Портфоліо. Французька мова. 5 клас

Про матеріал
Дане портфоліо особистих досягнень учнів розміщено у підручнику Французька мова для 5 класу Надії Чумак, Тетяни Кривошеєвої. Запропонована мною форма портфоліо дозволить колегам роздрукувати та надати учням для заповнення після вивчення відповідної теми. Учні зможуть зберігати цей документ та аналізувати рівень власних досягнень по кожній темі.
Перегляд файлу

MON PORTFOLIO / МІЙ ПОРТФОЛІО

 

 

 

Unité 1 / Розділ 1 Niveau A1 / Рівень А 1         Mes amis et moi

Évalue tes progrès dans l’apprentissage du français. Coche (+) la bonne case.

Оціни свої досягнення у вивченні французької мови. Відміть (+) потрібну клітинку.

  1. COMPREHENSION ORALE /

CПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1.Je comprends les questions simples sur moi.

Я розумію прості запитання стосовно мене.

 

 

 

2.Je comprends les mots de salutation et de prise de congé.

Я розумію слова привітання та прощання .

 

 

 

  1. PRODUCTION ORALE /

УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1.Je sais saluer et prendre congé en français.

Я вмію вітатися та прощатися французькою мовою.

 

 

 

2. Je peux demander et donner des informations telles que: Я можу запитати та надати таку інформацію: • le nom • le prénom • l’âge.

 

 

 

3. Je peux faire la courte description de la personne.

Я можу зробити короткий опис людини .

 

 

 

4. Je peux parler de mes goûts et des goûts de quelqu’un.

 Я можу розповісти про свої та чиїсь смаки.

 

 

 

  1. COMPREHENSION ECRITE /

ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je comprends et je lis les lettres et les mots français. Я розумію і читаю французькі букви та слова .

 

 

 

  1. PRODUCTION ECRITE /

ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. J’écris les lettres, les mots et les phrases simples. Я пишу букви французького алфавіту, слова та прості речення.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unité 2 / Розділ 2 Niveau A1 / Рівень А 1         La vie scolaire

Évalue tes progrès dans l’apprentissage du français. Coche (+) la bonne case.

Оціни свої досягнення у вивченні французької мови. Відміть (+) потрібну клітинку.

I. COMPREHENSION ORALE / CПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

  1. Je comprends les demandes d’aide.

Я розумію прохання про допомогу

 

 

 

2. Je comprends l’information concernant les matières scolaires. Я розумію інформацію стосовно навчальних предметів

 

 

 

3. Je comprends les besoins des autres. Я розумію інформацію про потреби інших

 

 

 

II. PRODUCTION ORALE / УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je peux dire quel est mon jour préféré et expliquer pourquoi. Я можу сказати, який мій улюблений день тижня і пояснити чому

 

 

 

2. Je sais dire quelles matières j’apprends en cinquième. Я вмію сказати, які предмети я вивчаю у п’ятому класі

 

 

 

3. Je peux dire ce qu’il y a dans mon sac à dos et ma trousse. Я можу назвати, що є в моєму рюкзаку та пеналі

 

 

 

4. Je peux demander l’aide et répondre à la demande. Я можу попросити про допомогу та реагувати на прохання про допомогу

 

 

 

5. Je peux parler de mes activités pendant le cours de français. Я можу розповідати про урок французької мови

 

 

 

6. Je connais les symboles et les curiosités de la France et de l’Ukraine. Я знаю символи та визначні місця Франції та України

 

 

 

7. Je peux exprimer mes besoins. Я можу висловлювати свої потреби

 

 

 

III. COMPREHENSION ECRITE / ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

  1. Je lis et je comprends et les textes courts et simples.

Я читаю та розумію прості короткі тексти

 

 

 

IV. PRODUCTION ECRITE / ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

  1. J’écris les mesages simples.

 Я пишу прості повідомлення

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MON PORTFOLIO / МІЙ ПОРТФОЛІО

 

 

 

Unité 3 / Розділ 3 Niveau A1 / Рівень А 1

MA FAMILLE. MA VILLE (MON VILLAGE) NATALE. VOYAGE        

Évalue tes progrès dans l’apprentissage du français. Coche (+) la bonne case.

Оціни свої досягнення у вивченні французької мови. Відміть (+) потрібну клітинку.

I. COMPREHENSION ORALE / CПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je comprends les conversations simples au téléphone et sur Skype. Я розумію прості розмови по телефону, Скайпу

 

 

 

2. Je comprends les information sur une ville / un village. Я розумію інформацію стосовно міста/села

 

 

 

II. PRODUCTION ORALE / УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je peux décrire ma famille. Я можу описати свою сім’ю (

 

 

 

2. Je peux dire les professions de mes parentset des parents de mes copains et copines. Я можу назвати професії моїх батьків та батьків моїх друзів та подруг.

 

 

 

3. Je peux inviter en français. Я можу запросити французькою мовою

 

 

 

4. Je peux demander l’aide et répondre à la demande. Я можу попросити про допомогу та реагувати на прохання про допомогу

 

 

 

5. Je peux décrire Paris. Я можу описати Париж

 

 

 

6. Je peux parler de ma ville/mon village. Я можу розповідати про моє місто/село

 

 

 

III. COMPREHENSION ECRITE / ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je lis et je comprends les textes simples sur Paris. Я читаю і розумію прості тексти про Париж

 

 

 

2. Je lis et je comprends les poésies en français. Я читаю і розумію вірші на французькій мові

 

 

 

IV. PRODUCTION ECRITE / ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. J’écris les lettres et les messages simples aux amis, aux parents. Я пишу прості листи і повідомлення батькам, друзям

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unité 4 / Розділ 4 Niveau A1 / Рівень А 1

LES FÊTES ET LES TRADITIONS         

Évalue tes progrès dans l’apprentissage du français. Coche (+) la bonne case.

Оціни свої досягнення у вивченні французької мови. Відміть (+) потрібну клітинку.

I. COMPREHENSION ORALE / CПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je comprends les invitations. Я розумію запрошення

 

 

 

2. Je comprends les informations sur les fêtes et les traditions. Я розумію інформацію про свята і традиції

 

 

 

II. PRODUCTION ORALE / УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

 1. Je peux dire ma date de naissance et la date de naissance de mon ami (e). Я можу сказати дату свого народження та дату народження мого друга/ подруги (

 

 

 

2. Je peux inviter chez moi. Я можу запросити до себе

 

 

 

3. Je peux accepter poliment l’invitation. Я можу ввічливо прийняти запрошення

 

 

 

4. Je peux proposer de faire un cadeau ensemble. Я можу запропонувати зробити подарунок разом

 

 

 

5. Je peux faire la liste des activités pour la fête. Я можу скласти перелік святкових розваг

 

 

 

6. Je peux dire comment je décore l’arbre de Noël. Я можу розповісти, як я прикрашаю ялинку

 

 

 

7. Je peux dire ce que les Français et les Ukrainiens mangent à Noël. Я можу сказати, що французи та українці їдять на Різдво

 

 

 

III. COMPREHENSION ECRITE / ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1.Je lis et je comprends les textes simples sur les fêtes.

Я читаю і розумію прості тексти про свята

 

 

 

  1. Je lis et je comprends les poésies en français.

 Я читаю і розумію вірші французькою мовою

 

 

 

IV. PRODUCTION ECRITE / ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

  1. J’écris la lettre au Père Noël.

Я пишу лист Діду Морозу

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MON PORTFOLIO / МІЙ ПОРТФОЛІО

 

 

 

Unité 5 / Розділ 5 Niveau A1 / Рівень А 1

L’HOMME ET LA NOURRITURE

Évalue tes progrès dans l’apprentissage du français. Coche (+) la bonne case.

Оціни свої досягнення у вивченні французької мови. Відміть (+) потрібну клітинку.

I. COMPREHENSION ORALE / CПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je comprends les conversations simples au téléphone et sur Skype. Я розумію прості розмови по телефону, по Скайпу

 

 

 

2. Je comprends les informations sur l’alimentation. Я розумію інформацію про харчування

 

 

 

II. PRODUCTION ORALE / УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je peux dire ce que les Français mangent au petit déjeuner. Я можу сказати, що французи їдять на сніданок

 

 

 

2. Je peux dire ce que je mange au petit déjeuner. Я можу сказати, що я їм на сніданок.

 

 

 

3. Je peux dire quels aliments sont bons pour la santé. Я можу сказати, які продукти корисні для здоров’я

 

 

 

4. Je peux expliquer quels aliments sont mauvais pour la santé. Я можу пояснити, які продукти шкідливі для здоров’я

 

 

 

5. Je peux dire quels fruits et quels légumes j’aime manger. Я можу сказати, які фрукти й овочі я люблю їсти

 

 

 

6. Je peux dire quel est mon plat préféré et expliquer pourquoi. Я можу назвати мою улюблену страву і пояснити мій вибір

 

 

 

7. Je peux apprécier un plat. Я можу насолоджуватися стравою

 

 

 

III. COMPREHENSION ECRITE / ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je lis et je comprends les textes simples sur la nourriture. Я читаю і розумію прості тексти про їжу

 

 

 

2. Je lis et je comprends les poésies en français. Я читаю і розумію вірші французькою мовою

 

 

 

IV. PRODUCTION ECRITE / ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. J’écris un article dans le journal de mon école sur les résultats du sondage « Les goûts de mes copains ». Я пишу статтю в шкільну газету про результати опитування «Смаки моїх друзів»

 

 

 

__________________________________________________________________

Unité 6 / Розділ 6 Niveau A1 / Рівень А 1

LA NATURE. LES VÊTEMENTS. LES VACANCES

Évalue tes progrès dans l’apprentissage du français. Coche (+) la bonne case.

Оціни свої досягнення у вивченні французької мови. Відміть (+) потрібну клітинку.

I. COMPREHENSION ORALE / CПРИЙМАННЯ НА СЛУХ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je comprends les conversations simples en français. Я розумію прості розмови французькою мовою

 

 

 

2. Je comprends les informations sur le temps, les vêtements et les vacances. Я розумію інформацію про погоду, одяг і канікули

 

 

 

II. PRODUCTION ORALE / УСНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je peux dire quelle est ma saison préférée et expliquer pourquoi. Я можу сказати, яка моя улюблена пора року і пояснити чому

 

 

 

2. Je peux décrire le temps qu’il fait. Я можу описати погоду

 

 

 

3. Je peux dire quels vêtements je mets quand il fait froid et quand il fait chaud. Я можу сказати, який одяг я вдягаю, коли холодно і коли тепло

 

 

 

4. Je peux dire si j’aime le vêtement. Я можу сказати, чи подобається мені одяг

 

 

 

5. Je peux décrire le déguisement. Я можу описати маскарадний костюм

 

 

 

6. Je peux parler de mes projets de vacances. Я можу розповісти про свої плани на канікули

 

 

 

7. Je peux dire avec qui je préfère passer mes vacances. Я можу сказати, з ким я надаю перевагу проводити канікули

 

 

 

III. COMPREHENSION ECRITE / ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. Je lis et je comprends les textes simples sur le temps, les vêtements et les vacances. Я читаю і розумію прості тексти про погоду, одяг і канікули

 

 

 

2. Je lis et je comprends les poésies en français. Я читаю і розумію вірші французькою мовою

 

 

 

IV. PRODUCTION ECRITE / ПИСЕМНЕ ПРОДУКУВАННЯ

Très   bien

Bien

Je dois encore

 travailler

1. J’écris une lettre à un ami/une amie. Я пишу лист другу/подрузі

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

docx
Додано
17 травня 2022
Переглядів
746
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку