націлена вступати у ВНЗ. У гімназії школярі можуть вступати з 5,7 та 9 класів і після успішного складання іспитів, гімназисти легко вступають у виші. Технічні школи готують студентів до технічних вишів. Навчання в таких школах триває чотири роки, з урахуванням обраної професії. Професійні навчальні заклади. Існують дворічні школи, де учень отримує навички для практичної професії. Також є коледжі із довшим терміном навчання (це 4-5 років), де можна отримати і диплом із певної спеціальності, і повну середню освіту та вступити до вищого навчального закладу.

Номер слайду 9

Учитель у чеській школі - це модератор навчального процесу, а не лектор. Основний персонаж у школі - учень. Учителі - партнери учнів. Вони співпрацюють для досягнення спільної мети. Чеським учням виставляється оцінка за поведінку. Учень може бути залишений на другий рік. Обов’язкове навчання - дев’ять класів, але якщо учень двічі залишається на повторний курс, то може закінчити навчання після сьомого класу. Між школою та батьками може бути укладений договір, де в письмовій формі виписані обов’язки і права учасників договору. Договір тристоронній: батьки - дитина - школа.

Номер слайду 10

Важливе значення надається практичному спрямуванню знань. Для обдарованих дітей та для дітей з особливими потребами створюють індивідуальні програми. Цим займається вчитель-предметник, шкільний психолог, спеціальний педагог. За особливих умов дитина може навчатися вдома. Спеціалізація та профілізація забезпечується через варіативну складову та за рахунок матеріальної бази школи.

Номер слайду 11

На рівні школи укладається «Шкільна програма». Це документ, який створюється педагогічним колективом школи , виходячи з концепції освіти Чеської Республіки, що прописана в «Білій книзі». Концепція визначає освітні програми на кожний шкільний ступінь та п’ять ключових освітніх компетенцій: навчальна; комунікативна; соціальна; громадянська; професійна. Роботу комісій координує педагог, який пройшов спеціальну підготовку. Він слідкує, щоб створений документ відповідав законодавству. Директор погоджує «Шкільну програму» зі шкільною радою, до якої входять представники засновника школи, вчителі, батьки і повнолітні школярі.

Номер слайду 12

Вища освіта. Після закінчення середньої школи школярі мають вибір піти навчатися до середнього професійного училища, середньої спеціальної школи або до гімназії. В гімназії учні мають навантаження як в університеті. Для отримання хорошої оцінки їм потрібно дійсно докласти багато зусиль, адже навіть педагоги вимагають від учнів знати матеріал на високому рівні. У Чехії число приватних вишів набагато більше за державних. Проте побутує думка, що саме якісні знання можна отримати в державних університетах. У Чехії кожний студент може самостійно складати собі розклад, завдяки чому серед тижня може бути вільні 1-2 дні. Навчальний рік триває з середини вересня до кінця червня та поділений на два семестри.

Номер слайду 13

Україна. Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту,

Номер слайду 14

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї та дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Дошкільними закладами освіти є: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, сімейні, прогулянкові, дошкільні заклади компенсуючого для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбінованого типів з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячі садки інтернатного типу, дитячі будинки та інші.

Номер слайду 15

Повна загальна освіта в Україні є обов’язковою і надається у різних типах закладів освіти. Основним з-поміж них є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: І – початкова школа ( 1-4 класи), що забезпечує початкову загальну освіту, ІІ – основна школа ( 5-9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту, ІІІ – старша школа ( 10-11 класи), що забезпечує повну загальну середню освіту. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи ( з поглибленим вивченням окремих предметів або початковою допрофесійною підготовкою), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань.

Номер слайду 16

Позашкільна освіта та виховання спрямовуються на розвиток здібностей, талантів у дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні. До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади. Професійно-технічна освіта зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, підвищення професійної кваліфікації. Відповідними закладами освіти є: професійно-технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійні училища, навчально-виробничі центри,центри підвищення і перепідготовки робітничих кадрів,навчально-курсові комбінати, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

Номер слайду 17

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. Вищими закладами освіти є : технікуми (училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети та інші. Для вищих закладів освіти встановлено чотири рівні акредитації: І – технікум, училище, інші прирівняні до них вищі заклади освіти; ІІ – коледж, інші прирівняні до нього вищі заклади освіти; ІІІ і ІV рівні ( залежно від наслідків акредитації) – інститут, консерваторія, академія, університет.

Номер слайду 18

Післядипломна освіта ( спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів) сприяє одержанню нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглибленню професійних знань, умінь за спеціальністю, професією. До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути, (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення, навчально-курсові комбінати; підрозділи вищих закладів освіти ( філіали, факультети, відділення та інші); професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах. Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіо навчальні програми тощо.

Номер слайду 19

Україна

Номер слайду 20

Чехія

Номер слайду 21

Проєктне рішення. Провідні цінності освіти: людиноцентризм, толерантність, миролюбство,екологічна безпека, дотримання прав людини, солідарність. Гуманістично-орієнтований підхід до формування нової людини-активної, енергійної, розум і душа якої знаходяться в злагоді. Школярі часто їздять на екскурсії або проводять уроки просто неба. Вчителі із задоволенням їздять з учнями по визначних місцях Чехії – у такий спосіб дітвора вивчає історію своєї країни. Принципи навчання в школі: навчальний рік:- з 1 вересня по 1 липня, навесні та восени- тиждень канікул, зимові- 10 днів(22 грудня по 2 січня)Закриті школи- не можуть зайти без дозволу на територію батьки і сторонні люди. діти мають спеціальні чіпи для входу. Домашні завдання: задають мало- 2-3 рази на тиждень. На додаткові заняття діти не ходять, тільки на гуртки. Кожний студент може самостійно складати собі розклад, завдяки чому серед тижня може бути вільні 1-2 дні

Номер слайду 22

Головним пріоритетом розвитку системи освіти є курс на перетворення її в ґрунтовну та якісну галузь. На сьогодні вважається край важливим наблизити українську освіту до міжнародних стандартів, збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками, оптимізувати структуру, забезпечити високоякісними кадрами. Вирішення соціальних та економічних проблем, що стоять перед освітою, буде залежати від того, чи вдасться забезпечити максимальну мобілізацію можливостей і реалізацію здібностей кожної людини як суб'єкта діяльності.

Номер слайду 23

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Людина і світ, Презентації
Додано
11 листопада 2023
Переглядів
457
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку