Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Новини

Оцінювання учнів 1-4 класів: МОН надало рекомендації

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО. Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднено на сайті МОН.

Методичні рекомендації окреслюють підходи до оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

Серйозних змін зазнав підхід до вираження оцінки. Так, замість узагальнених бальних оцінок пропонується використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учнів та учениць із предмета вивчення / інтегрованого курсу, яка крім оцінювального судження називає також і рівень результату навчання. 

Тобто тепер маємо два поняття:

  • вербальна оцінка (оцінювальне судження)
  • рівнева оцінка (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату).

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати і усно, і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.

Також у рекомендаціях наведено Орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів. Вона допоможе забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання, сформувати оцінювальні судження та визначати рівень результату навчання.

Школа може самостійно розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів у освітній програмі та конкретизувати їх у частині положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть бути ініційовані вчителем і затверджені на засіданні педагогічної ради закладу.

Зверніть увагу: оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

  • формувального оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;
  • підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягненнь учнів із обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом або освітньою програмою.

Варто враховувати, що формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання рекомендовано дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час його організації:

  • формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;
  • визначення разом із учнями критеріїв оцінювання;
  • формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання;
  • створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);
  • коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів із очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів (із урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання).

Основою для підсумкового оцінювання можуть стати результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкову оцінку за рік рекомендується визначати з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання.

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter