Практична стилістика і культура мовлення.

Про матеріал
Мовні норми оберігають літературну мову від проникнення в неї суржику, сленгу, діалектизмів і всього того, що може розхитати, спотворити її структуру. Порушення морфологічних норм утруднює словосмінні парадигми, а порушення синтаксичних норм ламає нормативну побудову мовних словосполук і речень.
Перегляд файлу

Річне оцінювання

У завданнях 1-17 потрібно вибрати ОДНУ найбільш правильну відповідь.
1.Виберіть рядок, у якому в УСІХ словах наголос падає на останній склад.
А. Новий, санки, псевдонім, фольга.
Б. Прогін, піала, насмішка, чуткий.
В. Петля, сум'яття, черговий, течія.
Г. Партер, колеж, їстівний, кажучи.
Д. Святки, діалог, центнер, в'язкий.
2.Продовжіть висловлювання. М'який знак пишемо після …
А. Ми винили рій
Б. Кафе «Птах»
В. Де ти з’їси цю чашу жиру
Г. Мавпа Буф
Д. Де ти сонце золоте
3. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні слова іншомовного походження.
А. Кипарис, афоризм, шкіпер, шихта.
Б. Сатисфакція, такс, стоїцизм, коліт.
В. Дивізіон, деізм, антагонізм, еліпсис.
Г. Ліміт, партитура, азимут, акціонер.
Д. Аквамарин, амбіція, сюіта, шифон.
4. Виберіть варіант, у якому допущено помилку в написанні.
А. Кожух, ресурси, сфективність, критичний.
Б. Диригент, слов'яни, концентрат, категорія.
В. Пленарний, коровай, гарячий, паромник.
Г. Степовий, скрипіти, керувати, лейтенант.
Д. Комиш, багатство, зозуля, проблематика.
5. Виберіть рядок, у якому допущено помилку в написанні префіксів.
А. Розсадник, склеювати, зформувати.
Б. Розпачливий, безсилля, зціджувати.
В. Безсумнівно, зчищати, розкладний.
Г. Скріплювати, розсуд, спроможний.
Д. Безпосередній, зцілити, зсудомило.
6. Виберіть рядок, у якому НЕправильно вжито пароніми.
А. Авторитетна людина, авторитарний уряд.
Б. Гарантоване зобов'язання, гарантійне право.
В. Системне дослідження, систематичні рейси.
Г. Відділ мозку, відділення мілiції.
Д. Демонстративна відмова, демонстраційний стіл.
7. Виберіть рядок, у якому допущено помилку в тлумаченні фразеологізму.
А. Ступити на слизьку кладку – розпуститися.
Б. Трохи зорі з неба не знімає – високий.
В. Трубити в кулак – бідувати.
Г. Удаватися в химери – фантазувати.
Д. Ходити на одних великих пальчиках – коритися.

8. Виберіть фразеологізм,який виnадає з синонімічного ряду.
А. Бита голова
Б. Старий вовк
В. Битий жак
Г. Туман вісімнадцятий
Д. Стріляна птиця
9. Виберіть речення, у якому НЕправильно вжито виділене слово.
А. Дядько засоромився, його обличчя відразу стало червоним.
Б. Тут я бачу багато облич, з якими мені довелося працювати.
В. Вираз її обличчя  свідчив, що вона не зважала на проблему.
Г. Шкільний вахтер знав у обличчя  всіх учнів та викладачів.
Д. Невже й справді людина в приймальні є обличчям   фірми?
10. Укажіть речення, яке потребує редагування.
А. Дизайнер розробив мало чи не двадцять видів пальт.
Б. У міськраді почала діяти комісія з питань регламенту.
В. Цей підручник з історії дівчина отримала післяплатою.
Г. Юнак завжди діяв згідно інструкції з техніки безпеки.
Д. Усю важливу інформацію записано на твердому диску.
11. Укажiть рядок, у якому допущено помилку в написаннi особових закінчень.
А. Можеш, можемо, можете.
Б. Клеїш, клеїмо, клеїте.
В. Ревеш, ревемо, ревете.
Г. Засяїш, засяїмо, засяїте.
Д. Свищеш, свищемо, свищете.
12. Виберіть рядок, у якому НЕ всі слова писатимуться з апострофом.
А. Iн..єкцiя, Монтеск..є, кар..єра.
Б. Комп..ютер, прем..єр, Руж..є.
В. Ад..ютант, п..єдестал, Ак..яб.
Г. Ф..єзолe, торф.яний, Барб..є.
Д. Iх..ямас, ад..юнкт, бракон..єр.
13. Виберіть рядок, у якому ВСI слова писатимуться з однаковою літерою.
А. Пр..людія, пер..метр, пр..горщах.
Б. Пр..зидія, пр.зентація, пр..брати.
В. Пр..стиж, пр. .парат, пр..м'єрний.
Г. Пр.. тензія, пр.. вілей, пр..мудрий.
Д. Пр..рогатива, пр..стол, пр..оритет.

14. Виберіть рядок, у якому допущено помилку у творенні прикметників.
А. Вареничний, пружний, дружний, котячий.
Б. Масний, окружний, вапняний, коров'ячий.
В. Кропив'яний, овечий, баранячий, скляний.
Г. Польовий, камінний, дротяний, кавуновий.
Д. Рятівний, круп'яний, водовий, капустяний.
15. Укажіть рядок, у якому ВСІ прикметники писатимуться із суфіксом -3ЬК-.
А. Запорі..кий, ірпін..кий, балха..кий.
Б. Норве..кий, пари..кий, черемо..кий.
В. Калу..кий, остро..кий, печені..кий.
Г. Ри..кий, петербур..кий, тбілі..кий.
Д. Лейпци..кий, оне..кий, полове..кий.
16. Виберіть рядок, у якому в словах кількість звуків і букв однакова.
А. Віньєтка, сп'ястися, щиглик, гай.
Б. П'яльця, їдець, жульєн, щільник.
В. Батальйон, дзвін, скільки, їздець.
Г. Ательє, ячмінь, щириця, фаянс.
Д. Фельд'єгер, пасія, п'ядь, пищик.
17. Виберіть варіант, у якому допущено помилку у фонетичному записі.
[г о л у б й а]
[з а л' у б к и]
[б а’ н к а]
[к а'п е" ц']
[д е' с е р т]
А. Голуб'я
Б. Залюбки
В. Банка
Г. Капець
Д. Десерт
У завданнях 18-24 потрібно знайти ВКАЗАНУ КІЛЬKIСТЬ правильних відповідей.
18. Виберіть ЧОТИРИ словосполучення, які писатимуться з прийменником У.
А. Спитала … двірника.
Б. Сукня … клітинку.
В. Була ... свиті.
Г. Скло … автомобілі.
Д. ... цьому переконаний.
Е. Співала ... хорі.
Ж. Зайшла … оселю.
3. Зустрів … автобусі.
19. Виберіть ДВА слова, у яких у називному відмінку множини наголос переходить на закінчення.
А. Вахтер
Б. Денце
В. Заспів
Г. Розділ

Д. Бусел
Е. Гадка
Ж. Лійка
3. Баштан
20. Виберіть ТРИ слова, у яких допущено помилку в написанні.
А. Пан-європейський
Б. Кон'юнктивіт
В. Мін'юст
Г. Рейк'явік
Д. Брукв'яний
Е. П'юпітр
Ж. Пап'є-маше
3. X'юстон
И. Дит'ясла
К. Двох'ярусний

21. Bиберть ТРИ слова, у яких власну назву потрібно писати в лапках.
А. Слива Угорка
Б. Планета Венера
В. Орден Пошани
Г. Кав'ярня Віч-на-віч
Д. Сузір'я Волосожари
Е. Мис Дежньова
Ж. Печиво Сиваське
З. Автобус Богдан
И. Майдан Незалежнооті
К. Афінський Колізей
22. Виберіть ТРИ слова, у яких допущено помилку в написанні.
А. Перехресний
Б. Хворостняк
В. Капустняк
Г. Бризкнути
Д. Тріснути
Е. Доблесний
Ж. Зап'ясний
3. Шістсот
И. Совісний
К. Усний
23. Виберіть ТРИ слова, від яких можна утворити дієприкметники із префіксом ПРИ-.
А. Рушити
Б. Надити
В. Лякатися
Г. Танцювати
Д. Ходити
Е. Гіркнути
Ж. Шукати
3. Тремтіти
И. Мріяти
К. Внести
24. Виберіть ТРИ дієслова, у яких в першій особі однини чергування приголосних НЕ відбуваеться.
А. Ліпити
Б. Досягати
В. Вразити
Г. В'язнути
Д. Розбудити
Е. Хотіти
Ж. Бігати
3. Попередити
И. Переносити
К. Вертіти
У завданнях 25-30 потрібно знайти ВСІ правильні відповіді (їх може бути будь-яка кількість).
25. Виберіть іменники, які відмінюються.
А. Депо
Б. Мантилья
В. Пальто
Г. Кашне
Д. Будда
Е. Гойя
Ж. Ательє
З. Відро
И. Долорес
К. Імпресаріо

26. Виберіть слова, у яких с стилістично забарвлені морфреми.
А. Долонька
В. Горлиця
В. Дівчисько
Г. Вогнище
Д. Дочка
Е. Biтрище
Ж. Гречка
3. Матінка
И. Дядина
27. Вибеpiть словосполучення, які НЕ вiдповідають літературним нормам.
А. Приймати у спадок
Б. Прийняти бій
В. Прийняти до уваги
Г. Прийняти участь
Д. Прийняти м'яч
E. Приймати парад
Ж. Приймати старостів
3. Приймати удар
И. Прийняти замовлення
К. Приймати заходи
28. Виберіть УCI слова, у яких потрібно писати м'який знак.
А. Куз..ня
Б. Парас..ці
В. Ялин..ці
Г. Різ..кий
Д. Опец..ок
Е. Шкатул..ці
Ж. П'ят..сот
3. Мад..яр
И. Н..юанс
К. Ескадрил..я
29. Виберіть слова, які пишуться з апострофом.
А. Мавп..ячий
Б. Черв..як
В. Під..йом
Г. Повітр..я
Д. Арф..яр
Е. Духм..яний
Ж. Верф..ю

З. З..йомка

И. Св..тий

К. Медв..яний
30. Виберіть слова, у яких при творенні похідних іменників із суфіксом -ИН(А) слід писати –ЧЧ-
А. Уманський
Б. Черкаський
В. Одеський
Г. Срібнянський
Д. Вінницький

Е. Гуцульський
Ж. Хмельницький
3. Дрогобицький
И. Галицький
К. Харківський

Уважно прочитайте текст і виконайте завдання З1-33. Кожне речення може використовуватися для відповіді один і більше разів чи не використовуватися зовсім.
(A)Світлина - чи не найщасливіший  новотвір,  що  завдячує  своїм  існуванням,  власне, грецькому  «фотографія».  (Б)Це  слово не можна  назвати  калькою, як, приміром, «життєпис»  біографія)  чи  вже  згаданий  «краснопис» (калiграфія):  від грецького  зразка воно перейняло  лишень ідею,  тобто  образ  світла.  (B)Суфікс «-ин»  одразу  ж занурив  те слово в національну, українську, атмосферу, споріднив його з такими теплими й, безперечно, світлими  словами, як родина, гостина,  хатина,  перлина,  безліччю  інших  співзвучних. (Г)Його  барву не так легко визначити:  тут  і  одиничність (хліб-хлібина),  наче  й   здрібнілість (хмара-хмаринка),  і затишок,  щось  обжите (долина, хатина). (Д)Не знайдемо цього слова навіть у академічному pocійсько-українському тритомнику шістдесятих років, а в тлумачному одинадцятитомнику його подано як "застаріле". (Е)Дивна старість для слова, якому лиш декілька десятиліть від народження.

31. Укажіть речення, у яких ужито іншомовнi слова.
 

32. Укажіть речення, у якому вжито емоційно забарвлену лексику.
 

33. Укажiть речення, у якому вжито синоніми.

 

Завдання 34-37 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
34. Доберіть до запропонованих словосполучень  антонімічну пару.

 1. Свіжа білизна
 2. Свіжий хліб
 3. Свіже повітря
 4. Свіжі гриби

5.   Свіжий вигляд

 1. Сильний
 2. Маринований
 3. Брудний
 4. Черствий
 5. Забруднений
 6. Змарнілий

35. Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські відповідники.

 1. Фамільярний
 2. Рентабельний
 3. Респектабельний
 4. Синтетичний
 5. Спонтанний
 1. Родинний
 2. Безцеремонний
 3. Штучний
 4. Доцільний
 5. Поважний
 6. Самовільний
docx
Додано
7 червня
Переглядів
250
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку