15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Позакласний захід "Економічна гра "Екотурнір"

Про матеріал

Дана розробка позакласного заходу допоможе учням систематизувати знання

з мікроекономіки; вчить поєднувати отримані знання з практикою; розвивати логічне мислення, вміння швидко орієнтуватися в економічних поняттях та явищах, кмітливість, спостережливість та винахідливість.

Перегляд файлу

1

 

Економічна гра „Екотурнір”

 

для учнів 9 -11 класів

 

          Димарчук Тетяна Вікторівна,

                      вчитель економіки

            Іванківського районного ліцею

 

Мета: систематизувати знання з мікроекономіки; вчити поєднувати отримані знання з практикою; розвивати логічне мислення, вміння швидко орієнтуватися в економічних поняттях та явищах, кмітливість, спостережливість та винахідливість.

 

Гра складається з трьох раундів.

Правила зачитуються перед кожним раундом.

 

Раунд 1

Правила раунду.

Вчитель зачитує тестові питання, повторюючи їх 2 рази. Гравці піднімають сигнальні картки з номером правильної відповіді. Журі слідкує за відповідями, фіксуючи результати. Після 6-го та 12-го питань робиться проміжний підсумок. В наступний раунд виходять 6 гравців, які набрали найбільшу кількість балів.

 

Тестові запитання

 

 1. Які з наведених нижче принципів відносяться до ринкової економіки?

1. Централізм.          2. Свобода вибору *.          3. Зрівняльність.

*Правильну відповідь виділено курсивом.

2. Що є метою підприємницької діяльності?

 1. Отримання прибутку.
 2. Витрачання грошей.
 3. Проведення вільного часу.

3. На ринку відбувається обмін товарами і…….

1. Ресурсами.             2. Послугами.               3. Робітниками.

4. Потреби людей безмежні, а ресурси………..

1. Обмежені.             2. Невичерпні.              3. Відсутні.

5. Усе, що призначене задовольняти потреби людей, називають:

1. Благами.                 2. Ресурсами.               3. Товаром.

6. Товари, здатні замінити один одного при задоволенні однієї й тієї самої потреби:

1. Субститути.        2. Комплементарні.      3. Доповнюючи.

7. Люди або сімї, що мають у власності ресурси та спрямовують отримані від їх використання гроші на задоволення власних потреб:

1. Сім’я.                      2. Родина.                    3. Домогосподарство.

8. Дозвіл на ввезення чи вивезення товару, на використання винаходу, патенту.

1. Комерція.               2. Ліцензія.                   3. Угода.

9. Коли на ринку існує дефіцит?

 1. Попит перевищує пропозицію.
 2. Попит дорівнює пропозиції.
 3.  Пропозиція перевищує попит.

10. Кількість інших продуктів, від яких потрібно відмовитися (пожертвувати), щоб виробити одиницю певного продукту:

1. Жертва.         2. Мінова вартість.        3. Альтернативна вартість.

11. Сукупність ресурсів, що використовуються для виготовлення товарів і послуг: земля, праця, капітал, а також підприємницькі здібності:

 1. Виробничі ресурси.
 2. Допоміжні фактори.
 3. Необхідні ресурси.

12. Який термін відображає здатність та бажання людини платити за будь-що?

1. Бажання.                 2. Попит.                       3. Потреба.

13. Вона є одночасно операційним базисом в промисловості, природною основою сільського господарства:

1. Земля.                      2. Праця.                       3. Машина.

14. Альтернативні комбінації виробництва товарів при наявності даної кількості ресурсів:

1. Попит.                     2. Пропозиція.              3. КВМ.

15. Продаж товарів з публічних торгів, коли переможцем стає той, хто запропонує за товар більшу ціну.

1. Магазин.                  2. Аукціон.                    3. Ярмарка.

16. Як називається суб’єкт ринку, який акумулює грошові засоби організацій або громадян, створюючи при цьому страхові поліси для виплати потерпілим?

1. Холдинг.                  2. Страхова компанія.    3. Біржа.

17. Як називається фірма, яка займається  впровадженням нововведень у підприємницьку практику?                                 

1. Венчурна.                 2. Аудиторська.           3. Господарська.

18. Проблема „для кого виробляти” в ринковій економіці вирішується за допомогою:

1. Конкуренції .            2. Попиту.                    3. Грошей.

Додаткові запитання

1 Як називається закон, що стверджує: при незмінності всіх інших факторів підвищення ціни призведе до зниження об’єму попиту?

1. Пропозиції.              2. Попиту.                    3. Вартості.

2. Грошове вираження вартості це……

1. Ціна.                         2. Товар.                        3. Собівартість.

3. Корисні копалини, земля та її надра, дари природи і т.п. реалізуються на ринку:

1. Землі.                 2. Корисних копалин.        3. Природних ресурсів.

 

Раунд 2

Правила раунду.

Перед гравцями знаходяться назви 12 категорій, які вони по черзі вибирають. Вчитель протягом хвилини зачитує запитання з вибраної категорії, гравці намагаються якомога більше дати правильних відповідей.

Троє гравців, які наберуть найбільшу кількість балів, виходять у наступний раунд.

 

Щоб визначити хто з гравців розпочинає раунд, даємо додаткове завдання:

протягом 1 хвилини написати якомога більше економічних термінів, які б починалися на літеру К.

 

Вибір категорії

2.1. Вчені , що займалися проблемами економіки

- Як звали одного із найвидатніших українських вчених-економістів, який поєднував економіку з математикою? (Є.Слуцький)

- Як звали вченого, засновника кейнсіанської школи? (Джон Мейнард Кейнс)

- Кого з вчених називають батьком економіки? ( А.Сміта)

- Хто ввів термін „політична економія”? (П.Самуєльсон)

- Хто ввів в обіг термін „економіка”? (Ксенофонт)

- Ім’я автора праці „Дослідження про природу та причини багатства народів”. (А.Сміт)

- Хто з найвідоміших українських поетів займався дослідженнями в економіці? (І.Франко)

- Хто першим ввів у обіг термін „підприємець”? (Р.Кантільон)

-  Як звати автора найвідомішої піраміди потреб? (А.Маслоу)

- Автор праці „Капітал”. (Карл Маркс)

- Представник монетаристської школи, який сформулював рівняння необхідної кількості грошей в обігу. (Фішер)

- Древньоримський вчений, який розділяв „науку про багатство” на економіку та хремастику. (Арістотель)

- Хто з вчених називав особистий інтерес кожної людини „природнім егоїзмом”? (Адам Сміт)

- Чиїм ім’ям була названа крива, що демонструє нерівномірність розподілу доходів у країні? (Лоренца)

 

2.2. Казки

- В якій казці дерев’яний чоловічок посадив у землю 5 золотих?

                                                  (“Золотий ключик або пригоди Буратіно”)

- В якій казці стара людина поєднує деякі фактори виробництва для задоволення власних потреб? (“Колобок”)

- Як звали вигадане кумедне звірятко, яке  виявило підприємницькі здібності при будівництві будинку для звірят разом зі своїм зеленим другом?                                                                                                                                       (Чебурашка)

- В якій казці визначальним фактором для захисту від сірого вовка є праця?     (“Троє поросят”)

- Мешканці якого казкового міста обходились без грошей?

                       (Квіткове місто, М.Носов „Пригоди Незнайки та його друзів”)

- Назвіть казку, у якій герой відкрив скарб за допомогою чарівних слів.

                                                                               (“Алі-Баба та 40 розбійників”)

- В якій казці герой виявив підприємницькі здібності, щоб дістати мед?

                                                                                    (“Вінні-Пух та всі, всі, всі”)

- Герой якого мультфільму віддавав перевагу вісьмом тортам з однією свічкою, а не одному іменинному торту  з вісьмома свічками?

                                                                                                (“Малюк і Карлсон”)

- В якій казці головна героїня втратила частину свого капіталу і для його повернення вийшла заміж за принца? (“Попелюшка”)

- В якій казці господар, використавши свою працю та підприємницькі здібності, змайстрував штучну тварину і примножив свій капітал?               (“Солом’яний бичок”)

- Як звали домашню тварину, яка дала своїм господарям золотий капітал замість втраченого звичайного? (Курочка Ряба)

- В якій казці сірий злодій пішов на обман, щоб заволодіти споживчими товарами? (“Червона Шапочка”)

- В якій казці головний герой за допомогою обману та підприємницьких здібностей здобув своєму бідному господарю дуже великі капітальні блага?         (“Кіт у чоботях”)

- В якій казці головну героїню було позбавлено фізіологічних потреб (свіжого повітря, сонячного світла) задля одруження на кроту? (“Дюймовочка”)

- В якій казці не вистачало лише праці, щоб отримати вирощений врожай?

                                                                                                              (Ріпка)

 

2.3. Прислівя (продовжити прислів’я)

- Хочеш втратити друга – ………….(позич йому грошей)

- Щасливий не той, у кого багато грошей, а той…...... (кому їх вистачає)

- Без грошей, як …………. (без рук)

- Хоч у голові пусто, аби …………..(грошей густо)

- І чорт багато грошей має, а……………. (в болоті сидить)

- Рахуй гроші стиха, не знаєш …………..(лиха)

- Гроші рахунок………….. (люблять)

- Гроші - пух, тільки дунь на них ……………(– і нема)

- Без грошей чоловік………………. (не хороший)

- Більше грошей – ……….......(більше клопоту)

- Гаманець без грошей – ………………….(клапоть шкіри)

- Грошей – аж кишеня ……………..(не сходиться)

- Грошима почуття ……………………(не купиш)

- Винуватий багатий замість себе мішок ………………(із грошима повісить)

- Хто за грош не стоїть, той сам………………( гроша не варт)

- Копійка гривню……………….. (береже)

- Грошей багато, а щастя…………………( мало)

 

2.4. Секрет

- Хто був першим замовником друкованої реклами ? (Держава та церква)

- Для чого в стародавні часи чоботар перед своєю майстернею виставляв гарні чоботи? (Для реклами)

- Прибуток – над усе, але гідність -…………..  (вище прибутку)

                                                       (Девіз Нижньоновгородського ярмарку)

- До якого виду реклами відноситься реклама на збір коштів для лікарні?

                                                                                (Соціальна, масова)

- Як по-іншому називається реклама кінофільму, телепередачі? (Анонс)

- Відкрите оповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів щодо якості товару і послуг, їх достоїнства і переваги. (Реклама)

- Друкована реклама, кольорове видання, буклет, що містить інформацію про

  товар або групу товарів. (Рекламний проспект)

- Замовник реклами. (Рекламодавець)

- Різновид реклами, що охоплює дуже багато людей, які користуються громадським транспортом (Реклама на транспорті)

- Для чого використовується реклама товару? (Для швидшого його збуту)

- Яка емблема фірми, що випускає шоколад „Мілку”?

                                                                                       (Фіолетова корова Мілка)

- Яка упаковка в соків Одеського заводу дитячого харчування?

                                                                                 (На білій упаковці назва соку)

- Який номер у найкращого шампуню проти лупи? (№1)

- Яка емблема Іванківського районного ліцею?

                                        (Земля, перевязана стрічкою, і в магістерській шапці)

- На яку вікову групу розрахована реклама чіпсів та сухариків?

                                                                                            (Підлітки та молодь)

 

2.5. Витрати і дохід підприємства

- Як по іншому називаються грошові витрати? (Бухгалтерські)

- Як називається сума витрат на всі ресурси, які використовуються для виробництва продукції? (Загальні)

- Сума грошей, яка надходить від продажу фірмою певної кількості товарів і послуг. (Виторг)

- Як називаються витрати, які не проходять по бухгалтерських документах?

                                                                                                                  (Неявні)

- У короткостроковому періоді загальні витрати на будь-який обсяг продукції є сумою…………(Постійних та змінних витрат)

- Проміжок часу, надто короткий для заміни виробничих потужностей підприємства, але достатній для заміни рівня використання наявного устаткування. (Короткостроковий)

- Виторг може бути: середній, загальний та……. (Граничний)

- Потенційна орендна плата належить до яких витрат?

                                                        (Внутрішніх, неявних, або альтернативних)

- Витрати, які зростають або зменшуються разом із зростанням обсягів виробництва, називаються………….(Змінними)

- Продовжить перелік функцій підприємця: ресурсна, управлінська, інноваційна, … (Функція ризику)

- З яких двох частин складаються  економічні витрати? (Явні та неявні)

- Мінімальний дохід, що робить перебування підприємця у певній галузі економічно доцільним. (Нормальний прибуток)

- Прибуток може бути: економічний, бухгалтерський та……(Нормальний)

- Проміжок часу, достатньо тривалий для того, щоб фірма могла замінити обсяг усіх використовуваних ресурсів, у тому числі  виробничих потужностей. (Довгостроковий)

- Це сума грошей, яку отримує продавець за продану одиницю продукції.

                                                                                                  (Середній виторг)

 

2.6. Економічні системи

- Яку назва мала перша економічна система? (Традиційна )

- Визначте, який це тип економічної системи: „За навчання у вузі сина Іванова

  заплатить державне підприємство”. (Змішана)

- Хто із субєктів діє в ринковій системі поряд з фірмами?  (Домогосподарства)

- Визначте, який це тип економічної системи: „Простоявши в черзі за маслом,

    робітниця запізнилась на роботу” (Планова)

- Які два ринки буде включено в модель кругообігу в ринковій економіці?

                                                                        (Ринок товарів та ринок ресурсів)

- Визначте, який це тип економічної системи: „Економісти прогнозують зростання цін на комунальні послуги і держава вимушена збільшити субсидії”. (Змішана)

- Назвіть економічну систему, де головну роль відіграє ринок. (Ринкова)

- Який тип економічної системи гарантує отримання роботи після вузу?  (Планова)

- Економічна система, яка базується на державній власності та централізованому управлінні. (Змішана економіка)

- Який тип економічної системи в Україні?

(За формальними ознаками змішана)

- Яка головна ознака змішаної економічної системи?  

                                            (Наявність ринкового та державного регулювання)

- В якій економічній системі дозволяється приватна власність? 

(Ринкова, змішана)

- Хто є власником вироблених товарів та послуг у плановій економіці? (Держава)

- Як називається нелегальний ринок, який функціонує в плановій економіці?

                                                                                                     (Чорний ринок)

- У моделі ринкового кругообігу вони є продавцями на ринку ресурсів та покупцями на ринку товарів. (Домогосподарства)

 

2.7. Типи ринкових структур

- Тип ринкової структури, який є найбажанішим для споживача? 

                                                                                   (Чиста або досконала)

- Чи існує конкуренція на монополістичному ринку?     (Ні)

- Які умови входження на ринок чистої конкуренції?  (Дуже легкі)

- На якому ринку найбільша нецінова конкуренція?  

                                                      (На ринку монополістичної конкуренції)

- На якому ринку продукт унікальний, не має близьких замінників? 

                                                                          (На ринку чистої монополії)

- Прикладом якого типу ринкової структури може бути роздрібна торгівля?

                                                                   (Ринку монополістичної конкуренції)

- Ринок, де діє декілька фірм? (Олігополістичний)

- На якому ринку найбільший контроль над цінами належить фірмі?

                                                                                  (На ринку чистої монополії)

- Ринок, де відсутня нецінова конкуренція. (Ринок досконалої конкуренції)

- Прикладом якого типу ринкової структури може бути сільське господарство або ринок цінних паперів? (Досконала конкуренція)

- Монополія – один продавець, а якщо один покупець, то це ……(Монопсонія)

- Які умови входження на ринок чистої монополії? (Важкі, блоковані)

- Коли монополія є необхідною, то це …... (Природня монополія)

- Ринок, для якого застосовують антимонопольне законодавство?

                                                                                            (Чистої монополії)

- Ринок, де діє дуже велика кількість незалежних фірм.

                                                                                  (Досконала конкуренція)

 

2.8. Доходи в ринковій системі

- Заробітна плата буває ... ...(Номінальна та реальна)

- Доходи від оренди землі називаються ... (Рентою)  

- Банківський процент може нараховуватися методом …

                                                                (Складного та простого відсотку)

- Дохід від підприємницької діяльності. (Прибуток)

- Як називається рента, яка отримується на кращих землях, де вирощуються

   унікальні врожаї? (Монопольна)

- Дохід, який одержав власник робочої сили за свою працю.

(Заробітна плата)

- Власник капіталу отримує винагороду у вигляді … (Проценту на капітал)

- Як називається особа, яка надає позику? (Кредитор)

- Кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату. (Реальна заробітна плата)

- Продовжити ряд: заробітна плата, рента, процент, ... (Прибуток)

- Що демонструє крива Лоренцо? (Нерівномірність розподілу доходів)

- Як називаються виплати держави домогосподарствам, за які вона нічого не   отримує? (Трансферні платежі)

- Назвати приклади двох трансферних платежів.

                                      (Пенсія, стипендія, допомога по догляду за дитиною)

- Як називається рента, яка отримується на будь-яких землях, незалежно від родючості? (Абсолютна)

- Юридична чи фізична особа, що бере позику. (Позичальник)

 

2.9. Види ринків

- Ринок, де функціонує служба зайнятості. (Ринок праці)

- Ринок, де продаються нафта та камяне вугілля. (Ринок природних ресурсів)

- Фінансовий ринок поділяється на ... ...(Фінансовий та ринок капіталів)

- Продовжить перелік: активні, комісійні та ... ( Пасивні (банківські операції))

- На фондовій біржі продають… ... (Акції та облігації)

- Як називається фірма, яка випускає цінні папери? (Фірма-емітент)

- Як називається посередник, який діє на фондовій біржі і заключає договори від імені клієнта та за його рахунок? (Брокер)

- Вид страхування на біржі від зміни ціни? (Хеджирування)

- Ринок, де продавцем виступає людина. (Ринок праці)

- Як називається гравець біржі, який грає на підвищенні курсу акцій? („Бик”)

- На які два великі ринки поділяється ринок товарів та послуг?

                                                                                      (Ринок товарів та послуг)

- На якому ринку діють пенсійні фонди, страхові компанії та трастові компанії? (На фінансовому ринку (ринок капіталів))

- Як називається гравець біржі, який грає на зниженні курсу акцій? (“Ведмідь”)

- На якому ринку діють банки? (На ринку грошей)

- Як називається угод, яка передбачає придбання права на купівлю-продаж товару в майбутньому за сьогоднішньою курсовою вартістю?

                                                                                                     (Форвардна угода)

 

2.10. Школи в економічній науці

- Представники якої школи вважали торгівлю джерелом багатства?

                                                                                                       (Меркантилісти)

- Як називається школа, представниками якої є А.Сміт та Д.Рікардо?          (Класична)

- Представник якої школи сформулював рівняння необхідної кількості грошей    в обігу? (Фішер, монетаристської)

- Представниками якої школи є К.Маркс та Ленін?

                                                                                 (Політекономії пролетаріату)

- Представник якої школи відстоював би заборону вивозу золота з країни?

                                                                                                       (Меркантилістів)

- Як називається школа, засновником якої є Джон Кейнс? (Кейнсіанська)

- Яка школа була наступною після меркантилістської? (Фізіократів)

- З якої школи починається вивчатися економіка? (Меркантилістів)

- Яка школа почала вивчати виробництво ? (Класична)

 

2.11. Гроші

- Кому належить вислів „гроші не пахнуть”? (Римському імператору Веспансіану, ввів податок на громадські туалети)

- Що часто зображувалося на монетах древніх держав Середземноморя?

                                                                                                             (Голова бика )

- Археологи знайшли монету, датовану 35 р. до н.е.. Чи можливо це? (Ні)

- Загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг. 

                                                                                                                         (Гроші)

- Як в ринковій економіці споживачі допомагають вирішувати питання: Що виробляти? (За допомогою „голосування” грішми)

- Де зявились перші паперові гроші ? (У Китаї)

- Що отримує вчитель за свою роботу? (Заробітну плату)

- За що купується товар? (За гроші)

- Грошова одиниця Іспанії. (Євро)

- Грошова одиниця певної країни. (Валюта)

- Назва паперових грошей, що знаходяться в обігу. Банкноти)

- Можливість перетворення різноманітних грошових засобів на готівкові   гроші, на прямі засоби платежу. (Ліквідність)

- Яку назву має друкування та випуск в обіг нових грошей? (Емісія)

- Фінансово-кредитна установа, яка акумулює тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, а також здійснює платіжні грошові операції та операції з цінними паперами. (Банк)

- Фінансовий документ, що містить наказ власника рахунку перерахувати   відповідну суму пред’явнику. (Чек)

 

2.12. Екомікс

- Машини, інструменти, обладнання, виробничі будівлі – це …

(Знаряддя праці)

- Приклад галузі, що виробляють матеріальні послуги:    

                                                                              (Транспорт, зв’язок, торгівля)

- Місце укладання масових угод з купівлі та продажу товарів, цінних паперів,  валюти. (Біржа)

- Компанія, яка контролює контрольний пакет акцій інших підприємств, як правило, сама не бере участі у виробничій діяльності. (Холдингова компанія)

- Як називається графічне відображення попиту? (Крива попиту)

- Як називається функція грошей, коли ними користуються для купівлі чи продажу певних товарів. (Функція обігу)

- Що є об’єктом купівлі-продажу на фондовій біржі? (Цінні папери)

- Винагорода, яку дістає власник грошей за те, що надав їх у користування?

                                                                                              (Позичковий процент)

- Головна продуктивна сила суспільства. (Людина)

- Продовжити ряд: комерційна, фінансова, посередницька, страхова…….

                                                                (Виробнича підприємницька діяльність)                        

- Людина, яка бере на себе ризик, повязаний з виробництвом або збутом  продукції. (Підприємець)

- Акціонерне товариство з великою кількістю власників. (Корпорація)

- Справа, заняття, економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку.                                                                                                  (Бізнес)

- Субєкт ринку, які купують і продають товар за власні кошти. (Ділер)

- Комерційна організація, яка здійснює незалежну фінансову та бухгалтерську експертизу, або контроль.(Аудиторська фірма)

 

Раунд 3

Правила.

В раунді беруть участь троє гравців. Вони по черзі називають номер з таблиці, яка знаходиться перед ними. За кожним із номерів заховано або запитання, або малюнок з усмішкою, скринькою чи блискавкою.

За правильну відповідь на запитання гравець отримує 1 бал.

За малюнок з усмішкою гравець отримує подарунок: додається 1 бал.

Малюнок з блискавкою означає бліц-опитування: 3 запитання протягом 1 хвилини.

Малюнок зі скринькою – завдання знаходиться в скриньці.

Щоб визначити, хто з гравців розпочинає раунд, даємо додаткове завдання: протягом 1 хвилини написати якомога більше економічних термінів, які б починалися на літеру З.

 

Вибір номеру

 1. Де і коли ціни на шовк піднялися так високо, що фунт шовку коштував більше фунту золота? (В древньому Римі, де „шовкова лихоманка” досягла найбільших масштабів)

2. Як в Росії з XVI ст. називали міру довжини, яка дорівнювала довжині фаланги вказівного пальця, яка в свою чергу дорівнювала 1,75 дюйма?

                                                                                                                (Вершок)

 1. Сьогодні грошовою одиницею України є гривня. Так само називаються гроші Київської Русі. А що слугувало за гроші до введення гривні?

                                                                          (Куна – хутро куниці або білки)

 1. Згадайте казку „Летючий корабель”. Обливайлу треба було випити сорок сорокових кухлів води і сорок сорокових кухлів вина. Скільки одинарних кухлів рідини йому треба було випити?

                                                                    (40 * 40)*2 = 1600 * 2 = 3200 кухлів

 1. Лікар виписав хворому 3 уколи через кожні півгодини. Скільки потрібно часу, щоб зробити всі уколи? (1 година)
 2. . усмішка

7. Як називаються банківські операції, коли юридичні чи фізичні особи вносять на зберігання певну суму грошей? (Пасивні)

8. Продовжити ряд: ручна праця, машинна праця…

                                                                                      (Автоматизована праця)

9. Ресурси, що створюються і відтворюються природою і суспільством, належать до … (Відтворювальних)

10. Які основні економічні проблеми вирішує будь-яка економічна система? (Що?, як?, для кого?)

11. Різновид оптової торгівлі, коли на розсуд покупців виставляються зразки товарів і укладаються угоди щодо їх наступної реалізації. (Ярмарки)

12. Посередницька організація, яка працює на біржі та укладає угоди від імені та за дорученням клієнта. (Брокерська фірма)

13. Як називається ступінь зміни обсягу попиту у відповідності зі зміною цін? (Еластичність попиту)

14. Бліц-опитування:

2.1 Величина задоволення від споживання певного продукту.(Корисність)

2.2. Що означає повне використання всіх наявних для виробництва ресурсів? (Повна зайнятість)

2.3. Місце взаємодії продавців та покупців. (Ринок)

15. Хто є покупцями на споживчому ринку?

                                                              (Окремі особи або домогосподарства)

16. Як називається ефект, коли робітники, які отримують високу зарплату, не бажають збільшувати робочий час? („Ефект доходу”)

17. Чим відрізняється „попит” від „потреби”?

                                                                  (Попит завжди платоспроможний)

18. Хто такий позичальник? (Той, хто бере позику)

19. Як впливають на реальні доходи населення підвищення цін на товари і послуги? (Негативно)

20. Ціна, за якою обсяг попиту абсолютно дорівнює обсягу пропозиції, називається … (Ціною рівноваги)

21. Якщо від виручки відняти витрати, обов’язкові платежі та відрахування, то це буде … (Чистий прибуток)

22. Яку назву в економіці має ситуація, коли частину вигод або витрат, повязаних з виробництвом або споживанням продукту, отримують ті, хто не є його виробником або споживачем?

                                                      (Ефект переливу або ефект „третіх осіб”)

23. Чарівна скринька

     Побутовий інструмент, який є символом ринку. (Ножиці)

24. Яка залежність попиту від ціни згідно закону попиту?  

                                                                                     (Обернено-пропорційна)

25. Який вид доходу отримують найбільше людей? (Заробітну плату)

26. Усмішка

27. Стародавні єгиптяни та індуси використовували для цього пальмове листя. Вавілоняни та асірійці – глиняні плити. Деякі народи користувалися берестом. А що ми для цього використовуємо?

                                                                   (З 1564р – використовується папір)

28. Як називається рівень життя, який дозволяє задовольнити тільки фізіологічні потреби людини?         (Мінімальний прожитковий рівень)

29. Що означає купівельна спроможність грошей?  

(К-ть товарів і послуг, які можна придбати на одну грошову одиницю)

30. Бліц-опитування:

1.1. Як називаються потреби, які задовольняються матеріальними цінностями? (Матеріальні)

1.2. Як називається кількість певного продукту, від якої відмовилися задля отримання деякої кількості іншого продукту? (Альтернативна вартість)

 1.        Сукупність прав окремої людини, групи людей чи держави щодо володіння, розпорядження та використання конкретних благ. (Власність)

 

Підсумок гри.

Журі оголошує результати фінального раунду. Підбивається підсумок гри та нагороджують переможця. Учасники третього раунду отримують додатковий бал до тематичної атестації.


Література

 • Булавенко С. Д. Інтелектуальна гра „Ерудит” // Економіка в школах України. –

№3 (4), 2005. – С. 28 - 31

 • Ватаманюк З.Г., Панчишини С.М. Економіка: Навч. посібник для 10 -11 класів /

За ред.  З.Г.Ватаманюка, С.М. Панчишина. – К.: Либідь, 1999. – 384 с.

 • Вірясов Ю.С., Романєєва І.В. Економіка: Конспект – зошит. 10 кл.: Навч. посібник. – Х.: Країна мрій, 2002. – 132 с.
 • Загальна економіка: Підручник / І. Ф. Радіонова та ін. За ред. І.Ф.Радіонової. – 3–тє вид., доп. і перероб. – Кам’янець – Подільський: Абетка – НОВА, 2002. – 384с.
 • Морозова Г. Л. „Екотурнір”. Інтелектуальна гра для учнів 10 – 11 класів // Економіка в школах України. - №3 (16), 2006. – С. – 33 - 35
 • Моя економіка: Підручник для 8-9 кл. загально освіт. навч. заклад. з поглибл. вивче. економіки та для уч. 10 – х кл. загальноосвіт. І гуманіст. профілів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, Г.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. – К.: А.П.Н., 2001. – 320с.

 

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1022
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку