Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Практичне заняття з бухгалтерського обліку на тему "Первинне спостереження. Інвентаризація"

Про матеріал

Розробка практичного заняття з дисципіни "Бухгалтерський облік" на тему "Первинне спостереження. Інвентаризація" для студентів 2 курсу спеціальності "Облік і оподаткування.

Перегляд файлу

Первинне спостереження. Інвентаризація.

 

ПЛАН  УРОКУ

 

Дисципліна             Бухгалтерський облік

Тема заняття       Первинне спостереження. Інвентаризація.

                                Час 4 академічні  години (2 пари).

Вид заняття (тип уроку)   практична робота (ділова гра, робота в малих групах)

Мета заняття:

Навчальна: Закріпити знання студентів щодо проведення інвентаризації, навчити творчо застосовувати здобуті знання і навики при вирішенні практичних ситуаційних завдань,навчити правильно звіряти фактичні залишки матеріальних цінностей на складі, на підставі їх складати інвентаризаційний опис

Виховна: Розвивати увагу, логічне мислення, формувати інтерес до здобуття знань, добросовісне і відповідальне ставлення до роботи бухгалтера; навчити учнів працювати самостійно, правильна заповнювати бланки бухгалтерських документів.

Матеріально-технічне оснащення уроку згідно інструкційно-технологічній карті: інструкції до практичної роботи, індивідуальні завдання, наказ про проведення інвентаризації, бланки документів: інвентаризаційного опису і порівнювальної відомості, лічильні машинки.

Міжпредметні зв’язки: Економіка, Аудит, Контроль і ревізія,Фінансовий облік.

Література: Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім . Бухгалтерський облік: Первинні документи та їх заповнення. ст. 382 - 406.; В.Я. Басараб. Бухгалтерський облік. Теорія та практика. ст.51 – 55.

                   Н.М.Грабова.Теорія бухгалтерського обліку.ст.171-178.;            М.С. Пушкар,Журавель Г.П.,Литвин Ю.Я.,Мельник В.Г. Бухгалтерський облік:основи методології і організації ,стор. 79-85

                  М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Теорія бухгалтерського обліку ,

                  стор. 177-190;      Н.М. Ткаченко, стор. 102-104

 

Хід уроку

І. Організаційна частина.(3-5хв.) Перевірка присутності учнів, готовність до уроку .

ІІ. Вступний інструктаж(30-40 хв.)

1. Мотивація.

Студенти майбутні бухгалтери, і це пов’язує їх з роботою на підприємствах, можливо навіть в ролі керівників. І як кожен господар, вони неодмінно будуть старатись тримати під контролем, в гарних умовах, цілим і неушкодженим своє майно.

Проблемне питання. Як організувати це, як правильно провести і документально оформити звірку фактичних даних на складі чи у структурному підрозділі із бухгалтерськими даними? В цьому питанні допоможе сьогоднішній урок.

2. Ознайомлення учнів з темою та метою уроку.

3. Актуалізація опорних знань і вмінь ( усне фронтальне опитування)

Питання:

1. Дайте визначення інвентаризації.

2. Розкрийте основний зміст  інвентаризації та перелічіть її завдання.

3. Назвіть терміни проведення інвентаризації.

4. Що є підставою для проведення   інвентаризації?

5. Хто несе відповідальність за організацію і     проведення інвентаризації?

6. Хто проводить інвентаризацію?

7. Дайте перелік та охарактеризуйте види   інвентаризації.

8. Перелічіть в яких випадках проводиться  обов’язкова інвентаризація?

ІІІ. Практична ситуація. 45 хв.

Нехай ваша група – працівники Сторожинецького лісового коледжу. Викладач є його керівником. Викладач хоче ознайомити з наказом про призначення інвентаризаційної комісії. Призначається постійно діюча інвентаризаційна комісія, до складу якої входять студенти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОРОЖИНЕЦЬКИИ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

27 вересня 2017 р.    м.  Сторожинець № 21

Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів та розрахунків

Відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 р. за № 1365/26142, з метою забезпечення належної організації роботи по контролю за наявністю матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу та позабалансових рахунків, їх відповідності бухгалтерському обліку в Сторожинецькому лісовому коледжі

НАКАЗУЮ:

 1.         Утворити центральну інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації  матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу та позабалансових рахунків та контролю за діяльністю робочих інвентаризаційних комісій і робочі комісії для проведення інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу та позабалансових рахунків згідно з додатками.
 2.         Комісіям здійснити інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу та позабалансових рахунків Сторожинецького лісового коледжу станом на 07.10.2017 року.
 3.         Інвентаризацію розпочати 01.10.2017 року і закінчити 06.10.2017 року.
 4.         Матеріали інвентаризації подати на затвердження до 08.10.2017 року.
 5. Бухгалтерській службі коледжу завчасно довести до відома матеріально-відповідальних осіб перелік цінностей, що числяться за ними.
 6. Всім матеріально-відповідальни особам забезпечити безперешкодний доступ комісій до приміщень, матеріальних цінностей та умови для їх роботи.
 7.         Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                    підпис                    В.М.Доскалюк

Юрконсульт             підпис                        А.Ю.Мельничук

Голова профспілкового комітету   підпис    В.Д.Матеїк

Додаток 1

до наказу Сторожинецького лісового

коледжу від 27.07.2017 № 21

Центральна інвентаризаційна комісія

матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу та контролю за діяльністю робочих місць

 •       Доскалюк В.Ф.. - голова комісії;
 •       Шершень О.В - заступник голови комісії;

Члени комісії:

 •       Корецький А.Д. – завідувач відділення;;
 •       Матейчук О.І..- заступник директора з АГР;
 •       Заболотнюк В.Г.- аступник директора з виховної роботи;
 •       Митрик О.Г.- головний бухгалтер;
 •       Гринчук М.Д. – завідувач навчально-виробничої практики.

 

 

Директор               підпис                         В.М.Доскалюк

 

 

Додаток 2

до наказу Сторожинецького лісового

коледжу від 27.07.2017 № 21

Робоча інвентаризаційна комісія

для проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться в кабінеті і лабораторії  інформатики;

   Матеріально-відповідальна особа: зав. кабінетом  Марчук Н.В (Тивоняк Н.В.)
Корецький А.Д. - голова  комісії;      

Члени комісії:

      Беленькова К.І  секретар;

      Билінська І.В - інспектор з кадрів

      Вікован Н.М. - бібліотекар;

 

Директор                   підпис                     В.М.Доскалюк

 

 

Додаток 3

до наказу Сторожинецького лісового

коледжу від 27.07.2017 № 21

Робоча інвентаризаційна комісія

для проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться в кабінеті математики

   Матеріально-відповідальна особа: зав. кабінетом  Киюк  Г.С.

     Матейчук О.І.. - голова  комісії;      

Члени комісії:

      Гулей Б.М.  старший  лаборант;

      Гуцуляк М.М. - бухгалтер

      Іонуц О.Л. – зав. бібліотекою;

 

Директор                       підпис                 В.М.Доскалюк

 

 

 

 

 

    Додаток 4

до наказу Сторожинецького лісового

коледжу від 27.07.2017 № 21

Робоча інвентаризаційна комісія

для проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться в кабінеті бухгалтерського обліку

   Матеріально-відповідальна особа: зав. кабінетом  Шутова С.І..

     Гринчук М.Д.- голова  комісії;      

Члени комісії:

     Коров’як М.Г. – інженер електронік;

     Костинян Н.В. – зав. навчальною лабораторією;

     Матюшенко Н.В. – секретар відділення;

 

Директор                   підпис                     В.М.Доскалюк

 

 

 

Додаток 5

до наказу Сторожинецького лісового

коледжу від 27.07.2017 № 21

Робоча інвентаризаційна комісія

для проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться в кабінеті інженера ТЗН;      

 Матеріально-відповідальна особа: зав. кабінетом  Чурюк Т.П.

     Заболотнюк В.Г.- голова  комісії;      

Члени комісії:

Семчук Л.Г.  – практичний психолог;

Шкіряк Г.Д. - бухгалтер

 Штефюк В.Д – секретар-друкарка;

 

Директор               підпис                         В.М.Доскалюк

 

 

 

 

    Додаток 6

до наказу Сторожинецького лісового

коледжу від 27.07.2017 № 21

Робоча інвентаризаційна комісія

для проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться на складі у   дендропарку;

Матеріально-відповідальна особа: технік-доглядач дендропарку  Фостій В.А.

     Митрик О.Г. – голова комісії;

Члени комісії:

     Новак Н.В. - лаборант;

     Падурі Л.В.. - бухгалтер

    Паніна А.Б.. - секретар;

 

 

Директор               підпис                         В.М.Доскалюк

 

 

 

IV. Порядок виконання роботи :

4.1.  Актуалізація опорних знань до першого завдання. (усне фронтальне  опитування)

        1. З чого починається проведення     інвентаризації?

        2. Яким документом оформляється порядок   проведення інвентаризації?

 

  Перед проведенням інвентаризації перегляд відеоролика з фільму «Службовий роман»

   

 1.     Провести інвентаризацію і на підставі отриманих фактичних даних зробити записи в інвентаризаційний опис: (робота в групах робочих інвентаризаційних комісій)

-  оформити розписку матеріально-відповідальної особи

 • записати загальні дані про проведення інвентаризації; занести дані про наявність матеріальних цінностей на день перевірки; записати суми за даними бухгалтерського обліку.
 •       оформити підписи інвентаризаційної комісії.

Індивідуальні завдання:

 

 

 

 

 

 

 

 1.          Актуалізація опорних знань до другого завдання. (усне фронтальне   опитування)

          1. Який документ складається на підставі    інвентаризаційного опису?

          2. Перелічіть реквізити документа.

          3. Хто підписує порівняльну відомість?

          4. Яким чином оформляють виявлені   відхилення:    - залишки;

                                                                                                     - нестачі.

    Перед продовженням практичної проботи перегляд відеоролика з фільму «Простоквашино»

 

 1.     Скласти порівнювальну відомість: (робота в групах під керівництвом  викладача)

- записати з інвентаризаційного опису фактичну наявність матеріальних цінностей та дані бухгалтерського обліку ;

 • порівняти дані фактичної наявності і дані обліку, вивести різницю:  „нестачу” або „залишки”;
 • підрахувати підсумки і перевірити дані: до фактичної наявності додати нестачу і відняти залишки — отримуємо дані бухгалтерського обліку.
 •                        Результати інвентаризації відобразити на  рахунках бухгалтерського обліку.
  1.     Скріпити документи і здати на перевірку.

 

 1. Узагальнення та закріплення набутих знань  та навичок: (інтерактивна гра «Мікрофон») 
 1. На уроках я навчилася (вся) …
 2. Було цікаво…
 3. Було важко…     
 4. Тепер я зможу…
 5. Урок дав мені для роботи...      

 Те, що чую, я забуваю.

     Те, що бачу, я пам’ятаю.

   Те, що роблю, я розумію.

Конфуцій

VI.             Підведення підсумків по виконанню практичної роботи . Оцінювання.

VII.          Домашнє завдання

              М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, стор. 177-190

1

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Розробки уроків
Додано
31 грудня 2017
Переглядів
2402
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку