Практичне заняття № 2 Тема “Особливості обліку і оподаткування на підприємствах малого бізнесу”

Про матеріал
Практичне заняття № 2 Тема “Особливості обліку і оподаткування на підприємствах малого бізнесу”
Перегляд файлу

Практичне заняття № 2

Тема “Особливості обліку і оподаткування на підприємствах малого бізнесу”

Хід роботи

Рівень 1. Ситуаційні завдання

Завдання 1. Відобразити операції платника єдиного податку (не сплачує ПДВ: отримано оплату готівкою від покупця на суму 5400 грн. ( у т. ч. ПДВ), в рахунок якої відвантажено продукцію, визнано дохід та списано її собівартості 4400 грн. Визначити фінансовий результат.

Журнал обліку господарських операцій

Документ

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

 

Завдання 2. Відобразити господарські операції в журналі реєстрації.
Операції за місяць:

01.09 – надійшли матеріали від постачальника вартістю 2500 грн. в т.ч. ПДВ, оплату не здійснено;

02.09 – сплачено з поточного рахунку заборгованість перед бюджетом за податками 400 грн.; ЄСВ 600 грн. та заробітна плата
працівникам за серпень 1000 грн.;

03.09 – придбано об’єкт основних засобів 3000 грн. в т.ч. ПДВ,
одночасно оплачено його вартість з поточного рахунку малого
підприємства;
05.09 – сировину передано у виробництво вартістю 8000 грн.;

20.09 – реалізовано готову продукцію покупцеві за безготівковим
платежем в 17850 грн. в т. ч. ПДВ;

30.09 – нараховано заробітну плату 3800 грн., нараховано на фонд
оплати праці ЄСВ 836 грн. і утримано із заробітної плати ПДФО 684 грн.,
військовий збір 57 грн.;

30.09 – нараховано амортизацію основних засобів 100 грн.

30.09 – визначити фінансовий результат.

Завдання 3.  Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування до органів і доходів.

Вихідні дані.

На підприємстві ―Подорожник‖ за лютий 2018 р. нараховано такі
види виплат:

- заробітна плата працівникам – 150000 грн.;

- винагорода за цивільно-правовими договорами – 13000 грн.;

- головному бухгалтеру нараховано допомогу по тимчасовій втраті
працездатності – 2500 грн.;

- щомісячна премія працівникам – 4800 грн.

Порядок розрахунку ЄСВ

Вид нарахування

Сума доходу,
грн.

База
нарахування
ЄСВ, грн.

Ставка
ЄСВ %

Сума ЄСВ,
грн.

 

Рівень 2. Тестові завдання

 1.               Дохід – це:

а) збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів
(пред’явлення рахунка до отримання) або скасування зобов’язань, яке
приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком
частини капіталу, що приростає за рахунок внесків учасників (власників);

б) збільшення економічних вигод внаслідок вибуття активів
(пред’явлення рахунка до отримання) або скасування зобов’язань, яке
приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком
частини капіталу, що приростає за рахунок внесків учасників (власників);

в) збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів
(пред’явлення рахунка до отримання) або збільшення зобов’язань, яке
приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком
частини капіталу, що приростає за рахунок внесків учасників (власників);

г) жодна з відповідей не є правильною.

2. Згідно з Податковим Кодексом України дохід – це:

а) загальна сума витрат платника податку від усіх видів діяльності,
отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій,
матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її
континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і
поза межами;

б) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності,
отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій,
матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її
континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і
поза межами;

в) збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів
(пред’явлення рахунка до отримання) або збільшення зобов’язань;

г) жодна з відповідей не є правильною.

3. Не входять до доходу платника єдиного податку:

а) суми податку на додану вартість;

б) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між
структурними підрозділами платника єдиного податку;

в) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі,
отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її
отримання, та суми кредитів;

г) а, б, в.

4. На малих підприємствах облік доходу ведеться за допомогою
методу:
          а) касового;

б) виробничий;

в) прямолінійний;

г) кумулятивний.

5. Малі підприємства для обліку доходів аналітичний облік ведуть у
Відомості:
          а) 5-М;

б) 4-М;

в) 3-М;

г) 2-М.

6. Методологічні засади відображення в обліку інформації про
доходи визначає:

а) П(С)БО 15;

б) П(С)БО 13;

в) П(С)БО 11;

г) П(С)БО 16.

7. За дебетом рахунка 70 відображається:

а) належна до сплати сума непрямих податків;

б) доходи від залишків активів під час інвентаризації;

в) збільшення доходу від реалізації продукції;

г) списання собівартості реалізованої продукції.

8. Безоплатно отримані виробничі запаси відображаються таким
бухгалтерським записом:

а) Дт 20 Кт 71;

б) Дт 20 Кт 422;

в) Дт 71 Кт 20;

г) Дт 441 Кт 20.

9. Що не визнається доходом малого підприємства:

а) сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це
передбачено відповідним договором;

б) чистий дохід від реалізації продукції;

в) інші доходи;

г) інші операційні доходи.

 

10. На рахунку 70 ―Доходи від реалізації‖ відображають:

а) за дебетом і кредитом купівельну вартість проданої продукції;

б) за дебетом – собівартість реалізованої продукції, а за кредитом –
продажну вартість продукції;

в) за дебетом – суму непрямих податків, а за кредитом – продажну
вартість продукції;

г) за дебетом і кредитом суму непрямих податків.

Рівень 3. Питання для контролю знань

1. Розкрийте поняття дохід платника єдиного податку.

2. Особливості обліку доходів на підприємствах малого бізнесу.

3. Що таке готова продукція?

4. Якими первинними документами мале підприємство оформляє виробництво
та реалізацію готової продукції?

5. Аналітичний облік реалізації готової продукції.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гурман Ніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
18 листопада 2022
Переглядів
642
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку