Поурочно-тематичне планування уроків української літератури для учнів ліцею

Про матеріал
Поурочно-тематичне планування уроків української літератури для учнів ліцею ІІ курсу ( 47, 36, 35 годи)
Перегляд файлу

 

 

К-33, Ел-1

 

№ уроку

Дата

Скориг.

Тема уроку

Кільк.

годин

Примітки

Тема 1 Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики»                                              10 год.

1

 

 

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

1

ТЛ: «розстріляне відродження».

2

 

 

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М. Семенко – сміливий експериментатор.

Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто»,

«Запрошення»).

1

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

3

 

 

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років.

1

 

4

 

 

Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму».

Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»).

«Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».

1

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення),

кларнетизм.

 

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

5

 

 

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну

(«Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»)

Урок виразного читання. Декламування поезій

П. Тичини

1

 

6

 

 

Євген Плужник – один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля.

Сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..»

1

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

7

 

 

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.

Різногранний творчий шлях М. Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу («Солодкий світ!..»).

1

ТЛ: філософічність

8

 

 

Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.

1

ТЛ: сонет.

9

 

 

 

Урок позакласного читання №1. Поезії Майка Йогансена.

1

 

10

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики»(комбіновані завдання)

1

 

 

Тема 2 ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ                                                           11 год.

 

11

 

 

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий (М. Фітільов). Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у

ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925–1928 рр.

1

 

12

 

 

«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного

«Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність.

1

 

13

 

 

Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно.

Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»).

Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

1

 

14

 

 

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів.

1

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення

15

 

 

Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайах та їхні прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально- етичні колізії твору. Національне крізь призму

загальнолюдського.

1

 

16

 

 

Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. «Місто». Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі.

1

ТЛ: урбаністичний роман

17

 

 

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі.

Морально-етичні колізії твору.

1

 

18

 

 

РМ №1 (у). Усна характеристика

жіночих образів роману.

1

 

19

 

 

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища.

Письменник і його час. «Моя автобіографія», «Письменники».

1

ТЛ: усмішка

20

 

 

Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос,

народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.

1

 

21

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Прозове розмаїття» ( комбіновані завдання)

1

 

Тема 3 Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури          9 год.

 

22

 

 

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.

Микола Куліш. Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

1

 

23

 

 

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо.

1

ТЛ: сатирична комедія.

24

 

 

Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

1

 

25

 

 

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.

Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.

Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»).

1

ТЛ: міфологізм, асоціативність

26

 

 

РМ №2 (п).  Роздуми над поезією

Б.-І. Антонича у формі есе.

1

 

27

 

 

Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

1

ТЛ: поема в прозі

28

 

 

Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний,

життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

1

 

29

 

 

Література рідного краю№1. Сучасна українська проза письменників рідного краю.

1

 

30

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури». Твір

1

 

 

Тема №4. «Під чужим небом»

 

16 год.

 

31

 

 

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники.

Євген Маланюк. «Уривок з поеми». Коротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви.

 

 

32

 

 

Євген Маланюк. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

 

 

33

 

 

Іван Багряний (І.Лозов’ягін). «Тигролови»

Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман.

ТЛ: пригодницький роман.

 

 

34

 

 

Іван Багряний. «Тигролови». Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

 

 

35

 

 

Іван Багряний. «Тигролови». Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу.

 

 

36

 

 

РМ №3. Написання есе за темою «Сміливі завжди мають щастя»

 

 

37

 

 

Воєнне лихоліття

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Олександр Довженко. «Щоденник» (періоду війни).

Трагічна творча біографія митця. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»). Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби – «Щоденник».

 

 

38

 

 

Олександр Довженко. Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою. Історія написання «Зачарованої Десни» (1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

 

 

39

 

 

Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

 

 

40

 

 

Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Художньо-стильові особливості твору. Природа й людина як цілісна система.

 

 

41

 

 

Олесь Гончар. «Модри Камень».

Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть.

ТЛ: новела (поглиблено).

 

 

42

 

 

Олесь Гончар. «Модри Камень». Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі.

 

 

43

 

 

Контрольна робота №4 за темою «Творчість Є. Маланюка, І.Багряного, О. Довженка, О.Гончара» (тестові завдання, запитання, розгорнута відповідь та інші види робіт).

 

 

44

 

 

Узагальнення і систематизація

 

 

45

 

 

Узагальнення і систематизація

 

 

46

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

АсЕл-8

 

№ уроку

Дата

Скориг.

Тема уроку

Кільк.

годин

Примітки

Тема 1. Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики»                                             10 год.

1

 

 

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

1

ТЛ: «розстріляне відродження».

2

 

 

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М. Семенко – сміливий експериментатор.

Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто»,

«Запрошення»).

1

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

3

 

 

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років.

1

 

4

 

 

Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму».

Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»).

«Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».

1

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення),

кларнетизм.

 

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

5

 

 

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну

(«Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»)

Урок виразного читання. Декламування поезій

П. Тичини

1

 

6

 

 

Євген Плужник – один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля.

Сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..»

1

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

7

 

 

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.

Різногранний творчий шлях М. Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу («Солодкий світ!..»).

1

ТЛ: філософічність

8

 

 

Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.

1

ТЛ: сонет.

9

 

 

 

Урок позакласного читання №1. Поезії Майка Йогансена.

1

 

10

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики»(комбіновані завдання)

1

 

 

Тема 2 ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ                                                             11год.

 

11

 

 

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий (М. Фітільов). Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у

ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925–1928 рр.

1

 

12

 

 

«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного

«Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність.

1

 

13

 

 

Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно.

Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»).

Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

1

 

14

 

 

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів.

1

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення

15

 

 

Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайах та їхні прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально- етичні колізії твору. Національне крізь призму

загальнолюдського.

1

 

16

 

 

Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. «Місто». Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі.

1

ТЛ: урбаністичний роман

17

 

 

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі.

Морально-етичні колізії твору.

1

 

18

 

 

РМ №1 (у). Усна характеристика

жіночих образів роману.

1

 

19

 

 

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища.

Письменник і його час. «Моя автобіографія», «Письменники».

1

ТЛ: усмішка

20

 

 

Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос,

народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.

1

 

21

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Прозове розмаїття» ( комбіновані завдання)

1

 

Тема 3. Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури    9 год.

 

22

 

 

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.

Микола Куліш. Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

1

 

23

 

 

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо.

1

ТЛ: сатирична комедія.

24

 

 

Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

1

 

25

 

 

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.

Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.

Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»).

1

ТЛ: міфологізм, асоціативність

26

 

 

РМ №2 (п).  Роздуми над поезією

Б.-І. Антонича у формі есе.

1

 

27

 

 

Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

1

ТЛ: поема в прозі

28

 

 

Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний,

життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

1

 

29

 

 

Література рідного краю№1. Сучасна українська проза письменників рідного краю.

1

 

30

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури». Твір

1

 

 

Тема №4. «Під чужим небом»

 

 

6 год

 

31

 

 

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники.

Євген Маланюк. «Уривок з поеми». Коротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви.

1

 

32

 

 

Євген Маланюк. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

1

 

33

 

 

Іван Багряний (І.Лозов’ягін). «Тигролови»

Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман.

ТЛ: пригодницький роман.

1

 

34

 

 

Іван Багряний. «Тигролови». Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

1

 

35

 

 

Контрольна робота №4 за темою «Творчість Є. Маланюка» (тестові завдання, запитання, розгорнута відповідь та інші види робіт).

1

 

36

 

 

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

ПрО-1

 

№ уроку

Дата

Скориг.

Тема уроку

Кільк.

годин

Примітки

Тема 1. Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики»                                             10 год.

1

 

 

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.

1

ТЛ: «розстріляне відродження».

2

 

 

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М. Семенко – сміливий експериментатор.

Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто»,

«Запрошення»).

1

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм.

3

 

 

Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років.

1

 

4

 

 

Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму».

Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети»).

«Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...».

1

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення),

кларнетизм.

 

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

5

 

 

Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну

(«Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»)

Урок виразного читання. Декламування поезій

П. Тичини

1

 

6

 

 

Євген Плужник – один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля.

Сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..»

1

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

7

 

 

Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.

Різногранний творчий шлях М. Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу («Солодкий світ!..»).

1

ТЛ: філософічність

8

 

 

Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів.

1

ТЛ: сонет.

9

 

 

 

Урок позакласного читання №1. Поезії Майка Йогансена.

1

 

10

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне самовираження. «Київські неокласики»(комбіновані завдання)

1

 

 

Тема 2 ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ                                                             11год.

 

11

 

 

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий (М. Фітільов). Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у

ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925–1928 рр.

1

 

12

 

 

«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою. Реальне та уявне у творі. Образ ліричного

«Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність.

1

 

13

 

 

Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно.

Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»).

Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

1

 

14

 

 

Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів.

1

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення

15

 

 

Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайах та їхні прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально- етичні колізії твору. Національне крізь призму

загальнолюдського.

1

 

16

 

 

Валер’ян Підмогильний. Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. «Місто». Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі.

1

ТЛ: урбаністичний роман

17

 

 

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі.

Морально-етичні колізії твору.

1

 

18

 

 

РМ №1 (у). Усна характеристика

жіночих образів роману.

1

 

19

 

 

Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища.

Письменник і його час. «Моя автобіографія», «Письменники».

1

ТЛ: усмішка

20

 

 

Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос,

народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках.

1

 

21

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Прозове розмаїття» ( комбіновані завдання)

1

 

Тема 3. Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури    9 год.

 

22

 

 

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії.

Микола Куліш. Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

1

 

23

 

 

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо.

1

ТЛ: сатирична комедія.

24

 

 

Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу.

1

 

25

 

 

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.

Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.

Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», «Коляда»).

1

ТЛ: міфологізм, асоціативність

26

 

 

РМ №2 (п).  Роздуми над поезією

Б.-І. Антонича у формі есе.

1

 

27

 

 

Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

1

ТЛ: поема в прозі

28

 

 

Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний,

життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

1

 

29

 

 

Література рідного краю№1. Сучасна українська проза письменників рідного краю.

1

 

30

 

 

Контрольна робота №3 з теми «Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури». Твір

1

 

 

Тема №4. «Під чужим небом»

 

 

5 год

 

31

 

 

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники.

Євген Маланюк. «Уривок з поеми». Коротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви.

1

 

32

 

 

Євген Маланюк. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

1

 

33

 

 

Іван Багряний (І.Лозов’ягін). «Тигролови»

Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман.

ТЛ: пригодницький роман.

1

 

34

 

 

Іван Багряний. «Тигролови». Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

1

 

35

 

 

Контрольна робота №4 за темою «Творчість Є. Маланюка» (тестові завдання, запитання, розгорнута відповідь та інші види робіт).

1

 

 

docx
Додано
14 листопада 2023
Переглядів
91
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку