Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Прензентація роботи МАН з географії дослідницької роботи «Особливості формування грунтів долини річки Сейм»

Про матеріал

Грунти долини річки Сейм на фоні повсюдного розорювання надзаплавних територій зберегли виключно цінні природні властивості, що обумовлює необхідність використання різноманітних форм їх охорони. З метою захисту загально біосферних функцій ґрунтів у поєднанні з максимально ефективним їх використанням в господарських та інших цілях у повній відповідності до екологічних вимог необхідне проведення комплексних ґрунтово-географічних досліджень.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Міністерство освіти і науки України Національний центр «Мала академія наук України» Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» Номінація «Еколог», 2017 р. Автор: Дорошенко Юлія Юріївна, учениця 9-Б класу Конотопської спеціалізованої школи II-III ступенів №2 Конотопської міської ради Сумської областіКерівник: Цибіна Галина Іванівна, учитель географії Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2

Номер слайду 2

Мета роботи: Охарактеризурати грунт у долині річки Сейм в околиці селища Таранське. Завдання: 1. Навчитись робити грунтові прикопки на різних ділянках рельєфу , визначати тип грунту. Відібрати зразки з кожного 10-сантиметрового шару та зробити колекцію грунту.2. Визначити структуру грунту досліджуваної території Об’єкт досліджень –грунт долини річки Сейм(притерасної частини) селища Таранське. Предмет досліджень – профіль грунту досліджуваної територій.

Номер слайду 3

Ґрунти долини річки Сейм на фоні повсюдного розорювання надзаплавних територій зберегли виключно цінні природні властивості, що обумовлює необхідність використання різноманітних форм їх охорони. З метою захисту загально біосферних функцій ґрунтів у поєднанні з максимально ефективним їх використанням в господарських та інших цілях у повній відповідності до екологічних вимог необхідне проведення комплексних ґрунтово-географічних досліджень. Актуальність теми

Номер слайду 4

Методи досліджень - польовий, описовий, робота з науковою літературою, аналіз. Наукова новизна роботи Вивчення морфологічної будови грунту у селі Таранському. Значення отриманих результатів Результати досліджень можна використовувати на уроках екології та географії, а також при вивченні грунтів Сумської області

Номер слайду 5

Польові дослідження проведено в екологічній школі червень-липень 2016р. у Конотопському районі, Сумській області на базі табору «Мрія» селища Таранське . Час та місце проведення досліджень

Номер слайду 6

Ділянка №1: Дубовий ліс - злаковий Ділянка №2: Сосновий ліс - чистотіловий. Ділянка №3: Прируслова частина річки Сейм. Ділянка №4: Прирусловий вал - висока грива. Ділянка №5: Центральна частина заплави річки Сейм. Ділянка №6: Дубовій ліс (яглицевий)Дослідні ділянки:

Номер слайду 7

На першій ділянці, яка знаходиться на боровій терасі річки Сейм, і має географічні координати : 51.3° пн.ш. 33.1° сх. д., з характерно вираженими дерновими грунтами. Дернові грунти – результат прояву дернового процесу ґрунтоутворення. Прехід між горизонтами – різкий, ясний, поступовий. За формою хвилястий. Структура грунту – глиниста, не щільна, рихла. Ділянка №1: Дубовий ліс - злаковий

Номер слайду 8

На другій ділянці Сосновий ліс-чистотіловий , який має географічні координати : 51.3° пн. ш., 33.1° пн. ш.. Поверхня ділянки хвиляста. Ділянка знаходиться в глибині лісу. Розташовані на піщаних грунтах. Грунт нещільний, зернистий. Перехід між горизонтами поступовий. За формою рівний. Структура грунту – піщана, не щільна. Ділянка №2: Сосновий ліс - чистотіловий

Номер слайду 9

Третя ділянка розташована на прирусловій частині заплави річки Сейм і має географічні координати : 51.3° пн. ш., 33.1° сх. д. з дерново-лучними грунтами. Ці ґрунти подібні до чорноземів, але відрізняються від них близьким до поверхні заляганням ґрунтових вод та оглеєнням підгумусового горизонту. Грунт розсипчастий, нещільний. Перехід між горизонтами- рівний, чіткий, поступовий. Структура грунту – глиниста, зерниста. Ділянка №3: Прируслова частина річки Сейм

Номер слайду 10

Четверта ділянка розташована на прирусловому валу заплави річки Сейм і має такі географічні координати: 51.3° пн. ш. і 33.1° сх. д. з дерновими слабовираженими грунтами. Безструктурний. Перехід між горизонтами – ясний, розмитий. Структура грунту – піщана. Ділянка №4: Прирусловий вал - висока грива

Номер слайду 11

П’ята ділянка знаходиться у центральній частині заплави Сейму (у луках) і має такі географічні координати: 51.3° пд. ш. та 33.1° сх. д.. Тип грунту: лучний азональний. До азональних грунтів відносяться грунти, які займають невелику площу в зоні і відрізняються від зональних по морфології, властивостями грунтів і умовами формування. Грунт щільний Перехід між горизонтами – неясний. Структура грунту – глиниста, горіхувата. Ділянка №5: Центральна частина заплави річки Сейм

Номер слайду 12

Шоста ділянка знаходиться у притерасній частині заплави річки Сейм, біля уступу борової тераси. Має такі координати: 51.3° пн. ш. та 33.3° сх. д. з лучно- болотними грунтами. Лучно-болотні ґрунти багаті на азот, але дуже слабо забезпечені рухомими нормами фосфору й особливо калію. Грунт структурний, горіховий. Перехід між горизонтами – плавний, не чіткий. Структура грунту – глиниста, горіхувата. Ділянка №6: Дубовій ліс (яглицевий)

Номер слайду 13

1. Зроблено 6 прикопок та визначені типи грунтів, зроблена грунтова колекція. На території долини річки Сейм переважають лучні, піщані, вилуговані чорноземи, дерново-підзолисті.2. Структура грунту залежить від рельєфу і рослинного покриву. Залежно від типу рослинності та особливостей рельєфу формується своєрідний мікроклімат і грунти набувають характерних ознак. Висновки

Номер слайду 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Ґрунтознавство: Підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М.І. Лактіонов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка. - К.: Вища освіта, 2005.2. Грунтознавство: Підручник / Назаренко I. I., Польчина С. М., Нiкорич В. А. -Книги-XXI, 2004.3. Польчина СМ. Грунтознавство. Головні типи грунтів. Ч. 1, 2. – Чернівці: Рута, 2000, 2001.4. Дослідницька робота школярів з біології : навчально-методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, Л. В. Тихенко. – Суми : Университетская книга, 2008. – 368 с.5. Тихомиров В. Н., Новиков В. С., Губанков В. А. Определитель высших растений. – М: Просвещение,1981. – 350 с 6. Панченко С. М. З досвіду організації профільного екологічного табору / С. М. Панченко, Н. М. Гайкова // Польові практичні заняття в екологічних таборах (з досвіду роботи НПП «Деснянсько-Старогутський») : методичні вказівки. – Суми : Университетская книга, 2003. – С. 4–8.7. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / [Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А., Прядко О. І. та ін.] ; під заг. ред. Т. Л. Андрієнко. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.8. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України. Київ. Аграрна наука, 2005, 299с. Список використаних джерел

pptx
Додав(-ла)
Цибіна Галина
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
9 квітня 2018
Переглядів
723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку