17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Посібник "Маніпуляція з предметами"

Про матеріал
Створення ігрових ситуацій на уроках підвищує інтерес до предмету, вносить різноманітність, емоційне забарвлення у навчальну роботу, розвиває кмітливість і спостережливість, знімає втому. Одним із шляхів вирішення цього питання – це використання на уроках дидактичних ігор з елементами предметної маніпуляції. Саме у процесі гри в школярів виробляються навички самостійного мислення, розвиваються увага і потяг до знань. Граючи, учні ніби мимоволі вчаться, пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в надзвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть пасивні діти підключаються до гри з неабияким бажанням, стараючись не підвести товаришів.
Перегляд файлу

Кибинська загальноосвітня

C:\Users\PC\Desktop\фото метод\20191128_225252.jpg школа І-ІІІ ступенів

 Миргородської районної ради

Полтавської області

 

Маніпуляція

з предметами

 

Навчально-методичний посібник

D:\фото\вересень 2019\20191001_094127.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скубій Любов Сергіївна

 вчитель початкових класів

 

 

Кибинці – 2019

 

 

З досвіду роботи Скубій Любов Сергіївни, учительки початкових класів Кибинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії.

У даному посібнику пропонуються вправи маніпуляції з предметами, які можна використовувати на уроках математики та української мови в 1 класах відповідно до структури уроку. Надаються зразки уроків із використанням зазначених вправ.

Посібник розрахований для вчителів початкових класів, який допоможе зробити процес навчання зробити цікавим, різноманітним, ефективним та демократичним.

 

Рецензенти:

Лисенко Л.П., директор Кибинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Омельченко Л.І., методист районного методичного кабінету відділу освіти Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області.

 

Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Миргородської районної державної адміністрації (протокол № 2 від 27.12.2019 р.). Рекомендовано для друку.

 

 

ВСТУП

 

Для сучасної освіти характерним є пошук педагогічних можливостей, що пов’язано насамперед з відмовою від традиційного навчання та виховання, з ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи. Новий Закон України «Про освіту», Концепція нової української школи ставить багато вимог та завдань перед сучасним педагогом: сфокусувати увагу, всі зусилля на досягнення життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

У навчальному процесі першокласників в першу чергу потрібно приділяти значну увагу формуванню пізнавальної діяльності дітей, розвитку процесів мислення, вихованню інтересу до знань. Після цього постає питання: «Як підготувати цікавий та продуктивний урок так, щоб просліджувалася реалізація наскрізних ліній, а у дітей виникав інтерес та бажання здобувати нові знання?» У зв’язку з цим виникає необхідність у застосуванні нових форм роботи і неформальних підходів до організації навчального процесу. Крім того, необхідно оволодіти вмінням знаходити індивідуальний підхід до кожної без виключення дитини,адже дитиноцентризм – один із компонентів формули нової української школи.

Створення ігрових ситуацій на уроках підвищує інтерес до предмету, вносить різноманітність, емоційне забарвлення у навчальну роботу, розвиває кмітливість і спостережливість, знімає втому.

Одним із шляхів вирішення цього питання – це використання на уроках дидактичних ігор з елементами предметної маніпуляції. Саме у процесі гри в школярів виробляються навички самостійного мислення, розвиваються увага і потяг до знань. Граючи, учні ніби мимоволі вчаться, пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в надзвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію.  Навіть пасивні діти підключаються до гри з неабияким бажанням, стараючись не підвести товаришів. Щобвиробитиспіввідноснерозуміння, дитинаповинна активнопід час гри маніпулюватипредметнимматеріалом. При такійдіяльностідитинамуситьматинагоду з одноліткамиусно обговорювати процес, якийвідбувається. Лише післятакоїдіяльностідитиназможе перенести вже зрозумілі поняття на папір. А великого успіху можна досягти, якщо предмети взяті з повсякденного ужитку кожного. Завдання педагога уникати  рутинного засвоєння інструментального розуміння, діти повинні   оперувати предметним матеріалом та усно обговорювати з однолітками спів відносини, які їх виражають.

Коли ми показуємо дитині ілюстрацію, на якій зображено п’ять предметів, ми не даємо поняття «пʼять», адже воно є абстрактним,  а ілюструємо та співставляємо з предметом. Для учителя головне завдання усвідомити, що математичні співвідношення неможливо дитині показати чи пояснити. Кожне математичне поняття, яке складається з співвідношень, учень має створити самостійно. Для цього потрібно, щоб дитина активно маніпулювала предметним матеріалом, самостійно за особистим бажанням створювала та змінювала співвідношення між ним.

Маніпуляцію з предметами легко пояснити використовуючи китайську народу мудрість:

Скажи мені – і я забуду,

Покажи мені – і я запам’ятаю,

Дай доторкнутися – і я зрозумію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО МАНІПУЛЯЦІЮ З ПРЕДМЕТАМИ

 

Для того,  щоб зрозуміти будь яке явище, необхідно детально розглянути, вивчити і проаналізувати історію його розвитку. Це стосується іманіпуляції з предметами. Без розуміння, того як маніпуляцію розглядали колись, неможливе усвідомлення її сьогоднішнього стану. 

Слово «маніпуляція» (від латинського manipulare) здавна виступало у суто позитивному сенсі «керувати зі знанням справи». Перехідним етапом до метафори стало використання цього терміна стосовно демонстрування різноманітних маніпуляцій з предметами.

Неметафоричне початкове значення терміну «маніпуляція» означає прості види дій, що виконуються певними рухами: управління важелями, виконання медичних процедур, довільне поводження з предметами, що потребують майстерності та швидкості у виконанні.

У першому класі з допомогою маніпуляції з предметами на уроках діти більше пізнати навколишній світ. Буденність на уроках може викликати в них не цікавість та апатичне відношення до навчання. Під час маніпуляції з предметами діти перевіряють свою спритність, увагу, у них виникає бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути до чогось прекрасного.

Уроки з використанням вправ наочністю дарують щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще спрямовують в майбутнє, бо під час такого навчання у дітей формуються та закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому.

Маніпуляція з предметами може бути самостійною діяльністю учнів, яка поступово перетворюється у засіб виховання і дає змогу використовувати її для розв’язання відповідних завдань:

 •              забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності: чого повинні досягти учні на уроці і чого від них чекає вчитель;
 •              чітко відобразити обсяг і рівень засвоєння знань учнів,що буде забезпечений на уроці; обсяг і рівень розвитку навичок і вмінь який               планується досягти;
 •              розвиток емоційно-ціннісної сфери учня,яка забезпечує формування переконань, характеру, вплив на поведінку.

Проаналізувавши використання на уроках прийомів маніпуляції можна зробити певні висновки:

 1.               Маніпуляція з предметами є формою активного відображення дитиною навколишнього життя людей.
 2.               Характерною особливістю маніпуляції з предметами є сам спосіб, який дитина використовує у цій діяльності. Вправи з предметами здійснюються комплексними діями, а не окремими рухами.
 3.               Вправляючись з предметами діти прагнуть точного копіювання та відтворення дійсності, де реальність та вигадка ніби переплітаються.
 4.               Маніпуляція з предметами – це оперування знаннями; засіб їх уточнення і збагачення, а отже, і розвиток пізнавальних й моральних здібностей дитини.

Маніпуляція з предметами це ніби гра і є складним, багатогранним явищем, яке неможливо однозначно трактувати, але як і гра може тривати від кількох хвилин й використовуватися на різних етапах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРИЙОМИ МАНІПУЛЯЦІЇ З ПРЕДМЕТАМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

З давніх-давен математика вважалася царицею наук, адже не володіючи мовою, можна прочитати математичні записи будь якого народу.  Іноді її називають міжнародною мовою та наукою, яка здатна побудувати мости між кулями головного мозку. Тому дітей ще з дитинства потрібно вчити не лише вимірювати та обчислювати, а й міркувати, тобто розвивати логічне мислення.Але знання не обмежуються лише вивченням математики. Кожна дитина повинна знати й шанувати свою рідну мову. Використання на уроках різних дидактичних матеріалів перетворює звичайний урок математики та мови на захоплюючу гру. У процесі такої учні знайомляться з деякими фізичними властивостями певних предметів, тренують моторику рук, спритність і координацію.

Відомо, що жодна функція дидактичного матеріалу не виступає ізольовано від інших. Практика підтверджує, що за допомогою одного і того ж дидактичного матеріалу досягаються різноманітні цілі в навчальному процесі.

Розпочинаємо роботу з найпростішого – розвитку дрібної моторики і доходимо до диференційованої маніпуляції з предметами на уроках.

Використання на уроках предметів з щоденного вжитку підвищує інтерес до навчання. До того ж учні вже з першого класу розуміють, що одну й ту ж річ можна використовувати в різних ситуаціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Вправи з ґудзиками

 

Ґудзики – легкодоступний та незвичний матеріал для розвитку дрібної моторики школярів. Як предмет маніпуляції вони розвивають особистість дитини, сприяють її адаптації в соціумі, активізують всі психічні процеси. Ґудзики є багатогранним і цікавим матеріалом,що захоплює дітей, спонукає до активної участі у продуктивній діяльності, а гра з ними позитивно впливає на їх емоційний стан.

 

«Скарбничка»

 •     Розподілити в одну скарбничку круглі ґудзики, в іншу – ґудзики-квіточки.
 •     Розподілити ґудзики за кольорами скарбнички.

 

«Ґудзиковий масаж»

Масаж допомагає активізуватитак званий «мануальний інтелект», який знаходиться на кінчиках пальчиків  рук, тобто відбувається сенсомоторний розвиток.

 •     Опустіть руку в коробку «ґудзикового моря» та «попірнайте» ручками в ньому.
 •     Поводіть долонями по поверхні, ледь торкаючись ґудзиків.
 •     Захопіть ґудзики в кулак, підніміть і розтисніть їх.
 •     Потріть ґудзики між долонями.
 •     Пересипайте ґудзики з долоні в долоню.
 •     Знайдіть в «ґудзиковому морі»особливий ґудзик: найбільший, найменший, п’ять однакових, або такі, що не повторюються.
 •      

IMG_20150413_165649

 

«Ґудзикові геометричні фігури»

 •     З допомогою ґудзиків побудувати геометричні фігури.
 •     Використовуючи 10 ґудзиків побудувати чотирикутник.
 •     Взяти ще 5 ґудзиків і добудувати трикутник.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_103140.jpg

«Запам’ятай  і повтори»

Гарна вправа для розвитку уваги та пам’яті.

 •     Розкласти на одному полі декілька ґудзиків і через кілька секунд накрити хусткою чи папером, завдання відтворити в такому ж форматі або в дзеркальному відображенні. Поступово кількість ґудзиків потрібно збільшувати.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_102800.jpg

 

«Ґудзикове письмо»

 •     Написати за допомогою ґудзиків цифри, літери.
 •     Побудувати ланцюжок, щоб кожен третій ґудзик був зеленим або з чергування великий – маленький.
 •     Побудувати «ґудзиковий візерунок».

 

 

 

2.2 Вправи з прищіпками

 

Звичайні прищіпки, які використовуються в господарстві, стали в пригоді на уроках нової української школи. Учні з задоволенням працюють з цими предметами, адже це вже не іграшка, а предмет яким часто користується мама. Ігри з добре знайомими в побуті предметами дають великі можливості розширювати сферу соціального орієнтування.Зараз прищіпки бувають різної форми, різного яскравого кольору, що подобається дітям.

Вправи з прищіпками не лише розвивають моторику, але й допомагають вивчати кольори, рахунок, розширюють знання про навколишній світ та допомагають на уроках української мови. Іншими словами, використання на уроках прищіпок дає комплексний, навчальний, терапевтичний ефекти.

 

«Папужка», «Яблука»

Завдання дуже просте:

 •     зробити папузі кольоровий хвіст, але використати можна лише ту кількість прищіпок, яка зазначена на птахові;
 •     прищипнути до яблука таку кількість прищіпок, скільки їх зазначено.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_191805.jpgC:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_192102.jpg

 

«Порахуй предмети на малюнку»

Порахуй предмети на малюнку та знайди прищіпку з відповідним числом.

Різновидом цієї вправи є творча робота: покласти в квадрати різну кількість кольорових ґудзиків, а  потім прищипнути прищіпку з відповідним числом і навпаки.

 

 

«Встав пропущену цифру,літеру в слові»

Віднайти прищіпку з необхідною цифрою чи літерою.

 

 

 

 

«Казкова абетка»

Завдання:

 •     знайди слово, що починається літерою;
 •     знайди слова, що починаються на голосні літери.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_192410.jpg

 

«Цікаві роздруківки»

Навіть звичайні картинки з Інтернету можна перетворити в цікаве завдання на знаходження правильного розв’язку до прикладу.

 

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_192301.jpg

«Піца» 

Викласти на основу зазначену кількість  інгредієнтів (2 шм. помідорів,  3 шм. бекону, 4 шм. перцю  тощо)

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_130843.jpg

 

            2.3 Вправи з речами щоденного вжитку

 

Досить нестандартним роздатковим матеріалом на уроках є екологічно чистий одноразовий посуд. Як виявилося за допомогою  цього матеріалу можна виконати багато цікавих вправ.

 

«Шпажки + трубочки для коктейлю»

Достатньо розрізати трубочки довжиною 1-2 см та роздрукувати кольорову схему чергування послідовності нанизування. З допомогою цих предметів можна обчислювати приклади як на рахівниці.

.C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_123430.jpgC:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_122359.jpg

 

«Цікаві приклади»

Таким способом можна перевіряти вміння розв’язувати приклади.

 

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_122616.jpg

 

 

 

«Хто швидше»

Узагальнити знання з теми «Числа першого десятку» допоможуть скрепки, резинки для волосся, канцелярські кнопки, губки, намистинки.

 

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_121957.jpg

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_122222.jpg

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_132027.jpgC:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191121_121720.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ ЗВИКОРИСТАННЯМ ПРИЙОМІВ МАНІПУЛЯЦІЇ

 

3.1. Розробка уроку математики з теми: «Число «три». Цифра 3.  Утворення числа 3 способом прилічування одиниці і числа 2 – способом відлічування одиниці. Написання цифри 3. Складання записів за малюнком. Зростання і спадання чисел»

 

Мета: ознайомити з утворенням числа, вчити називати назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 3; вчити писати цифру 3 у зошиті в клітинку; утворювати число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа; вчити лічити у порядку зростання і спадання, розвивати логічне мислення, увагу, спритність, моторику рук, виховувати пізнавальний інтерес.

 

Обладнання:елементи світлофора, дитячі інструменти: три молотки, три викрутки, три плоскогубці, три ложки, три миски, три чашки, три серветки, 2 яблука, 1 апельсин, сік «Мультивітамінний».

 

 

 

 

Хід уроку

 

І. Організація класу

Ти визнана давно

Главою всіх наук.

Потрібна нам

Ти завжди, скрізь і всюди.

Без математики

Ми нині, як без рук!

З тобою з казки

Дійсність творять люди.

Освоївши тебе,

Рвемося у політ.

Створили ми

Розумні вже машини.

Штурмуємо космічний світ

І різних фактів

Узнаємо причини

З тобою ми впевнено ростемо,

З тобою підкоряємо природу

Твої досягнення ми віддаємо

На благо українського народу.

 •                   Так з давніх-давен математика вважалася складною та водночас цікавою та необхідною наукою.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Загальна мотивація

-  Який сьогодні день тижня? (середа) Який він порахунку в тижні? (третій)

-  Як ви гадаєте, яку цифру сьогодні з вами будемо вчити?

 •              На цьому уроці ми дізнаємося як утворюється число 3, як пишеться цифра 3.І вирушаємо з вами у подорож «Казковою країною цифри 3».  Щоб розпочати цю поїздку потрібно, знайти по класові елементи світлофора та скласти його. (колективне творче  завдання) порахуйте скільки кольорів має світлофор? Який колір повинен світитися як дозвіл руху? Який колір заборони?

 

ІІІ. Контроль, корекція та закріплення знань

 1.         Усні обчислення
 •              Ми дісталися до лісу, де живуть три ведмеді. Нам потрібно допомогти татусю Ведмедю. В нього трапилось лихо – загубились інструменти. Необхідно знайти в класі: три молотка, три викрутки, три плоскогубці.(завдання виконують хлопчики) 
 •              Матусі Ведмедиці допоможемо сервірувати стіл. Покладемо три серветки, ложки, миски, чашки.

 •                   Маленькому Ведмежатку необхідно  заспівати колискову, щоб він заснув.

 

Руханкаhttps://www.youtube.com/watch?v=uRSKiP5ZKfw

 •              Малюк Ведмедик заснув, тож ми вирушаємо далі.

 

 

 1.               Пояснення нового матеріалу
 •                   Цього разу ми завітаємо до трьох поросят. Але вони погано вчилися в школі і не знають як пишуться цифри. Допоможемо їм знайти будинок під номером 3та навчимо поросят писати цю цифру.

Пояснення написання цифри 3.

 •    Викладіть цифру 3 з конструктора Lego.
 •                   Намалюємо в повітрі, а потім пальчиком на парті цифру 3.

Робота з зошитах. Самостійне письмо.

 •                   Трьох поросят писати цифру навчили та й самі потренувалися, то ж вирушаємо в кав’ярню «Три горішки для Попелюшки»

 

IV. Розвиток математичних знань

 1.               Розв’язування задач
 • Допоможемо приготувати свіжий фреш.
 1.               Для приготування фрешу необхідно взяти 2 яблука та 1 апельсин. Скільки фруктів необхідно для приготування фрешу?

Розв’язуємо задачу з допомогою наочного матеріалу: 2 яблук та 1 апельсину.

 1.               1 склянка фреш коштує 1 грн. Скільки в нас залишиться решти, якщо купимо 1 скл. Фрешу?

 

V. Підсумок уроку. Рефлексія

- Ось наша подорож завершується, адже пального в нас вистачає лише на 35 хв уроку. Пригадаємо де ми були  і що робили під час подорожі. І як винагорода вип’ємо по скляночці свіжого яблучного соку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Розробка уроку математики з теми:«Додавання та віднімання  1 до числа»

 

Мета: перевірити засвоєння учнями таблиці додавання та віднімання 1; формувати швидкість обчислювальних навичок; вправляти у самостійному складанні задачі за малюнком; закріпити вміння розв’язувати задачі щодо знаходження суми  та різниці на основі аналізу слів; розвивати образне мислення шляхом розпізнавання найпростіших геометричних фігур на малюнках; виховувати самостійність та працелюбність.

 

Обладнання:фрукти та овочі з прикладами, листочки з відповідями, завдання на картках, кошик з яблуками, математичне доміно, відео супровід для руханки.

 

Хід уроку

 

І. Організація класу

Продзвенів уже дзвінок

Скликав всіх нас на урок

Сіли всі за парти гарно

Наш урок розпочинаймо.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку . Мотивація навчальної діяльності

 •                   В нас сьогодні хтось у класі побешкетував. Доки ми відпочивали на перерві розсипали з кошика всі фрукти та овочі. Давайте зберемо їх.

(Учні  шукають по класові фрукти та овочі)

 •                   Чи помітили в цих предметах щось не звичне? На них прикріплені приклади. Давайте  ми занотуємо на дошці. (Учні ланцюжком записують приклади на дошці).
 •                   Подивіться уважно на ці приклади. Знайдіть в них щось спільне.
 •                   Всі приклади на додавання та віднімання  одиниці. Отже, тема нашого уроку : «Додавання та віднімання 1 до числа».

 

ІІІ. Контроль, корекція та закріплення знань

 1.               Усні обчислення
 •                   На листочках записані відповіді до прикладів. Ваше завдання з корзинки взяти листочок та обрати приклад до якого він буде відповіддю.

 

 

 1.               Каліграфічна хвилинка
 •                   Оскільки ми сьогодні додаємо та віднімаємо 1,  то напишемо її цілий рядочок у зошитах.
 1.               Пояснення нового матеріалу
 •                   Відгадайте загадку:

Налите сонцем,
Налите соком,
З гілки зірвалось,
Впало звисока.
— Боляче, певно?
— То вам здається. –
Лежить рум’яне в траві
Й сміється. (Яблуко)

 •                   Чи є в когось в портфелику яблуко? (Якщо немає, то починаємо з 0, якщо є то рахуємо скільки їх і починаємо з цієї кількості).
 •                   Нам потрібно підрахувати скільки яблук в учнів нашого класу.
 •                   Зараз у нас 0 яблук, що трапиться, коли я дам Артемку 1 яблуко? (Їх стане – 1 ,бо 0+1=1). А якщо дам Даринці 1 яблуко? (Їх стане – 2, бо 1+1=2). Так працюємо, доки всім учням не дамо по яблуку.
 •                   Який ми зробимо висновок? Кожного разу, коли ми отримували 1 яблуко, то число ставало більшим.  Ці яблучка ви звичайно посмакуєте, щоб збільшити рівень вітамінів у вашому організмі, але на перерві. Тому ми заховаємо їх  у портфелики ,але ховає той кого я назвала. (Робимо висновок, що кожного разу коли віднімається 1 число зменшується)

 

Руханкаhttps://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg

 

IV. Розвиток математичних знань

 1.               Робота з підручником (самостійно)

Випишітьдва приклади на додавання 1та два приклади на віднімання 1.

 

 1.               Розв’язування задачі

Їжачок запас собі та своїй родині яблука. Коли він приніс із саду ще одне, то в нього стало 10 яблук. Скільки яблук було спочатку у їжачка?

 •                   Чи можемо одразу дати відповідь на питання задачі? Чому?
 •                   Якою дією розв’яжемо задачу? Чому?
 •                   Запишемо розв’язок та відповідь у зошити.

 

 1.               «Математика разом з другом»

Об’єднаємося в пари, розрахувавшись на перший,  другий. Сіли за парти парами.

 •                   Кожна пара отримує картки на яких зображені фрукти з прикладами , а дерева з відповідями. Необхідно об’єднати приклад з правильною відповіддю, тоді ми побачимо на яких деревах ростуть які плоди.

 

V. Підсумок уроку. Рефлексія

Використання інтерактивної технології «Коло».

Продовж речення «Я дружу з математикою,  тому що … .»

Інтерактивна технологія «Коло» - це форма роботи, яка надає можливість усім присутнім на уроці дітям відповісти на певне питання. Під час використання «Кола» відповіді учнів можуть повторюватися.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Розробка уроку математики з теми: «Маса. Поняття рівноваги і не рівноваги. Встановлення «що важче?», «що легше?» за малюнками або «на руку». Прилади для зважування»

Мета: формувати знання про те, що всі предмети навколишнього середовища мають масу, ознайомити з поняттями «важчий», « легший», вчити порівнювати предмети за масою в руках, ознайомити з поняттям рівноваги та не рівноваги, з приладами для зважування предметів, розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до математики.

Обладнання: ілюстрований матеріал, предмети для порівняння за масою, якщо їх тримати в руках, ваги кухонні або напільні, терези, гирі 1кг, 2 кг, інгредієнти для приготування тістечок, контейнери, кульки наповнені різними дрібничками.

Хід уроку

І. Організація класу

Промінь падає в долоні –

Другу посміхнись.

Очі у небес бездонні –

За руки візьмись.

Шелестить над нами листя –

Весело стрибай.

Хвиля мружиться іскристо –

То ж і ти моргай!

Вже метелик не сумує –

З радістю танцюй.

Квіти хтось комусь дарує –

Тож і ти даруй.

На поляні гриб-грибочок –

В кошик поклади.

А на річці є місточок –

Швидше перейди.

Заховалася суничка –

Нахились мерщій.

Вітер вже лоскоче личко –

Ти його закрий.

В небо пташечка злетіла –

Спробуй полети.

Десь за лісом сонце сіло –

Тож сідай і ти.

Задощила раптом хмарка –

Руки підставляй.

Потім знову стало жарко –

Голову сховай.

Ось таке воно, це літо –

В небо задивись.

Пісня лине понад світом –

Другу посміхнись!

 •                  Ми з вами продовжуємо тему сьогоднішнього дня «Свято. Літо. Танці» або як ми їх назвали «Святкові літні танці!».
 •                  Які асоціації викликає у нас свято? (діти називають свої асоціації до тих пір, доки не прозвучить слово «повітряні кульки»)

Вправа-розминка «Кульки»

В непрозорих кульках знаходяться різні дрібнички (гречка, цукор, макаронні вироби, деталі конструктора тощо).

Завдання: вгадати, що в кульці. Клас об’єднаний в дві групи. Учасники групи, яка швидше виконала вправу отримують фішки-кульки.

 

 ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

Математичний диктант.

 •                  Як вигадаєте, чим можна навіяти прохолоду в обличчя під час спеки?(Віялом)
 •                  Кожен отримує віяло на сегментах, якого напишіть відповіді на математичний диктант.

Похожее изображение

Запишіть:

 •        Сусідів числа 39;
 •        Числа, які під час лічби ідуть між 78 і 82;
 •        Найбільше двоцифрове число;
 •        Число, у якому 3 десятки і 2 одиниці;
 •        51 плюс 20;
 •        Зайди суму чисел  10 і 30;
 •        65 – 20;
 •        Сума чисел 0 і 46 становить …?
 •        Від 80 відняти 30;
 •        Круглі числа між 19 і 61.

Перевірка математичного диктанту.

 

ІІІ. Повідомлення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

1. Формування поняття «важчий — легший»

— Подивіться на ці два пакети. (заздалегідь підготовлені пакети мають бути  однакові за кольором, за формою, за розміром, але різні за вагою)

 •  Чим вони схожі? (Вони однакові за кольором, за формою, за розміром.)
 •  Чим відрізняються? (Дати одному учневі потримати пакети в руках.)
 •  Що можна сказати? (Один пакет легший, інший важчий.)

 

IV. Контроль, корекція та закріплення знань

1. Робота з підручником.

Робота з довідником (с.204)

Завдання 1 (с.205)

 •        Розгляньте малюнок. Хто важчий?
 •        Прочитайте зразок міркування, що таке «нерівновага», «рівновага».

 

2. Практична робота

«Математика з другом»

- До речі ми з вами можемо зробити пристрій для вимірювання рівноваги з підручних матеріалів. Працюємо парами. (Предмети для рівноваги гумки, гострилки, лего тощо)

3. Вправа «важчий, легший»

 •        Крім того ми можемо визначити вагу «на око»
 •        Як ви пам’ятаєте сьогодні день танцю, а танцюристи повинні бути стрункими легенькими, щоб виконувати різні рухи і трюки вправно. Але як виявилося наші казкові танцюристи мають різну вагу. Давайте спробуємо визначити що важче, а що легше «на око».

 

Руханка

https://www.youtube.com/watch?v=6dDs907uDlg

 •        Ми з вами трішки відпочили і як говорять скинули декілька зайвих калорій. Напевно в когось із вас в родині хтось користувався дієтою для того, щоб схуднути. Чи можемо ми «на око» визначити свою вагу? Або приготувати якусь оригінальну страву?  Виявляється, є властивість предметів, яку ми не завжди можемо побачити. Щоб виявити цю властивість, треба взяти терези або ваги і визначити масу.
 •      Які ваги ви знаєте? (Магазинні, побутові, вантажні, аптечні.) продемонструвати по можливості ваги, які є в наявності.

Картинки по запросу терезиКартинки по запросу терези магазинніПохожее изображениеПохожее изображениеКартинки по запросу терези машинніКартинки по запросу безмін чашкові ваги 

 

 •        Розгляньте малюнок. Масу можна виміряти зважуванням.

1 кілограм — одиниця вимірювання маси.

Для вимірювання маси на терезах використовують гирі.

У давні часи існували міри, які використовувалися тільки в одній країні: в Україні — пуд, в Англії — фунт. Людям щоразу доводилося пояснювати одне одному, яку масу вони позначають тією або іншою мірою. Тому вони домовилися використовувати однакові міри маси. Ви знаєте, що, купуючи картоплю в магазині, ми просимо зважити, наприклад, скільки? (2-3 кілограми)

 •      Кілограм — це міра маси, яку використовують люди в усьому світі. І всі розуміють одне одного, коли потрібно відміряти, наприклад, 2 кілограми. Крім того вагу вимірюють в грамах, центнерах, тонах.
 •      Подивіться уважно на терези. На одну чашу ми поклали підручник, а на іншу зошит. Визначте що важче, що легше? (Підручник важчий від зошита, а зошит легший від підручника.)
 •      Як ви це визначили? (Якщо предмет важчий, то чаша терезів буде нижче.)
 •      А тепер спробуйте сформулювати це, використовуючи слово маса. (Якщо маса предмета важча, то чаша терезів буде нижче.)
 •      Зараз я покладу на терези пачку солі й гирю.
 •      Визначте, що важче — що легше? (Маси цих предметів однакові.)
 •      Якщо маси предметів однакові, тоді говорять, що чаші терезів перебувають у рівновазі.

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань

Індивідуальна практична робота

 •                  Щоб знати точну вагу використовують ваги механічні або електронні.
 •                  Зараз ми з вами попрактикуємося. Виберіть по три будь яких предмети зважте їх на вагах і покладіть на парті в порядку зростання ваги.

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія діяльності

Вправа «Шість капелюхів»

- Ось  промайнув час так швидко, але ми встигли зробити багато справ.

- З якою величиною ознайомилися на уроці?

- Чим вимірюють масу?

- Який предмет допомагає виміряти масу?

 

Ось і пролунав дзвінок —

закінчився наш урок.

До літа ми приготувались –

Потанцювали, смаколики зготували

Про масу багато дізнались.

За роботу — по заслузі!

Щиро дякую вам, друзі!

Розділ 4. РОЗРОБКИ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЙОМІВ МАНІПУЛЯЦІЇ

 

4.1. Розробка уроку української мови з теми: «Звук і буква К. Визначення складу з буквою К. Інсценізація»

 

Мета:ознайомити учнів з новою буквою «ка» та її звуковим значенням; формувати вміння читати склади і слова з буквою «ка»; поповнювати словниковий запас учнів; розвивати пам'ять, логічне мислення, навички звукового аналізу слів, розвивати вміння інсценувати відведену роль; виховувати любов і бережливе ставлення до рослин. 

 

Обладнання:малюнки квітів, справжні квіти, горщики з ґрунтом для квітів, саджанці кактусів, макаронні вироби у вигляді літер, відео супровід до руханки,капелюхиБлума, ребус.

 

Хід уроку

 

І. Організація класу

Знову день почався, діти!

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати –

Кличе в подорож дзвінок.

Сьогодні у нас урок незвичайний,

Він вчить багато нас чому.

А що ми будемо робити?

Про що ми будемо читати?

Ви можете усі сказати,

Як спробуєте ребус відгадати.

 

ребусиребуси

(квіти)

 •         Подивіться як багато квітів у нас в класі.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Загальна мотивація

 •                   Сьогодні мине лише  вивчимо нову літеру – літеру К, а й дізнаємося, які бувають квіти  назва яких розпочинається на цю літеру. Тож уявляємо себе справжніми натуралістами.
 •                   Натураліст – юний дослідник, який вивчає природу.

Наше завдання виконати завдання, що пропонують нам квіти

 

 

 

 

ІІІ. Робота над темою уроку

 1.               Фонематична розминка
 •         Знайдіть у класі десь захована літера К червоного кольору. Завдання від неї : вивчити скоромовку.

Ковпак на ковпаку, під ковпаком — ковпак.

Колективне розповідання скоромовки.

 •         Молодці! З завданням впоралися. Піднімаємо капелюх і дізнаємося, що перша квітка – Кактус.
 1.               «В пошуках літери»
 •         Шукаємо тепер літеру К помаранчевого кольору. Завдання від неї: знайти на стінах коридору чотири літери К.

 

 •         Виконавши це завдання ми дізнаємося, що в природі така квітка з назвою Каланхое.

 

 1. Робота в зошитах.
 •              Жовта літера Кпрохає навчити її писати її в зошиті.

Перегляд відео «Каліграфія написання літери К,к»https://www.youtube.com/watch?v=NBw7IMHq29I

Написання літери в повітрі.

Написання зворотною стороною ручки  на парті.

Написання літери в зошитах.

 •         Тепер ми можемо написати назву наступної квітки: Кали.
 •         Зелена літера К прохає трішки відпочити.

Руханка

https://www.youtube.com/watch?v=RxQG-O-qXas

 •         Дощик допоміг вирости квіточці Кульбабі.
 •         Цікаво якою буде наступна квітка. Це допоможе дізнатися блакитна літера К.
 •         Щоб розгадати таємницю нам потрібно скористатися продуктом харчування, який полюбляють маже всі діти. Скласти склади, а потім слова з літерою К з макаронних виробів у вигляді літер (самостійна робота учнів).

 

C:\Users\PC\Desktop\фото метод\20191121_132546.jpg
- Таке цікаве завдання нам підготувала квітка Клематис.

 

IV. Узагальнення та систематизація знань

 1.               Інсценізація сценок «Хто як доглядає за рослинами»

Завдання від літери К синього кольору.

 •         Всі ми добре знаємо, що рослини потрібно берегти та доглядати за ними. Давайте розіграємо сценки, де є три різні способи догляду і зробимо після цього певні висновки.

https://jmil.com.ua/articles/2016-3/images/Jmil-2016-3_p_18_2.jpg

 •         Весняні квіти Крокуси дуже задоволені грою юних акторів.
 1. Метод «Спостереження»
 •         Зверніть увагу на колір літер, які нам задавали завдання. Чому саме такі кольори підібрані? (кольори веселки)
 •         Якого кольору не вистачає? (фіолетового)
 •         Сьогодні ми з вами розпочнемо маленьке спостереження за ростом квітів, які самі швиденько посадимо.

D:\фото\листопад 2018\IMG_6965.JPG

V. Підсумок уроку. Рефлексія

Метод «ҐудзикиБлума»

Кожен обирає таємний капелюх Блума і відповідає на запропоновані питання.

 

Чи було цікаво,

Чи було вам лінь?

Хочеш буть розумним

Заглядай частіше в чарівну глибінь.

Спасибі тим хто працював.

Актором був та танцював.

Ви – неповторні річ ясна.

Хай світить сонце вам щодня!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розробка уроку української мови з теми: «Звук і буква З. Текст. Частини тексту. Розвиток мовлення»

 

Мета:закріпити знання учнів про вивчену букву З, формувати навички роботи з текстом; визначати тему і головну думку в тексті; розвивати фонематичний слух,уміння узагальнювати, зіставляти; виховувати старанність, уважність, турботливе ставлення до тварин.

 

Обладнання:малюнки тварин шимпанзе, зебра, змія, відео «Планети ZOO. Ранок у зоопарку», читацький матеріал для «щоденних 5», кубики Зайцева, конструктор LEGO.

 

Хід уроку

 

І. Організація класу

Ось дзвінок нам дав сигнал –

Працювати час настав.

Привітаємося ми не звично,

Швидко, дивно, органічно:

Привітались ніби мишки.

А тепер як справжні кішки.

Заричали як той лев.

Всі привітні ми тепер.

 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми, мети уроку

 1.               Фонематична  зарядка.

Учні взявшись за руки ходять по колу, а в колі два учні: один грає роль кози, інший – відважного хлопця.

За-за-за – тут прив’язана коза.

Зу-зу-зу – відв’яжіть козу!

Уз-уз-уз – я ж не боягуз!

Зі-зі-зі – покатаюсь на козі,

Зи-зи-зи – не чіпай кози!

 

 1.               Гра «Ловці слів»

Корова, кінь, зебра, вівця.

Шимпанзе, голуб, півень, папуга.

Загадковий, залізний, заповзятий, змія.

 •         Знайдіть малюнки до цих слів в класі.
 •         Де ми можемо побачити цих тварин дізнаємося розгадавши кросворд?
 1.               Холодна пора року.
 2.               Дорогоцінний метал.
 3.               Буває і в клітинку, і в косу лінію.
 4.               Коло носа в’ється ,а в руки не дається.
 5.               Математична вправа.
 6.               Дерево з білою корою.
 7.               Не гавкає, не кусає, а до хати не пускає.
 •         Тож ми сьогодні помандруємо до зоопарку.
 •         Що ще об’єднує слова зебра, шимпанзе, змія, зоопарк? (в усіх словах є літера З)

 

 

11.

з

и

м

а

 

 

 

 

22.

з

о

л

о

т

о

33.

з

о

ш

и

т

 

44.

з

а

п

а

х

 

 

55.

з

а

д

а

ч

а

66.

б

е

р

е

з

а

 

77.

з

а

м

о

к

 

 • Отже, сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати літеру з, дізнаємося більше про тварин, що живуть в зоопарку.

 

ІІІ. Формування навичок роботи з текстом

 1.               Перегляд відео «Планети ZOO. Ранок у зоопарку»https://www.youtube.com/watch?v=0IvbYjyuoPY
 • Яких ще тварин ви побачили у зоопарку?

 

 

 

Руханка

 •        Давайте спробуємо порухатися як звірі вранці.

Потягнулись, як ведмідь.

Пострибали, як зайчик.

Пробіглися тишком, як лисичка.

Полетіли, як пташка

І тихо, ніби мишенята

сіли всі на коврик.

 

 1.               «Читання з другом»
 •         В нашій бібліотеці є пізнавальні книги про тварин. Попрацюйте з однокласником дотримуючись правил «Читання з другом».

C:\Users\PC\Desktop\фото метод\IMG_6675.JPG

Фізкультхвилинка дляочей

https://www.youtube.com/watch?v=T9-CnfdD340

 

 1.               Опрацювання тексту «У зоопарку»

Читання тексту «буксиром».

Бесіда за змістом тексту.

 •         Що ми прочитали? (текст)
 •         Чому ці речення можна назвати текстом?
 •         Яку назву має оповідання?
 •         Об’єднавшись в пари, придумайте інший заголовок.

 

IV. Узагальнення та систематизація знань.

Об’єднуємося в дві групи за допомогою чарівного капелюха в якому знаходяться два види літери з (друкована та рукописна). Кому випала друкована літера працює з «Кубиками Зайцева», рукописна – з конструктором Lego.

Завдання «Кубики Зайцева» скласти та записати назви тварин, які можуть жити в зоопарку.

C:\Users\PC\Desktop\фото метод\IMG_6831.JPG

 

Завдання «Конструктор Lego» збудувати вольєр для звірів. Через 2 хвилини команди міняються місцями.

C:\Users\PC\Desktop\фото метод\20190911_085803.jpg

 

 

 

V. Підсумок уроку. Рефлексія

Вправа «Інтерв’ю»

Крок 1. Об’єднання в пари.

Крок 2. Розподіл ролей: кореспондент і респондент.

Крок 3. Кореспондент задає три питання за темою уроку, а респондент відповідає на них.

Крок 4. Зміна ролей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Розробка уроку української мови з теми: «Букви Тт. Письмо малої букви Т. Вірш. Тема вірша.  Розвиток зв’язного мовлення: пояснюю прислів’я»

 

Мета: вчити учнів правильно аналізувати структуру малої букви т, писати її в рядках зошита, у складах та словах; читати правильно та виразно вголос різні тексти; визначати тему і головну думку в тексті; досліджувати особливості прислів’їв;  розвивати мовлення, увагу, мислення, інтелектуальні здібності; виховувати інтерес до усної народної творчості.

 

Обладнання: робочий зошит, підручник «Українська мова. Буквар», ватман для вправи «Алфавіт», прислів’я, два телефони, кольорові олівці, аркуші паперу, відеоролик для руханки.

 

Хід уроку

І.  Організація класу.

Продзвенів уже дзвінок,

Починається урок.

Приготуйте без мороки

Все, що треба до уроку.

Книжку, зошит, ручку, олівці.

Приготувались?

Молодці!

Все у нас уже на місці,

залишилось тільки сісти!

Сядьте, дітки, всі гарненько,

Руки покладіть рівненько.

Голову вище підніміть,

Плечі свої розведіть.

Всі на мене подивіться,

І приємно посміхніться!

Девіз нашого уроку.

- Не кажи ”не вмію ”, а кажи „навчусь”.

 

ІІ. Пальчикова гімнастика.

     - Для того, щоб гарно писати,

       треба пальчики розім’яти.

 1.               «Качечки вітаються»
 2.               «Пальчики борються»
 3.               «Піаністи»
 4.               «Танцюристи»

 

ІІІ.  Актуалізація знань.

1. Повторення правила.

       Зошит свій я відкриваю

       Навскоки його кладу.

       Ручку я ось так тримаю,

       Сяду рівно, не зігнусь.

       Буду я писати вправно,

       До роботи я берусь.

Букву пишу рівнесенько

Щоб була гарнесенька

Щоб міг пишатись я

Вся моя сім’я

І вчителька моя.

 

2. Перевірка засвоєння матеріалу попередніх уроків.

 

Похожее изображениеЗавдання від світлофорчика.

- У першому кружечку живуть букви, в яких є малька похила палочка з заокругленням внизу (а, и, і, л, м, н)

- У другому кружечку живуть букви, в яких буквах є маленький овал? (о, а)

- У третьому кружечку живуть букви, які мають маленьку похилу палочку. (н, к, п)

 •                   Світлофорчик просить допомогти перетворити грибочок так, щоб замість однієї ноги у нього стало три.

(Підказка: яка буква схожа на грубочок і має одну ніжку?

Картинки по запросу малюнок з пляжем             - Друкована мала літера т)

- А який предмет влітку називають грибком? Знайдіть на малюнку.

 •                   Подивіться на рукописну літеру т. Скільки у неї ніжок?
 •         Отже, ви зможете відповісти світлофорчику, але для цього ви повинні навчитися писати рядкову літеру т.
 •         Ще одне завдання від світлофорчика. Що є спільного між словами «Літо, свято, танці»? (буква, т)

Складіть словодопоможе в подорожі зберегти чай теплим.

 

 1.               Повідомлення теми уроку.
 •         Яка ж тема, уроку як ви гадаєте?
 •         Сьогодні ми вивчимо написання літери Т та попрацюємо з прислів’ями.
 1.               Прогнозування (очікування від уроку).

 

IV. Вивчення нового матеріалу.

 • Знайдемо рукописну літеру Т на стінах коридору.
 1.               Алгоритми написання рядкової букви т.

- Ведемо від верхньої до нижньої рядкової лінії вниз коротку пряму лінію.

- Повертаємось по писаному майже до верхньої робочої лінії.

- Закругляємо праворуч, торкаючист верхньої лінії робочого рядка.

- Ведемо вниз на себе коротку пряму лінію до нижньої рядкової лінії.

- Повертаємось по писаному майже до верхньої робочої лінії.

- Закругляємо праворуч, торкаючись верхньої лінії робочого рядка.

- Ведемо вниз на себе коротку пряму лінію до нижньої рядкової лінії.

- Торкаючись нижньої лінії робочого рядка, заокругляємо праворуч.

- Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.

 

2. Письмо літери в повітрі.

3. Письмо водою на дошці. (окремі учні)

4. Робота в прописах.

    - Записування букви т в зошитах, кілька учнів на дошці. (аналіз)

    - Написання в 2 рядку букв т, п, р (що потрібне у всіх буквах?)

    -  Читання складів, аналіз з’єднання (ти, тр, вт, от)

    - З’єднання верхнє.

 

Руханка

Ми писали, ми трудились,

Наші пальчики стомились.

Щоб добре далі працювати,

Треба пальці розім'яти.

Відпочивши дружно враз,

Приступив до праці клас.

 

5. Складовий диктант.

То, ті, ту, ит, ат.

 

6. Вправа «Оживи літеру»

-  В кожного на парті є листок з писаною літерою. Оживіть цю літеру.

 

 

 

 

7.Розвиток зв’язного мовлення.

А зараз поп'ємо водички

З поетичної кринички.

До неї в гості завітаємо —

Секрети творчості пізнаємо.

 

По класній кімнаті розвішені аркуші паперу з прислів’ями на три теми: «Літо, свято, танці». Кожен навмання бере аркуш.

Завдання: прочитати прислів’я, визначити тему, підкреслити літеру «т»

Бджоли раді цвіту, люди — літу.

Улітку один тиждень рік годує.

Два рази в році літо не буває.

Одне ліпше, ніж сто зим.

Садок улітку, як кожух узимку.

 

 

Обідранці пішли в танці,

голобоки пішли в скоки.
Ой заграйте цимбали, щоб ніжечки дрижали.
Танець не робота: хто не вміє то сором.
Танцювала Романиха з Романом, загубила штири гроші з гаманом.

Аби танцювати умів, а робити і лихо навчить.

 

Бджола каже: «Годуй мене до Івана, я зроблю з тебе пана».

До Іллі зробити сіно — наче пуд меду в нього вкласти.

До Іллі сіно і під кущем сушать, а після Іллі й на кущі не сохне.

До Минув спас — держи кожух про запас.

Миколи не буде літа ніколи: не сій гречки і не стрижи овечки.

 

 

 •         Об’єднуємося в три групи за темами.

Завдання для груп: обрати прислів’я, обговорити в групі, обрати представника який представить і пояснить обране прислів’я.

 

Руханка

https://www.youtube.com/watch?v=29gX6z9MVAw

 

VI. Робота з підручником (с.63)

 1.               Читання для себе.
 2.               Обговорення за змістом вірша.
 •         Яка тема вірша? Головна думка?
 •         Конкурс між групами  заголовків до вірша
 •         З якого приводу можна телефонувати друзям, рідним?
 1.               Робота в парах.

Завдання: розіграти телефонну розмову «Запрошую на свято» .

 

VIІ. Узагальнення та систематизація знань.

 1.               Вправа «Алфавіт»

На великому аркуші паперу ланцюжком кожен учень повинен написати якнайбільше фактів про тему навчання «Літо, свято, танці», кожне слово-факт має починатися з літер абетки. Учні витягують з торбинки літеру і записують слово.

А

 

Б

 

В

 

Г

 

Г

 

Д

 

Е

 

Ж

 

З

 

І

 

К

 

Л

 

М

 

Н

 

О

 

П

 

Р

 

С

 

Т

 

У

 

Ф

 

Х

 

Ц

 

Ч

 

Ш

 

Ю

 

Я

 

 

VІII. Підсумок уроку.

 

 •         Чи здійснились ваші очікування?
 •         Чим урок допоміг тобі?

 

Всі ви діти – молодці!

Гарно працювали!

Але дзвоник пролунав,

Він мені і вам сказав,

Що урок вже час кінчати,

Треба йти відпочивати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Школа протягом тривалого часу є провідним чинником соціалізації особистості кожного школяра. Оскільки початковий період шкільного навчання є найбільш важливим для розвитку таких якостей, як працелюбність, почуття обов’язку та відповідальність, то необхідно уроки будувати таким чином, щоб вони були більш пов’язані з життєвими ситуаціями та активно включати кожного учня в навчальний процес.

Використання на уроках маніпуляції з різними предметами допомагає учням зрозуміти необхідність певних предметів, підвищує пізнавальну мотивацію, розвиває уміння передбачати наслідки свого вибору.

Сучасна система освіти вимагає, щоб на уроці передбачався не тільки виклад теоретично нового матеріалу, а й завдання, що припускають засвоєння цієї інформації на практиці. Добре відомо, що маніпуляція з предметами на уроках – ефективний засіб активізації, коли легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар’єри, а також є чітко поставлена мета та відповідний педагогічний результат.. 

Методично правильні побудова та проведення уроків з використання різного матеріалу сприяють зростанню професійної майстерності вчителя, тому що вимагають від педагога володіння методикою сучасних технологій навчально-виховного процесу. Вчитель по-новому бачить і розкриває предмет, який викладає, ясніше усвідомлюючи його співвідношення з іншими науками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Бєлуха С. Шлях до нової української школи. Дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність навчального закладу/С.Белуха// Директор школи.-2017.-№19-20.
 2. Інтегровані уроки // Початкова освіта.-2017.-№19.
 3. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]-Режим доступу: https:// www.kmu.gov.ua …ukrainska-shkola-compressed.pd../
 4. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова. Харків: Вид.група «Основа», 2009.
 5. Проект нового державного стандарту початкової загальної освіти [Електронний ресурс]-Режим доступу: https://newstandard.nus.org.ua/
 6. Стандарти освіти. Нова українська школа: основи //Класному керівнику . Усе для роботи.-2017.-№1.
 7. Сторожук А.Фізкультхвилинки для супер-розминки у 1-му класі за темами тижнів [Текст]/ А.Сторожук //Вихователю ГПД.Усе для роботи.-2018.-№7.
 8. Яковенко Л.Зразки проведення ранкових зустрічей [Текст]/ Л. Яковенко// Початкова школа.-2018.-№9.-с.18
 9. Ященко Л. Інтеграція навчальних предметів як ефективна форма навчання молодших школярів[Текст]/Л.Ященко//Початкова освіта.-2018.-№1.-с.6  

Інтернет-ресурси

 1. Інститут модернізації змісту освіти: http://www.imzo.gov.ua
 2. Методичний портал:http://metodportal.net/
 3. Міністерство освіти і науки України: http://mon.gov.ua/
 4. Національна академія педагогічних наук України:http://naps.gov.ua/
 5. Освіта UA:http://osvita.ua/
 6. Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном:http://www.osvita.org.ua
 7. Учительський журнал: http://teacherjournal.com.ua/
 8. Ютуб канал:https://www.youtube

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
11 березня
Переглядів
254
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку