23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Позакласний захід з англійської мови для учнів середньої та старшої ланки "Tea Ceremony"

Про матеріал

МЕТА: ознайомити учнів з традиціями та звичаями культури чаювання у різних країнах, розвивати та стимулювати пізнавальну діяльність з використанням новітніх навчальних технологій, розширювати та збагачувати світогляд учнів, виховувати толерантність та повагу до культури та традицій інших народів, розвивати творчі здібності учнів: навички виразного читання, акторські та ораторські здібності, вміння працювати з інформаційно-комп'ютерними технологіями, знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, виділяти головне та другорядне; формувати інтерес до вивчення англійської мови з метою свого культурного та професійного зростання.

Перегляд файлу

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\0_a1749_21e13029_XXL.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА: ознайомити учнів з традиціями та звичаями культури чаювання у різних країнах, розвивати та стимулювати пізнавальну діяльність з використанням новітніх навчальних технологій, розширювати та збагачувати світогляд учнів, виховувати толерантність та повагу до культури та традицій інших народів, розвивати творчі здібності учнів: навички виразного читання, акторські та ораторські здібності, вміння працювати з інформаційно-комп’ютерними технологіями, знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, виділяти  головне та другорядне; формувати інтерес до вивчення англійської мови з метою свого культурного та професійного зростання.

ОБЛАДНАННЯ: мультимедіа, учнівські презентації, світові хіти присвячені чаю та чайній церемонії, стіл, сервірований для чаювання, святково прикрашений зал.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Овсієнко А.П. Tea party / Овсієнко А.П. //Англійська мова та література. – 2011. - №13 (311). – с.33-38.
 2.  Мальцева Н.П. Напиток нации / Мальцева Н.П. // Англійська мова та література. –2013. -  № 4(374). – с.32-33.
 3. Ресурс Інтернет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

      Уже давно стало зрозумілим, що найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності досягають ті держави, котрі мають високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Відомо також, що майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей. Саме тому однією з основних задач системи національної освіти України є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості. Дуже важливо виявляти, навчати, виховувати обдарованих дітей.

   Позааудиторна робота  сприяє значному розширенню потенційного словника студентів, охоплює велике коло проблем і питань, які виходять за межі навчальної програми, поглиблює соціокультурні знання студентів. Методистами доведено, що позааудиторна робота дозволяє залучити студентів до неформального вивчення іноземної мови, коли максимально враховуються їхні особисті потреби. В основі цієї роботи лежить розвиток пізнавальної та пошукової діяльності студента, вміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.

  Методична розробка виховного позааудиторного заходу «Чайна церемонія» має головне завдання: розвивати та стимулювати пізнавальну діяльність, розширювати та збагачувати світогляд студентів. Осмислення теоретичних засад дозволило дібрати відповідні форми та методи розвитку творчих здібностей студентів.

   Методична розробка побудована з урахуванням різноманітних дидактичних прийомів та покликана сприяти виявленню обдарованих студентів та розвитку їх літературно-мистецьких здібностей.

 

 

 

 

 

PROCEDURE

Teacher: Good afternoon, dear friends! I am glad to see you at our party. Today we’ve gathered together to speak about one of the most wonderful beverages in the world, about tea. Today we must to know more about the origin of tea drinking, about traditions and customs of tea drinking in different countries, to become familiar with sayings of famous people about tea. And at first let me introduce our leaders Alice from Wonderland and Old Hatter. So, let’s start our party.

Old Hatter. «It’s easier to imagine England without the Queen than without tea» - says the English joke. English tea party as tradition has not more than ten centuries, and only three and a half century. So, a little history. 1664. Celebrating the marriage of King Charles XI and a Portuguese princess Catherine de Braganza.

 

Alice. «Легше уявити Англію без королеви, ніж без чаю» - засвідчує англійський жарт. Англійське чаювання як традиція нараховує не десятки століть, а всього три з половиною. Отже, трохи історії. 1664 рік. Святкування шлюбної церемонії англійського короля Карла ХI й португальської принцеси Катарини Браганської.

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (83).jpg

Old Hatter. Merchants of the East India Company have donated to monarch two pounds of dry "Chinese leaves". It was a truly royal gift as customs duty on this item was great. Portuguese princess was already familiar with this beverage, as in Portugal, it appeared much earlier than in England, and introduced the custom at court - to drink tea.

Alice. Купці Ост-Індської компании подарували монарху два фунти сухого «китайського листя». Це  був по-справжньому королівський подарунок, так як митний збір на цей товар був значним. Португальська  принцеса була вже знайома з цим напоєм, оскільки в Португалії він з’явився значно раніше, ніж в Англії, і саме вона  започаткувала традицію пити чай при Дворі. 

(Декламування вірша)


FAIRIES TEA


Up in a tree

Fairies sit to have their tea.

With china cups and china plates

They eat their dainty fairy cakes.

The table cloth is cobweb lace,

A name card sits at every place.

A warm moss upon the floor

Just inside the small oak door.

Wouldn’t you just love to be?

Invited to a fairy’s tea?


Old Hatter.  Rare beverage supposed to drink from a priceless translucent porcelain cups. Poor maid was so afraid damage these cups of hot tea that came up in the pouring cup cool milk, and only then add the tea. Since then, tea has become not only the main beverage of the British, but also melted their hearts, taking there its rightful place.

 

Alice. Незвичайний напій треба було  пити з бесцінних напівпрозорих порцелянових чашок. Бідна прислуга так боялась пошкодити ці чашки гарячим чаєм, що вигадала спочатку наливати в чашку прохолодне молоко, а вже потім додавати чай. З тих пір чай став не тільки головним напоєм англійців, але й  розтопив їх серця й посів там гідне місце.

(Декламування вірша)

                      ENGLISH TEA

Британия – страна туманов, лордов,

Монархов, чаепитий, моряков…

Традиции несут британцы гордо,

Что к ним пришли из глубины веков.

Поговорим о чае мы английском,

Хотя его неверно так зовут,

Ведь в основном цейлонский и индийский

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (41).jpgАнглийские ценители лишь пьют.

Китайский полностью они не отвергают,

Но слишком слабым кажется он им.

И в молоко чай крепкий добавляют,

Чтоб наслаждаться вкусом неземным.

120 миллионов чашек чая

Пьет ежедневно островной народ,

День ароматным чаем начиная,

В постели первый раз напиток пьет.

Потом идет типичный English breakfast,

И завершит его, конечно,tea.

А в полдень ланч, когда коллеги вместе

Пьют, пообедав, чашку, две и три.

И перерыв опять – «святое дело» -

И вновь за чай британцы принялись.

И, заварив его неспешно и умело,

Отведать сей напиток собрались.

Ах, «файв-о-клок»! И мир весь замирает, C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (52).jpg

Чтоб наслажденью вдруг не навредить.

И каждый на планете нашей знает:

Британцам в это время не звонить!

И вечером, день сложный завершая,

Чтобы настроиться на отдых и на сон,

Пьет англичанин снова чашку чая.

Конечно, с молоком, как любит он.

(Н. Мальцева)

 Old Hatter.  On universality of this drink well said Sir William Gladstone, known for his accurate aphorisms:

 If you are cold, tea will warm you;

If you are too heated, it will cool you;

If you are depressed, it will cheer you;

If you are exhausted, it will calm you.

Can you make and serve tea? Let’s invite our expert on making tea.

 

Аlice. Про універсальність цього напою добре сказав сер Вільям Гладстон, відомий своїми точними афоризмами: «Якщо прохолодно, чай вас зігріє. Якщо вам спекотно, він вас освіжить. Якщо у вас пригнічений  настрій - він вас підбадьорить, якщо збуджений – він вас заспокоїть». А чи вмієте ви заварювати та сервірувати чай? Давайте запросимо нашого експерта з сервірування.

(Виходить дівчина-експерт і демонструє правила заварювання та сервірування чаю)

 

INSTRUCTIONS ON MAKING AND SERVING TEA

 1. C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (26).jpgBoil water for the tea.
 2. Pour a little of boiling water into a teapot to warm the pot.
 3. Put 3-4 teaspoons of tea (dry leaves) into a teapot.
 4. Pour the boiling water over the tea in the teapot.
 5. Put a “tea-cozy” on the pot to keep the good and hot.
 6. Let tea sit for at least 3-5 minutes.
 7. Pour the tea into the cup.
 8. Add sugar, milk, lemon … everything you wish.
 9. Serve it with biscuits, cakes, sandwiches, jam, honey, etc.
 10.  Have a nice time while drinking tea!

Old Hatter.  What is required to tea such success in the Englishmen? This conservative business nation, prone to quiet measured life, quickly discovered that the new beverage has a surprising property: it helps to accurately and efficiently organize and plan every day. Tea has become an unchanged part of the daily routine, according to which the good old England lives to this day.

 

Alice. Чому ж чай такий популярний саме в англійців? Ця консервативна ділова нація, яка схильна до спокійного поміркованого життя, швидко усвідомила, що новий напій має надзвичайну властивість: він допомогає чітко й продуктивно органiзовувати й розплановувати кожен день. Чай став частиною незмінного розпорядку дня, у відповідності з яким стара добра Англія  живе і сьогодні.        

Презентація English Tea.

Old Hatter.  And now some statistics: 59 million Britons drink every day from 120 to 165 million cups of tea. At one Briton, including babies and coffee lovers, we have about 3 cups of tea a day. 98 % of Britons drink tea with milk. 3 % of Britons prefer black tea. However, only 30 % of the tea lovers add sugar to the tea. The tea with sugar and lemon British call «Russian Tea» and almost do not drink it.

 

 Alice. А зараз трохи статистики: 59 мільйонів британців  щодня п’ють від 120 до 165 мільйонів чашок чаю. На 1 британця, включно з малюками й тими хто любить каву, припадає приблизно 3 чашки чаю на день. 98% британців п’ють чай з молоком. 3% англійців віддають перевагу чорному чаю. Але  тільки 30% всіх любителів чаю додають в нього цукор. Чай з цукром й лимоном британці називають «Russian Tea» й самі його практично не вживають.  

                                                     (Декламування вірша)

JUST A CUP AND SAUCER


Just a little cup and saucer

Sitting there upon the shelf.

Remembering what we've been through

I smile despite myself!

The countless chilly winter morns

I've poured a cupper tea

And had my quiet time «alone»:

My teacup, God, & me.

The precious friends who've shared their hearts,

That teacup in their hands....

How much that fellowship has meant,

Our Father understands!

Please disregard the faded rose,

The gold trim worn and smudged;

Those things increase its value

If through it a heart is touched!

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\Алиса.jpeg      (By Jennifer M. Seest)

 


 

Old Hatter.    What sorts of tea do Englishmen prefer? As a rule, these are different varieties of Indian, Ceylon, Kenyan and other kinds of tea from the former British colonies. As for the Chinese tea, many Englishmen found it quite weak and the fans of green tea very little.

 

 Alice. Яким же сортам чаю надають перевагу англійці? Як правило, це різноманітні сорти індійського, цейлонського, кенійського та інших видів чаю з колишніх британських колоній. Що стосується китайського чаю, більшість англійців вважають його недостатньо міцним, а шанувальників зеленого чаю зовсім мало.

 

Old Hatter.  The morning of conservative islanders begins with fragrant cup of strong tea, with milk of course, which they drink in bed, to wake up completely. Then, during a traditional English breakfast which consists of notorious oatmeal, toasts with butter and jam, eggs and bacon, orange juice, tea is served. Preference is given to varieties which are called English breakfast.

 

Alice. Ранок  консервативних островитян починається з ароматної чашки міцного чаю, звичайно ж з молоком, яку п’ють в ліжку, для того, щоб остаточно прокинутися. Потім  під час традиційного англійського сніданку, який складається з вівсянки, тостів з маслом та джемом, яєшні з беконом, апельсинового соку, подається чай. Перевагу віддають сортам, які так і називаються English Breakfast.

(Декламування вірша)


FRIENDSHIP TEA


Please enjoy this friendship tea,

A gift for you with love from me.

When your day is feeling blue,

I'll tell you just what you should do.

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (4).jpgGrab the kettle, fill it up,

Heat the water, pour a cup.

Kick your shoes off, rest a while,

 

Feel the clouds lift, start to smile.

Now the day is going fine,

Thanks to this small gift of mine.

                     (Maureen)


Old Hatter.  The second breakfast is «lunch», which runs from 12 to one in the afternoon and is similar to dinner and finished again with tea. Despite their hardworking, the British took the official break at the end of the day to enjoy a favourite beverage and take stock of the day. And, of course «five o'clock» - a traditional tea party with friends or family, in which the tea is rather a catalyst for communication rather than a means to quench thirst and hunger.

 

Alice. Другий сніданок – «ланч», який триває з 12 до часу дня і схожий на обід, завершується знову чаєм. Hезважаючи на свою працездатність, англійцям знадобилася офіційна перерва в кінці робочого дня, щоб насолодитися улюбленим напоєм і завершити день. І, звичайно ж, «five o’clock» -  традиційне чаювання з друзями, або в колі родини, де чай є скоріше каталізатором спілкування, ніж засобом угамовування спраги та голоду.

 (Декламування вірша)


  AFTERNOON TEA

 My copper kettle

 Whistles merrily

 And signals that

 It is time for tea.

 The fine china cups

 Are filled with the brew.

 There's lemon and sugar

 And sweet cream, too.

 But, best of all

 There's friendship, between you and me.

 As we lovingly share

 Our afternoon tea.

     (Marianna Arolin)


Old Hatter.  The tradition of tea appeared in 1840 thanks to the seventh Duchess of Bedford Anna. It turns out, according to the lunar cycle, between 17 and 19 hours a day kidney reside in the active phase, so that drinking tea or other liquid contributes to the removal of toxic substances from the body. In the evening before going to bed supposed to drink a cup of tea to relax and get ready to sleep. It is the last sixth tea party per day.

 

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (9).jpgAlice. Традиція  чаювання зявилася у 1840 році  завдяки сьомій герцогині Анні Бедфордській.  Виявляється, згідно місячному циклу, між 17 та 19 годиною  нирки перебувають в активній фазі, тому вживання чаю чи іншої рідини сприяють виведенню отруйних речовин з організму. Увечері перед сном необхідно випити чашку чаю для того, щоб заспокоїтися та  підготуватися до відпочинку. Це шосте останнє чаювання за день.

 

Old Hatter.  Of course, these findings do not mean that all Englishmen follow this routine. Many drink and coffee. But it's so nice to know that in an uncertain world is something unshakable, for example, English tea tradition.

 

Alice. Звичайно, ці факти не означають, що всі англійці дотримуються такого розпорядку дня. Більшість п’є каву. Але, як приємно усвідомлювати, що в нашому нестабільному світі є щось незмінне, наприклад, англiйська чайна традиція. (Декламування вірша)

                                             Afternoon Teas


Read this my dears, and you will see

How to make a nice cup of tea

Take teapot to kettle, not to the way round

And when you hear that whistling sound

Pour a little in the pot

Just make it nice and hot.

Pour that out and put in the tea,

Loose or in bags, your choice, you see.

One bag for each two cups will do

With one extra bag to make a fine brew.

Steep 3-5 minutes then pour a cup.

Then sit right down and drink it up!      


 

Old Hatter.  There are a lot of books about tea. Many poets and writers described the tea ceremonies and tea traditions in their works. Their sayings, ideas and images are very poetic, romantic and philosophic. Here are some of them:  

Come along inside….

We’ll see if tea and buns can make the world a better place. (The Wind in the Willows)

Alice. Якщо подивимось глибше … Ми побачимо, що чай і булочки можуть зробити світ кращим. (Вітер у вербах)

 

Old Hatter. The first cup moistens my lips and throat.

The second shatters my loneliness.

The third causes the wrongs of life to fade gently from my recollection.

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (29).jpgThe fourth purifies my soul.

The fifth lifts me to the realms of the unwinking gods.

 (Chinese Mystic, Tang Dynasty)   

Alice. Перша чашка зволожує мої губи і горло.

Друга руйнує мою самотність.

Третя змушує щоб всі життєві негаразди непомітно зникли з моєї пам'яті.

Четверта очищує мою душу.

П'ята підносить мене в царство богів. (Китайський містик, династія Тан)

Old Hatter. Love and scandal are the best sweeteners of tea. (Henry Fielding)

Alice. Любов і скандал - кращі підсолоджувачі чаю. (Генрі Філдінг)

Old Hatter. Thank God for Tea! What would the world do without tea? How did it exist? I am glad I was not born before tea!   (Sydney Smith)

Alice. Слава Богу за чай! Щоб робив світ без чаю? Як би він існував? Я радий, що з’явився на світ не до появи чаю! (Сідні Сміт)                              

Old Hatter. My experience…convinced me that tea was better than brandy, and during the last six months in Africa I took no brandy, even when sick, taking tea when sick. (Theodore Roosevelt)

Alice. Мій досвід... переконав мене, що чай був кращим, ніж бренді, і протягом останніх шести місяців в Африці, я не пив бренді, навіть коли хворів, а пив чай. (Теодор Рузвельт)

Old Hatter. Better to be deprived of food for three days, than tea for one.

 (Ancient Chinese Proverb)

Alice. Краще бути позбавленим їжі протягом трьох днів, ніж чаю хоча б день.

 (Давнє китайське прислів'я)

Old Hatter. While there is tea, there is hope. (Sir Arthur Pinero)

Alice. Поки є чай, є надія. ( Сер Артур Пінеро)

Old Hatter. There are few hours in life more agreeable than the hour devoted to the ceremony known as afternoon tea. (Henry James)

Alice. В житті є кілька годин більш приємних, ніж година, присвячена церемонії, відомої як пообідній чай. (Генрі Джеймс)

 Old Hatter. A woman is like a tea bag - you never know how strong she is until she gets in hot water.  (Eleanor Roosevelt)

Alice. Жінка, як пакетик чаю - ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки вона міцна, доки  не занурите її в гарячу воду. (Елеонора Рузвельт)

 Old Hatter. Remember the tea kettle – it is always up to its neck in hot water, yet it still sings! (Author Unknown)

 Alice. Пам'ятайте, чайник  завжди по шию в гарячій воді, але все ще співає!

(Автор невідомий)

Old Hatter. Never trust a man who, when left alone in a room with a tea cozy, doesn’t try it on.  (Billy Connolly)

 Alice. Ніколи не довіряй людині, яка сама залишається  в затишній кімнаті з чаєм, не спробує його. (Біллі Конноллі)

                                     (Декламування вірша).

              To an Old Teapot

Now from the dust of half forgotten things

You rise to haunt me at the year’s spring cleaning

And bring to memory dim imaginings

Of mystic meaning.

No old time potter handled you, I wean

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (81).jpgNor yet were you of gold or silver molten

No Derby stamp, nor Worcester, can be seen

Nor Royal Dolton.

You never stood to grace the princely board

Of monarchs in some Oriental palace.

Your lid is chipped; your chubby side is scored

As if in malice.

I hesitate to say it, but your spout

Is with unhandsome rivets held together

Mute witnesses of treatment meted out

In regions nether.

O patient sufferer of many bumps

I ask it gently - shall the dustbin hold you?

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (16).jpgAnd will the dust heap, with its cabbage stumps

At last enfold you?

It ought. And yet with gentle hands I place

You with my priceless Delft and Dresden China

For sake of one who loved your homely face

In days diviner.

                 (Elizabeth Rebecca Ward)

Пісня англійською мовою.

Old Hatter. The tradition of tea drinking in Russia started in 1638. Mongol khan Altyn sent a gift to the Russian tsar Michail Fedorovich. It was more than 4 kilos of tea leaves. In 1679 Russia concluded a contract with China for the delivery of teа.

 

 Alice. Традиція чаювання в Росії була започаткована у 1638 році. Монгольський хан Алтин відправив у подарунок російському царю Михайлу Федоровичу більше   4 кілограмів чайного листя. У 1679 році Росія уклала контракт з Китаєм на постачання чаю.

 

Old Hatter. Tea became very popular beverage in Russia. Soon the habit of tea drinking was spread all over the country. Tea had a good reputation but there was a very small amount of it in Russia and it was too expensive.

Alice. Чай став дуже популярним напоєм в Росії. Незабаром звичка чаювання поширилася по всій країні. Чай набув  гарної  репутації, але в Росії його було дуже мало і він був занадто дорогим.

Презентація Russian Tea.

(Декламування вірша)

   Под сенью акаций, хранящих от зноя,

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (82).jpg   На столике с ножкой дубовой резною –

   Фарфор с позолотой - цветочная гамма.

   За чаем в саду две прелестные дамы… 

   С изыском по моде пикантные шляпки, 

   В батистовой пене воланы и складки 

   Кокетливых платьев, достойных приёма

   У лорда и графа, не то, чтобы дома…  

   Кулоны на шейках в разрезах перкали

   Бликуют на солнце лазурной эмалью, 

   И веер изящный французской работы 

   Порхает в руке, прикрывая зевоту 

   И негу томленья от жаркого полдня… 

   Столетье назад, но как будто… сегодня

   Надушенный август в кануне Успенья…

   И пахнет…так пахнет вишнёвым вареньем!

Old Hatter.  At the end of the 19th and at the beginning of the 20th centuries the plantations of tea appeared in Krasnodar region. These plantations were the very northern ones in the world. So the tea trees from the Krasnodar plantations were strong and hardy, and Krasnodar tea was one of the most aromatic sorts of teas. 

 

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (34).jpgAlice. Наприкінці 19 і на початку 20 століть чайні плантації з’явилися в Краснодарському краї. Ці плантації були найбільш  північними в усьому світі. Таким чином, чайні дерева з Краснодарських плантацій були сильними й витривалими, тому Краснодарський чай був одним з найбільш ароматних сортів чаю.

 


 Old Hatter. There was a special interior for tea ceremony in Russia. The oak tables, heavy chairs, tea tins, porcelain cups, saucers, lumps of sugar and, of course, samovar. First samovars appeared in the middle of the 18th century. They looked like a big pot with a lid. There was no tap in the first samovar so people scooped up the tea with spoons.

 

Alice. В Росії існував особливий інтер’єр для чайної церемонії.   Дубовий стіл, важкі стільці, банки з чаєм, порцелянові чашки, блюдця, шматочки  цукру  і, звичайно ж, самовар. Перші самовари з’явилися в середині 18 століття. Вони виглядали як великий горщик з кришкою. В першому самоварі не було крану, тому люди зачерпували чай ложками.

                                              (Декламування вірша).


На улице - дождик и слякоть,

Не знаешь, о чём горевать.

И скучно, и хочется плакать.

И некуда силы девать.

Глухая тоска без причины

И дум неотвязный угар.

Давай-ка наколем лучины,

Раздуем себе самовар!

Авось хоть за чайным похмельем

Ворчливые речи мои

Затеплят случайным весельем

Сонливые очи твои.

За верность старинному чину!

За то, чтобы жить не спеша!

Авось и распарит кручину

Хлебнувшая чаю душа!

              А. Блок


 

 Old Hatter. In the 19th century samovars became coal and then kerosene - it means they were heated with coal and kerosene. In the 20th century samovars became electric. But nowadays an ordinary kettle replaced samovars. Russians drink different sorts of tea – black, green, even tea made of leaves of black current and raspberry. But there is so called «Russian tea». It is tea with lemon.

 

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (13).jpgAlice. У 19 столітті самовари стали вугільними,  а потім гасовими - це означає, що вони нагрівалися за допомогою вугілля і гасу. У 20 столітті самовари стали електричними. Але сьогодні звичайний чайник замінив самовари. Росіяни п’ють різні сорти чаю  - чорний, зелений, навіть чай з листя чорної смородини і малини. Але є так званий «російський чай» - це чай з лимоном.

(Декламування вірша)


Я хочу открыть секрет

И полезный дать совет:

Если хворь с кем приключится,

Чаем можете лечиться.

Чай всех снадобий полезней,

Помогает от болезней,

                      Пісня російською мовою.

Чай в жару нас освежает,

А в морозы согревает.

И сонливость переборет,

И с усталостью поспорит,

Сокрушит любой недуг,

Чай здоровью - лучший друг!


Old Hatter. They say those were Russians who first began to drink tea with lemon. The explanation is following. The lemons are not grown in countries where tea is planted, and there are no tea plantations in the countries where lemons grow. But in Krasnodar region the tea and lemons are grown. So there people tried to drink tea with lemon for the first time.

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (69).jpgAlice. Кажуть,  росіяни першими почали  пити чай з лимоном. Пояснення цьому таке. Лимони не вирощуються в країнах, де вирощують чай, а чайних плантацій не було в країнах, де ростуть лимони. Але в Краснодарському краї вирощують і чай, і лимони. Так що, люди, які там мешкали, почали першими пити чай з лимоном.

(Декламування вірша)


Мы посидим с тобой за чашкой чая

В уютной кухне за большим столом.

Вдыхая запах мяты, помечтаем

О том, что будет, вспомним о былом.

Горячий чай согреет наши души,

И всё вокруг покажется иным.

Законы межпланетные нарушив,

Мы унесёмся к далям голубым.

Туда, где жизнь светла, а сны туманны,

Где только звёзды в бархате ночи.

За чашкой чая милый мой, желанный

Мы обо всём с тобою помолчим.

 


Old Hatter. From the old times Russians like to drink tea and eat bubliki or baranki, pies and jam. Usually Russian tea ceremony starts with pouring tea by the hostess; guests sit closely to each other and begin chatting. There are a lot of Russian proverbs about tea. For example: «Выпей чайку – забудешь тоску», «С чая лиха не бывает», «За чаем не скучаем - по три чашки выпиваем», «Чай пить – не дрова рубить», «Чай не пить – на свете не жить».  C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (49).jpg

 

Alice. З давніх часів росіяни люблять пити чай з бубликами,  пирогами і варенням. Зазвичай російська чайна церемонія починається з розливання чаю господинею; гості сидять близько один до одного і починають розмовляти. Є багато російських  прислів’їв про чай. Наприклад: «Выпей чайку – забудешь тоску», «С чая лиха не бывает», «За чаем не скучаем - по три чашки выпиваем», «Чай пить – не дрова рубить», «Чай не пить – на свете не жить».

(Декламування вірша)

 


 Улеглась моя былая рана -

 Пьяный бред не гложет сердце  мне.

 Синими цветами Тегерана

 Я лечу их нынче в чайхане.

 Сам чайханщик с круглыми плечами,

 Чтобы славилась пред русским   чайхана,

 Угощает меня красным чаем

 Вместо крепкой водки и вина.

 Угощай, хозяин, да не очень.

 Много роз цветет в твоем саду.

 Незадаром мне мигнули очи,

 Приоткинув черную чадру.

 Мы в России девушек весенних

 На цепи не держим, как собак,

 Поцелуям учимся без денег,

 Без кинжальных хитростей и драк.

 Ну, а этой за движенья стана,

 Что лицом похожа на зарю,

 Подарю я шаль из Хороссана

 И ковер ширазский подарю.

 Наливай, хозяин, крепче чаю,

 Я тебе вовеки не солгу.

 За себя я нынче отвечаю,

 За тебя ответить не могу.

 И на дверь ты взглядывай не очень,

 Все равно калитка есть в саду...

 Незадаром мне мигнули очи,

 Приоткинув черную чадру.

                С.Есенин


C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (66).jpgOld Hatter. Nowadays Japan is famous for its tea ceremony all over the world. But only few persons know that tea was brought to Japan from China. The Buddhist Priest Yeisei first brought tea seeds to Japan. Tea received almost instant imperial sponsorship and its use spread rapidly from the royal court and monasteries to all of Japanese society.

 

Alice. Сьогодні Японія славиться своєю чайною церемонією  на весь світ. Але мало хто знає, що чай був привезений до Японії з Китаю. Буддійський священик Єйсей вперше привіз чайне насіння в Японію. Чай майже миттєво отримав імператорську підтримку і швидко поширився від королівського двору і монастирів на все японське суспільство.

 

 Old Hatter.  Soon tea was elevated to an art form resulting in the creation of the Japanese Tea Ceremony (the Cha-no-yu). The Tea Ceremony requires years of personal training and practice. The most important matter is that a cup of tea must be made and served in the most perfect, most polite, most graceful, most charming manner. 

 

Alice. Незабаром чай був піднесений у ранг мистецтва, в результаті  чого і виникла японська чайна церемонія (Ча-но-ю). Чайна церемонія вимагає багаторічного  навчання і практики. Найбільш важливим є те, що чашка чаю має бути завареною і сервірованою в найдосконалішій, найввічливішій, в найбільш витонченій  манері.

(Декламування вірша)


 Чай на рыбалке, чай в лесу,

 Чай в полуденном часу,

 Когда жарко, наливай,

 Душу этим согревай!

 Чай-чай-чай,

 Примечай, примечай!

 Как заваривать чаёк,

 Сколько ложек в котелок.

 Как настаивать сей чай,

 Привечай, привечай!

 Чай с лимоном, с сухарем

 В полдень пьем, в полдень пьем.

 

 И с вареньем из малины

 Еще чашки половину.

 Чай с печеньем с увлеченьем

 За беседой мы попьем.

 И собрав лукошко ягод

 Жарким днем так нальем

 Чай с черникой, земляникой,

 Со смородиной, брусникой,

 С шоколадом, мармеладом,

 С пирогом, тортом и сыром

 Чай отведаем всем миром!

 


Old Hatter. Every family had a tea room and often a tea house where the tea ceremony took place. The interior of the room was very poor and atmosphere had to be very quiet. The loud sounds unnecessary words and gestures were undesirable.  The needed things were the snow-white table-cloth and the white bamboo scoop for tea pouring.

 

Alice. Кожна сім’я мала чайну кімнату і часто чайний будиночок, де відбувалася чайна церемонія. Інтер’єр кімнати був дуже простим, і атмосфера повинна була бути дуже тихою. Гучні звуки непотрібні, слова і жести були небажані. Необхідними речами були білосніжна скатертина і білий бамбуковий черпак для розливання чаю. C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (65).jpg

 

Old Hatter. The decoration of the room was a vase with flowers (sometimes one flower). The host or hostess tried to escape the symmetry, the monotony, the repetition. If the teapot was round, the jug for water was rectangular. The classical tea set in Japan consisted of 24 things.

 

Alice. Художнім оформленням кімнати була ваза з квітами (іноді одна квітка). Господар або господиня намагалися уникнути симетрії, монотонності, повторення.  Якщо чайник був круглий, глечик для води був прямокутним. Класичний чайний сервіз в Японії складався з 24 предметів.

Пісня російською мовою.

 Old Hatter. Everything had to be very clean even the path to the tea house. Tea room or tea house was a place where a host or hostess could have a rest with the family and guests. Usually no more than five persons took part in the tea ceremony.

 

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (56).jpgAlice. Все повинно було бути дуже чистим, навіть шлях до чайного будиночка. Чайна кімната або будинок  були місцем, де господар або господиня могли відпочити з сім’єю і гостями. Зазвичай у чайній церемонії брали участь не більше п’яти осіб.

(Декламування вірша)


Отрывая дни календаря

Худеет год, мы это замечаем.

И вновь от января до января

Я свою душу полирую чаем.

Китайцы явно знали в этом толк,

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (55).jpgА я, укрывшись теплым покрывалом,

Пишу в бумагу горсть прекрасных строк.

И рифму запиваю «Да Хун Пао».

Плащ императора в истории страны

Укрыл кусты, жизнь матери спасая.

Чтоб с вами через сотни лет  могли

Мы насладиться вкусом чудо чая.

Без сахара, не нужно портить вкус

Лишь сухофруктов горсть всегда сгодится.

И вот уже щекочет душу ус

Дракона, что во мне теперь таится.

Я допишу и отложу блокнот,

Свой новый стих лишь чаю посвящая.

В душе моей - букет приятных нот

Чего и вам друзья мои желаю.

                    Ван Япин


 Old Hatter. The greatest and the most important thing about tea ceremony was to drink delicious well-prepared and well-served tea enjoying the harmony of form and colour. And it should be said that tea ceremony usually was carried out in honour of dear guests. All details were held according to the established custom.  The ceremony was like a performance at the theatre. Everything had to be unhurriedly and noiselessly. People were supposed to talk silently.

 

Alice. Найголовніше і найважливіше у чайній церемонії було пити смачний, добре приготований і сервірований чай, насолоджуючись гармонією форми і кольору. І треба сказати, що чайна церемонія зазвичай проводилася на честь дорогих гостей. Всі деталі  виконувалися відповідно до встановленого звичаю. Церемонія була як вистава в театрі. Все повинно відбуватися без поспіху  й галасу. Люди  мали тихо розмовляти.

(Декламування вірша)C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (57).jpg

                          Продавец чая

Ярко лампы горят в центре шумного города,

На душе продавца и тоскливо и холодно;

Точно идол, он замер со взглядом отчаянья

Перед грубыми чашками и глиняным чайником.

"Чашку чая отведайте! Чашку чая горячего!"

Но прохожий рассеянно в переулок сворачивал.

Пробегали машины, пыль садилась на скулы,

И тонул его голос в этом шуме и гуле.

Ночь последний трамвай поглотила, все замерло,

Сырость вышла на улицу полновластным хозяином.

Продавец возвращается, он устало качается,

А ночь не кончается, все никак не кончается.

 

Old Hatter. There was no sugar in the ceremonial tea. It was considered that sugar was an excess which spoiled the natural taste of the beverage. Near the tea house there was a stone vessel or a well for washing hands. When coming into the house a person had to bend a head in order to feel humility and samurais had to leave their swards, because the tea house was a place of peace and harmony.

 

Alice. В урочистім чаї не було цукру. Вважалося, що цукор був зайвим, тому, що псував натуральний смак напою. Поруч з чайним будиночком знаходився кам’яний рукомийник або колодязь для миття рук. Приходячи в будинок, людина повинна була схилити голову, щоб відчувати у собі смиренність, і навіть самураї були змушені покинути свої мечі, бо чайний будинок був місцем миру і злагоди.

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (36).jpg

Old Hatter. The tea ceremony almost hasn’t changed since the old times. During it you must do everything according to the strict rules. Japanese proverb says, “If a man has no tea in him, he is incapable of understanding truth and beauty”. We wish you always understand truth and beauty!

 

Alice. Чайна церемонія майже не змінилася з давніх часів. Під час церемонії ви повинні діяти  відповідно до суворих правил. Японське прислів’я говорить: «Якщо людина не має у собі чаю,  вона не здатна  зрозуміти істину і красу». Ми бажаємо вам завжди розуміти істину і красу! 

(Танець у японському стилі)

Teacher: So, our party is coming to the end. I suppose you’ve got to know a lot of about tea. And in future you’ll be interested in getting more information. Tea is really like a good friend. It helps to survive and solve different problems.  It warms you up when you are cold and sad. Tea gives you pleasure and lively mood. Let’s drink tea and be happy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Desktop\ЧАЙ\чай маленькие\images (63).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

   Здійснюючи педагогічну підтримку розвитку особистості, викладач сприяє повному розкриттю внутрішнього потенціалу учня, його вдосконаленню, самореалізації, становленню та життєтворчому спрямуванню. Розвиток і пожвавлення міжнародних відносин України з навколишнім світом зумовлюють соціальне  замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих фахівців, які повинні володіти навичками професійного іншомовного спілкування. Та й будь-яка інша людина повинна вчитися спілкуватися іноземною мовою,щоб не почуватися відірваною від життя.

     Роль англійської мови, як мови міжнародного спілкування, зростає щодня. Для того щоб опанувати іншу мову, вважаю необхідним знання культури, звичаїв, традицій, соціальних норм поведінки, соціальної системи країни.

   Використання соціокультурної компетенції, як одного з  найважливіших засобів навчання іноземної мови, - ось головне під час вивчення англійської мови. В основі проблеми лежать фонові знання про предмети та явища національної культури (Британії, Росії, Японії), знання про загальноприйняті в країні норми поведінки та етикет, історію, культуру.

    Проведення виховного заходу «Чайна церемонія» було присвячене традиціям і звичаям  чаювання в Росії, Британії, Японії. Воно дало змогу поєднати, зіставити національні, історичні й культурологічні досягнення, показати рівень володіння учнями англійською мовою, поетичним словом, розкрити творчі нахили та здібності учнів. І якщо учні подивляться на світ по-новому – крізь призму англійської мови, цей світ заграє яскравими барвами …   

 

doc
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
341
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку