26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Позакласний захід "У світі цікавої інформатики"

Про матеріал
Усний журнал «У світі цікавої інформатики» Мета: • підвищити інтерес учнів до вивчення інформатики; • залучити учнів до активної пізнавально-пошукової діяльності, підвищити інтелектуальний рівень учнів; • розвивати творчі здібності, мислення, увагу та кмітливість учнів; • формувати в учнів почуття національної свідомості, патріотизму, гордості за співвітчизників; • виховувати культуру самоорганізації, самоутвердження, формування комунікативної, професійної та соціальної компетентностей; • формувати навички змістовного проведення вільного часу.
Перегляд файлу

Усний журнал «У світі цікавої інформатики»

Мета:

  •        підвищити інтерес учнів до вивчення інформатики;
  • залучити учнів до активної пізнавально-пошукової діяльності, підвищити інтелектуальний рівень учнів;
  • розвивати творчі здібності, мислення, увагу та кмітливість учнів;
  • формувати в учнів почуття національної свідомості, патріотизму, гордості за співвітчизників;
  • виховувати культуру самоорганізації, самоутвердження, формування комунікативної, професійної та соціальної компетентностей;
  • формувати навички змістовного проведення вільного часу.

Обладнання: проектор, ноутбук, презентація, відео.

 

ХІД ЗАХОДУ

Звучить мелодія

Викладач.. Сьогодні світ заполонили комп’ютери. Тож наша зустріч присвячена цікавій інформатиці, яку ми проведемо у формі  усного журналу, який так і називається «У світі цікавої інформатики».  Розглянемо деякі цікаві факти з історії інформатики. Що ми знаємо про цю науку? Лише те, що сучасне суспільство просто не може без неї обійтися? Те, що існування комп'ютерних ігор, Інтернету, спілкування онлайн, дзвінків на інший кінець півкулі було б неможливо без появи інформатики. Вперше інформатикою в 1957 році назвали технічну область, яка здійснювала автоматизовану обробку інформації з використанням ЕОМ.

Ведучий 1.

Наука цікава – інформатикою зветься,

Працювати з інформацією вам доведеться.

Помічник для цього є надійний,

Він комп'ютером зоветься!

Ведучий 2.

Комп'ютер наш багато чого вміє,

Тільки от вчитись за нас не зуміє,

Але може, як учитель підказати,

Трішечки з нами в ігри пограти.

Може мультфільм залюбки показати,

Пісню улюблену може програти.

Ведучий 1.

До зірок долетіти,

Принцесу звільнити,

Цілу країну побудувати,

Або з драконами воювати,

 Задачі з математики розв'язати,

Листа приятелю надіслати.

 І навіть зі святом нас привітати.

Ведучий 2.

Почнемо ж наш журнал читати!

Щоб помріяти, подумати, відпочити,

Побачити, зважити і сказати:

"Мене тепер не обдурити!"

Ведучий 1.

На всіх вас чекають

Журналу сторінки.

На них слід нам буде

Робити зупинки.

Увага! Увага!

Ось перша зупинка,

І назва її –

Історична сторінка.

Ведучий 2.

Талантами багата Україна.

Хай навіть – відбиваючись від орд,

Долаючи неволю та руїни,

Все ж геніїв народжує народ.

Розповідь учнів супрвоводжується показом презентації

Сторінка «Вони стояли у витоків комп’ютерної науки»

Учень 1. Глушков Віктор Михайлович - видатний український вчений, віце-президент Академії наук УРСР (з 1962 року), академік АН СРСР (1964), один з піонерів вітчизняної кібернетики. Під його керівництвом у 1966 році була розроблена перша персональна ЕОМ «МІР-1» (машина для інженерних розрахунків).

Народився в родині гірського інженера. 21 червня 1941 року закінчив із золотою медаллю середню школу № 1 у місті Шахти. Вітчизняна війна, що якраз почалася, зруйнувала плани В.М. Глушкова вступити до фізичного факультету Московського державного університету. Мати В.М. Глушкова була розстріляна фашистами восени 1941 року. Після звільнення міста Шахти Глушков був мобілізований і брав участь у відновленні вугільних шахт Донбасу.

Учень 2. Після оголошення восени 1943 року прийому студентів у Новочеркаський індустріальний інститут В. М. Глушков став студентом теплотехнічного факультету цього інституту. Тут він учився протягом чотирьох років, виявивши інтерес не стільки до основного предмета — теплотехніки, скільки до наук фізико-математичного циклу, маючи одні п'ятірки у заліковій книжці. Зрозумівши на четвертому році навчання, що теплотехнічний профіль майбутньої роботи його не задовольнить, В.М. Глушков вирішив перевестися на математичний факультет Ростовського університету. Із цією метою він екстерном склав усі іспити за чотири роки університетського курсу математики й фізики та став студентом п'ятого курсу Ростовського університету. У дипломній роботі, виконаної під керівництвом відомого математика професора Д.Д. Мордухай-Болтовського, В.М. Глушков розвив методи обчислення таблиць невласних інтегралів, виявивши неточності в існуючих таблицях, що витримали до того по 10-12 видань. Захистивши дипломну роботу в 1948 році, В. М. Глушков по розподілу був спрямований на Урал в одну з установ, пов'язаних з атомною промисловістю, яка тоді зароджувалась.

Учень 3. У 1966 році на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка була створена кафедра теоретичної кібернетики, яку очолив В.М. Глушков. Пізніше, у 1969 році був створений факультет кібернетики, на який і була перенесена ця кафедра.

У 1967 році в Києві під керівництвом академіка В.М. Глушкова була організована кафедра МФТІ при Інституті кібернетики АН УРСР, у майбутньому — Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

Учень 4. В.М. Глушков був ініціатором і головним ідеологом розробки й створення Загальнодержавної автоматизованої системи обліку та обробки інформації (ЗДАС), призначеної для автоматизованого керування всією економікою СРСР у цілому. Для цього ним була розроблена теорія систем керування розподіленими базами даних (СКРБД).

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 березня 1969 року за великі заслуги та розвиток радянської науки Віктору Михайловичу Глушкову привласнене звання Героя Соціалістичної Праці із врученням ордена Леніна та золотої медалі «Серп і Молот»

Відео «В.М. Глушков: геній, який зробив себе сам» https://www.youtube.com/watch?v=C7cvRVmPJjc

Учень 5. Сергій Олексійович  Лебедєв - творець першого комп'ютера  в Україні, а також в СРСР і в континентальній Європі, неначе прожив два життя. Перше спiвпало з дитинством, навчанням i двадцятьма роками наукової дiяльностi в галузi енергетики, друге було цiлком вiддане комп'ютеробудуванню - створенню ЕОМ (електронних обчислювальних машин) i органiзацiї їх серiйного випуску. Мiж ними пролягає доленосний вододiл - п'ять рокiв, проведених у Києвi. Саме тут вiдбувся перехiд вiд першого життя до другого. Вiн був достатньо рiзким, але i цiлком зрозумiлим. Дослiдження в енергетицi, чим спочатку займався С.О.Лебедєв, потребували великої кiлькостi обчислень i тому його iнтереси стали перемiщатися убiк автоматизацiї обчислень. В Київ Лебедєв був запрошений у 1946 р. на посаду директора iнституту електротехнiки (спочатку енергетики) АН України. У тому ж роцi його обирають дiйсним членом Академiї.

Учень 6. За першi два роки життя в Києвi вiн як би пiдбив пiдсумок своєї дiяльностi в галузi енергетики, завершивши її роботою (разом iз Л.В.Цукерником) по створенню пристроїв компаундування генераторiв електростанцiй, вiдзначеною Державною премiєю СРСР, а в наступнi три зробив основний внесок у вiтчизняну цифрову обчислювальну технiку - незалежно i паралельно з захiдними вченими розробив принципи побудови ЕОМ iз зберiгаємою в пам'ятi програмою i реалiзував їх з колективом своєї лабораторiї в Малiй електроннiй лiчильнiй машинi ("МЭСМ").

Серед учених свiту, сучасникiв Лебедєва, немає людини, що подiбно йому володiла б настiльки потужним творчим потенцiалом, щоб охопити своєю науковою дiяльнiстю перiод вiд створення перших лампових ЕОМ, що виконували лише сотнi i тисячi операцiй за секунду, до надшвидкодiючих супер-ЕОМ на напiвпровiдникових, а потiм на iнтегральних схемах iз продуктивнiстю до мiльйонiв операцiй за секунду. Наукова школа Лебедєва, що стала головною в колишньому СРСР, по своїм результатам успiшно суперничала з вiдомою американською фiрмою IBM. Пiд його керiвництвом були створенi i переданi для серiйного випуску 15 типiв високопродуктивних, найбiльш складних ЕОМ, кожна - нове слово в обчислювальнiй технiцi, бiльш продуктивна, бiльш надiйна i зручна в експлуатацiї.

Учень 7. С.О.Лебедєв поєднував у собi двi чудовi риси, що вiдрiзняли його вiд усiх - видатнi здiбностi та виняткову скромнiсть. Таке враження складалося у всiх хто його добре знав.

Одним iз перших хто побачив "МЭСМ", яка запрацювала, був президент НАН України академiк Борис Євгенович Патон, тодi кандидат технiчних наук, що займався новими технологiями зварювання та усталенiстю зварювальних процесiв. Вiн вiдразу оцiнив значення первiстка Лебедєва - "МЭСМ" - у розвитку наукових дослiджень, якi потребують складних i об'ємних обчислень. Ставши президентом НАН України, вiн не втрачав зв'язку з ученим, який переїхав до Москви. Коли С.О.Лебедєва не стало, Б.Є.Патон багато зробив для того, щоб увiчнити пам'ять ученого - Iнституту точної механiки та обчислювальної технiки АН СРСР (IТМ та ОТ АН СРСР), де Сергiй Олексiйович працював двадцять рокiв, було присвоєно його iм'я. Борис Євгенович Патон вважав що це була генiальна людина.

Учень 8. Учнi Лебедєва Л.Н.Корольов та В.А.Мельников, що стали видатними вченими, в однiй iз своїх робiт писали: "Генiальнiсть Лебедєва була саме в тому, що вiн ставив мету з урахуванням розвитку структури майбутньої машини та умiв вiрно вибрати засоби для її реалiзацiї стосовно до можливостей вiтчизняної промисловостi."

Слова "Вмiти дати напрямок - ознака генiальностi", - цiлком стосовнi до людини, яка поклала початок вiтчизняному комп'ютеробудуванню. Вчений узяв на себе саме головне i важке в новiй галузi технiки - створення супер-ЕОМ - найбiльш складного класу засобiв обчислювальної технiки. Причому i тут вiдразу i безпомилково вибрав основний напрямок розвитку цифрових обчислювальних машин цього класу - розпаралелювання обчислювального процесу. Воно i зараз залишається головним у розвитку супер-ЕОМ .

Учень 9. Висловленi вище оцiнки з'явилися тiльки пiсля смертi С.О.Лебедєва. За життя в газетах i журналах про нього не писали. На це були двi причини. Одна офiцiйна: його iм'я як головного конструктора ЕОМ для систем протиракетної оборони було засекречено. Друга випливала з особливостей характеру: вiн мiг би чимало розповiсти про вiдкриту, головну частину його робiт iз створення супер-ЕОМ для обчилювальних центрiв, про свiй iнститут i багато iншого, але вiн не любив зустрiчатися з журналiстами, був гранично далекий вiд самореклами та абсолютно байдужий до популярностi i слави. Вiдкриваючи Першу Всесоюзну конференцiю по обчислювальнiй технiцi в 1956 р. у Москвi i характеризуючи рiвень розвитку обчислювальної технiки в СРСР, вiн навiть не згадав "МЭСМ", що стала, як зараз очевидно, першою ЕОМ у континентальнiй Європi. Для нього це була лише модель ЕОМ, створюючи яку, вiн нагромадив досвiд для наступних робiт.

Його працездатнiсть була приголомшливою. В роки створення ЕОМ вiн, пiдкрiпляючи себе наймiцнiшим чаєм i цигарками "Казбек", нерiдко працював по декiлька дiб, практично без вiдпочинку. Це "заряджало" i надихало людей, що працювали з ним. "Працювали до знемоги, - згадує колишнiй студент-практикант Л.Iваненко. - Десь опiвночi Сергiй Олексiйович проганяв молодь спати i говорив, що сам ще посидить бiля осцилографа. Ранком його заставали на тому ж мiсцi. Вiн усе вдивлявся в химернi сплески блакитних кривих на екранi..."

Учень 10. Як людина, вiн приваблював до себе високим натхненням, прагненням не видiлятися серед оточуючих, почуттям гумору, яке нiколи йому не змiнювало, життєвим оптимiзмом i iншими чудовими рисами.

Як учений вiн притягав до себе одержимiстю в прагненнi досягти поставленої мети, глибоким проникненням у нову галузь науки i технiки, рiзнобiчним iнженерним досвiдом, що дозволив йому використовувати для реалiзацiї свого задуму багато тисяч електронних ламп у той час, коли їх кiлькiсть у самих складних приладах не перевищувала i двох десяткiв!

"Час напруженої роботи, осяяної щастям творчої працi iз С.О.Лебедєвим, я не забуду нiколи!" - цi слова Катерини Олексiївни Шкабари, старшого наукового спiвробiтника лебедєвської лабораторiї, сказанi при врученнi їй премiї iм. С.О.Лебедєва в рiк 40-рiччя введення "МЭСМ" в експлуатацiю, могли б повторити усi, хто працював iз цiєю надзвичайною людиною.

Відео «Сергей Алексеевич Лебедев, создатель советских ЭВМ - передача к 105-летию со дня рождения» https://www.youtube.com/watch?v=YJFTcc3pGfM

Ведучий 1.

Найвеселіша це сторінка –

Учнівська хвилинка – веселинка.

На ній вас усмішка чекає,

А може хтось себе й впізнає.

Сторінка «Жарти»

Диво інтернету

Майже рік збирав Микола гроші на комп’ютер.
Та й купив такий, нівроку, друзі кажуть – супер!
В магазині ще й дарують від себе пакет.
Це найшвидший, кажуть, нині модем інтернет.
Цілий місяць безкоштовно буде в вас найкраще:
Купа музики, програми! І платити нащо?
А якщо і розум мати, можна там підзаробляти…
От зрадів собі Микола, підключив комп’ютер,
І почав шукати скоро, куди б розум втнути.
Все шукав, качав, дивився, своїм друзям похвалився.
Наступного дня звільнився з заводу,
Щоб, мовляв, було більше часу на „роботу”.
Не довго шукав, знайшов КАЗИНО:
„Зіграй один раз та виграй мільйон,,
В реєстрації Микола написав усе:
Номер паспорту, е-таіі, де і з ким живе.
Оце диво! Зіграв та заробив грошей.
Дума: „Буде в мене їх багато, як в собаки вошей”.
Багато Микола на заводі трудився,
А тут наче заново враз народився.
Та не весь це іще виграш, ще є супер-гра:
„Заклади долар, та виграй два”
Він тут довго і не думав, заклав дві квартири,
Щоб при виграші забрати не дві, а чотири.
Виграв Микола, та й поїхав виграш забирати,
Приїхав за адресою, а там – пуста хата.
Він швидко в міліцію, часу не гає,
Та ні паспорту, ні квартири вже в нього немає.
Зрозумів, що інтернет – для дурнів забава,
Отака для дурнів і жорстока розправа…
Довго ще б Микола ночував під хатами,
Та вже міліція йшла злодюжок слідами.
Затримали злочинців, віддали квартиру,
Хоча іншу квартиру шахраї пропили.
Може й радий був Микола, що шахраї „сіли”,
Та все одно комп’ютер віруси з’їли.
Ще Микола довго буде все це пам’ятати,
І правила кожен день читати!

катаєва

Ведучий 2.

Настав час

Сторінку «Цікавих фактів» відкривати.

Сторінка «Цікавих фактів в інформатиці»

Учень1. Яку класичну задачу з інформатики бджоли можуть вирішувати з ефективністю сучасних комп'ютерів?

Лабораторні дослідження показали, що звичайні бджоли вміють вибирати оптимальний маршрут. Після збору нектару з квіток, розташованих в різних місцях, бджола робить додатковий обліт і повертається назад найкоротшим шляхом. Таким чином, ці високоорганізовані комахи ефективно справляються з класичної «завданням комівояжера» з інформатики, на вирішення якої сучасні комп'ютери, в залежності від кількості точок, можуть витрачати не один день.

Учень 2. На честь кого названа технологія Bluetooth?

Технологія Bluetooth отримала назву на честь грізного датського короля Харальда I Синезубого. У X столітті цей король об'єднав розрізнені датські племена, а Bluetooth був покликаний зробити те ж саме з протоколами зв'язку, об'єднавши їх в один універсальний стандарт.

Учень 3. Хто був зображений на першому логотипі компанії Apple?

На самому першому логотипі Apple був зображений сер Ісаак Ньютон і яблуня, з якої ось-ось йому на голову впаде яблуко. Цією емблеми не було на корпусі комп'ютера Apple I, тільки в інструкції до нього. Загальна композиція логотипу була сильно перевантажена деталями, тому менш ніж через рік його змінив звичний нам надкушений фрукт.

Учень 4. Яким чином існував спам, коли ще не було комп'ютерів?

Слово SPAM з'явилося в 1936 році - під такою маркою американська компанія випустила гострі м'ясні консерви ( «SPiced hAM»). Щоб збути їх запаси не першої свіжості після Другої Світової війни, була проведена масована рекламна кампанія, що стала еталоном настирливості після скетчу трупи «Монті Пайтон». У 1986 році в конференціях Usenet з'явилося безліч однакових повідомлень від якогось Дейва Родеса, який рекламував нову фінансову піраміду. Хтось провів аналогію між такою розсилкою і консервами, і з тих пір слово спам закріпилося в новому значенні.

Учень 5. Назва якої всесвітньо відомої пошукової системи виникло в результаті орфографічної помилки?

Коли Ларрі Пейдж і Сергій Брін придумували назву нової пошукової системи, вони захотіли висловити в ньому величезна кількість інформації, яке система здатна обробляти. Їх колега запропонував слово «гугол». Так в математиці називається число з одиниці зі ста наступними нулями. Тут же він перевірив доменне ім'я на зайнятість і, виявивши, що воно вільно, зареєстрували. Однак в написанні слова він зробив помилку: замість правильного 'googol.com' вийшло 'google.com'. Таке слово сподобалося і стало назвою пошукової системи.

Учень 6. Що спільного між нашою собакою і зарубіжними мавпою і равликом?

Тільки в українській мові і деяких мовах колишніх радянських республік знак @ називають собачкою. В інших мовах найчастіше @ називають мавпочкою або равликом, зустрічаються і такі екзотичні варіанти як штрудель (на івриті), оселедець під маринадом (в чеській і словацькій), місячне вухо (в казахському).

Учень 7. Чому талісманом операційної системи Linux став пінгвін?

Одного разу Лінуса Торвальдса, ще до того, як він створив операційну систему Linux, в зоопарку вкусив пінгвін. Це стало однією з причин вибору талісмана Лінукса - пінгвіна Такса.

Учень 8. Що міг робити автомат 1912 року, вважається першою в світі комп'ютерною грою?

У 1912 році, задовго до появи прообразів сучасних комп'ютерів, іспанська інженер Леонардо Торрес-і-Кеведо сконструював електромеханічний автомат «El Ajedrecista», який вважається першою в історії комп'ютерною грою. Пристрій був шахівницю з пересуваються машиною за допомогою електромагнітів королем і турою, а також королем іншого кольору, якого переміщував людина. Автомат, нехай і не за мінімальну кількість ходів, гарантовано завершував цей шаховий ендшпіль матом опонентові.

Учень 9. Чому компанія 1С має таку назву?

Назва компанії 1С було спочатку назвою її власної пошукової програми: не більше 1С (однієї секунди) було потрібно для отримання необхідної інформації.

Відео «10 интересных фактов о компьютерах» https://www.youtube.com/watch?v=LTn__CnN16s

Сторінка «Помилок в інформатиці»

Ведучий 2. «Кожен вчиться на своїх помилках» – цей вираз нам не раз повторювали з самого дитинства, але ж деякі помилки можуть і не дати нам шанс на виправлення. Найкращий спосіб виправити помилку – не робити її взагалі. Не дарма ж кажуть: «Сім раз відміть – один відріж».

І в се ж таки помилки трапляються, ось декілька з них, які стали відомими на весь світ:

Учень 1. Вельми дорогою була розробка програмного забезпечення космічної програми “Аполлон”. Незважаючи на ретельну перевірку і дублювання, в програму вкралася помилка. У результаті під час підльоту до Місяця корабель став несподівано обертатися. Тільки винахідливість космонавтів, відключившись комп’ютерне управління, врятувала експедицію від катастрофи.

Учень 2. Через помилку в програмному забезпеченні бортового комп’ютера F-16 політ винищувача був запрограмований у перевернутому стані при перетині екватора. Помилку вдалося виправити при стендових випробуваннях.

Учень 3.Програма комп’ютера Нью-Йоркського банку, що здійснює продаж державних цінних паперів, була розрахована на 36 тисяч операцій. Однак цього виявилося недостатньо, і в один з листопадових днів 1985 р. в розпал піку ділової активності пам’ять виявилася занадто малою для зберігання інформації про всі операції. в системі відбувся збій. У результаті Нью-Йоркський банк заборгував 32 млрд. доларів. Для ліквідації помилки в програмі банк змушений був взяти в борг 24 млрд. доларів, віддавши в заставу всі свої активи.

Учень 4. Одним з перших збоїв комп’ютерної системи, який відчула на собі ціла країна, став збій в роботі комп’ютерної системи обробки міжміських дзвінків компанії AT & T в 1990 році. Через це абоненти компанії майже на 9 годин втратили можливість телефонувати в інші міста і країни, а сама несправність стала чи не найбільшою за всю історію існування цієї телекомунікаційної компанії.

Учень 5. У 1996 році відзначилися французи. Через помилки в програмному забезпеченні 4 червня був перерваний політ космічної ракети Ariane 5. Збитки в результаті склали більше 500 мільйонів доларів. А причина крилася в тому, що через недогляд змінна, яка описувала горизонтальну швидкість ракети, була представлена цілим 16-бітним числом. У результаті, як тільки ця значення змінної перевищила 32 768 (2 в 15-му степені), система управління ракетою, що називається, “підвисла”, а ракету, яка мов «зійшла з розуму», довелося знищити.

Учень 6. Наступна абсолютно жахлива історія, пов’язана з помилками в програмному забезпеченні, трапилася в Канаді в 1987 році. І пов’язана вона з розробленим компанією Atomic Energy of Canada Limited (AECL) медичним апаратом Therac-25, що використовувалися для радіаційної терапії хворих на рак. Як і в попередніх випадках, програмне забезпечення нещасливого апарату містило помилки. У результаті цього в період з 1985 по 1987 рік кілька десятків хворих, які проходили лікування на Therac-25, отримали підвищену дозу радіації, а для чотирьох з них лікування під управлінням комп’ютера і зовсім закінчилося трагічно.

Учень 7. У США в липні 1962 р. з-за пропуску дефіса в програмі довелося підірвати космічну ракету, що стартувала з мису Кеннеді до Венери. Ракета коштувала 18,5 млн. доларів.

Ведучий 2. Напевне можу сказати, що це далеко не всі помилки які сталися, але й ці вказують на те що: Краще вчитися на чужих помилках».

Ведучий 1. Ось і перегорнули останню сторінка нашого журналу, і отже

Світом править інформація

Курс валют, на біржах акції,

Ноутбуки та мобільники

Як в ночі для нас ліхтарики.

Ведучий 2.

Тут вчите ви інформатику,

Дружить з нею математика

Розрахунки дуже спрощуються,

А знання ваші примножуються.

Тож цінуйте діти час

Більш частіше приходьте в 

Наш комп’ютерний цей клас!!!!

Викладач. Я сподіваюся, що сьогодні вам став цікавішим світ інформатики, і ви захочете ще більше дізнатися цікавих фактів, знайти прізвища відомих, але поки вам невідомих, вчених.

Дякую за увагу! До нових зустрічей!

 

 

1

 

docx
Додано
3 червня
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку