Посібник “ENGLISH IN RHYMES” by pupil’s book “English 5 (Oksana Karpiuk)

Про матеріал

Римівки, римовані діалоги з поданням лексичного матеріалу, який вивчається у 5 класі. Матеріал цікавий дітям, оскільки вони швидко і легко запам'ятовують нові слова, фрази і навіть речення, з радістю розповідають вивчений віршик. Таким чином діти долають страх говоріння іноземною мовою.

Перегляд файлу

 

 

 

                   Методичний посібник з англійської мови

                              ENGLISH  IN  RHYMES

                       by pupil’s book “English 5 (Oksana Karpiuk)

 

 

Автор:     Наталія Вікторівна Петрук,

                вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

                Липненської опорної ЗОШ І-ІІІ ст..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ВСТУП

 

    З кожним днем ми все більше переконуємося, що  знання іноземних мов у     сучаному світі – це просто необхідність. Та це чітко може усвідомлювати доросла людина, дитині ж це зрозуміти важко. Дитина дивиться на все зовсім іншими очима і керується частіше емоціями, ніж розумінням. Але саме дитина має величезні здібності до вивчення іноземних мов, якщо тільки зуміти її зацікавити.

   Процес навчання дитини далеко не такий, як процес навчання дорослого. Дитина набагато швидше і набагато легше сприйме щось нове граючись. У вивченні іноземних мов велику увагу ми приділяємо  розвиток у дітей  комунікативних здібностей. І для нас не секрет, що найкраще ці здібності розвиваються саме під час ігор, під час ситуативного спілкування, вивчення пісень, скоромовок, римівок, тощо.

   Проте,  ми здебільшого акцентуємо нашу увагу на тому, що використання пісень і римівок є невід’ємною складовою навчання іноземних мов в дошкільному та молодшому шкільному віці.  Але ми, вчителі, як ніхто, розуміємо з якими проблемами стикається дитина при переході з початкової школи в середню. Науковці зазначають, що цей перехід, пов'язаний як з віковими особливостями дітей, так і зі зміною умов навчання, досить часто призводить до дезадаптації дітей у 5 класі. У дитини може зникнути мотивація у навчанні, що для вивчення іноземних мов є неприпустимим.

   Саме тому ми маємо створити для дитини такі умови навчання, щоб перехід пройшов якомога безболісно. І коли ми говоримо про вивчення іноземних мов (в даному випадку англійської), то нам на допомогу прийдуть все ті ж римівки і віршики, до яких дитина звикає за період початкової школи.

   Але, оскільки у 5 класі збагачується лексичний матеріал, ускладнюються граматичні структури, тексти насичуються певним змістом, який розкриває наш навколишній світ, його культуру і певні цінності, про які ми вчимося розповідати англійською мовою, пропоную вашій увазі добірку римівок на основі підручника English 5 (Oksana Karpiuk).

   Переконана, даний матеріал значно полегшить роботу вчителя і процес навчання англійської мови дитині, оскільки при використанні віршів на уроці відбувається вирішення цілої низки важливих завдань. А саме, запам’ятовування нового лексичного матеріалу, відпрацювання нових звуків, переклад і тлумачення граматичних структур,  узагальнення раніше вивченого матеріалу. 

  Використовувати римівки можна на будь-якому етапі уроку. Все залежить від уяви і фантазії вчителя, який може як змінювати дані віршики, так і доповнювати, подавати їх дітям в ігровій формі, у формі сценічного виступу, у формі діалогу, і т. д.

  Варто пам’ятати, що ми, вчителі іноземних мов, не просто вчимо дітей володіти іншими мовами, ми перш за все їх виховуємо, розвиваємо, культурно збагачуємо. Саме тому процес вивчення іноземної мови має бути легким і приємним як для нас, так і для наших дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITE I

TIME FOR SCHOOL

ALL ABOUT ME

1.

Hello, friends!

Hello, friends!

Hello everyone!

Let’s learn English!

Let’s learn English!

Let’s study,  let’s have fun!

Everyone [ˈevrɪwʌn] - всі

To learn [lɜːn] (learned/learnt, learned/learnt) – вчитися, вивчати

To study [ˈstʌdɪ] - навчатися

Lets have fun - давайте веселитися

p. 4

2.

I am ten, I’m Emily,

I’ve got a big family,

I’ve got many friends,

I haven’t got pets.

 

I’ve got = I have got - у мене є

I haven’t got…=  I have not got - у мене немає

A pet - домашня тварина, улюбленець

p. 8 - 14

 

 

 

 

 

ALL ABOUT MY CLASS

3.

Meet Mr. Fred,

He is my friend.

He’s got curly hair,

He’s got brown eyes,

He’s here, he’s there,

He is visiting us!

 

Meet [miːt] (met, met) – зустрічати, зустрічатися, познайомитися

He’s got = He has got - У нього є, він має

Curly hair  [ˈkɜːlɪ hɛə] - кучеряве волосся

Brown eyes [braʊn aɪz] - карі очі

To be here [hɪə] – бути тут

To be there [ðɛə] - бути там

 Visiting [ˈvɪzɪtɪŋ] д. – що відвідує

4.

Meet Mrs Sandly,

She’s very friendly,

She’s got many friends,

Shes crazy about cats.

 

Meet [miːt] (met, met) – зустрічати, зустрічатися, познайомитися

She’s got = She has got - У неї є, вона має

Friendly [ˈfrendlɪ] – дружній, дружелюбний

To be crazy [ˈkreɪzɪ] about… - сходити з розуму, божеволіти від чогось

p. 16

 

 

5.

- Can you see me?

I am here!

-I can see you!

You are there!

-I can see her,

She’s my friend!

-I can see him,

He is the best!

-All can find us,

We’re in the class!

I я, me – мене, мені

You – ти, ви, you – тебе, тобі; вас, вам

He – він, him – його, йому

She – вона,  her  [hɜː] – її, їй

We – ми, us [ʌs]  – нас, нам

To be the best – бути найкращим

To find [faɪnd] - знайти , знаходити

We’re = we are

To be here [hɪə] – бути тут

To be there [ðɛə] - бути там

p. 19

6.

-Meet my friend Mike!

-What does he like?

-Oh! He is very smart!

He likes Music and Art!

What [wɒt] - який?, що?

-What does he like? – Що йому подобається? Що він любить?

Smart - меткий, спритний,  дотепний.

 

7.

What’s the time, please?

It’s quarter past six!

Oh! We must hurry up!

Quickly! Quickly! Stand up!

 

What’s the time? – Котра година?

Quarter - ['kwɔːtə] n чверть, четверть (of), чверть години

Past – минуле, після

We must – ми повинні

Нurry up - ['hʌrɪ] - поспішати; квапити(ся

Quickly ['kwɪklɪ] adv - швидко

p. 21

8.

IT, Geography and Art,

History, PE and Craft.

It’s a timetable for today,

It is easy! It’s O’k!

IT  [ai ti] – інформаційні технології, інформатика

Geography [ʤɪ'ɒgrəfɪ] -  n географія

Art I [ɑːt] n - мистецтво

History ['hɪst(ə)rɪ] - n історія

PE [pi: i:] – фізичне виховання

Craft [krɑːft] – трудове навчання, ремесло

Timetable ['taɪmˌteɪb(ə)l] - n розклад; графік

Easy ['iːzɪ] – легкий, 2) невимушений; спокійний

 

9.

-What is your favourite subject at school?

-I guess it is English! It’s easy and cool!

 

Favourite ['feɪv(ə)rɪt] - улюблений

Subject ['sʌbʤɪkt] - предмет, дисципліна

To guess [ges] - гадати, вважати

Cool [kuːl] – крутий, класний

 

10.

-What is your first lesson on Monday?

-The first lesson on Monday is Art!

-And what is your fifth lesson on Friday?

-The fifth lesson on Friday is Craft!

 

Your [jɔː] - ваш; твій

The first [fɜːst] - перший

The fifth [fɪfθ] - п'ятий

Lesson ['lesn] – урок

p. 22-26

 

 

 

11.

English is better than Maths,

But Ukrainian is the best.

Craft is the most popular,

Nature is popular, but less.

Better ['betə] - краще

Maths [mæθs] - скор. від mathematics математика

Ukrainian [juː'kreɪnɪən] - українська мова

The best [best] - найкращий

The most [məust] - більш за все, найбільше

Popular ['pɒpjʊlə] – популярний, загальнопоширений

Nature ['neɪʧə] - природа

Less [les] – менше

p. 30-32

 

AN ENGLISH TEST

12.

I want to be clever, I want to be smart,

I must to learn English very hard.

To be clever ['klevə] adj – бути розумним, здібним

To be smart [smɑːt] – бути дотепним; винахідливим

 hard  [hɑːd]  adj - наполегливо, вперто,

13.

I am afraid in English a test,

But I’ll try to do all my best

Afraid [ə'freɪd] - боятися (когось, чогось - of)

A test in English — контрольна робота з англійської мови

To try [traɪ] - старатися, намагатися

All my best - найкраще; найбільше

p. 34-35

14.

Sing English sons, read English books,

For improvement  your speaking it will be good.

Improvement  [ɪm'pruːvmənt] n -  поліпшення, удосконалення

p. 39

15.

“Table” is noun,

“You” is pronoun,

Preposition is “in”

And the verb is “come in”.

Noun [naun]n грам.- іменник

Pronoun ['prəunaun] n грам.- займенник

Preposition [ˌprepə'zɪʃ(ə)n]  n грам.- прийменник

Verb [vɜːb] n- дієслово

p. 40

 

UNITE II

TIME FOR LEISURE

ALL ABOUT MY FRIENDS

16.

My friend’s nickname is Rumsy,

He is very clumsy,

He is very smart,

Unusual and kind,

He is helpful and polite,

He is very, very kind.

 

Nickname ['nɪkneɪm] - прізвисько

   комп. мнемонічне ім'я

Clumsy ['klʌmzɪ] - незграбний

Smart - меткий, спритний,  дотепний

Unusual - [ʌn'juːʒuəl] - незвичайний; надзвичайний; дивний;

Kind [kaɪnd] - добрий, люб'язний

Helpful ['helpfl] - корисний

Polite [pə'laɪt] - ввічливий, чемний, ґречний, люб'язний; вихований

p. 50 – 51

 

 

HOBBIES AND INTEREST

17.

-Have you got plans for every day?

-I don’t know really what I can say!

I play the piano and I’m fond of sports,

I’m interested in painting, cycling and matchbox.

To have got plans – мати плани

I dont know – я не знаю

To be fond of smth. – чимось захоплюватись

To be interested in smth. – чимось цікавитись

p. 58

 

 

18.

My friend is fond of painting,

He is painting during all day.

My friend is fond of acting,

He is a member of Drama Group play.

To be fond of smb., smth. — любити когось, щось

Acting ['æktɪŋ] - n театр. – гра

Member ['membə] n - (у різн. знач.) член

Member of Drama Group play – член драматичного гуртка

p. 62-63

19.

I like theme parties,

I like fancy dress,

And today I ask you

“Be my lovely guest!”

Theme [θiːm] – тема, тематичний

Party ['pɑːtɪ] - прийом гостей; званий вечір, вечірка

Fancy dress  [ˌfænsɪ'dres] n - маскарадний костюм

Lovely ['lʌvlɪ] adj - гарний, чудовий, прекрасний

Guest [gest] n – гість

p. 71

 

20.

I always go for a walk,

I usually walk my dog.

I often go with my friend,

But never take my pussy-cat.

Always ['ɔːlw(ə)ɪz] adv – завжди

Usually ['juːʒuəlɪ] adv - звичайно, зазвичай

Often ['ɒf(ə)n], ['ɔːf(ə)n] adv - часто; багато разів

Never ['nevə] adv -  ніколи,  жодного разу

p. 72

 

21.

We are good at speaking English,

We are fond of reading books,

We are interested in fishing,

We are keen on cleaning rooms.

To be good at smth. – бути в чомусь вправним, вмілим

To be fond of smth. – чимось захоплюватись

To be interested in smth. – чимось цікавитись

To be keen on smth. - палко захоплюватися чимсь; прагнути до чогось

p. 79

22.

My days off are very crazy,

My days off are very sweet,

They are fantastic and amazing,

I’m happy as you can see.

Days off – вихідні дні

Crazy ['kreɪzɪ] adj - божевільний

Sweet [swiːt] adj - солодкий, приємний

Fantastic [fæn'tæstɪk] – вигадливий,  дивний;  вражаючий

Amazing [ə'meɪzɪŋ] adj - разючий, дивний, дивовижний

 

23.

-What is your idea of having a good time?

-Let’s make a Balloon party, let’s smile and let’s have fun!

Idea [aɪ'dɪə] n - 1) ідея, 2) думка, гадка, задум

The idea of it! — подумати тільки!

 What an idea! — що за фантазія!

Having ['hævɪŋ] - n володіння

Having a good time – добре проводити час

p. 84 – 85

UNITE III

TIME FOR HOME

24.

I’ve got two sisters,

I’ve got three brothers,

I’ve got four cousins, uncle and aunt.

My mother and father,

Grandma and grandfather:

My family tree consists all of us.

I’ve got… = I have got… - у мене є…

Cousin ['kʌzn] n -  двоюрідний брат; кузен; двоюрідна сестра; кузина

Second cousin — троюрідний брат; троюрідна сестра

Uncle ['ʌŋk(ə)l] n – дядько

Aunt [ɑːnt] n -  тітка

Family tree – родинне дерево

Consist [kən'sɪst] – складатися, поєднувати

All of us – усіх нас

p. 93

25.

-What does a postman always do?

-He brings us letters every day!

-Who always teaches us at school?

-Our teacher! He is O’k!

-Who helps the doctor?

- It’s a nurse!

-And police officer catches burglars!

What does he do? – Що він робить? (Pr. Simple for He, She, It)

To bring a letter – приносити лист

Nurse  [nɜːs] – сиділка, доглядальниця, медична сестра

Police officer [pə'liːsˌɒfɪsə] – поліцейський

Catch [kæʧ] v (past і p. p. caught) -  ловити, спіймати; затримати

Burglar ['bɜːglə] - злодій-зломник, громило

p. 95

26.

Don’t skip your meal,

Eat only healthy food:

Some eggs, some meat and milk 

It will be very good!

Skip I [skɪp] v  -  стрибати, скакати, пропускати

Meal [miːl] - прийняття їжі, їжа

Healthy ['helθɪ] – adj здоровий,  корисний (для здоров'я)

 

 

 

 

26.

It is very good to have an elder brother.

Look at him now! He is helping his father!

We are very close, we really love each other.

It is very good to have an older brother.

 

 Elder ['eldə] adj – старший, старіший

Close [kləus] adj - закритий, зачинений; близький (про друга, про подібність)

Really ['rɪəlɪ]adv -  дійсно, насправді

Each [iːʧ] adj, pron indef.- кожний

Each other — один одного

Each and all — всі до одного

p. 96 – 98

 

27.

We are very close with my elder brother,

We look alike and complete each other,

We’re very close with my elder sister,

We look alike, we are fond of twister.

 

To be close [kləus] – бути близькими

elder ['eldə] adj(comp від old)  - старший; старіший

To look alike – бути схожими

complete [kəm'pliːt] adj - повний; закінчений, комплектувати, доповнювати

p. 98.

 

 

28.

-I am sitting in my room,

I am listening to music.

-And who is always reading books?

-It’s my smaller sister Suzy!

To be sitting (Pr. Cont.) – сидіти

To be listening – слухати

p. 99 - 100

29.

AN APPLE A DAY

English breakfast it’s the oat flakes,

Cheese and butter, bacon and eggs,

Tea with milk, some jam or honey,

English breakfast it is Yummy!

Oat flakes ['əutˌfleɪks] n pl геркулес, вівсяні пластівці

Cheese [ʧiːz] n – сир

Bacon ['beɪkən] n - копчена свиняча грудинка, бекон

Bacon and eggs — яєчня з беконом

Honey ['hʌnɪ] n мед, пестл. любий; люба; милий, мила

Yummy [jɑmɪ] - розм. смакота, дуже смачно

p. 102

 

30.

Strawberries, apples and cherries,

Watermelons and pears:

These fruits are the best for kids,

Who want just now to eat?

Strawberry ['strɔːb(ə)rɪ]n-  суниці; полуниці

Pear [pɛə] n- груша

Watermelon ['wɔːˌmelən] n – кавун

Just [ʤʌst] adv - точно, саме, якраз

Just now — зараз, тільки що

Just in time — дуже вчасно

p. 103

31.

- What food is rich in vitamins?

- Vegetables and fruit!

- What we can say about this?

- This is a healthy food!

Rich [rɪʧ]  adj- багатий

Vitamin ['vɪtəmɪn] n – вітамін

Healthy ['helθɪ] adj- здоровий, корисний (для здоров'я)

p. 104

32.

There is some rise in the jar,

There is some milk in the jug,

There are some lemons on the plate,

The favourite food for little Kate.

Jar [ʤɑː] n глек, глечик; кухоль; банка

Jug [ʤʌg] n - глек, глечик

p. 109

 

 

 

33.

- What do you usually eat?

- Of course I eat a lot of sweet!

- And what do you usually drink?

- Banana juice and tea with milk!

What do you usually eat? – Що ти зазвичай їсиш?

Sweet n [swiːt] - льодяник; цукерка, (звич. pl) солодке, солодощі (про страву)

p. 112

SPECIAL DAYS

34.

Happy Valentine’s Day, Happy Easter,

And best wishes for the New Year,

Many happy returns at Christmas

People say in the world everywhere!

Valentine’s Day ['væləntaɪn] - День Валентина

Easter ['iːstə]- Великдень; Пасха

Wish [wɪʃ]- бажати, хотіти; висловлювати побажання

Many happy returns [rɪ'tɜːn] - бажаю вам довгих років життя

Christmas ['krɪsməs] n – Різдво

Everywhere ['evrɪwɛə] adv - всюди, скрізь

p. 116

35.

I like greeting guests,

To cook tasty cakes,

I like to make presents

For my friends and for parents.

 

Greeting ['griːtɪŋ] n -  вітання, поклін

Guest [gest] n -  гість

Tasty ['teɪstɪ] adj -  смачний,  приємний

To make presents – робити подарунки

p. 125

 

GRANNY’S STORIES

36.

I was afraid of ghosts,

I was afraid of the dark,

But now I never scared,

Because I am not a child.

Afraid [ə'freɪd] adj pred.- зляканий

To be afraid — боятися (когось, чогось - of)

To make afraid — лякати

Ghost [gəust] n- привид, примара; дух

Dark [dɑːk] - темрява, темнота

Never  ['nevə] adv -  ніколи

Scared [skɛəd] adj переляканий, зляканий

p. 126 – 127

37.

When I was five, I had a cat,

When I was six, I had a rat.

When I was seven, I had a bug,

When I was eight, I swept a rug.

Bug [bʌg] - амер. комаха, жук, жучок

Rug [rʌg] n – килим, плед

Swept [swept] past і p. p. від sweep - мести, підмітати; чистити, прочищати

p. 128

38.

Yesterday I helped my mom,

I walked the pet and cleaned the room,

I washed the dishes, I worked in the yard,

I helped my mom from morning till night.

Walk [wɔːk] n - ходіння, ходьба, прогулянка пішки

To go for a walk — піти погуляти

Clean [kliːn] -  чистити; очищати, протирати - clean up

Yard [jɑːd] - двір, подвір'я

Night [naɪt] n - ніч, вечір

Night after night, night by night — кожної ночі, щоночі

All night [long] — протягом усієї ночі

At  night — вночі; увечері

From morning till night – з ранку до вечора

p. 130

39.

If it was dinner than dinner we ate,

If it was mess the mess we made,

If it was song, the song we sang,

If it was bell in this bell we rang

Mess [mes] - безладдя, безлад

Rang [ræŋ] past від ring

Ring – дзвеніти, дзвонити

Bell [bel] n - дзвін; дзвоник

 p. 132

40.

My favourite fairy tales are the “Frog Prince”

“Hansel and Gretel” and the “Three Little Pigs”

I like “Snow White and the Seven Dwarfs”

And the “Little Red Riding Hood” of course.

Fairy-tale ['fe(ə)rɪteɪl] - (чарівна) казка, вигадки, "казки"

Snow White [ˌsnəu'waɪt] - Білосніжка

Dwarf [dwɔːf] -  карлик, гном

p. 134

TIME FOR OUTDOORS

41.

When the weather is hot,

When the weather is sunny,

All children are happy,

all children are funny,

When the weather is rainy,

When the weather is wet,

For all children it’s boring,

And all children are sad.

Weather ['weðə] -  погода

Hot  [hɒt] adj - гарячий; жаркий; розжарений

Sunny ['sʌnɪ] adj - сонячний; освітлений сонцем

Rainy ['reɪnɪ] adj - дощовитий, дощовий

Wet [wet]  adj - мокрий, вологий

Boring ['bɔːrɪŋ] adj – надокучливий

Sad [sæd] adj - сумний; смутний; понурий

p. 146

42.

It is going to be rainy in England,

It is going to be foggy in Spain,

It is going to be sunny in Italy,

It is going to be hot in Ukraine.

Foggy ['fɒgɪ] adj - туманний; темний

It is going to be – має бути, збирається бути

p. 155

 

43.

-What is the weather like today?

- The weather is cool, the sky is grey.

-What was the weather two days ago?

The weather was frosty, the weather was snow.

Cool [kuːl] adj - холоднуватий, прохолодний

Ago [ə'gəu] adv - тому (про час)

A month ago — місяць тому

Frosty ['frɒstɪ] adj – морозний, холодний; крижаний

p. 156

WEATHER AND CLOTHES

44.

Only girls wear dresses and skirt,

And boys often wear jeans and shirts

When it is cold you can wear a coat,

But when it is rain you put on your raincoat.

Wear [wɛə] v (past wore; p. p. worn) - бути вдягненим у щось; носити (одяг тощо)

Put on – надягати

Raincoat ['reɪnkəut] - непромокальне пальто, плащ

Skirt [skɜːt] n – спідниця

Shirt [ʃɜːt] n - сорочка (чоловіча)

p. 159

45.

In outdoor school summer camps

We can make camp fire and play group games,

We can swim in the river, we can walk in the woods,

And of course we can take the first-aid course.

Outdoor [autdɔː] adj -  просто неба; поза домівкою

Camp-fire ['kæmpˌfaɪə] – вогнище

Wood  [wʊd] n (часто pl) - ліс; гай

First aid [ˌfɜːst'eɪd] n - перша допомога; швидка допомога

Course [kɔːs] n - курс, напрям, курс (лекцій)

p. 170 – 171

NATURE’S BEAUTY

46.

Spring is the time when the snow melts,

When the flowers bloom and get longer all days.

Melt [melt] v - топити(ся); розчинятися; танути

Bloom [bluːm] - цвіт, цвітіння, цвісти, давати квіти

Get longer longer ['lɒŋgə] – стають довшими

47.

Summer in Ukraine is the season of thunders,

The days are hot and the temperature is at it’s highest.

Thunder ['θʌndə] – грім,  гуркіт, шум

Temperature ['temp(ə)rəʧə] n - температура; ступінь нагрівання

 High [haɪ] adv - високо; великою мірою; сильно

48.

In autumn the weather begins to cool down,

The days get shorter, many birds fly south.

Short [ʃɔːt] adj – короткий

South [sauθ] n -  південь

Bird [bɜːd] n – птах

Get  shorter [ʃɔːtə] – стають коротшими

49.

In winter it is cold and often snows,

You have to wear your warmer clothes.

Clothes [kləuðz] n pl - одяг, убрання; білизна

Wear [wɛə] v (past wore; p. p. worn) - бути вдягненим у щось; носити (одяг тощо)

Warm [wɔːm] adj - теплий, зігрітий, підігрітий

p. 178 – 179

TIME FOR DISCOVERY

50.

There is a big shop in our village,

There is a post-office оn our street,

There is a nice park, you can walk there,

There is a café, in it you can eat.

post-office  ['pəustˌɒfɪs] n - пошта; поштова контора; поштове відділення

walk  [wɔːk] n - прогулянка пішки

to go for a walk — піти погуляти

café ['kæfeɪ] n фр. - кафе, кав'ярня

eat [iːt] v (past ate; p. p. eaten) - їсти

p. 192

51.

Could you tell me where is the toy-shop?

Could you tell me where is the school?

Could you tell me where is the bus stop?

Where is the hospital, bank and swimming-pool?

Where [wɛə] adv - де, куди

 Where  do you come from? — звідки ви?

 Where  to — куди?

Swimming pool ['swɪmɪŋpuːl] = swimming bath - басейн для плавання

Bank [bæŋk] n – банк

Bus stop ['bʌs stɒp] – автобусна зупинка

Could you tell… -  можете сказати, чи не могли б сказати

p. 198

52.

We can go on foot to our shop,

It’s not far away from our house.

Let’s cross the road, let’s turn to the right, now stop…

I am so sorry, but where’re we now?

Foot [fʊt] n (pl feet) - крок, хода; ступня, стопа, нога

On foot — пішки

Far [fɑː] adv (comp farther, further; sup farthest, furthest) – далеко

Cross [krɒs] v - переправлятися, переходити через

Road  [rəud] n - дорога, шлях; шосе

Turn  [tɜːn] v - вертіти(ся), крутити(ся); повертати(ся), обертати(ся); перевертати

To turn to the right — повернути праворуч

To turn a corner — завернути за ріг

p. 200-201

DISCOVER THE UK

53.

Northern Ireland and Wales,

Scotland and England

Consist in UK

Or United Kindom.

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Northern Ireland [ˌnɔːðən'aɪələnd] - Північна Ірландія

Wales [weɪlz] – Уельс

Scotland ['skɒtlənd] – Шотландія

England ['ɪŋglənd] – Англія

Consist [kən'sɪst] – обєднуватись

United Kingdom [jʊˌnaɪtɪdˌkɪŋdəm] - Сполучене Королівство

 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

[jʊˌnaɪtɪdˌkɪŋdəməvˌgreɪtˌbrɪtnənˌnɔːðn'aɪələnd]

  Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

54.

London is the capital of the United Kindom,

It stands on the Themes, the longest river of Britain.

Capital ['kæpɪtl] n – столиця

Stand [stænd] v (past і p. p. stood) - стояти

p.202-203

55.

I haven’t seen London before,

I haven’t seen Paris and Rome.

I dream to be there, of course,

But the most I like my home.

Before [bɪ'fɔː] prep - перед, до

Paris ['pærɪs] -  м. Париж

Rome [rəum] - м. Рим

Dream [driːm] v (past і p. p. dreamt, dreamed) - мріяти, уявляти

p. 208-209

56.

-Have you ever been to England?

-Have you ever been to Spain?

-Many countries I dream to visit,

But most of all I like Ukraine!

Spain [speɪn] – Іспанія

Visit ['vɪzɪt] v - відвідувати, навідувати

Have you ever been – чи був ти (були ви) колись…

p. 210

FOCUS ON UKRAINE

57.

My native country is Ukraine,

Ukrainian people friendly and brave,

Ukrainian flag is yellow-blue,

I love Ukraine and what about you?

Native ['neɪtɪv] adj - рідний

Native language — рідна мова

Native land — Батьківщина

Friendly ['frendlɪ]  adj - дружній, що ставиться прихильно

Brave [breɪv] adj - хоробрий, сміливий

p. 218-219

 

58.

Ukrainian people have many traditions,

And merry holidays all year round,

They sing many songs, they say many wishes.

I am Ukrainian, Thanks God about.

Tradition [trə'dɪʃ(ə)n] n - традиція; старий звичай

Merry ['merɪ] adj - веселий, радісний

Wish [wɪʃ] v - бажати, хотіти; висловлювати побажання

n бажання, побажання

God [gɒd] n (God) Бог, Всевишній

p. 223

59.

Trip for Ukraine should be well-planned

Travel agency always can help,

Can give you advice for the cultural tour,

You’ll be O’k, we make you sure!

 

Trip [trɪp] - подорож, мандрівка, поїздка; екскурсія; рейс

Round trip — поїздка туди і назад

To take a trip — з'їздити

Travel agency ['træv(ə)lˌeɪʤ(ə)nsɪ] n - туристичне агентство (бюро)

Tour [tuə] n - подорож; поїздка; турне; екскурсія vice [əd'vaɪs]  n -  порада; консультація (юриста, лікаря і т.д.)

To make somebody sure – запевняти когось

p. 226

 

 

 

60.

Look around! Dnipro! What a beautiful river!

On it’s banks, as you know, stands the capital Kyiv.

And one legend say that the city was build

By Kyi, Shchek, Khoryv and their sister Lybid.

Around [ə'raund] adv - всюди, скрізь, навкруги

Bank  [bæŋk] n - берег (ріки)

Legend  ['leʤənd] n – легенда

Build [bɪld] v (past і p. p. built) - будувати; споруджувати, створювати, засновувати

p. 229

PLANS FOR SUMMER

61.

Summer holidays are coming,

It’s a time to make new friends,

To walk in woods and gather mushrooms,

And to take care after granny’s hens.

Gather  ['gæðə] v -  збирати

Mushroom ['mʌʃrʊm] n -  гриб

Care  [kɛə] n - турбота, піклування, догляд

 To take care of smb. — доглядати когось; дбати про когось

p. 232-233

62.

I am goin to train every day,

I am goin to help mom and dad,

I am going to study very hard,

I am going to do that, but when start?

 

Train [treɪn] v -  виховувати, привчати до хороших звичок (до дисципліни),  тренувати(ся)

Hard [hɑːd] adj - твердий; жорсткий, старанний, наполегливий

To be going to do – збиратися робити

p. 237

63.

I can live in a tent,

And have fun in a camp,

I can travel and get up late,

I can play with my friends,

Have long walk and sunbath,

It’s a holiday time which I’d wait.

Tent [tent] n – намет

Late [leɪt] - adv (comp later; sup latest, last) -  пізно

Sunbath ['sʌnbɑːθ] n - сонячна ванна

Wait [weɪt] v - чекати, ждати (for)

p. 240

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
10 грудня 2018
Переглядів
997
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку