Практична робота “ Форматування тексту. Проект « Створення резюме»"

Про матеріал

-Вступаючи до будь якого вищого закладу, влаштовуючись на роботу, кожен з нас повинен оформити відповідні документи, надати різноманітні ділові папери. Отже потрібні спеціальні знання. На уроці відбувається систематизація знань з теми " Текстовий процесор" на прикладі складання ділових паперів, а саме резюме.

Перегляд файлу

Тема:  Практична робота

“ Форматування тексту. Проект « Створення резюме».

 

Мета :     навчаюча

  -   систематизувати й закріплювати знання учнів з теми “ Word” та   “ Ділові папери “, формувати вміння складати їх;

 -   формувати навички в культурі ділового мовлення;

 -   виховувати повагу до рідної мови;

 •         повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів;
 •         проконтролювати рівень знань;
 •         показати зручність і практичну застосовність  сучасних технологій

  розвиваюча

 •       розвивати розумові здібності;
 •       розвивати пізнавальний інтерес;
 •       застосовувати набуті знання до розв’язування конкретних завдань;
 •       розвивати абстрактне і логічне мислення;

  виховна

 •       виховувати інтерес до предмету;
 •       виховувати вміння складати алгоритм дій, необхідних для досягнення бажаного результату;
 •       виховувати відчуття отримання задоволення від індивідуальної та колективної праці;
 •       виховувати товариськість і відчуття «ліктя»
 •       виховувати пам’ять, уважність, логічне мислення.

 

Тип уроку:   урок узагальнення і систематизації знань.

Форма проведення:  урок - практика.

Види робіт:   робота за комп’ютерами, самостійна робота, робота по оцінюванню, робота в групах.

Обладнання: комп’ютери, зразки ділових паперів, таблиця « Аукціон  знань».

 

 

 

 

 

 

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

Вчитель: Ознайомимось з темою нашого уроку: «Ділове оформлення документів».

Давайте разом обґрунтуємо потребу сучасної молодої людини досконало вивчити ділове мовлення.

Учні ( можливі відповіді):

 •       Державна мова в нас – українська. Нею оприлюднюються документи найвищих органів законодавчої і виконавчої влади.
 •       Вступаючи до будь якого вищого закладу, влаштовуючись на роботу, кожен з нас повинен оформити відповідні документи, надати різноманітні ділові папери. Отже потрібні спеціальні знання.

ІІ. Актуалізація опорних знань з теми: « Ділові папери ».

 Робота по опорним конспектам уроку з попереднього урока з інформатики і ділового мовлення   ( додаток 1)

Гра « Аукціон знань»

Умови гри: клас – це бізнес-клуб,

                    учні – бізнесмени – початківці, яким потрібно заробити стартовий капітал на аукціоні  знань.

На дошці закріплена таблиця з списком учнів і порожніми клітинками напроти прізвищ. За кожну правильну відповідь учень «заробляє» 1000 у.о., які в таблиці позначаються «+».

Запитання:

 1.    Які стилі мовлення ви знаєте?
 2.    Дати визначення офіційно-діловому стилю.
 3.    Назвати характерні особливості стилю.
 4.    Яка основна форма офіційно-ділового стилю?
 5.    Які можуть бути документи?
 6.    Які загальні вимоги до складання документів?
 7.    Назвіть типи ділових документів, які найбільш використовуються?
 8.    З чого складається документ?
 9.    Дати визначення заяви.
 10. Як пишеться заява?
 11. Які бувають доручення?
 12. Як пишеться доручення?
 13. Дати означення оголошення.
 14. Що таке автобіографія?
 15. Як пишеться автобіографія?
 16. Дайте означення характеристики.
 17. Як пишеться характеристика?

 

       Учні, які  набрали найбільшу кількість плюсів, мають почесне право заснувати власну фірму. На практичній роботі вони  отримують завдання  попрацювати над  оголошенням про набір працівників до своєї фірми та запрошенням на відкриття своєї фірми.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Документи щодо особового складу (особові офіційні)

 ОГОЛОШЕННЯ

Цей документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

 За змістом оголошення поділяються на два види:

 •       оголошення про майбутню подію;
 •       оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання.

 

Оголошення про майбутню подію має такі реквізити:

 1.    Назва виду документа.
 2.    Текст, що містить:
 •       дату;
 •       місце;
 •       організатора;
 •       зміст (порядок денний) події;
 •       коло осіб, які запрошуються на подію;
 •       умови входу (платний чи вільний).
 1.    Підпис (назва установи або колегіального органу, прізвище або посада особи, яка дає оголошення) – якщо потрібно.

 

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити:

 1. Назва виду документа.
 2. Заголовок.
 3. Текст.
 4. Адреса автора оголошення.

 Часто в оголошеннях цього виду на місці назви документа (“Оголошення”) розміщують (для економії місця, стислості та інформаційної насиченості) заголовок, функцію якого виконує ключове слово чи словосполучення з тексту: “Найму”, “Продам”, “Потрібні”, “Робота за кордоном” тощо. Обсяг адреси визначає автор оголошення (поштова, телефакс, маршрут проїзду).

 Текст оголошень обох видів може бути різним за обсягом: від максимально стислого до розгорнутого, який наближається до проспекту. Сучасні економічні відносини створюють передумови того, що часто оголошення наближаються до реклами за стилем викладу: в них використовуються риторичні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення тощо.

З р а з к и:

До уваги акціонерів ВАТ “Київелектромонтаж”!

10 липня 2002 року о 15-й годині

за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 67

відбудуться загальні збори акціонерів.

 

  На порядку денному зборів:

 1.    Затвердження основних напрямів діяльності на 2002 рік.
 2.    Затвердження статуту.
 3.    Вибори голови правління.

Початок реєстрації о 12-й годині.

Організаційна комісія працює з 9.00 до 18.00 год.

Тел. 220-16-89

                                                                                      Правління

Професійно-технічне училище № 28

 запрошує на навчання випускників 9-11 класів

за такими професіями:

 1. Машиніст холодильних установок.
 2. Слюсар-електромонтажник (з умінням виконувати ремонт електрообладнання автомобіля).
 3. Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник.
 4. Монтажник устаткування котельних установок.
 5. Машиніст крана (кранівник).
 6. Електрозварник, рихтувальник кузовів.
 7. Оператор комп’ютерного набору.
 8. Монтажник будівельних машин і механізмів, стропальник, електрозварник.

 

Адреса:

вул. Білицька, 38-б

тел: 430-93-76, 430-93-78

 

ІІІ. Новий матеріал.

Учитель:      

 Опановуючи ділове мовлення, ми навчилися складати багато   документів:   запрошення, оголошення, скарги, заяви, пояснювальні записки, ...   

 Порівняно недавно почав використовуватися у сфері ділових стосунків ще один документ: РЕЗЮМЕ. Резюме в перекладі з французької означає короткий висновок.

     Означення: резюме – це коротке узагальнення найважливіших відомостей про особу.

Зокрема в ньому подаються дані про освіту, професійний досвід, мета його написання і основні біографічні дані. На відміну від автобіографії, резюме характеризується граничним лаконізмом і дає змогу, влаштовуючись на роботу, повідомити про себе те, що вона вважає необхідним, аби справити на роботодавця приємне враження про себе як потенційного працівника. Правильно, грамотно складене резюме – запорука успіху.

Обсяг резюме не повинен перевищувати однієї сторінки. Інформацію слід  розміщувати так, щоб вона легко сприймалася візуально, передусім акцентувала увагу на особистісних позитивах.

              Вимоги до складання резюме:

 •      Вичерпність інформації;
 •      Грамотність, бездоганний друк;
 •      Чітке оформлення;
 •      Персоніфікація резюме ( перелік назв установ, де людина працювала раніше)

Є три форми резюме: довільне, хронологічне і  функціональне.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Документи щодо особового складу (особові офіційні)

РЕЗЮМЕ

 Це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

 Реквізити:

 1.    Назва документа.
 2.    Текст, що містить таку інформацію:
 •       домашня адреса, телефон (факс);
 •       прізвище, ім’я, по батькові;
 •       мета написання документа;
 •       особисті дані (дата народження; сімейний стан; національність (якщо потрібно));
 •       відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь оволодіння іноземними мовами (при потребі);
 •       відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);
 •       відомості про публікації (якщо потрібно);
 •       інша інформація на вимогу роботодавця.
 1.    Дата (при потребі).
 2.    Підпис (при потребі).

Резюме повинно бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Як правило, цей документ надсилається до установи, яка оголосила вакансії. Після ознайомлення дирекції із документом претенденти запрошуються на співбесіду. Якщо особа відповідає вимогам установи, то їй пропонують заповнити резюме у вигляді анкети безпосередньо на місці.

Оскільки в Україні й понині відсутня єдина, установлена форма складання резюме, то пропонуємо один із зразків документа.

 

Зразок:

РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса:    00000, м. Київ, вул. Луначарського, 59-а, кв. 73

Телефон:      516-00-66

Електронна пошта (e-mail)   ol_kulyk@ukr.net

Дата і місце народження:   27.05.1950 р., Дніпропетровщина

Сімейний стан:    заміжня, має двох дітей-студентів

ОСВІТА:

 •       У 1976 році закінчила Маломихайлівську середню загальноосвітню школу Криничанського району Дніпропетровської обл.
 •       У 1980 році завершила навчання в Дніпропетровському технікумі автоматики і телемеханіки за спеціальністю “автоматичний електрозв’язок”.
 •       У 1991 році успішно закінчила навчання в Одеському інституті зв’язку імені Попова за фахом “автоматичний електрозв’язок”.
 •       У 1994 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.
 •       З 2000 року навчається в Національному педагогічному університеті ім.. М.П. Драгоманова на юридичному факультеті (здобуває вищу освіту).

ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ:

 •       У 1980-1994 рр. Працювала в Київському науково-дослідному інституті периферійного обладнання техніком, старшим техніком, інженером.
 •       У 1994-1996 рр. – бухгалтер відділу освіти Жовтневої районної у м. Києві державної адміністрації.
 •       У 1996-1997 рр. – провідний спеціаліст Фонду комунального майна м. Києва.
 •       У 1997-2000 рр. – головний бухгалтер Київського регіонального відділення Фонду державного майна України.
 •       У 2000-2001 рр. – головний бухгалтер відділу благоустрою Старокиївської районної у м. Києві державної адміністрації.
 •       3 жовтня 2001 року працює на посаді головного інспектора відділу благоустрою Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 •       Бере активну участь у громадсько-політичному житті міста і держави. Член Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка та Молодіжної громадської організації “Центр підтримки творчої молоді “Ініціатива ХХІ століття”.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:

 •       Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоює активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вміє аналізувати та логічно мислити, дисциплінована. Шкідливих звичок не має.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

 •       Володіє двома іноземними мовами – німецькою та російською, вивчає англійську мову. Рідна мова – українська.
 •       Знає комп’ютер, має практичний досвід роботи.
 •       Є автором 2-х друкованих у фахових виданнях України наукових праць.
 •       Має права водія і досвід керування автомобілем.

ІV. Перевірка правил з техніки безпеки.

   Повторення основних правил техніки безпеки за допомогою гри « Сходинки». Учні по черзі піднімаються і кажуть по одному правилу.

V. Практична робота на комп’ютерах.

    Командири груп отримують завдання : скласти  резюме для фірми, яку заснували переможці аукціону і за основу взяти свої дані.

Робота з опорними конспектами  ( додаток 2)

В кінці уроку  учням здати «засновникам» фірми свої резюме на носіях інформації ( дискеті, диску) для розгляду.

VІ. Домашнє завдання.     а) групі, яка створила фірму — підготувати візитки фірми

                                              б) іншим групам - підготувати заяву для вступу на роботу

 

 

 

 

Додаток 1

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ З ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

В українській літературній мові традиційно виділяють п’ять функціональних стилів:

науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний.

 

Диференціація стилів мови.

Назва стилю

Жанри, в яких реалізується

Призначення

Ознаки

Науковий

Дисертація, стаття, лекція, рецензія

Повідомлення про результати наукових досліджень, систематизація знань

Предметність, логічна послідовність, узагальненість, переконливість

Офіційно-діловий

Закон, оголошення, доручення, розписка, лист

У державно-правовій і суспільно-виробничій сферах

Документальність, чіткість, стислість

Публіцистичний

Виступ, дискусія, стаття

Обговорення, спонукання до діяльності, активний вплив на слухача

Поєднання логічності доказів, використання художніх засобів

Художній

Роман, повість, оповідання, вірш

Різнобічний вплив на думки і почуття людей, формування ідейних переконань та естетичних смаків

Образність, зображувальність, спрямованість на особистість читача

Розмовний

Бесіда, приватний лист

Обмін інформацією, прохання чи надання допомоги

Неофіційність спілкування, використання жестів, емоцій, рухів

Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів. Основна його функція – інформативна. Одиницею цього стилю є документ . Документ – це результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеною формою.

 

 

Критерії класифікації документів.

Ознаки класифікації

Групи документів

1

За найменуванням

Заява, лист, телеграма, довідка, інструкція, службова записка, протокол та ін.

2

За походженням

Службові (офіційні) й особисті.

Службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Вони оформляються в установленому порядку. Особисті документи створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності.

3

За місцем виникнення

Внутрішні, зовнішні. До внутрішніх належать документи, що мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено. До зовнішніх належать ті документи, які є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями.

4

За призначенням

Щодо особового складу (особові офіційні документи), кадрові, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, організаційні, розпорядчі

5

За напрямом

Вхідні, вихідні

6

За формою

Стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні).

Стандартні – це документи, які мають однакову форму й заповнюються в певній послідовності й за обов’язковими правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення). Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв’язання окремих ситуацій. Їх друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви).

 

7

За терміном виконання

Звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові

Звичайні безстрокові – це такі, що виконуються в порядку загальної черги. Для термінових установлено строк виконання. До них зараховують також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма). До дуже термінових належать документи, які мають позначення “дуже терміново”

8

За ступенем гласності

Для загального користування, службового користування, таємні, цілком таємні

 

9

За стадіями створення

Оригінали, копії

Оригінал – це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи, і а разі потреби його засвідчено штампом і печаткою. Копія – це точне відтворення оригіналу. На копії документа обов’язково робиться помітка вгорі праворуч “копія”. Різновидами копії є відпуск, витяг, дублікат.

Відпуск – повна копія відправленого із установи документа, яка залишається у відправника. Коли виникає потреба відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться витяг.

Дублікат – це другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу. В юридичному відношенні оригінал і дублікат рівноцінні.

10

За складністю (кількістю відображених питань)

Прості, складні.

Прості – відображають одне питання, складні – декілька.

11

За терміном зберігання

Тимчасового (до 10 років), тривалого (понад 10 років), постійного зберігання

12

За технікою відтворення

Рукописні, відтворені механічним способом

13

За носієм інформації

На папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці, дискеті

Реквізит – елемент документа

 Кожний документ складається з окремих елементів – реквізитів. Розрізняють постійні й змінні реквізити документа.

 Постійні реквізити  друкуються під час виготовлення бланка; змінні – фіксуються на бланку в процесі заповнення.

 Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається формуляром. Кожний вид документа повинен мати свій формуляр-зв’язок, тобто певну модель побудови однотипних документів.

 Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію, називається бланком. Кожна установа, організація, підприємство повинні мати два види бланків: а) для листів; б) для інших документів. Бланки виготовляються двох форматів – А4 (210х297 мм) та А5 (148х210 мм).

Реквізити документів та їх оформлення

Реквізити

Правила оформлення

1

Державний герб

Розташовується посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації

2

Емблема організації чи підприємства

Розміщується поряд з назвою організації. Як емблему можна використовувати товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку

3

Назва міністерства або відомства, якому підпорядковується  установа

Розташовується у верхньому лівому рядку або посередині рядка

4

Назва виду документа

Розташовується зліва або посередині рядка. В усіх документах, крім листів, наводиться назва його виду. Залежно від цієї назви встановлюється формуляр, структура тексту, особливості викладу.

5

Дата

Документ датується днем його підписання або затвердження. На бланках дату підписання документа ставлять у лівій верхній частині разом із індексом на спеціально відведеному для цього місці. Якщо документ складено не на бланку, то дату ставлять під текстом зліва. Вона записується словесно-цифровим способом (24 серпня 2005 р.) або цифровим – трьома парами арабських цифр у такій послідовності: день, місяць, рік – 24.08.05. У документах матеріально-фінансового характеру дата оформляється словесно-цифровим способом.

6

Підпис

Підписують, як правило, перший примірник документа. До складу підпису входять:

 •       зазначення посади (ліворуч);
 •       ініціали й прізвище особи, що підписала документ (праворуч);
 •       підпис (посередині).

 

doc
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
1048
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку