Огляд курсів підвищення кваліфікації від «На Урок»

Проєктне навчання є перспективним та надзвичайно актуальним методом навчання в різних освітніх контекстах. Адже освітній процес, організований на основі дослідження конкретної реальної проблеми, сприяє практичному застосуванню знань, підвищує мотивацію, розвиває навички співпраці, комунікації та самостійного навчання учнів. Як організувати ефективну проєктну діяльність із дітьми різного віку? Онлайн-курси «На Урок» від досвідчених фахівців містять величезну кількість ідей та кейсів, які дозволять опанувати  мистецтво проєктного навчання та розібратися з усіма його таємницями. Ви навчитесь обирати цікаві та неординарні теми проєктів і розробляти ефективні стратегії їх реалізації.  

Онлайн-курси підвищення кваліфікації за напрямом «Проєктна діяльність у закладах освіти» розроблені відповідно до норм законодавства та відповідають таким уніфікованим характеристикам. 

Нормативні документи, якими регламентовано напрями навчання: 

Для кого: педагогічні та науково-педагогічні працівники, керівники закладів освіти, шкільні психологи, соціальні педагоги, вчителі-предметники, класні керівники, вчителі НУШ, вчителі початкової школи, педагоги-організатори, педагоги закладів позашкільної освіти, асистенти вчителя, вчителі, що працюють в інклюзивному класі, керівники гуртків, заступники директора, вихователі закладів дошкільної освіти.

Форма організації навчання педагогічних працівників: дистанційна. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, самостійна робота, виконання творчих завдань. 

Доступ до навчальних матеріалів: безкоштовний.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво, яке повністю відповідає вимогам чинного законодавства. 


Проєктний метод навчання

Зареєструватись на курс

Проєктне навчання дозволяє вчителю не тільки передавати учням певний набір знань, а й формувати у дітей важливі життєві компетентності та практичні навички, які сприяють їхній успішній самореалізації і вирішенню актуальних проблем. Як створювати структуровані, цікаві та креативні навчальні проєкти? Пройшовши авторський курс Віктора Немченка «Проєктний метод навчання», ви отримаєте універсальні поради щодо організації та проведення захопливих досліджень на уроках.

Про курс: пропонований курс містить комплекс теоретико-практичних занять, які детально ознайомлюють із основами та секретами проєктного навчання. Прослухавши курс, ви не тільки дізнаєтесь про основні теоретичні засади методу проєктів, а й виконаєте чимало корисних практичних завдань.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається із таких модулів: 

 • Проєктне навчання як педагогічний метод. У цьому модулі автором проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід використання цього методу,  розглянуто роль, мету, завдання та «підводні камені» проєктного навчання.
 • Створення навчальних проєктів власноруч: про що має знати педагог-практик. Під час навчання ви дізнаєтесь про класифікації навчальних проєктів та про секрети створення дійсно якісного навчального проєкту. Автором детально розглянуто етапи проєктної роботи, наведено приклади готових продуктів проєктної діяльності, проаналізовано основні проблеми оцінювання проєктів та надано поради щодо їх розв'язання. 
 • Проєктне навчання в сучасній українській школі. Під час навчання ви дізнаєтесь про ролі й функції учасників проєктної діяльності та про особливості проєктного навчання на різних етапах шкільної освіти (початкова, середня, старша школа). Також автором розглянуто виховну складову та предметне спрямування проєктної роботи. 
 • Готовий проєкт від «На Урок»: демонстрація. У цьому модулі Віктор Немченко розповідає, як створювати неймовірно цікаві проєкти за допомогою можливостей платформи «На Урок» Зокрема автором розглянуто повний цикл створення проєкту, який включає підготовчий, пошуковий, аналітичний, практичний, презентаційний та рефлексійний етапи.

Тривалість/обсяг: 24 годин (0,8 кредиту ЄКТС).


Проєктна технологія навчання на уроках біології

Зареєструватись на курс

Як організувати ефективне проєктне інтегроване навчання? Пройшовши авторський курс Ірини Дядюшкіної «Проєктна технологія навчання на уроках біології», ви покращите теоретичні знання, отримаєте готові кейси щодо організації проєктної діяльності та отримаєте детальний опис простих у виконанні комплексів тематичних рухавок.

Про курс: пропонований курс розкриває низку основних теоретичних питань і надає готові набори навчально-методичних матеріалів щодо організації результативного проєктного навчання відповідно до навчальної програми з біології в кожному класі. Також він містить добірку ефективних вправ, які допоможуть відновити ресурси всіх учасників освітнього процесу.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається із таких модулів: 

 • Проєктна технологія навчання: теоретичний аспект. Під час навчання ви покращите теоретичні знання про особливості та зміст проєктної технології і типи навчальних проєктів.
 • Проєктна технологія навчання: практика застосування на уроках біології. У цьому модулі авторка розглядає загальні засади організації проєктної діяльності на уроках біології та етапи роботи над проєктом. Також ви дізнаєтесь, як на практиці створювати та реалізовувати мініпроєкти у 6-11 класах.
 • Біоадекватні тематичні рухавки. Під час навчання ви дізнаєтесь, як проводити біоадекватні рухавки на уроках біології. Зокрема автором наведено практичні приклади вправ для сенсорних систем та контролю водного балансу, кінезіологічних вправ і вправ для відновлення ресурсів і повернення до природних біоритмів.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,7 кредиту ЄКТС).


Інноваційні інструменти формування здоров'язбережувальної компетентності учнів

Зареєструватись на курс

Виклики останніх років довели, що здоров’язбережувальна компетентність є надзвичайно важливою для всіх учасників освітнього процесу, особливо для дітей. Як заохочувати учнів формувати та розвивати навички здорового способу життя? Як навчати їх боротися зі стресовими та конфліктними ситуаціями? Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете у курсі Олександра Чучаєва «Інноваційні інструменти формування здоров'язбережувальної компетентності учнів». Також ви дізнаєтесь, як  впроваджувати в процес навчання технології збереження здоров’я та як за допомогою проєктної діяльності заохочувати школярів до безпечних і корисних практик поведінки.

Про курс: пропонований курс містить теоретичну базу та практичні кейси формування і розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів із використанням інноваційних інструментів. Матеріали курсу будуть корисними для планування проєктної діяльності, створення та апробації власних методик за допомогою різноманітних методів навчання. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках. Під час навчання ви дізнаєтесь про підходи до формування навичок здоров’язбереження учнів, отримаєте поради щодо розвитку здоров’язбережувальної компетентності та інтеграції  здоров’язбережувальних технологій у навчальні предмети. 
 • Освітні комікси як технологія формування здоров’язбережувальної компетентності: практичні кейси створення та інтеграції коміксів у освітній процес. У цьому модулі автор демонструє,  як швидко та просто створювати комікси на уроках за допомогою цікавих і простих онлайн-сервісів та як їх використовувати при компетентнісному підході.
 • Кейси формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом впровадження квестів на уроках. У цьому модулі автором представлено здоров’язбережувальний аспект квестів та надано рекомендації щодо їх створення та реалізації.  
 • Тулбокс інноваційних методик здоров’язбереження. Під час навчання ви дізнаєтесь, як ефективно інтегрувати спорт та екологію на уроках історії та поповните свою педагогічну скарбничку практичними вправами для релаксації та концентрації уваги.

Тривалість/обсяг: 20 годин  (0,67 кредиту ЄКТС).


Технологічна підготовка учнів засобами STEM, STEAM-навчання

Зареєструватись на курс

Головною перевагою STEM-освіти є отримання учнями максимального корисного навчального досвіду, який сприяє їх особистісному зростанню, покращенню академічних досягнень та розвитку різних типів мислення. Тож не дивно, що ця методика вважається однією з найкращих та ефективних світових освітніх трендів. Як захопити учнів STEM-навчанням і підвищити якість освітнього процесу.? Авторський курс Вікторії Бартюк «Технологічна підготовка учнів засобами STEM, STEAM-навчання» ознайомить вас із креативними та гнучкими підходами до стилів викладання, які надихнуть школярів на нові досягнення. 

Про курс: пропонований курс буде корисним як досвідченим учителем, так і початківцям. Він демонструє способи використання STEM та STEAM-навчання як потужного інструмента для якісної технологічної підготовки учнів і пропонує конкретні приклади розв’язання завдань та реалізації проєктів у сфері технологій.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається із таких модулів:  

 • Технологічна підготовка в сучасній школі. Під час навчання ви покращите теоретичні знання про розвиток ключових компетентностей учнів при вивченні предметів технологічної освітньої галуз у початковій, середній і старшій школі.
 • STEM, STEAM навчання як інструмент якісної технологічної підготовки учнів.  У цьому модулі ви дізнаєтесь про методи розробки і реалізації STE(A)M-проєктів. Автором розглянуто роль STEM-освіти у розвитку навичок ХХІ століття та проаналізовано особливості STEM і STEAM підходів у освіті. 
 • Практичні кейси розробки проєктів на уроках технологічного напряму. Ви навчитесь створювати мініSTE(A)M-проєкти в початковій та середній школі, парні та групові довгострокові STE(A)M-проєкти, а також дізнаєтесь, як презентувати результати проєктної діяльності.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС).


Формування підприємницької компетентності в закладі освіти

Зареєструватись на курс

Як формувати в учнів правильне ставлення до грошей та навчати їх ухвалювати вигідні рішення? Як під час вивчення різних навчальних предметів генерувати навички підприємливої особистості, затребувані на ринку праці? Курс Олени  Ярмош «Формування підприємницької компетентності в закладі освіти» допоможе опанувати мистецтво поводження з фінансами та запропонує ефективні  засоби формування підприємницької компетентності школярів в закладі освіти.

Про курс: курс розкриває теоретичні питання формування підприємницької компетентності учнів та вчителів, демонструє відмінності понять «підприємливість» та «підприємництво», а також містить інформацію стосовно прикладних індивідуальних і колективних інструментів розвитку підприємливості учнів старшої школи та закладів професійної освіти.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається із таких модулів: 

 • Підприємливість – ключова компетентність НУШ.
 • До підприємництва через підприємливість: шкільне, соціальне, креативне підприємництво.
 • Метод проєктів у підготовці підприємливої молоді.
 • SMART, SWOT та 6 капелюхів підприємливого учня.
 • Бізнес-канва як інструмент формування підприємницької компетентності.

Пройшовши курс, ви навчитеся добирати приклади застосування матеріалу уроку з різних дисциплін для формування навичок підприємливої особистості, застосовувати метод проєктів для формування підприємницької компетентності учнів, пошуку ідей, аналізу сильних та слабких сторін, а також зовнішніх можливостей і загроз.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС).


Формування творчої особистості дитини в закладі дошкільної освіти

Зареєструватись на курс

Які стратегії та інструменти допоможуть стимулювати творчий потенціал дітей дошкільного віку? Як застосовувати засади проєктного навчання у роботі з вирішення проблемних завдань? Авторський курс Марії Замелюк «Формування творчої особистості дитини в закладі дошкільної освіти» розкриває важливі аспекти організації освітнього процесу та містить комплекс методичних прийомів та засобів творчого розвитку дітей.

Про курс: пропонований курс стане у пригоді педагогічним працівникам дитячих садочків і вчителям початкової школи. У ньому представлено  інноваційні технології проведення організованої діяльності дітей, які спрямовані на формування творчої особистості, зокрема за допомогою проєктного навчання. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Організація інноваційного середовища в закладі дошкільної освіти. У цьому модулі автором розглянуто дієві технології, які сприятимуть формуванню логіко-математичних уявлень дітей дошкільного віку, розвитку мовлення та художньо-творчої активності. Також ви дізнаєтесь про цікаві підходи до  організації дослідницько-пошукової діяльності дітей та використання здоров’язбережувальних технологій. 
 • Методи активізації творчої діяльності дітей дошкільного віку. Під час навчання ви отримаєте багато практичних порад щодо використання різноманітних педагогічних технік і прийомів для розвитку творчих здібностей дошкільників.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Цікаве програмування: створення онлайн-проєктів із використанням одноплатних мікрокомп’ютерів BBC micro: bit та Arduino

Зареєструватись на курс

Програмування є захопливим процесом, який розвиває менталітет експериментатора та налаштовує на успіх, адже дозволяє повернутися до вихідної точки та розпочати заново. Крім того, навички програмування можуть бути основою для побудови престижної кар'єри. Але, попри очевидні переваги вивчення цієї дисципліни, багато школярів не наважуються її опановувати. Як переконати школярів, що програмувати не так складно, як здається? Авторський курс Сергія Петровича «Цікаве програмування: створення онлайн-проєктів із використанням одноплатних мікрокомп’ютерів BBC micro: bit та Arduino» пропонує багато цікавих кейсів та практичних порад, які допоможуть  перетворити уроки програмування на активну проєктну діяльність, що неодмінно сподобається школярам.

Про курс: пропонований курс ознайомить вас із особливостями та можливостями застосування мікроконтролерів як інструмента інформаційної підготовки учнів. Він містить добірку цікавих практичних кейсів із розробки та реалізації онлайн-проєктів у початковій та середній школі, що допоможе освітянам ефективно використовувати можливості популярних середовищ розробки Tinkercad і makecode, а також розробляти онлайн-проєкти на їх основі.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається із таких модулів: 

 • Одноплатний мікрокомп’ютер BBC micro:bit.
 • Плати Arduino.
 • Створення проєктів у онлайн-середовищах Tinkercad і makecode: практичні кейси.

Матеріали курсу дозволять сформувати комплекс теоретичних знань і практичних умінь, спрямованих на розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей у сфері створення онлайн-проєктів та організації активної проєктної діяльності з максимально можливою ефективністю в онлайн-середовищах розробки Tinkercad і makecode. 

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

Як відбувається навчання? Зручно та просто! Оберіть курс відповідно до ваших інтересів і потреб (для цього можна скористатись фільтром), зареєструйтеся та ознайомтеся з програмою підвищення кваліфікації. Кожний зареєстрований учасник має повний доступ до всіх матеріалів, можливість самостійно обирати кількість часу на навчання і стежити за власним прогресом. Ви також можете ставити запитання автору та спілкуватися у чаті. 

Наша команда щиро бажає вам високих професійних досягнень та запрошує стати учасником творення нового освітнього простору разом із «На Урок»! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter