28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Презентація. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження елементів інноваційних технологій»

Про матеріал

Презентація складається із 38 слайдів, які містять теоретичний та практичний матеріал.

Мета дослідження уроку географії:

1. Дослідити, як впровадження сучасних освітніх технологій впливає на процес вивчення географії;

2. Поглибити власні теоретичні знання та вдосконалювати практичні вміння щодо організації та проведення уроків з використанням інноваційних технологій;

3.Сприяти створенню умов для зростання активної творчої особистості, інтелектуальному розвитку дітей.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Слов'янської РДА Методичний кабінет Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Круглий стіл вчителів географії Слов'янського району

Номер слайду 2

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження елементів інноваційних технологій» Підготувала: Цівковська Л.В. Вчитель географії, вчитель вищої категорії

Номер слайду 3

Усіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях гаряче прагнення до знань і навчання. Я.А. Коменський

Номер слайду 4

Педагогічна скарбничка Пізнавальний інтерес - це активне мотивоване емоційне ставлення суб'єкта до предмета пізнання, яке має систематично враховуватись і розвиватись у процесі навчання, оскільки безпосередньо впливає на формування і розвиток особистісної спрямованості дитини. Активізація – це діяльність, яка спрямована на стимулювання процесу усвідомлення учнями їхніх загальних інтересів і потреб як єдиної групи, визначення необхідних засобів та активних дій для досягнення усвідомлених цілей. Активізація навчально-пізнавальної діяльності - процес, направлений на мобілізацію вчителем інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил учнів, розвиток здібності подолати труднощі, активну самостійну роботу.

Номер слайду 5

Байдужість учнів до навчання Страх школярів перед складністю предмета Низька мотивація в необхідності вивчення географії Дія за підказкою

Номер слайду 6

ПРОБЛЕМА Зниження пізнавального інтересу учнів призводить до: відсутності у дітей цілісного погляду на світ; затримується розвиток самосвідомості і самоконтролю; формується звичка до бездумної, безглуздою діяльності; звичка списувати; відповідати за підказкою, користуватися шпаргалкою..

Номер слайду 7

Мета дослідження уроку географії: Дослідити, як впровадження сучасних освітніх технологій впливає на процес вивчення географії; Поглибити власні теоретичні знання та вдосконалювати практичні вміння щодо організації та проведення уроків з використанням інноваційних технологій; Сприяти створенню умов для зростання активної творчої особистості, інтелектуальному розвитку дітей.

Номер слайду 8

Завдання: Застосовуючи сучасні освітні технології: сприяти переорієнтації процесу навчання учнів географії на компетентнісну основу; досягнення більш високого рівня навчання та виховання у розвитку сучасного учня; підвищення ефективності та інтенсивності уроку географії; підвищення рівня осмислення навчального матеріалу. Сприяти розвитку здібностей і творчої активності учнів пробудити й утримати інтерес учнів до вивчення предмету, до навчання в цілому; розробити методичні рекомендації щодо врахування психологічних аспектів під час активізації пізнавальних інтересів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу; з’ясувати вплив сучасних освітніх технологій на активізацію пізнавальної діяльності учнів, формування їх компетентностей

Номер слайду 9

Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в умовах реформування середньої освіти. Зміст та завдання шкільного курсу географії вимагають нових підходів до організації навчального процесу, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості. Новизна проблеми - переосмислення змісту та розробка нових підходів до вивчення географіі в умовах застосування активних методів навчання та самостійної навчальної діяльності учнів.

Номер слайду 10

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес із географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Предмет дослідження - зміст, форми і методи організації навчання. Провідна ідея досвіду - організація навчально-пізнавальної діяльності школярів через активні методи навчання, керівництво навчальними діями учнів та спонукання школярів до виконання різних видів завдань та здійснення самоконтролю, самооцінювання.

Номер слайду 11

Очікуваний результат 1. Розвиток пізнавальної активності учнів; 2.Уміння мислити та робити самостійно висновки. 3. Працювати з різними джерелами інформаціі. Розширення кругозору дітей…

Номер слайду 12

Методологічну основу досвіду становлять Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття" (1993 р.). Закони України "Про освіту" (1991 р.), "Про загальну середню освіту" (1999 р.); "Концепція загальної середньої освіти" (12-річна школа) (2001 р.); Національна Доктрина розвитку освіти (2002 р.); "Концепція профільного навчання у старшій школі" (2003 р.), теорія пізнання, особистісно діяльнісний та особистісно розвивальний підходи до розгляду процесу навчання учнів (О.І.Пометун, О.Г. Ярошенко, Паламарчук), які дозволили визначити статистичні риси навчання, шляхи вдосконалення його реалізації.

Номер слайду 13

Теоретична основа досвіду базується на наукових засадах організації навчально-виховного процесу в закладах освіти (А.М. Алексюк, В.І.Бондар, С.У. Гончаренко, М.Н.Буринська, О.Г.Ярошенко, Л.П.Величко, О.Я.Савченко, І.С.Якиманська, П.К.Селевко, Л.В.Занкова, Д.Б.Єльканін, В.В.Давидов, А.В.Вигодський); психолого-педагогічній теорії розвитку особистості в процесі її діяльності (С.П.Богарова, Г.І.Щукіна); концептуальних засадах спрямованої самореалізації та управління навчальним процесом у освітніх системах (В.І.Бондар, Н.П.Наволокова, М.І.Махмутов); теоретико-методологічних та науково-методичних засадах профільного навчання (Н.І.Шиян) Г.І.Щукіна В.І.Бондар О.Г.Ярошенко

Номер слайду 14

Робота за комп’ютером Результати навчання Засоби навчання Активні методи навчання: 1.Проблемне навчання; 2. Наочні методи; 3. Практичні методи (хімічний експеримент); 4. Ігрові прийоми навчання 5. Інформаційно-комунікаційні технології. Викладання Діяльність учителя-наставника Розв’язання проблемних питань Хімічний експеримент Самостійна робота Різні способи учіння Активна пізнавальна діяльність учнів Організація управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів Зміст навчання Мета навчання Успішній роботі допомагає реалізація моделі навчання:

Номер слайду 15

створення ситуацій новизни стимулювання обов’язку і відповідальності опори на життєвий досвід учнів навчальних дискусій створення ситуацій інтересу пізнавальних ігор забезпечення успіху в навчанні методи

Номер слайду 16

Те, що я чую, я забуваю Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю, Те, що я чую, бачу й обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок Коли, я передаю знання іншим, я стаю майстром. Конфуцій глибокі теоретичні знання з географії, педагогіки, психології; ретельне планування та підготовка до уроків; творчий підхід вчителя комунікабельність. Поради Конфуція поєднувати нові ідеї зі старими перевіреними; вчитись тільки через діяльність; пристосовуватись до індивідуальних потреб учнів із різними стилями навчання; формувати моральні цінності; створювати всім рівні можливості. Складові успішності і ефективності уроку географії

Номер слайду 17

Використання технології інтерактивної дошки для активізації пізнавальної діяльності учнів Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі дають змогу вчителю: Підвищити ефективність уроку і навчального процесу загалом. Налаштувати черговість появи інформації з елементами анімації. Внести зміни у структуру уроку. Можливість внести зміни під конкретний клас. Записати відеофайли безпосередньо з екрану. Друкувати та робити записи на диск. Зберігати тривалий час електронні продукти. Використати проектні технології.

Номер слайду 18

Використання методу проектів для активізації пізнавальної діяльності учнів Навчальний освітній проект – організована діяльність учнів, спрямована на вирішення проблеми, що свідомо не має єдиного правильного рішення. Переваги Самостійне здобування знань учнями. Досвід пізнавальної комунікативної дяльності. Висловлювання власних думок, відчуттів. Залучення до реальної діяльності. Особиста відповідальність за виконання роботи. Вдосконалюються уміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі. Недоліки Зростає навантаження на викладача. Нерівномірність участі учнів в команді. Підготовка проекту потребує багато часу.

Номер слайду 19

Використання ігрових технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів. «У дитячому віці гра – це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну справу» (А.С.Макаренко). Переваги від застосування рольвих ігор - це: Розширення можливих варіантів поведінки Сприяння зниженню надмірної напруги Стимулювання до опанування новими поведінковими навичками, мжливість їх тренування Ризики від некомпетентності педагога виникають, коли викладач: Ігнорує концепцію та правила гри Не дає учасникам обговорити хід гри та її результати Змушує брати участь Недоречно використовує гру, неправильно розуміючи її мету.

Номер слайду 20

. Використання технології проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів. Проблемне навчання, як один із методів активного навчання, допомагає учням самостійно засвоювати зміст уроку, навчає вчитися, виробляє вміння вирішувати завдання під час навчально-пізнавальної діяльності. Саме тому у зміст завдань систематично включаю проблеми пізнавального та практичного характеру, які стимулюють думку учня, формулюють його інтерес до вивчення географії та є ядром розвивального навчання, умовою свідомого засвоєння предмета.

Номер слайду 21

Використання наочних методів навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів. Наочні методи навчання допомагають подавати інформацію з опорою на малюнки, діаграми, графіки, схеми та таблиці. Використання готових схем або створення нових дають змогу спрямувати діяльність учнів на пошук та встановлення логічних ланцюжків, виробляє уміння виділяти головне, віднаходити закономірності, співставляти, аналізувати, робити висновки.

Номер слайду 22

Мета інтерактивного уроку – створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок і вмінь, дати можливість побачити результати своєї праці і одержати від них радість і задоволення. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 23

Організаційний момент. Налаштувати учнів на урок; Сконцентрувати їх увагу на вивченні теми; Створити нормальний психологічний клімат уроку. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 24

Мотивація – це інтереси, потреби, емоції, ідеали, які спонукають учнів до діяльності. Мотивація сприяє появі в учня навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях. На етапі мотивація застосовую такі прийоми: «Знаю – хочу знати - дізнався» - з підсумком в кінці уроку (заповнюється третя частина); Прийом «Рюкзак» які знання нам потрібні для сьогоднішнього уроку; Прийом «Ключові слова». Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 25

Вивчення нового матеріалу. Учень повинен не пасивно сприймати те, що говорить вчитель, а активно діяти під час вивчення нового матеріалу. Залучати учнів до активної праці допомогають наступні методи і прийоми: Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 26

На етапі осмислення намагаюся створювати проблемні питання, які спонукають учнів шукати відповіді і самостійно зробити висновки. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 27

Прийом «Т-подібні схеми» Цей метод допомагає зіставити поняття, ідеї, проблеми та їх вирішення у чіткий і простий спосіб Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 28

Постійно застосовую прийом «Географічна лабораторія» та роботу в групах, що сприяє розвитку комунікативної компетенції Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 29

Застосування інтерактивної дошки дозволяє унаочнити навчальний процес, зробити уроку більш цікавим, підвищити мотивацію учнів. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 30

Прийом “Кубування” (розумний куб) дозволяє узагальнити знання учнів, удосконалити вміння виділяти істотні ознаки географічного поняття чи явища. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 31

Дискусія у 9-10 класах сприяє розвитку критичного мислення, щоб у подальшому дорослому житті вміти уникати нав’язування чужої думки. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 32

Узагальнення і систематизація набутих знань. Гра-естафета, Географічний крос, Вправа “Незакінчене речення”, Гра “П’ять речень”, Складання сенкенів. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 33

Домашнє завдання. Мета: навчити учнів самостійно працювати з інформацією: шукати необхідну інформацію в підручнику, джерелах Інтернет, обробляти її, узагальнювати і виділяти головне. Структура інтерактивного уроку

Номер слайду 34

Висновки Різноманітні форми і методи проведення навчальних занять дають можливість: виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмета, розвинути ідею співробітництва вчителя й учня, стати активним учасником навчального процесу, засвоїти матеріал безпосередньо на уроці.

Номер слайду 35

Учителю! Будь сонцем, яке випромінює людське тепло! Будь ґрунтом, збагаченим ферментами людських почуттів! І сій знання не лише в пам'яті і свідомості своїх учнів, а й у думках і серцях. Ш.Амонашвілі

Номер слайду 36

Шановні колеги! Успіхів вам у роботі.

Номер слайду 37

«Звичайно, не з кожного учня вийде вчений, але необхідно добиватися, щоб кожному була знайома радість відкриття нового, радість творчого усвідомлення життя». Академік А. М. Колмогоров

Номер слайду 38

Список використаної літератури Андрєєва В.М., Шматько О.Є. Урок географії в сучасних технологіях. – Х.: Вид. Група “Основа”, 2006. – 176 с. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 111 с. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. Дудка С.В. Навчальні ігри на уроках географії. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. М., 1982. Лозова В.Г. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів: Навч. Посібник. – Х.: ОВС, 2000. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика развития познавательной активности. – Вопросы психологии, 1982, №4. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем – майстром. – Упорядники Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. – М.: Педагогика, 1972. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. – К.: Радянська школа, 1982. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»). Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М.: Просвещение, 1979.

ppt
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
946
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку