16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Правила оформлення і захисту виробу

Про матеріал
Тема: Правила оформлення і захисту виробу. Мета: • дидактична – ознайомити учнів з правила оформлення і захисту виробу, оцінкою результатів проектної діяльності • розвиваюча – сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів; • виховна – привчати до організованості, дисципліни; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів; Матеріально – технічне забезпечення: інструменти, прилади, пристрої: лобзик, пилочки, стіл-підставка (струбцина), лінійка, олівець, шило, коловорот, свердла, матеріали для шліфування, копіювальний папір, калька. матеріали: фанера. Об'єкт праці: іграшка “літачок” Основні поняття: Ажурне випилювання, фанера, лобзик, стіл – підставка. Очікувані результати: вміти розрізняти вироби оздоблені ажурним випилюванням; добирати інструменти які використовуються при ажурному випилюванні; організовувати робоче місце.
Перегляд файлу

Тема: Правила оформлення і захисту виробу.

Мета:

 •     дидактична – ознайомити учнів з правила оформлення і захисту виробу, оцінкою результатів проектної діяльності
 •     розвиваюча – сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів;
 •     виховна – привчати до організованості, дисципліни; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів;

Матеріально – технічне забезпечення:

інструменти, прилади, пристрої: лобзик, пилочки, стіл-підставка (струбцина), лінійка, олівець, шило, коловорот, свердла, матеріали для шліфування, копіювальний папір, калька.

матеріали: фанера.

Об'єкт праці: іграшка “літачок”

Основні поняття: Ажурне випилювання, фанера, лобзик, стіл – підставка.

Очікувані результати:  вміти розрізняти вироби оздоблені ажурним випилюванням; добирати інструменти які використовуються при  ажурному випилюванні; організовувати робоче місце.

Дидактичне забезпечення:

Інструкційна картка: «Технологія виготовлення іграшки - літачок»(Додаток А).

Фізкультхвилинки: Комплекс вправ для спини та рук (Додаток Б).

Тестове поле (Додаток В).

Література:

Основна:

 1. Навчальна програма з трудового навчання.  5-9 класи рекомендовано МОН України (лист № 1/11-8205 від 27.08.2010 р.).
 2. Б. М. Терещук, В. І.Туташинський, В. К. Загорний «Трудове навчання. 5 клас», К.:  Генеза, С. 207.

Додаткова:

 1. І.А. Славко, М.О. Захаров. «Різьба по дереву та випилювання лобзиком» - Київ, 1998.
 2.  Художнє випалювання". Ю.Соколов. - Москва, 1997.
 3.  "Різьба по дереву та випилювання лобзиком". І.А.Славко, М.О.Захаров. - Київ, 1958.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Час: 45хв

 

Структура уроку:

 • Організація учнів…………………………………………...

2. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду………..

3. Мотивація навчальної діяльності учнів…………………...

4. Повідомлення теми, мети уроку…………………………...

5. Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу……………………………………………………...

6. Закріплення нового навчального матеріалу………………

7. Вступний інструктаж……………………………………….

8. Самостійна робота учнів під контролем вчителя…………

9. Заключний інструктаж, підведення підсумків уроку …....

10. Видача домашнього завдання, прибирання робочих місць…………………………………………………………....

2 хв

1 хв

1 хв

1 хв

7 хв

 

2 хв

2 хв

25 хв

2 хв

 

2 хв

 

 

 

 

Хід уроку

 

 • Організаційна частина

Мета діяльності:  привітання, перевірка присутності учнів і їх готовності до уроку, призначення чергових.

Форма проведення навчання: фронтальна.

Методи навчання:  за джерелом знань і умінь – словесні – бесіда.

 

 • Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Мета діяльності: перевірка вчителем до початку повідомлення нових знань підготовленості учнів до сприймання навчального матеріалу з метою аналізу стану знань, умінь і навиків, набутих раніше і необхідних свідомого засвоєння теми.

Форма організації навчання: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і умінь – словесні – бесіда.

Перелік орієнтовних питань:

Темою минулого нашого уроку було розмічання заготовок на тонколистовому металі, тому скажіть:

 •          Як ти вважаєш, яким вимогам мають відповідати вироби?
 •          Чи може вплинути помилка при виконанні однієї технологічної операції на придатність усього виробу?
 •          Для чого призначений шаблон?
 •          Яким інструментом вимірюють товщину, довжину, діаметр деталі?
 •          Мотивація навчальної діяльності учнів

Мета діяльності: стимулювання вчителем учнів до активної та ефективної навчальної діяльності, спрямованої на отримання та засвоєння нового навчального матеріалу.

Форма організації:   фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні –  розповідь.

Вступна мотивація на перспективу:

Напевно кожен у своєму житті стикнеться з необхідністю  виготовити певний виріб, але щоб його правильно нам зробити і за це отримати гарну оцінку нам потрібно дотримуватись правилах безпечної роботи в майстерні, організації робочого місця. Тому, як ви зрозуміли темою сьогоднішнього уроку є: «Правила оформлення і захисту виробу».

 

 •                                        Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Мета діяльності: ознайомлення учнів з темою, метою і завданням уроку.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і умінь – словесні –  розповідь.

Розповідь вчителя: Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з правила оформлення і захисту виробу.

Отже, запишіть у свої робочі зошити тему і мету сьогоднішнього уроку.

Під запис:

Тема уроку: «Правила оформлення і захисту виробу».

Мета уроку: Ознайомити учнів з правилами оформлення і захисту виробу, оцінкою результатів проектної діяльності, правила безпечної роботи та правила організації робочого місця.

 

 • Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу

Мета діяльності:  формування в учнів знань, прийомів

Форма організації: фронтальна.

Методи діяльності: усні – розповідь, пояснення, дискусія; практичні – інформація під запис, конспектування; наочні – демонстрування, спостереження.

План уроку

 • Оцінка виробу
 • Характеристиками вимірювальних пристроїв

 

 • Оцінка виробу

Візуальна оцінка будь-якого виробу полягає у визначенні чистоти обробки та акуратності виготовлення. Чистота обробки полягає у тому, наскільки оброблювана поверхня чи з’єднання відповідає задуму чи вимогам, які пред’являються до виробу. Акуратність свідчить про чіткість виготовлення, оброблення та з’єднання деталей, рівномірність покриття фарбою чи лаком.

Виготовлений виріб повинен бути якісним, надійним, довговічним, ремонтопридатним.

Якість (Quality) – відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Під надійністю (Reliability) розуміють властивість виробу виконувати свої функції зі збереженням експлуатаційних показників у встановлених межах протягом відповідного проміжку часу. Кількісно вона характеризується тривалістю безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи між двома несправностями.

Довговічність (Longevity) це властивість виробу тривалий час зберігати свою роботоздатність за тих чи тих умов експлуатації, її оцінюють двома головними показниками - строком служби (календарною тривалістю експлуатації до певного граничного стану) і технічним ресурсом (можливим напрацюванням у годинах).

Ремонтопридатність (Maintainability function) техніки характеризує можливість швидко виявляти й усувати несправності в ній. Показник патентної чистоти виробу відображає використання за його розробки запатентованих винаходів і можливість безперешкодного продажу на світовому ринку.

Фізкультхвилинки» додаток В)

 •                                        Характеристиками вимірювальних пристроїв

 

Вимірювання – це знаходження величини за допомогою спеціальних технічних пристроїв. Виготовлення і складання деталей контролюють різними вимірювальними засобами – інструментами і приладами. Найпростішими є лінійка (рис. 5.1), та штангенциркуль.

Рисунок 5.1 – Лінійка

Основними характеристиками вимірювальних пристроїв є: поділка і ціна поділки шкали, початкове і кінцеве значення шкали.

Поділка шкали – відстань між двома сусідніми її штрихами.

Ціна поділки шкали — значення вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали.

Початкове і кінцеве значення шкали — найменше і найбільше значення вимірюваних величин, зазначених на шкалі приладу або інструмента.

Розрізняють прямі і непрямі методи вимірювання. При прямих методах вимірювання лінійних величин розмір дістають безпосередньо, користуючись, наприклад, лінійкою, штангенциркулем (рис.5.2).

 

Рисунок 5.2 – Штангенциркуль

1 — штанга; 2, 7 — губки; 3 — рухома рамка; 4 — затискач; 5 — шкала ноніуса; 6 — лінійка глибиноміра

До них належать штангенциркулі, якими вимірюють зовнішні і внутрішні діаметри, довжини, товщини деталей  тощо.

При непрямих методах шуканий розмір обчислюють за результатами прямих вимірювань. Наприклад, довжину кола визначають за виміреним діаметром цього кола.

Вимірювальні металеві лінійки застосовують для грубих вимірювань, Ціна поділки може становити 1 мм.

 

 • Закріплення нового навчального матеріалу

Мета діяльності: визначення рівня засвоєння учнями змісту теми.

Форма організації: індивідуальна

Методи діяльності вчителя: інтерактивні тестові завдання.

А зараз пройдемо тест.(Додаток В).

 

Вступний інструктаж

Мета діяльності: повідомлення мети і теми завдання практичної роботи, послідовність виконання роботи, ознайомлення з правилами техніки безпеки, оголошення критеріїв оцінювання та часу виконання завдання.

Форма організації навчання: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і умінь – словесні (пояснення, бесіда, демонстрування).

 

Завдання практичної роботи:

 •          Дотримуючись послідовності, яка подана в вигляді технологічної картки в додатку А, виконати вирізання по контуру, накренити і просвердлити отвори.
 •          Вирізана деталь повинна відповідати розмірам, які задані в технологічній картці.
 •          Вирізана деталь повинна бути естетичною, її поверхня має бути пошліфованою.

Під час роботи в потрібно дотримуватися правил техніки безпеки:

Щоб запобігти травмуванню і виникненню небезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:

працюйте на справному устаткуванні;

використовуйте справний, добре налагоджений інструмент;

виявивши несправність, повідомте вчителя;

використовуйте інструмент за призначенням, бо можна не тільки зіпсувати його й отримати травму;

не перевіряйте ріжучу кромку інструмента руками. Для цього слід використовувати тренувальні заготовки;

передавайте ріжучий та колючий інструмент ручкою вперед;

не відволікайтесь під час роботи і не відволікайте інших;

користуйтеся правильними прийомами роботи;

дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

 • Самостійна робота учнів під контролем вчителя

Мета діяльності: Дотримуючись послідовності і правил безпеки виготовити виріб.

Форма організації навчання: індивідуальна.

Методи навчання: практичні – виконання трудових дій.

Учні самостійно виконують практичну роботу консультуючись з вчителем та працюючи за інструкційними картками.

Кожному учню роздано технологічні картки по виготовленні іграшки. (Додаток А)

 • Поточний інструктаж

Мета діяльності: корегування діяльності учнів, попередження та виправлення помилок в ході виконання практичної роботи.

Форма організації навчання: групова.

Методи навчання: За джерелом знань і умінь – словесні (бесіда, пояснення), наочні (демонстрація), практичні.

Під час виконання практичної роботи в деяких учнів можуть виникнути труднощі при виконанні певного завдання. В такому випадку для тих учнів буде проведено повторний інструктаж, пояснення і відповідні настанови для подальшого виконання практичної роботи.

 

Таблиця 1. Проведення поточного інструктажу

Дії вчителя

Дії учнів

Перевірка організації робочих місць учнів

Підготовка робочого місця до виконання практичної роботи

Фронтальне інформування учнів

Учні уважно слухають настанови вчителя

Спостереження за процесом виконання учнями практичної роботи

Учні виконують практичну роботу у певній послідовності, відповідно до технологічної картки

Виявлення помилок в діях учнів, їх вирішення

Учні задають запитання вчителя вразі виникнення труднощів

Оцінювання практичної роботи

Учні показують виконану роботу

 

Поточний інструктаж

Вимоги безпеки під час виконання робіт.

1. Під час практичної роботи виконуйте тільки ті види робіт, які доручив вчитель.

2. Використовуйте робочий час тільки для виконання завдання, не займайтесь сторонніми справами та розмовами, не ходіть без справи по майстерні і не заважайте іншим.

3. Утримуйте в чистоті робоче місце.

4. Дбайливо ставтесь до устаткування, верстаків, інструментів.

5. Інструменти загального користування брати з дозволу вчителя і водночас після користування повернути їх.

 • Заключний інструктаж, підведення підсумків уроку.

Мета діяльності: підведення підсумків по виконаній роботі, визначення учнів, які краще справились із завданням, аналіз типових помилок, що виникли під час роботи учнів.

Форма організації навчання: фронтальна

Методи навчання: За джерелом знань і умінь – словесні (бесіда, пояснення) наочні (демонстрування)

На цьому етапі уроку вчитель оцінює якість та правильність виконання заданої роботи. Аналізує типові помилки та причини їх виникнення, визначає найкращі роботи. Виставляє оцінки в журнал.

 •  Видача домашнього завдання, прибирання робочих місць

На домашнє завдання вам буде вивчити законспектований матеріал з зошита. Всі можуть бути вільні, а чергових попрошу приступити до прибирання майстерні.

 

docx
Додано
26 березня
Переглядів
98
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку