Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Ключові тези виступу Любові Цукор.

Навчання впродовж життя – одна з найважливіших компетентностей сучасної людини. Навіть більше – це одна з глобальних цілей сталого розвитку, затверджених у 2015 році на саміті ООН. А ще постійний саморозвиток і підвищення кваліфікації є важливою складовою професійного життя педагога. 

Упродовж останніх років в Україні було розроблено та запроваджено нову систему підвищення кваліфікації, яка передбачає серйозне розширення можливостей для самовдосконалення та розвитку педагогічної майстерності вчителів. 

Про можливості для самоосвіти педагогів та про важливі документи, що стосуються питань підвищення кваліфікації розповіла Любов Цукор на своєму вебінарі «Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: огляд важливих документів». Лекторка – головна редакторка та авторка статей журналу освітнього проекту «На Урок». 

Самоосвіта або інформальна освіта передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, що пов'язана з професійною, громадською або іншою діяльністю. 

Закон України «Про освіту»

За словами спікерки, до ефективних інструментів для самоосвіти освітян належать: тренінги та майстеркласи, вебінари та семінари, навчальні курси, фахова література та обмін досвідом із колегами.

Підвищення кваліфікації передбачає набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійній діяльності або галузі знань.

Самоосвіту також варто розглядати у контексті підвищення кваліфікації, адже вони не просто пов’язані, насправді ці два поняття просто не існують окремо один від одного. Крім того, саме самоосвіта та саморозвиток потрібні не лише педагогам, а й їхнім учням. Адже все це – заради виховання успішних людей, заради кращого майбутнього. А саморозвиток учителя неабияк надихне на те саме учнів! 

Для того, аби ідеально розбиратися в усіх нюансах та обрати найкращий шлях для саморозвитку, лекторка радить учителям ознайомитися з наступними документами, що стосуються підвищення кваліфікації:

1. Закон України «Про освіту» (2017)

Зверніть увагу! 

 • Стаття 54. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. 
 • Стаття 59. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, вебінарах  тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо). 

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020).

Зверніть увагу!

 • Стаття 40. Педрада розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Окрім того, педрада приймає рішення щодо визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.
 • Стаття 48 та 49. Важливі деталі щодо атестації та сертифікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Стаття 51. Кожен педагогічний працівник зобов'язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим законом.

3. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова №800 КМУ від 21.08.2019).

Зверніть увагу!

 • Пункт 6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.
 • Пункт 7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі - суб’єкти підвищення кваліфікації).
 • Пункт 9. Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.
 • Пункт 13. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.
 • Пункт 16. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.
 • Пункт 24. У суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

4. Зміни до Постанови №800 від 27.12.2019. Ця постанова закріплює те, що вчитель може сам обирати де і як саме йому підвищувати кваліфікацію.

5. Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (4.03.2020).

Зверніть увагу! У документах сказано про те, що законодавство України не надає жодному органу влади, установі чи організації повноважень стосовно виокремлення (виділення) власними листами чи в інший спосіб конкретних суб'єктів підвищення кваліфікації. Їх видання (розсилання) є незаконним.

Про освітній проект «На Урок»

Освітній проект «На Урок» є суб'єктом підвищення кваліфікації. Тому Документи, видані ТОВ «На Урок» (сертифікати, свідоцтва тощо), можуть бути зараховані під час підвищення кваліфікації вчителів, як ті, що повністю відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., що набув чинності 03 вересня 2019 року.

ТОВ «На Урок» вважається суб’єктом підвищення кваліфікації на підставі таких нормативних документів:

Бажаєте отримати більше інформації про підвищення кваліфікації? Тож неодмінно перегляньте вебінар!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter