17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Презентація "АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З РОЗУМОВИМИ ВАДАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"

Про матеріал
АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З РОЗУМОВИМИ ВАДАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зміст слайдів
Номер слайду 1

АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З РОЗУМОВИМИ ВАДАМИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Горенко Т.М.

Номер слайду 2

Структура і зміст програми Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти,українська мова в початкових класах вивчається за змістовними лініями: мовною, мовленнєвою, соціокультурною

Номер слайду 3

Розвиток мови Означає вчити школярів правильно і доцільно , відповідно до норм літературної мови користуватися всім арсеналом мовних засобів у процесі побудови зв’язних висловлювань.

Номер слайду 4

Принцип взаємозв’язку мислення і мови Принцип взаємозв’язку мислення і мови передбачає практичне ознайомлення дітей з граматичними формами рідної мови, артикуляцією звуків, багатозначністю слів, синонімами,антонімами, композицією тексту тощо.

Номер слайду 5

Ознайомлення відбувається в процесі мовленнєвої діяльності дітей( вправи, мовленнєві ситуації) спрямованої на активізацію їхнього мислення і розвиток мови. Оволодіваючи мовою, дитина водночас вчиться мислити.

Номер слайду 6

ВИДИ ВПРАВ ІЗ ЛЕКСИКИ На рівні лексичної роботи з активізації мислення на заняттях з української мови в початкових класах доцільно використовувати такі види вправ: Лексико – семантичні. Словниково – логічні. Лексико – граматичні.

Номер слайду 7

Лексико – семантичні Словниково - логічні Лексико - граматичні Вправи із синонімами, антонімами, фразеологізмами Порівняння, групування, узагальнювання, зіставляння тощо. Вправи пов’язані з вивченням граматики.

Номер слайду 8

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВПРАВИ Збагачення синонімічного словника 1) вибір з тексту синонімів і угрупування їх у синонімічний ряд; 2) розташування синонімів за зростанням чи зменшенням міри якості; 3) добір синонімів до даного слова 4) заміна слова в речення синонімом; 5)вибір одного з поданих синонімів

Номер слайду 9

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВПРАВИ Збагачення дитячої мови антонімічними парами 1) групування антонімів у пари 2) добір антонімів до поданих слів 3) заміна антонімів у речення 4) доповнення розпочатого речення словом з протилежним значенням 5) добір антонімів до багатозначних слів

Номер слайду 10

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВПРАВИ Вправляння у доречному використанні фразеологізмів у тексті З цією метою слід пропонувати такі завдання: 1) виберіть із довідки і вставте в речення потрібний вислів; 2) виберіть вислів, яким можна замінити виділене слово; 3) складіть невеличку розповідь , у якій можна використати поданий сталий вислів

Номер слайду 11

СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНІ ВПРАВИ Встановлення зв’язків між родовими і видовими поняттями: 1) групування слів - назв предметів за певною ознакою; 2) розподіл слів – назв предметів на дві чи три групи; 3) називання предметів за вказаною ознакою; 4) зарахування назви предмета до того чи іншого роду;

Номер слайду 12

СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНІ ВПРАВИ 5) вилучення зайвого слова з певної родової групи; 6) визначення назви предмета ; 7) називання предметів конкретного роду; 8) продовження ряду видових понять; 9) узагальнення на основі протиставлення чи виключення

Номер слайду 13

ЛЕКСИКО- ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ Збагачення та активізація словникового запасу: 1) добір спільнокореневих слів; 2) утворення слів з одного кореня; 3) групування слів, які називають предмети , знаки, дії; 4) добір слів , які належать до різних частин мови.

Номер слайду 14

ФОРМИ АКТИВІЗАЦІЇ СЛОВНИКА УЧНЯ 1. Складання скількох словосполучень з поданим словом. 2. Побудова речень з одним чи кількома даними словами. 3. Переказування тексту. 4. Складання усної розповіді і письмового твору з використанням опорних слів

Номер слайду 15

ВИДИ вправ зі словосполученнями 1) Виділення словосполучень у реченні шляхом ставлення питань від головних слів до залежних. 2) Пояснення значень окремих словосполучень. 3) Побудова словосполучень з новими словами. 4) Пояснення значень стійких словосполучень. 5) Побудова словосполучень з різних частин мови. 6) Знаходження та виправлення помилок у побудові словосполучень.

Номер слайду 16

ГРУПИ ВПРАВ роботи над реченням Вправи за зразком. 1)Читання зразків речень (відпрацювання інтонації, виразності, з’ясування значення, запам’ятовування). 2) Побудова речень за запитанням учителя. 3) Складання речень, аналогічних до даних, але на іншу тему.

Номер слайду 17

ГРУПИ ВПРАВ роботи над реченням Конструктивні вправи. 1) Побудова речень з окремих слів. 2) Поділ тексту, на речення. 3) Поширення простого речення. 4) Поєднання двох чи трьох простих речень в одне складне чи просте з однорідними членами. 5) Побудова кількох варіантів складних речень з різних елементів. 6) Побудова речень різного типу. 7) Складання речень за схемою. 8) Редагування речень.

Номер слайду 18

ГРУПИ ВПРАВ роботи над реченням Творчі вправи 1) Побудова речення за опорними словами. 2) Побудова речення з даним зворотом. 3) Складання речення за предметними малюнками. 4) Створення речення за сюжетним малюнком. 5) Побудова речення на задану тему. 6) Довільне складання речення.

Номер слайду 19

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ppt
Додано
22 травня
Переглядів
92
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку