Портфоліо та презентація проекту "Фізика навколо нас"

Про матеріал

Проекти відкривають у дітях високий потенціал, компетентність, самостійність і індивідуальність. Спільна робота вчителя і учня над проектом - це чудова нагода стати ближчим один до одного. А проекти допомагають учням глибше засвоїти шкільний курс фізики, сформувати та розвивати в них стійкий інтерес до вивчення цього предмету, розвивають навички самостійної та колективної роботи, вміння шукати та аналізувати одержаний матеріал.

Перегляд файлу

 

                                                     Проект

                                               Фізика навколо нас

 

Керівник проекту:            Климчак Марія Євстахіївна, вчитель фізики Карівської ЗШ І-              

                                        ІІ ступенів.

Тип проекту:         інформаційно-пошуковий, дослідницький.

Учасники проекту:        учні 7 класу Карівської ЗШ І-ІІ ступенів.

Проблема:        Чи  потрібно вивчати фізику?

 

Мета проекту:     допомогти учням глибше засвоїти шкільний курс фізики; сформувати та розвивати в них  стійкий  інтерес до вивчення цього предмету; розвивати навички самостійної та колективної роботи, уяву та спостережливість, вміння  популяризувати  одержані знання та вміння шукати і аналізувати матеріал.

 

Завдання проекту:  

-  організація інформаційно-пошукової та дослідницької роботи учнів із зазначеної проблеми;

- проведення представлення проекту у формі захисту учнівських презентацій, доповідей,

  учнівських робіт.

 

І.  Актуалізація проблеми

      - Активна позиція учнів щодо вивчення фізики й  реалізації принципу  вчитися, діючи.

      -  Поєднання теорії з практикою, в  основі чого лежать творчі пошуки учнів.

      -  Єдність навчання й виховання з життям  дитини  та  довкіллям.

 

ІІ.  Очікувані результати

 • розширити знання учнів з даного предмету;
 • допомогти глибше засвоїти шкільний курс фізики
 • розширити ерудицію та розвивати творчі здібності;
 • навчитись працювати в команді, працювати творчо та відповідати за кінцевий результат. 

 

ІІІ.  Етапи реалізації проекту

Діагностико-концептуальний:

 • створення пошукових груп і визначення їх функцій;
 • розподіл доручень між керівниками та учасниками проекту;
 • пошук джерел інформації по даній темі;
 • розвиток конструкторських здібностей.

Завдання для груп

Пошук інформації та підготовка коротких презентацій по темах:

 1. Подорож в країну нерозгаданих таємниць, країну на ймення Фізика.
 2. Фізика в дослідах та спостереженнях.
 3. Кілька “чудес”  фізики у нашому домі.

Організаційний:

  - збір матеріалів з Інтернету, друкованих джерел, науково-популярних видань по

  темах:  Подорож в країну нерозгаданих таємниць, країну на ймення Фізика, 

              Фізика в дослідах та спостереженнях,

              Кілька чудес  фізики у нашому домі.

 • організація і проведення спостережень та дослідів з фізики;
 • систематизація та оформлення зібраного матеріалу.

Практичний:

    -  проведення представлення проекту у формі презентацій Подорож в країну нерозгаданих таємниць, країну на ймення Фізика,   Фізика у дослідах та спостереженнях, Кілька чудес  фізики у нашому домі.

   - створення компютерної презентації проекту;

   - розміщення матеріалів проекту та його  презентації на сайті школи.

 

      Семінар

                                                Вступ

  Епіграф:

                 Мої учні дізнаватимуться про нове не від мене; вони відкриватимуть це   

                 нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися.

                                                                                М. Пісталоцці

Сьогодні нашу розмову з вами мені хочеться розпочати з таких слів:

                        На всі боки озирнись,

                               І уважно подивись.

                        Ти побачиш тоді враз

                               Фізику навколо нас!   

Тому давайте поміркуємо. Кожна людина, й зокрема все людство загалом, прагне добре жити. А вижити – це означає задовольнити найпростіші людські потреби.

А потреби людства з кожним днем все збільшуються і, щоб їх вдовольнити, людство повинно мати великі знання. І, коли б у людей не було цих знань, багато з того, що нас оточує, не було б створене. А  здобувати ці знання нам допомагає одна з таких наук, як фізика. Одже, сьогодні ми з вами здійснимо подорож в країну на ймення Фізика.

                                Презентації та доповіді учнів І групи

     І.     Подорож в країну на ймення Фізика

  Фізика - одна з наук про світоустрій , природу . Навіщо вчити фізику ? Вона складна і в ній багато формул. Зате її вивчення дає поняття про те, як саме влаштований наш світ.

    Люди намагалися зрозуміти властивості матерії з найдавніших часів: чому тіла падають на землю, чому різні речовини мають різні властивості тощо. Цікавили людей також питання про будову світу, про природу Сонця і Місяця. Спочатку відповіді на ці запитання намагалися шукати в філософії. Здебільшого філософські теорії, які намагалися дати відпо віді на такі запитання не перевірялися на практиці. Однак, попри те, що нерідко філософ ські теорії неправильно описували спостереження, ще в давні часи людство досягло знач них успіхів в астрономії, а грецький мудрець Архімед навіть зумів дати точні кількісні фор мулювання багатьох законів механіки й гідростатики. А ми з вами попробуємо знайти від повіді на такі запитання:

       1)     Яким чином під товщею морського льоду можуть виникати бурульки, що досягають дна моря?

     Іноді під товщею морського льоду можуть виникати великі бурульки, схожі на сталактити. Коли формується лід, в його кристалічній решітці не залишається солі, і в де яких точках утворюються низхідні потоки дуже холодної та дуже солоної води. За певних умов навколо такого потоку починає рости вниз шар льоду. Якщо в даному місці море не глибоке, бурулька досягає дна і продовжує зростати в якому-небудь горизонтальному на прямку.

 1.   Яким чином можна використовувати воду в якості діелектрика?

    Багатьом відомо, що вода є хорошим провідником електрики - саме тому не можна купа тися під час грози, так як можна стати жертвою блискавки, що потрапила в воду. Однак струм проводять не самі молекули води, а що містяться в ній домішки, йони різних міне

ральних солей.  Дистильована вода, в якій майже немає солей, є діелектриком.

     3)  Який вчений вимірював швидкість електричного струму на з'єднаних в ланцюг живих людях?

      Швидкість електричного струму майже дорівнює швидкості світла . У 1746 році, коли це ще не було відомо, французький священик і фізик Жан-Антуан Нолле захотів виміряти швидкість струму експериментально. Він розставив 200 ченців, з'єднаних один з одним за лізними дротами, по колу довжиною понад півтора кілометра, а потім розрядив в цей лан цюг батарею з лейденських банок, винайдених роком раніше. Всі ченці зреагували на струм в одну мить , що переконало Нолле в дуже високому значенні шуканої величини.

     4) Який природний об'єкт на Землі в 5 разів гарячіше, ніж поверхня Сонця?

     Температура блискавки може досягати 27000 градусів Цельсія, що в п'ять разів вище, ніж температура поверхні Сонця - 6000 градусів Цельсія.

      5)  За яких умов виникає перевернута веселка?

      Існує оптичне явище, яке можна назвати перевернутою веселкою, хоча трапляється воно дуже рідко. Така веселка з'являється тільки при виконанні декількох умов. У небі на висоті 7-8 км повинна бути тонка завіса перистих хмар, що складаються з кристалів льоду, а сонячне світло повинно впасти на них під певним кутом, щоб розкластися на спектр і відбитися в атмосферу. Кольори у веселці "догори ногами" розташовуються і теж навпаки: фіолетовий вгорі, а червоний - внизу.

     6) Чому в горах холодніше, ніж в низинах, хоча вони знаходяться ближче до сонця?

     Сонце нагріває земне повітря не напряму. Його випромінювання проходить крізь шари атмосфери і поглинаються сушею і водою на поверхні планети, а вже потім від них повітря отримує теплову енергію. Тому, хоча гори і ближче до сонця, в них холодніше, ніж на рів нинах, так як в середньому при підйомі на кожен кілометр температура зменшується на 6° C через розширення повітря. Але навіть на самих великих висотах можуть зустрічатися до лини, які завдяки особливому рельєфу і відображенню сонячних променів від снігу можуть добре нагріватися. Наприклад, в так званому Західному цирку, який знаходиться на одному з маршрутів до піку Евересту на висоті більше 6000 метрів, в сонячні безвітряні дні темпера тура може підніматися до 35 ° C.

    7)   В якому середовищі можна повністю зупинити світло?

      Гранична можлива швидкість частинок називається швидкістю світла у вакуумі і є конс тантою. Однак поза вакуумом світло може поширюватися зі швидкістю набагато нижче цієї постійної величини. Існує особливий агрегатний стан матерії, конденсат Бозе - Ейнштейна, в якому світло сповільнюється найбільш сильно. Експериментально світло було навіть повніс тю зупинений в конденсаті Бозе - Ейнштейна рубідію шляхом утворення стаціонарних, не зміщуваних солітонів.

 1. Чому, сидячи на дроті, птах не гине від удару струмом?

     Сидячи на високовольтному дроті  птах не страждає від струму, тому що його тіло - поганий провідник струму. У місцях дотику пташиних лап до проводу створюється паралельне з'єднання, а так як провід набагато краще проводить електрику, по самому птахові біжить дуже малий струм, який не може заподіяти шкоди. Проте варто птаху на дроті торкнутися ще якого-небудь заземленого предмета, наприклад металевої частини опори, він відразу гине, адже тоді вже опір повітря в порівнянні з опором тіла занадто великий, і весь струм йде по пташці.

  9)  Як відрізнити варене яйце від сирого?

        Якщо варене яйце крутнути на гладкій поверхні, воно швидко закрутиться в заданому напрямку і буде обертатися досить довго, а сире зупиниться набагато рані ше. Це відбувається тому, що варене яйце обертається як єдине ціле, а в сирого вміст рідкий, слабо пов'язаний зі шкаралупою. Тому, коли починається обертання, рідкий вміст через інерцію спокою відстає від обертання шкаралупи і гальмує рух.

                10)  Чому лід плаває?

Склянка води, увінчана величезними шматками льоду, безсумнівно, втамує спрагу в спекот ний літній день. Але, перш ніж випити воду, подивіться на те, як лід плаває на поверхні во ди. Як цим великим шматкам льоду вдалося залишитися на плаву? Лід плаває, тому що воло діє меншою щільністю, ніж вода. (Якщо ви візьмете однолітровий контейнер з льодом і зва жите його, він буде легший, ніж подібний контейнер з водою).

                 11)    Як утворюється хвиля?

Хвиля – це спосіб переміщення однієї з форм енергії з одного місця на інше. Для зароджен ня хвилі необхідна якась сила або енергія, а вітер якраз передає таку енергію воді. Тобто, хвилю створює вітер. Який же рух відбувається в хвилі? В основному це рух частинок води вгору-вниз. Цей рух передається у напрямку до берега. Біля самого берега основа хвилі уда ряється об дно, і рух хвилі сповільнюється із-за тертя. Гребінь хвилі продовжує рух, обрушу ючись вниз і утворюючи прибій. Біля берега хвилі втрачають свою енергію.

 1.   Як утворюються бурульки?

Щоб могла утворитися хоч би одна манісінька бурулька, потрібно в один і той же час мати в наявності відразу дві температури. Одну для танення - вище за нуль, а іншу для замерзання - нижче за нуль. Виявляється, так воно і відбувається!

Візьмемо, наприклад, дах, покритий снігом. Сніг на ньому починає танути, коли сонечко припікає, і сонячні промені нагрівають сніжок до температури вище за нуль. Стікаючі крап лі води з краю даху замерзають, тому що в цьому гарненькому місці температура нижче за нуль.Так от: вода, що відтанула, стікає по даху вниз (згідно закону всесвітнього тяжіння, відкритого англійським фізиком Ісааком Ньютоном) і краплями звисає з краю даху, а, під дахом температура нижче за нуль, і крапля, що охолоджується до того ж випаровуванням, замерзає. Поволі, але упевнено! На замерзлу краплю натікає наступна, також замерзаюча; потім третя крапля, четверта... одинадцята і так далі. І поступово утворюється маленька бурулька.

                   13)  Чому веселка має форму дуги?

   Оптичне чудо, однаково улюблене й дітьми, і дорослими, таїть ще більше загадок, ніж здається на перший погляд.  Вважається, що перше наукове пояснення феномену веселки намагався дати ще Арістотель, але найважливіші експерименти, що пролили світло на при роду цього дивного явища, належать Рене Декарту.  В XVII столітті французький учений зумів змоделювати й докладно вивчити переломлення світлових променів усередині водяної краплі. Як модель він дотепно використовував наповнену водою скляну кулю. Дослідження Декарта продовжив геніальний Ісаак Ньютон, що замінив кулю скляною призмою, що так само дозволила розкласти невидимий промінь білого світла в спектр. Ньютону належить і умовний розподіл веселки на 7 кольорів: учений шукав відповідність між кольорами спектра й тонами музичної гами.

                                Презентації та доповіді учнів ІІ групи

ІІ.             Фізика в дослідах і спостереженнях

    Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про цікаві спостереження та досліди, які ми про-

вели вдома, в школі. І саме вони й були тим першим кроком, що штовхнув нас зацікавитися фізикою.

1)  Сірники .

 Попробуйте й ви: підніміть одним сірником 13 інших. Чи можливо це? А у нас вийшло. Нам допомогла сила тертя. Верхній сірник ніби заклинив між групами із 6 сірників, які намагались зайняти вертикальне положення під дією нижнього сірника.

 1. ”Монета і пляшка”.

   Із смужки паперу зробіть кільце, встановіть його на горловину колби і покладіть на нього монету. Діаметр монети повинен бути меншим, ніж діаметр отвору колби. А далі необхід но забрати кільце так, щоб монета потрапила у колбу. Звичайно, якщо це робити руками, то монета зісковзне швидше, ніж ми з вами заберемо кільце, і в колбу не потрапить. А,коли ми візьмемо олівець, вставимо у кільце, а потім швидко вдаримо по ньому у горизонтально

му напрямі, то монета впаде у колбу. Звичайно, виникає питання: чому?. Коли ми вивчимо з фізики про таку величину, як імпульс сили, то й зможемо пояснити це явище.

 1. ”Кулька і голка”.

Ми впевнені, що багато з вас вважає, що проколювання голкою повітряної кульки

завжди приводить до того, що кулька лопає. Можемо вас запевнити, що це не завжди так.

Гумова кулька неоднорідна за товщиною. На її поверхні ми можемо побачити темну пляму, яка знаходиться з протилежного боку від отвору кульки. В тому місці товщина гуми більша, ніж в інших місцях. Якщо циганською голкою проткнути кульку в тому місці, то вона не лоп не. Чому? Під час надування кульки розтягуються найбільше ті місця, де гума найтонша. Там і виникають найбільші напруги у гумі. Якщо порушити шар гуми у тому місці, то сили пружності миттєво розривають отвір далі і кулька лопає. А там, де шар гуми товстіший, то вона майже не розтягнута, отвір залишається безмін, і кулька не лопає.

 1. ””Кипіння” у склянці води”.

   Щоб провести цей дослід нам треба мати носовичок, склянку, на ¾ заповнену водою, і широку посудину. Змочемо хусточку у воді і відіжмемо її, щоб вона була вогкою.  Накри ваємо склянку хустинкою. Кінці хустинки стягнемо донизу, щоб вони щільно прилягали до склянки, а центр хустинки протиснемо так, щоб вона торкалася води. Перевертаємо склян ку швидко догори дном.Вода не виливається, зберігається увігнута форма хустинки. Міцно тримаючи склянку з хустинкою, натягнемо один із її кінців. Ми побачимо, що наша вода  закипіла. Якщо ми відпустимо хусточку, то побачимо, що вода виливається, а вона втя гується у склянку. Чому?

Коли ми перевертаємо склянку з водою, то під дією сили тяжіння вода рухається донизу, виштовхуючи хустинку. В результаті цього збільшується обєм повітря, що є в склянці і зменшується його тиск. Сила, що виникає в результаті різниці тисків атмосферного і повіт ря у склянці і втримує стовп води у склянці. Хустинка натягується і рівень води опускаєть ся вниз. Тому у верхній частині склянки тиск повітря знову зменшується. Внаслідок різни ці тисків повітря проникає через отвори у тканині хустинки до склянки у вигляді бульба шок. А це нам нагадує кипіння води.

 1. ”Яйце і колба” 

Маємо відварене очищене куряче яйце, посудину, діаметр її менший за розміри яйця, пінцет, вату, спирт і сірники. Беремо пінцетом невеликий шматок вати, змочуємо його у спирті і під палюємо. Опускаємо палаючу вату у посудину. Як тільки вона загасне, закриваємо отвір яй цем вузьким кінцем донизу. Через деякий час ми побачимо, що яйце втягнеться всередину колби. Чому? Пояснення просте: коли вата згасне, гази всередині колби будуть охолоджува тись. І через різницю тисків – атмосферного і всередині колби – яйце втягнеться всередину посудини.

 1. ”Смужка паперу і свічка”

Для досліду потрібно мати свічку, сірники, посудину з водою, дві смужки паперу довжи ною 15-20 смі завтовшки 1см, мідний стрижень і деревяний олівець. Якщо смужку паперу намотати навколо мідного стрижня так, щоб вона щільно прилягала до його поверхні, і тримати в полумї свічки, то вона не загориться. А якщо ми намотаємо смужку навколо де ревяного олівця, то смужка загоряється через кілька секунд. А пояснення цього явища зовсім просте: мідний стрижень добре проводить тепло і встигає відводити  від смужки па перу теплову енергію, яку вона отримує від полумя. А от дерево погано проводить теп ло, тому смужка паперу зразу нагрівається і горить.

 1. ”Свічка і лійка”

Маємо для досліду свічку висотою 10-12 см і лійку. Потужно подуємо на полумя свічки через лійку. Ми побачимо, що полумя не тільки не загасне, а й відхилиться у протилежно

му до лійки напрямку. А пояснюється це тим, що коли видути повітря через лійку, то нав проти розтруба утворюється вихор із зоною зниженого тиску. І під дією сили різниці тисків полумя свічки відхиляється від лійки.

 1. ”Голка і водомір”

Попробуємо звичайну сталеву голку змусити плавати. Для цього спочатку візьмемо її у ру ки, а потім обережно покладемо її на поверхню води за допомогою дротяної петлі. Це ж можна проробити не тільки з голкою, а й з металевими скріпками чи іншими предметами, які тонуть у воді. Ми бачимо, що поверхня води ніби плівка, прогинається під голкою, а по тонути не дає. Хочемо вам сказати, що це явище використовують у своєму житті багато ко мах та павуків, а от американські вчені навіть виготовили електронний водомір. Він не тіль ки не тонув у воді, але й рухався, як живий. І все це відбувається так тільки тому, що коли ми взяли голку в руки, то вона покрилась тонкою плівкою жирів, які є на руках. Саме тому голка не змочується водою. Голку, скріпки, комах на поверхні води тримає сила, яка вини кає тоді, коли збільшується площа поверхні поверхневого шару. І її називають силою поверхневого натягу.

 1. ”Пластилінові кульки на воді”

А зараз попробуємо провести подібний дослід із пластиліновими кульками діаметром 2-3 мм і пояснити цей дослід. Знову ж таки їх втримуватиме на поверхні води славнозвісна сила поверхневого натягу. Але ж цікаво: наші кульки намагаються зібратись докупи і утворити якусь геометричну фігуру.

 

                                Презентації та доповіді учнів ІІІ групи

ІІІ.       Кілька чудес  фізики у нашому домі.

   Ми хочемо з вами поговорити про кілька чудес  фізики, з якими ми зустрічаємося  вдо ма. До них віднесли найпоширеніші: це мобільний телефон, мікрохвильова піч та компю  тер.

     1. І так почнемо з першого – мобільний телефон. Сьогодні його можна побачити майже в кожної людини, але, якщо запитати про те, хто створив перший телефон чи хоча б, яка компанія це зробила, то у відповідь ми не почуємо нічого –мовчання.     

     Історія мобільного телефону почалася ще у 1947 році. Компанія АТ&Т, а точніше на лежна їй дослідна лабораторія  Веll Laboratories”, вперше виступила з ідеєю створення мо більного телефону, призначеного для монтажу в автомобілях. Телефон мав масу 30-40 кг (без джерела живлення). У 50-тих роках почалася постійна мінітюаризація телефонів у маши нах. Вже у 70-х роках телефони схудли і своєю масою досягали близько 12-14 кг. Така ситуа ція проіснувала недовго. У 1972 році інженер фірми  Моторола  Мартін Купер створив портативний телефон.

       Початок було покладено. Після мобільного буму, який прокотився Україною кілька ро ків тому, мобільний телефон у нашому житті став важливим  атрибутом. Його використову ють як і в разі необхідності, так і просто так – щоб потеревенити.

   Оскільки телефони невеликі за розмірами, то їх можна носити у кишені, чіпляти на шию. Але ніхто не задумується над тим, що вібрація від такого телефону  негативно впливає на людський організм.  З точки зору фізики телефон є джерелом  техногенного, слабкого за своєю інтенсивністю електромагнітного поля з відповідними частотами  900МГц, 1800МГц,  900МГц. Людина не відчуває впливу тих полів до того часу, поки не почне погіршуватись стан її здоровя.  На будь-які поля, що мають різну частоту та інтенсивність в природі реагує лише вода. Оскільки людський організм не обходиться без неї, то він і реагує на дію цих по

лів. В основному це мозок та клітини мяких органів тіла. В результаті порушується водний баланс в людському організмі. А це в свою чергу призводить до нервово-психічних розладів і в кінцевому результаті до раку головного мозку. За даними статистики кількість таких лю  дей за останні 30 років збільшилась на 50%. Часте використання мобільного телефону на від стані 1см призводить до збільшення температури кори головного мозку на 4°, а це призво дить до підвищення втоми і появи слабких головних болей. Також погіршується сон люди

ни, в організмі появляються клітини-мутанти, вони свої властивості передають наступним поколінням клітин. Такі мутації є причиною розвитку ракових клітин.

     Мобільні телефони негативно впливають на органи слуху, часто це приводить до виник нення пухлин акустичного нерва. А як результат – глухота, яку можна вилікувати тільки з допомогою операції. Також спостерігається порушення роботи серця, підвищення або зни ження артеріального тиску, порушується серцевий ритм. Вчені стверджують, що часте вико ристання мобільних телефонів може спровокувати алергію, бронхіальну астму, епілепсію.

   І ще одна страшилка для нас:  під час грози наша мобілка стає смертельно небезпечна. Якщо ви опинились під час грози десь в лісі, парку, чи просто неба, то хоча б відключіть свою мобілку та вжодному разі не намагайтесь перекричати грім у свою слухавку.  

                        Завжди памятайте: береженного Бог береже!

 

       2. Друге чудо, про яке б ми хотіли поговорити з вами сьогодні – це мікрохвильова  піч. Мікрохвильова піч працює просто. Вакуумна трубка випромінює хвилі  надвисокої час тоти -2450 МГц. Така частота встановлена спеціальними міжнародними угодами, щоб не створювати перешкод роботі радарів та інших пристроїв, що використовують мікрохвилі.

Мікрохвилі проникають в середину шматків їжі і спричиняють коливання молекул води, що є в їжі. Енергія миттєво пронизує їжу на 2,5-5 см. А це спричиняє її нагрівання.  Цей винахід належить американському інженеру П.Спенсеру. Він працював у компанії “Raytheоn“. Коли він випробовував вакуумну трубку, то побачив, що шоколадна плитка, яка знаходи лась у нього в кишені почала танути. Потім дослідник провів експеримент із зернами кукурудзи. Він їх помістив у трубку. Трохи пізніше він попробував приготувати яєчню. Після вдалого експерименту дослідник запатентував мікрохвильову піч. А от виробництво таких печей розпочалось у США в 1949 році. Ці печі були призначені  не для приготування їжі, а для швидкого розморожування продуктів та їх  розігрівання виключно тільки військовим. А от в Радянському Союзі використання таких печей було суворо заборонено. І тільки на початку 1960 років така піч стала використовуватись домогосподарками.

    Що доброго є у використанні таких печей?

 • приготування їжі відбувається набагато швидше. Це заощаджує час і в їжі зберігаєть  ся набагато більше вітамінів та мінеральних речовин. Наприклад, вітамін С зберіга ється на 75-98 %, а за звичайної обробки його залишається 38-60 % .
 • приготування їжі не супроводжується поширенням запахів;
 • немає втрат електроенергії на нагрівання посуду та навколишніх предметів;
 • не використовуються жири, а це економить кошти та захищає організм від карцероге

          нів, які утворюються під час вигоряння жирів;

 • розмороження відбувається за кілька хвилин, що зменшує вірогідність розмноження шкідливих бактерій.

Було проведено багато досліджень про користь і шкоду цього популярного домашнього пристрою. Дослідження показали, що регулярне використання мікрохвильової печі може привести до серйозних негативних наслідків для здоровя. І сьогодні ми про них з вами поговоримо.

   Перше, про що ми маємо памятати – це те, що треба бути обережним, коли використо вуємо піч для нагріву будь-якої рідини. Так, наприклад, перегріта вода може досягнути тем ператури кипіння навіть без бульбашок. Отже, ми не завжди бачимо чи кипить вона. Це мо же привести до опіків, коли ми забираємо контейнер із печі. Траплялося, що контейнер, в якому готували чи гріли їжу, міг вибухнути в той момент, коли відкривали двері печі. Це звязано з різкою зміною температури.

     Друге, про що ми повинні знати – це використовувати спеціальний посуд, призначений для таких печей. Найкраще використовувати скляний посуд, якщо немає спеціального, адже тут постає питання про вилуговування пластику. І ще: мікрохвильова піч може значно зміню вати вміст їжі. Вона знижує вміст вітаміну В12, який виробляє кровяні тільця, і повністю знищує флавоноїди, які мають протизапальну дію, а також допомагають боротися проти раку.

   Мікрохвильова піч небезпечна у використанні.

 • Кожного дня вживання їжі, що була приготована чи розігріта у такій печі, може призвести до незворотної, довготривалої шкоди здоровю, адже відбуваються перетворення і зміни в поживних речовинах, що знаходяться в ній.
 • В людському організмі може бути змінено чи навіть і зупинено виробництво гормонів.
 • Мінерали з овочів, що побували у мікрохвильовій печі, перетворюються на вільні радикали, які повязані з раком.
 • Імунна система ослаблена  через зміни в плазмі крові та лімфовузлах.
 • Змінюється функція мозку, а це призводить до втрати памяті, емоційної нестійкості.
 • Кількість поживних речовин, вітамінів в їжі змінюється  або й знижується до такого рівня, що можна вважати, що їх взагалі немає.
 • Енергія, яку має давати їжа, втрачається .

 

   3.  І, накінець,  поговорити про нашого друга – компютера. Що він собою являє?  Це електронний цифровий програмований пристрій для проведення обчисленнь, прийому, пере робки, зберігання й видачі інформації за заздалегідь визначеним алгоритмом. Але впрова дження компютерів у всі сфери діяльності людини дало не тільки позитивні, але й негатив ні наслідки їх використання, а саме:

      - 92% дорослих, що працюють за компютером, відчувають наприкінці робочого дня загальну втому, біль в очах;

      - 73% підлітків після 1-2годин роботи за компютером, відчуваютьзагальну і зорову втому, хоч після звичайних уроків вони втомлюються лише 54%.

                                  Чому це відбувається?

Під час тривалої роботи з компютером:

 1. зростає зорове навантаження та нервово-емоційне збудження;
 2. погіршується якість повітряного середовища;
 3. підвищується температура ;
 4. знижується вологість;
 5. змінюється йонний склад повітря;
 6. виникає та поширюється в усіх напрямках електромагнітне випромінювання.

            Чого слід чекати від тривалої роботи з компютером?

- Захворювання на компютерний зоровий синдром, а саме: головний біль, напруженість очей, втомлені, почервонілі сухі очі, тимчасова короткозорість, нечітке сприйняття зобра ження.

 • Погіршення психічного здоровя (інтернет-залежність та компютерна ігроманія): нервове напруження, втома, стрес.
 • Постійне напруження мязів шиї, що спричиняє: механічне стискання судин, порушення нормального кровопостачання  мозку.
 • Розвиток остеохондрозу та радикуліту.
 • Сухість у горлі, кашель.
 • Опромінення, яке спрчиняє захворювання шкіри (вугрі, екзему, рожевий лишай), захворювання серцево-судинної системи, виникнення злоякісних пухлин.

  ІV. Рефлексія

      Отже, фізика навколо нас!. Вона вивчає різні явища: механічні, теплові, звукові, елект ричні, світлові; фізичні властивості тіл, які нас оточують. Ми думаємо, що всі зрозуміли на скільки цікава і корисна ця наука. Тому будемо сподіватись, що ви всі подружитесь із цим предметом. Адже,

                               Фізика – всьому основа.

                                Для техніки – опора,

                                Для людини – прогрес:

                                 Астрофізика і біологія,

                                 Медицина і технологія,

                                 Транспорт та звязок

                                 Бурхливо розвиваються

                                 І фізикою пишаються.

    V. Висновки

    1)                                  Це цікаво знати:

1.    Ніщо не може згоріти ще раз, якщо вже згоріло.

2.    Чорний колір притягує тепло, а білий відбиває.

3.    Яйце буде плавати в воді, в яку додали цукор.

4.    Брудний сніг тане швидше, ніж чистий.

5.    Граніт проводить звук у 10 разів швидше, ніж повітря.

 

   2)         Попробуйте й ви:                       

Використовуючи знання, які ми одержали при проведенні певних спостережень та дослі

дів, ми спробували зробити щось своє. Повірте – у нас вийшло. Презентуємо вам свій прилад зроблений своїми руками. Цей прилад аналогічний дитячій іграшці, яку ми всі нази ваємо Ванька-встанька.

 

  3)                                Наші поради користувачам

компютера:

  1)Вживати щодня достатню кількість вітаміну С, адже він знижує наслідки радіації.

2)Більше рухайтеся: частіше змінюйте позу й контролюйте мязове навантаження.

  3)Частіше включайте в свій раціон сир та молочні прдукти.

  4)Здійснюйте щоденне вологе прибирання приміщення, в якому працює компютер.

  5)Обмежуйте час перебування за компютером.

  6)Запамятайте правила спілкування з компютером:  для дітей: 15 хвилин - і перерва,   

     для дорослих: 45 хвилин – і перерва.

  мобільного телефону:       

 1. не вішайте телефон на шию, не тримайте його у внутрішній кишені чи в кишені брюк;
 2. дітям і підліткам слід обмежити час користування телефоном, так як їх мозок і нервова система ще у процесі формування;
 3. тримайте телефон у момент відправлення СМС чим дальше від тіла;
 4. вимикайте його на ніч і не тримайте поблизу голови;
 5. не дзвоніть у машині, автобусі, поїзді, бо тут випромінювання стає ще сильнішим; 

 мікрохвильової печі:

 1. не використовувати надмірно таку піч;
 2. не використовувати застарілі печі ;
 3. під час приготування їжі не стояти поблизу мікрохвильової печі.

То ж, дорогі друзі, памятайте:

           Фізика –це цікаво! Фізика – це корисно!

           Фізику потрібно знати! Фізику потрібно вчити!    

 

Список використаної літератури

 1. В. А. Старощук “Інші 70 дослідів з фізики” . 
 2. Статті з журналу Фізика в школах України, грудень 2013 р., березень 2010 р.,

Жовтень 2012 р.,січень 2010 р., лютий 2010 р., жовтень 2013 р., вересень 2013 р.

 1. Інтернет-ресурси: сайт kolosok. org. ua.
 2. Дитяча енциклопедія “Я пізнаю світ”, фізика, Київ, видавництво “Школа” 2002 рік.
 3. Б. В. Тарасов Самоделки школьника, изд.Просвещение,1968 г.         
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виконали учні 7 класу Карівської ЗШ І-ІІ ст. Автор Панас Іван Андрійович. Керівник проекту Климчак М.Є. “Фізика навколо нас”

Номер слайду 2

організація інформаційно-пошукової та дослідницької роботи учнів із зазначеної проблеми; проведення презентації проекту у формі семінару по таких питаннях: 1) “Подорож в країну на ймення “Фізика”. 2) Фізика в дослідах та спостереженнях. 3) Кілька “чудес” фізики у нашому домі. (захист учнівських презентацій, доповідей, самостійно виготовлених приладів) Мета: - допомогти учням глибше засвоїти шкільний курс фізики; - сформувати та розвивати в них стійкий інтерес до вивчення цього предмету; - розвивати навички самостійної та колективної роботи, уяву та спостережливість, вміння популяризувати одержані знання та вміння шукати та аналізувати матеріал. Завдання проекту:

Номер слайду 3

Проблема: Чи потрібно вивчати фізику? Очікувані результати: допомогти учням глибше засвоїти шкільний курс фізики; розширити ерудицію та розвивати творчі здібності; навчити працювати в команді, працювати творчо та відповідати за кінцевий результат.

Номер слайду 4

На всі боки озирнись, І уважно подивись. І побачиш тоді враз Фізику навколо нас! Фізика – це: одна з наук про світоустрій, природу. Навіщо вчити фізику? Вона складна і в ній бага то формул. Зате її вивчен ня дає поняття про те, як саме влаштований наш світ.

Номер слайду 5

Тому давайте поміркуємо. Кожна людина, й зокрема все людство загалом, прагне добре жити. А це означає: задовольнити найпростіші людські потреби. А вони з кожним днем все збільшуються і, щоб їх вдовольнити, треба мати великі знання. І, коли б у людей не було цих знань, багато з того, що нас оточує, не було б створене. А здобувати ці знання нам допомагає одна з таких наук, як фізика. Одже, сьогодні ми з вами здійснимо подорож в країну на ймення “Фізика”. І так, цікаві факти!

Номер слайду 6

Яким чином під товщею морського льоду можуть виникати бурульки, що досягають дна моря? Іноді під товщею морського льоду можуть виникати великі бурульки, схожі на сталактити. Коли формується лід, в його кристалічній решітці не залишається солі, і в деяких точках утворюються низхідні потоки дуже холодної та дуже солоної води. За певних умов навколо такого потоку починає рости вниз шар льоду. Якщо в даному місці море не глибоке, бурулька досягає дна і продовжує зростати в якому-небудь горизонтальному на прямку. Як утворюється хвиля? Хвиля – це спосіб переміщен ня однієї з форм енергії з од ного місця на інше. Для заро дження хвилі необхідна якась сила або енергія, а вітер якраз передає таку енергію воді. Тобто, хвилю створює вітер.

Номер слайду 7

Що на Землі в 5 раз гарячіше ніж поверхня Сонця ? Температура блискавки може досягати 30 000 ° К, а це в 5 раз вище, ніж температура поверхні Сонця – 6 000 °К. Чому лід плаває? Лід плаває, тому що володіє меншою щільністю, ніж вода. (Якщо ви візьмете однолітровий контейнер з льодом і зважите його, він буде легше, ніж подібний контейнер з водою).

Номер слайду 8

Така веселка з'являється тільки при виконанні декількох умов.У небі на висоті 7-8 км повинна бути тонка завіса завіса перистих хмар, що скла даються з кристалів льоду, а сонячне світло по винно впасти на них під певним кутом, щоб роз кластися на спектр і відбитися в атмосферу. Ко льори у веселці "догори ногами" розташовують ся і теж навпаки: фіолетовий вгорі, а червоний - внизу. Як варене яйце відрізнити від сирого? Якщо варене яйце крутнути на гладкій поверхні, воно швидко закрутиться в заданому напрямку і буде обертатися досить довго, а сире зупиниться набагато раніше. Це відбувається тому, що варене яйце обертається як єдине ціле,а в сирого вміст рідкий, слабо пов'язаний зі шкаралупою. Тому, коли починається обертання, рідкий вміст через інерцію спокою відстає від обертання шкаралупи і гальмує рух. Коли виникає перевернута веселка?

Номер слайду 9

Фізика в спостереженнях і дослідах Досліди із сірниками: Чи втримається запалений сірник на пальці і чому? Як піднести 13 сірників одним сірником?

Номер слайду 10

Чому не лопає кулька? Попробуй і ти зробити та пояснити

Номер слайду 11

Яйце і колба Монета і пляшка “Кипіння” води у склянці

Номер слайду 12

Оскільки телефони невеликі за розмірами, то їх можна носити у кишені, чіпляти на шию. Але ніхто не задумується над тим, що вібрація від такого телефону негативно впливає на людський організм. З точки зору фізики телефон є джерелом техногенного, слабкого за своєю інтенсивністю електромагнітного поля з відповід ними частотами 900МГц, 1800МГц, 900МГц. Людина не відчуває впливу тих полів до того часу, поки не почне погіршуватись стан її здоров’я. Експерти не впевнені в безпеці мобільних телефонів 2) Мікрохвильова піч. Мікрохвильова піч працює просто. Вакуумна трубка випромінює хвилі надвисокої частоти -2450 МГц. Така частота встановлена спеціальними міжнарод ними угодами, щоб не створювати перешкод роботі рада рів та інших пристроїв, що використовують мікрохвилі. Мікрохвилі проникають в середину шматків їжі і спричиняють коливання молекул води, що є в їжі. Енергія миттєво пронизує їжу на 2,5-5 см. А це спричиняє її нагрівання. . “Кілька “чудес” фізики у нашому домі”. 1) Мобільний телефон.

Номер слайду 13

3) Комп’ютер Що він собою являє? Це електронний цифровий програмований пристрій для проведення обчислень, прийому, переробки, зберігання й видачі інформації за заздалегідь визначеним алгоритмом. Але впрова дження комп’ютерів у всі сфери діяльності людини дало не тільки позитивні, але й негативні наслідки їх використання, а саме: - 92% дорослих, що працюють за комп’ютером, відчу вають наприкінці робочого дня загальну втому, біль в очах; - 73% підлітків після 1-2годин роботи за комп’ютером, відчуваютьзагальну і зорову втому, хоч після звичайних уроків вони втомлюються лише 54%. Чому це відбувається? Під час тривалої роботи з комп’ютером: зростає зорове навантаження та нервово-емоційне збудження; погіршується якість повітряного середовища; підвищується температура ; знижується вологість; змінюється йонний склад повітря; виникає та поширюється в усіх напрямках електромагнітне випромінювання.

Номер слайду 14

Отже, фізика навколо нас!.Думаємо, всі зрозуміли наскільки цікава і корисна ця наука. Тому будемо сподіватись, що подружимось із цим предметом. Адже, Фізика – всьому основа. Для техніки –опора, для людини – прогрес: Астрофізика і біологія, медицина і технологія, транспорт і зв’язок бурхливо розвиваються і фізикою пишаються. То ж, дорогі друзі, пам’ятайте: Фізика –це цікаво! Фізика – це корисно!Фізику потрібно знати! Фізику потрібно вчити! Висновки: Результат: Використовуючи знання, які ми одержали при проведенні певних спостережень та дослідів, ми спробували зробити щось своє. Повірте – у нас вийшло. Презентуємо вам свій прилад зроблений своїми руками. Цей прилад аналогічний дитячій іграшці, яку ми всі називаємо “Ванька-встанька”.

Номер слайду 15

Використані ресурси: В. А. Старощук “Інші 70 дослідів з фізики” . Статті з журналу “Фізика в школах України”, грудень 2013 р., березень 2010 р., жовтень 2012 р.,січень 2010 р., лютий 2010 р., жовтень 2013 р., вересень 2013 р. Інтернет-ресурси: сайт kolosok. org. ua. Дитяча енциклопедія “Я пізнаю світ”, фізика, Київ, видавництво “Школа” 2002 рік. Б. В. Тарасов “Самоделки школьника”, изд.”Просвещение”,1968 г.

Номер слайду 16

Дякуємо за увагу!

zip
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
22 березня 2018
Переглядів
3301
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку