31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Презентація Аукціон методичних ідей на тему: «Формування читацької компетентності учнів початкових класів через впровадження когнітивних методів навчання»

Про матеріал

По завершенню майстер-класу ви зможете:

•пояснити, що таке когнітивні методинавчання;

• відрізняти творчо-зорієнтовані когнітивні завдання від навчальних завдань інших типів;

• розробляти творчі, практико-орієнтовані навчально-пізнавальні завдання;

• бачити можливості застосування когнітивних методів на своїх уроках.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Аукціон методичних ідей на тему: «Формування читацької компетентності учнів початкових класів через впровадження когнітивних методів навчання» Мікуляк Юлія Петрівна вчитель початкових класів Харківської гімназії № 86

Номер слайду 2

«Читання – це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким, лише тоді цей інструмент буде готовий до дії» В.О.Сухомлинський

Номер слайду 3

Задачі майстер-класу По завершенню майстер-класу ви зможете: • пояснити, що таке когнітивні методи навчання; • відрізняти творчо-зорієнтовані когнітивні завдання від навчальних завдань інших типів; • розробляти творчі, практико-орієнтовані навчально-пізнавальні завдання; • бачити можливості застосування когнітивних методів на своїх уроках.

Номер слайду 4

Перспективна проблема - розвиток творчих якостей учнів когнітивними методами навчання, за допомогою яких розвиваю в учнів: • чуттєво - емоційне сприйняття художніх творів; • вміння відчувати й бачити навколишній світ; • пізнавальну активність.

Номер слайду 5

Актуальність досвіду Досягти власної життєвої мети та успішно адаптуватися в сучасному інформаційному суспільстві зможе перш за все той випускник школи, який здатний до безперервної самоосвіти, який уміє самостійно здобувати інформацію, використовувати її у власній діяльності. Одним із важливих засобів для досягнення особистої мети людини в усі часи було і є читання.

Номер слайду 6

Читання є базовим компонентом освіти. Саме сформованість умінь грамотно читати і розуміти тексти у школярів сприяє ефективній навчальній діяльності з усіх предметів та підвищує рівень соціалізації дитини.

Номер слайду 7

Уміння грамотно читати й розуміти прочитаний текст в учнів початкових класів формується не тільки в урочній, а й позаурочній діяльності. Робота з формування читацької компетентності є результативною лише за умови системного підходу, активної співучасті всіх учасників навчально – виховного процесу, запровадження сучасних форм і методів навчання.

Номер слайду 8

Формування читацької компетентності сприяє: збагаченню словникового запасу розвитку мовлення учнів становленню оптимального читання виразному читанню розвитку творчих здібностей мисленню бібліотечній роботі індивідуальній роботі інновації досвіду

Номер слайду 9

Робота з формування читацької компетентності – це поетапна комплексна діяльність за напрямами: співпраця учителя й учня в навчальній діяльності співробітництво учителя, учнів та батьків, що сприяє вихованню і зростанню читацької активності дітей. спільна діяльність учителя й учня в позакласній роботі

Номер слайду 10

Навчити дитину читати, усвідомлено сприймати прочитане, орієнтуватися в художній, науково – пізнавальній і довідковій літературі, а також у дитячій періодиці можна тільки через модернізацію й оновлення процесу навчання.

Номер слайду 11

З цією метою доцільно використовувати когнітивні методи навчання: емпатію змістове бачення метод фактів евристичне спостереження конструювання понять і правил

Номер слайду 12

Саме вони є дієвими у вихованні читацької активності школярів, формують емоційно – вольову сферу діяльності дітей на уроці літературного читання, оскільки завдання уроків читання не лише в тому, щоб учити дитину читати, розвивати її мислення, а й у тому, щоб розбудити її душу і серце, викликати певний комплекс почуттів під час читання й аналізування тексту.

Номер слайду 13

Когнітивні методи (методи навчального пізнання) І – Робота з теорією Метод контрольних запитань Метод евристичих питань Метод констрування правил Метод порівняння Метод конструювання понять Клоуз-тест Метод помилок ІІ – Методи спрямовані на розвиток уяви, фантазії, асоціативно-образного мислення Метод уживання Метод гіпотез Метод символічного бачення Евристичне спостереження Евристичне дослідження Евристичне сприймання Метод образного бачення

Номер слайду 14

Характерні ознаки когнітивних методів: • навчання спрямоване на пізнання нового; • навчання не як повідомлення знань, а як навчання практичнго їх використання; • навчання в емоційно насиченому просторі.

Номер слайду 15

Метод емпатії (перевтілення) застосовують для «вселення» учнів в героїв певного твору, щоб краще відчути та зрозуміти його поведінку, настрій, вчинки. Це дає змогу висловити власні почуття. Для втілення цього методу використовують вправи: «Актори», «Ти герой твору», «Уяви себе...» та ін.

Номер слайду 16

Метод смислового бачення є продовженням попереднього, оскільки передбачає одночасну концентрацію знань відносно своєї точки зору та знань, набутих у процесі читання твору. Під час використання цього методу в учнів розвивається інтуїція. Використовують вправи: «Чому саме так?», «Доведи», «Словесне малювання» - обговорення картин, що виникають в уяві читача під час ознайомлення із твором. Особливо це стосується віршів. Цей метод дає змогу говорити про зміст мовою кольору, звуків та інш.

Номер слайду 17

Метод фактів вимагає послідовного розвитку пізнавальної діяльності учнів. Насамперед, це стосується такого етапу пізнання як пошук фактів. Іноді дітям важко висловити те, що вони бачать, чують, відчувають. Для розв’язання цієї проблеми варто запропонувати їм знайти факти, що пояснюють певний процес. Доцільним є об’єднання дітей у групи та знаходження фактів, що стосуються цього процесу. Використовують вправи: «Так чи ні?», « «Загадка», «Продовж речення», «З’єднай правильно», «Знайди відповідь», «Знайди і прочитай».

Номер слайду 18

Метою методу евристичного спостереження є навчання дітей здобувати та конструювати знання за допомогою спостережень. Найбільш уживані вправи: «Придумай власну версію...», «Напиши відгук про прочитане», «Відгук на улюблену книгу», «Запропонуй», «Прочитай. Пригадай. Порівняй», «Добери синоніми».

Номер слайду 19

Метод конструювання понять, правил, теорій використовують як метод теоретичного узагальнення завдання. Обговорюючи поетапно прочитане, діти роблять висновки. Результатом такої роботи є сформульоване поняття, правило, план до твору (наприклад вправи: «Склади пам’ятку», «Черга», «Збери пазли», «Допиши» тощо). Крім того, цей метод має образне спрямування (учням пропонують знайти виразні словесні характеристики героя, його символічні риси).

Номер слайду 20

Основними перевагами застосування когнітивних методів навчання є моделювання ситуації та колективне або індивідуальне ухвалення рішень, взаємодія учасників навчально – виховного процесу, наявність спільної мети.

Номер слайду 21

Безумовно, практична діяльність щодо осучаснення процесу навчання та виховання учнів початкових класів не обмежується тільки використанням когнітивних методів навчання. Доволі широко застосовують елементи проектної технології, інтерактивні методи навчання, можливості інформаційно – комунікативних технологій.

Номер слайду 22

Для повноцінного розвитку читацьких інтересів учнів та їх читацької компетентності необхідно організувати співпрацю з батьками. Основою цієї роботи є вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. Під час проведення батьківських зборів, батьківських лекторіїв слід проводити бесіди про дитяче читання та його особливості, давати поради щодо організації домашньої бібліотеки і керівництва читанням, прищеплення дитині інтересу до спілкування з книгою, ознайомлювати батьків з аналізом читання їхніх дітей, надавати різноманітні методичні рекомендації та практичні поради.

Номер слайду 23

Анкетування батьків допомагає визначити, яку літературу батьки використовують у сімейному читанні, в чому відчувають труднощі та чи взагалі звертають увагу на читання своїх дітей, чи обговорюють прочитане.

Номер слайду 24

Метод конструювання правил Завдання: сформулюйте правила роботи вашої групи (не більше п’яти); Оформіть ці правила на аркуші паперу.

Номер слайду 25

Метод конструювання понять

Номер слайду 26

Метод помилок.Редагування

Номер слайду 27

Метод уживання «Мімічний образ» «Прочитати» настрій героя на картині, відобразити його на власному обличчі. «Оживити» картину Розіграти уявний діалог за сюжетом картини.

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Їжак працьовита Вовк боягузливий Зайчик кмітливий Пес голодний Осел вірний Бджола мудра Сова, змія впертий Лисиця справедливий Журавель хитра Метод фактів

Номер слайду 31

Образні слова, вислови Як я їх розумію Чим хата багата, тим і пригощу Призволяйся , не погордуй Чим хата багата, тим і рада Облизня спіймавши.. Пісним голосом Зареклася Не погордуй, люба моя

Номер слайду 32

Образні слова, вислови Як я їх розумію Чим хата багата, тим і пригощу Що є вдома   Призволяйся , не погордуй Пригощайся, не зневажай, не стався погано, призирливо Чим хата багата, тим і рада Всім поділюсь з радістю Облизня спіймавши.. Пісним голосом Голодна, нічого не з’їла Нудним, не задоволеним Зареклася Не погордуй, люба моя Дала собі слово Їж, не будь гордою

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Питання 1. Найбільша країна, територія якої повністю знаходиться в Європі. Відповідь. Україна - найбільша країна, територія якої повністю знаходиться в Європі. Більшою, ніж Україна в Європі є тільки Росія, Туреччина і Данія. Однак більша частина Росії і Туреччини знаходяться в Азії, а данський острів Гренландія розташований в районі Північної Америки.

Номер слайду 35

Питання 2. Де знаходиться географічний центр Європи? Відповідь. В Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи.

Номер слайду 36

Питання 3. Відомо, що на конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А яке місце зайняла українська мова за мелодійністю? Відповідь. За мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.

Номер слайду 37

Питання 4. Хто автор першої в світі конституції? Відповідь. Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 р., у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

Номер слайду 38

Питання 5. Назвіть найдовший музичний інструмент у світі. Відповідь. Найдовший музичний інструмент у світі - це українська трембіта. Її довжина може досягати 4-х метрів, а її звуки чутні більш ніж за 10 кілометрів

Номер слайду 39

Питання 6. Куди слід вирушати у пошуках української пустелі? Відповідь. Олешківські піски, Херсонська область. Царство піску розташоване поруч із легендарним заповідником "Асканія Нова". Розміри вражають — із заходу на схід пустеля простягається на 150 кілометрів, що робить її однією з найбільших у Європі. Із Сахарою, звісно, не порівняєш, але тут теж можна зустріти гігантські бархани, заввишки до 40 метрів. Для сміливців проклали туристичний маршрут, хоча літо — не найкраща пора для цього. Пісок нагрівається до нестерпних 70 градусів, та й піщана буря не найприємніше, що може трапитись. А виникла пустеля завдяки вівцям. У засновника "Асканії Нової" їх було близько мільйона. Вони не тільки виїдали траву, а ще й розбивали своїми копитами верхній шар ґрунту.

Номер слайду 40

Питання 7. Чи є в Україні діючі вулкани? Відповідь. Грязьовий вулкан – єдиний в Україні вулкан є на Івано-Франківщині. Лави тут нема, але з міні-кратерів удень і вночі вихлюпуються грязі. Прокинувся наш вулкан лише 1977 року після землетрусу в Румунії. Це місце славиться не лише вулканом, але й мамонтом, якого тут знайшли на початку минулого століття.

Номер слайду 41

Питання 8. Де в Україні утворився найбільший у Європі каньйон? Відповідь. Справжнє диво природи — найбільший у Європі Дністровський каньйон, наймальовничіші 250 кілометрів. Починається він у Івано-Франківській області, де геологи знаходять навіть породи Юрського періоду. Скелясті схили каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку тут майже не буває дощів, а навесні квіти розцвітають на 2-3 тижні швидше.

Номер слайду 42

Питання 9. Як пов’язані Григорій Сковорода і Харківщина? Відповідь. Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди — музей, присвячений життю та творчості Григорія Сковороди, заснований в 1972 році в селі Сковородинівка Золочівського району Харківської області. Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди розташований в будинку поміщиків Ковалівських, спорудженому в XVIII столітті як садовий павільон. Перші два зали музею присвячені біографії та творчості Сковороди, а третій зал — вшануванню філософа. Відкрита для відвідувачів і меморіальна кімната, де жив і помер Григорій Сковорода.

Номер слайду 43

Сім чудес України: Заповідник «Кам'янець» Кам'янець-Подільський Києво-Печерська Лавра Київ Софіївка Умань Софія Київська Київ Херсонес Таврійський Севастополь Хотинська фортеця Хотин Хортиця Запоріжжя

Номер слайду 44

Забудеш рідний край — твоє всохне коріння. П. Тичина Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Сенека В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина. Л. Костенко

Номер слайду 45

Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину. В. Симоненко Ті, хто виїздять за море, міняють небо, а не душу. Горацій Ті держави здатні стати великими, у яких великі маленькі люди. О. Довженко Ногами людина повинна врости в землю своєї батьківщини, а очі її нехай оглядають весь світ. Дж. Сантаяно

Номер слайду 46

Головне для нас – слід, що залишить урок у дитячих душах, подолання байдужого ставлення до знань.

Номер слайду 47

Пригадуються слова Ш.О.Амонашвілі : «Виховний вплив літературного твору на молодших школярів може бути забезпечений лише в тому випадку, якщо описані в ньому долі людей, образи та картини дійсності будуть пережиті ними як реальні, які закликатимуть їх до співчуття».

Номер слайду 48

Читаня художніх творів, у яких розкривається внутрішній світ переживань, думок, мрій людини, розширює життєвий досвід, сприяє усвідомленню ними цінностей, норм поведінки, які підтримуються суспільством. Це зміцнює «природне бажання дитини ставати кращою" (В.О.Сухомлинський)

Номер слайду 49

ppt
Додано
6 квітня 2018
Переглядів
638
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку