5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Про матеріал

Тестові завдання до теми "Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст." для 9 класу. Завдання складено за зразком сертифікаційної роботи з історії України

Перегляд файлу

Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на початку XX ст.

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний

1. Укажіть пам’ятку архітектури України, зображену на фото початку ХХ ст.

А Володимирський собор у Києві   Б Покровський собор у Харкові

В Успенський собор у Почаєві  Г Троїцький собор у Новомосковську

 

2. Хто з митців у листі так описав свою роботу над однією з картин:

«Я зовсім ненароком відвернув полотно і не втерпів, узявся за палітру, і ось тижнів два без віддиху живу з ними, не можу розлучитися - веселий народ! Недарма про них Гоголь писав, усе це правда! Чортячий народ! Ніхто в цілім світі не відчував так глибоко Свободи, Рівності й Братерства. Усе Запорожжя лишалось вільним, нікому не підкорилося...»?

А І. Рєпін               Б І. Труш             В М. Пимоненко         Г В. Тропінін

 

3. Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям

А І. Мечникова           Б М. Терещенка        В А. Кримського           Г Д. Заболотного

4. Хто є автором картини, репродукцію якої подано?

А С. Васильківський               Б М. Пимоненко

В В. Тропінін                           Г І. Рєпін

 

5. Доповніть твердження.

Марко Кропивницький…

А написав перший драматичний твір в українській літературі

Б поставив першу оперу «Запорожець за Дунаєм»

В створив Товариство українських акторів

Г видав першу збірку українських народних пісень.

 

6. Яку дату пропущено в уривку з історичного джерела?

«Троїцький народний дім… швидко увійшов до числа регулярно працюючих київських театрів. Товариство здавало його різним театральним колективам для гастрольних вистав. У _____ році відомий український артист і режисер Микола Садовський склав умову про оренду приміщення на довгий строк. Тоді й народився перший український стаціонарний професіональний театр. У Києві він помітно відрізнявся від інших театральних підприємств. Насамперед це був театр загальноприступний, демократичний у повному розумінні слова.  Про це свідчила хоча б розцінка місць: від 10 копійок до 1 рубля на вечірні вистави і від 5 до 50 копійок на денні».

А 1900 р.            Б 1904 р.            В 1905 р.                Г 1907 р.

 

7. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?

А І. Рєпін                                   Б В. Тропінін

В С. Васильківський                Г М. Пимоненко

 

8. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Вищі школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: …мовою викладання в них були – російська, німецька, польська. Запекла боротьба за українську мову не мала успіху. Проте був університет, у якому дозволили мати кілька – за змістом і мовою – українських кафедр...»

Таким університетом був

А Київський           Б Львівський           В Харківський              Г Новоросійський

9. З іменем якого митця пов’язане спорудження зображеної на фото пам’ятки архітектури України?

А О. Вербицький

Б М. Микешин

В В. Городецький

Г О. Бекетов

 

 

10. У якому році відкрито Чернівецький університет?

А 1805 р.         Б 1834 р.         В 1865 р.            Г 1875 р.

 

11. Про кого І. Франко сказав: «...Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література...»?

А І. Карпенка-Карого                   Б І. Нечуя-Левицького

В Г. Квітку-Основ’яненка              Г С. Гулака-Артемовського

 

12. У якому місті збудовано зображену пам’ятку класицизму в архітектурі?

А Харкові                Б Києві          В Львові              Г Одесі

 

13. Які факти стосуються життя і творчості Михайла Коцюбинського?

А Член Братства тарасівців, голова товариства «Просвіта» у Чернігові, автор творів «Fata morgana», «Тіні забутих предків».

Б Один із засновників Харківського професійного театру, Харківської губернської бібліотеки, автор творів «Сватання на Гончарівці», «Маруся».

В Директор Полтавського театру, член масонської ложі «Любов до істини», автор творів «Енеїда», «Наталка Полтавка».

Г Один із засновників Української радикальної партії, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор творів «Boa constrictor», «Борислав сміється».

 

14. Яку пам'ятку архітектури України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО зображено на фото?

А Ханський палац у Бахчисараї

Б Ансамбль історичного центру Львова

В Стару фортецю Кам'янець-Подільського замку

Г Резиденцію Буковинських митрополитів у Чернівцях

 

15. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«Його геній виявився здатним поєднувати інтелектуальну напругу, спрямовану на створення фундаментальних біологічних концепцій, з тяжкою, жертовною діяльністю в галузі медицини. Так, працюючи в Одесі, провів дослід самозараження тифом, а в 1892 р., розробляючи способи боротьби з епідемією холери у Франції, випив культуру збудника цієї смертельної хвороби...»?

А М. Гамалію             Б М. Бекетова             В І. Мечнікова            Г Д. Заболотного

 

16. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

Про якого митця йдеться?

А Г. Борисоглібську            Б С. Крушельницьку         В М. Садовську-Барілотті        Г М. Заньковецьку

 

17. На якій ілюстрації зображено будівлю театру в Одесі?

 

 

 

 

18. Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в уривку з історичного джерела: «Значення його мистецтва для української музики таке саме, як Глінки для росіян, Шопена для поляків, Сметани для чехів чи Гріга для норвежців. Бо, крім «Запорожця за Дунаєм», справді мистецької музики до нього не було…».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню історії запорозького козацтва?

А М. Грушевський         Б Д. Багалій              В А. Кримський              Г Д. Яворницький

 

20. З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?

А М. Вербицький, Л. Українка                  Б П.Чубинський, М. Вербицький

В М. Лисенко, П. Чубинський                   Г І. Франко, М. Лисенко  

 

21. Про якого історичного діяча йдеться?

Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував «Літературно-науковий вісник». Стояв біля витоків Української радикального партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину.

А Ю. Романчук             Б Ю. Бачинський               В І. Франко                Г В. Стефаник

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари)

22. Встановіть відповідність між видами мистецтва та іменами митців, які їх розвивали наприкінці 19 – на початку 20 ст.

1 образотворче мистецтво            2 театральне мистецтво               3 архітектура                4 література

А Владислав Городецький, Василь Кричевський, Іван Левинський

Б Микола Пимоненко, Сергій Васильківський, Опанас Сластіон, Микола Самокиш

В Марко Кропивницький, Марія Садовська-Барілотті, Михайло Старицький, Ганна Затиркевич

Г Микола Леонтович, Станіслав Людкевич, Соломія Крушельницька

Д Панас Мирний, Володимир Винниченко, Олександр Олесь

 

23. Встановіть відповідність між характеристиками та іменами науковців другої половини 19 – початку 20 ст.

1 Фізик та електротехнік, був першим винахідником рентгенівської трубки, завдяки якій зробив фотографію скелета людини; винайшов багато електротехнічних приладів.

2 Зоолог та анатом, відкривач фагоцитозу – явища поглинання клітинами організму мікробів. Працював у Франції над розвитком імунології, удостоєний Нобелівської премії.

3 Мікробіолог та епідеміолог. Першим у світовій науці дослідив шляхи поширення чуми і запропонував ефективні засоби боротьби проти цієї хвороби.

4 Вчений-мовознавець і сходознавець. Відомий поліглот (вільно  володів майже 60 мовами). Його наукові праці – вагомий внесок у дослідження проблеми походження й розвитку української мови.

А Ілля Мечников                       Б Іван Пулюй                   В Дмитро Яворницький

Г Данило Заболотний               Д Агатангел Кримський

 

24. Встановіть відповідність між іменами письменників другої половини 19 – початку 20 ст. та їхніми характеристиками.

1 Василь Стефаник             2 Михайло Коцюбинський           3 Іван Нечуй-Левицький         4 Іван Франко

А Західноукраїнський письменник, неперевершений майстер соціально-психологічної новели. Однією з тем творчості була вимушена еміграція галицьких українців до Канади і США.

Б Блискучий майстер поетичної творчості, автор соціально-психологічних та історичних повістей, письменник-драматург і учений-літературознавець, праці якого стали етапними в розвитку української критики.

В Письменник, який першим в українській прозі розповів про життя української інтелігенції («Причепа», «Хмари», «Над Чорним морем»), торкаючись болючої проблеми її зросійщення.

Г Письменник, майстер соціально-психологічної новели. У повісті «Фата Моргана» відтворив широку панораму суспільно-політичних подій 1905–1907 рр. в українському селі.

Д Один з найпопулярніших письменників і драматургів. Першим в українській літературі створив галерею образів революціонерів,  які діяли у складних психологічних ситуаціях.

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

25. Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст.

1 домінування реалізму в образотворчому мистецтві та літературі

2 стрімкий розвиток українського театрального мистецтва

3 негативний вплив на розвиток культури адміністративних заборон на функціонування української мови

4 домінування романтизму в музичному мистецтві

5 початок національного відродження на Слобожанщині

6 створення Української художньої академії в Києві

7 поява вищих навчальних закладів у Харкові та Києві

 

26. Які особливості мала освіта в українських землях у другій половині XIX — початку XX ст.?

1 зросла мережа початкових шкіл

2 повне фінансове забезпечення освіти українською мовою

3 закриття семирічних реальних училищ

4 опікування земствами освітньою діяльністю в Наддніпрянщині

5 доступність для всіх охочих середньої гімназійної освіти

6 відсутність у школах предметів церковно-релігійного змісту

7 платне навчання у вищих навчальних закладах.

 

27. Що з переліченого стосується основоположника української класичної музики Миколи Лисенка?

1 Перші дитячі опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький»

2 Перша в Україні Музично-драматична школа

3 Перша опера — «Запорожець за Дунаєм»

4 Перший український мистецтвознавчий журнал «Артистичний вісник»

5 Опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба», «Утоплена»

6 Перший український професійний театр «Руська бесіда»

 

28. Імена яких діячів культури пропущено в уривку з історичного джерела?

«Трупа Кропивницького поступово зміцніла і, добившись права гастролювати в Києві й Петербурзі, зачарувала сотні й тисячі глядачів, навіть тих, які упереджено ставилися до української мови. Молодий український театр недаремно став називатися театром корифеїв. Справді неповторними артистичними індивідуальностями були _______. Стиль син тетичного театру, який поєднував драматичні й комедійні сцени з музичними й вокальними, включаючи хорові й танцювальні ансамблі, вражав чисто народною свіжістю та неподібністю до жодного з існуючих театрів. Не лише на Україні, а й скрізь, де українські актори давали вистави, вони користувалися незмінним успіхом».

1 Микола Садовський

2 Іван Карпенко-Карий

3 Марко Вовчок

4 Соломія Крушельницька

5 Семен Гулак-Артемовський

6 Марія Заньковецька

 

29. Укажіть художників другої половини XIX ст.

1 А. Куїнджі

2 М. Садовський

3 М. Пимоненко

4 С. Васильківський

5 М. Кропивницький

6 І. Мечников.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ботнарь Андрей
  А де подивитись відповіді?
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  3.0
 2. Чумаченко Любов Дмитрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  3.0
doc
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
4270
Оцінка розробки
4.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку