2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Презентація батьківських зборів на тему: «Сімейно- родинне виховання».

Про матеріал

Презентація батьківських зборів на тему: «Сімейно- родинне виховання».

Мета: Згуртування класного колективу через сімейно-родинне виховання.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Батьківські збори на тему: «Сімейно- родинне виховання»

Номер слайду 2

«Згуртування класного колективу через сімейно-родинне виховання»

Номер слайду 3

Актуальність проблеми Школа виходить сьогодні на новий рубіж у пошуках ефективних технологій виховання. Сучасна сім'я все більше стає головною ланкою у вихованні дитини. Вплив сім'ї на дитину унікальний, а багато в чому й незамінний. В сім'ї особистість формується в природних умовах, вихователі тут — найближчій найдорожчі для дитини люди, з якими вона постійно спілкується і яким повністю довіряє.

Номер слайду 4

Мотиваційний компонент проблеми Батьки впливають на дітей передусім своєю особистістю. Недаремно народна мудрість стверджує: «Який батько, такий і син». Лише зразкові, працьовиті, духовно багаті, інтелектуально і культурно розвинені батьки мають вплив на дітей. Особисті якості батьків впливають на дітей не механічно, а через безпосереднє спілкування та спільну діяльність.

Номер слайду 5

Головні завдання роботи класного керівника з сім’єю є: Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; Організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома; Гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги-батьки».

Номер слайду 6

Сім'я — природний і найбільш стійкий елемент людського суспільства,що виконує такі функції:. Виховна функція Економічна функція Репродуктивна функція Правове регулювання відносин у сім'ї між батьками і дітьми здійснюється на основі Конституції України, Законодавства про шлюб і сім'ю та цивільного Кодексу України. Правовідносини між батьками і дітьми регулюються також такими міжнародними документами, як Загальна декларація прав людини. Декларація прав дитини і Конвенція про права дитини, схвалені Генеральною Асамблеєю ООН і ратифіковані Верховною Радою України, в яких, зокрема, зазначено, «що дитині для повного розвитку треба рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння».

Номер слайду 7

Виховний ідеал української сім’ї Це те найкраще, що створив український народ силою творчого генія, у ході віковічної боротьби за своє існування, економічний і духовний розвиток.

Номер слайду 8

Українська сім’я культивує такі якості і особливості характеру дитини - повага і відданість своїм батькам, сім'ї, родині, готовність до взаємодопомоги;--- розуміння і відчуття духовної єдності поколінь, повага до батьків, культури та історії рідного народу, свободи, гордості за свою землю і народ; - усвідомлення власної національної гідності, честі, внутрішньої всебічний і гармонійний розвиток особистості, готовність як до розумової, так і до фізичної праці, захисту рідної землі, аж до самопожертви; - дотримання принципів вселюдської і народної моралі: правдивості, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, гуманного ставлення до людини і довкілля; - повноцінний фізичний розвиток, міцне здоров'я, фізична досконалість, свідоме ставлення до зміцнення свого здоров'я як необхідної умови підготовки до суспільно-корисної праці й захисту Батьківщини; - уміння міжособистісного спілкування, культури спілкування, гуманізм, колективізм, товариськість, приязність, доброзичливість, взаємопідтримка, чесність, організованість і дисциплінованість, чемність і порядність в особистій поведінці й відносинах з іншими

Номер слайду 9

Методи сімейного виховання Особистий приклад батьків — це надзвичайно важливий метод виховання. Народна педагогіка надає великого значення силі слова — розповіді, поясненню, бесіді, настанові. Заохочення слід використовувати з дотриманням вимогливості й об'єктивності, а покарання — через виявлення поваги до особистості. Народні звичаї і традиції. Вони є тією доброю основою, на якій зростає національна свідомість, гідність і самоповага, а разом з тим і розуміння та повага інших . Дати родинного календаря: день родини, відзначення днів народження кожного члена сім'ї, сімейних ювілеїв, роковин подружнього життя за участю дітей і онуків, що сприятиме єдності поколінь, міцності родини.

Номер слайду 10

Найвища мета виховання дітей у родині й школі Забезпечити високий рівень освіченості й вихованості свідомого громадянина України Здійснювати соціально-економічний розвиток і господарювання в країні Утверджувати найвищі ідеали гуманістичної культури Відстоювати і захищати права, гідність і честь своєї Вітчизни.

Номер слайду 11

Правове виховання дітей у сім’ї Правове виховання у сім'ї має забезпечити: - знання й дотримання членами сім'ї і дітьми норм Конституції, прав та обов'язків громадян, законодавства України; - знання основних положень Загальної декларації про права людини, Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН; - володіння рідною і державною мовами, опанування народної моралі, етики, культури, що, у свою чергу, формує національний менталітет; - усвідомлення громадської відповідальності за здійснені вчинки і правопорушення; - негативне ставлення до проявів беззаконня, проступків і правопорушень.

Номер слайду 12

ВИДИ ВИХОВАННЯ У СІМ’Ї Моральне виховання у сім'ї — набуття молодим поколінням морального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу. Статеве виховання — взаємопов'язаний, безперервний процес, що починається від народження, продовжується ціле життя і передбачає і статеву освіту і виховання дітей і молоді та засвоєння ними суспільно- історичного досвіду взаємовідносин між чоловіком і жінкою; Художньо-естетичне виховання мамина колискова пісня, що опоетизовує природу, любов і ніжність, людяність і добро, дитячі ігри, казки. Духовне виховання — це система, забезпечує здійснення розумового, інтелектуального, морального, естетичного, емоційно-чуттєвого розвитку дитини та формування її світогляду, включення в економічне, політичне, ідеологічне й культурне життя народу. Екологічне виховання-гармонія з природою.

Номер слайду 13

Педагогічні проблеми, які можна вирішити тільки з батьками - мотивація навчання, інтереси дитини, її життєві плани - вибір професії - формування інтересів та ціннісних орієнтацій у сфері культури, дозвілля, самостійної діяльності - виявлення причин відставання дитини у навчанні, - попередження асоціальної поведінки дітей та підлітків; - спільна діяльність у важкі періоди розвитку дітей та період кризи дорослішання .; - виявлення обдарованості та розвитку здібностей дитини;; - досягнення учнем сприятливого статусу в класному колективі; - попередження та подолання конфліктів з однолітками, дорослими - розвиток пізнавального ставлення до світу та пізнавальних інтересів;

Номер слайду 14

Афоризми, які мають виховне значення: Без сім’ї немає щастя на землі (Народна мудрість) Сім’я – святиня людського духу (Народна мудрість) Найбільший скарб усього людства є сама людина (О. Довженко) Найважча професія – бути людиною (Х. Марті) Людина – прикраса світу (М. Горький)

Номер слайду 15

В.О. Сухомлинський надавав великого значення виховній функції сім’ї «У сім'ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-культурної особистості»

Номер слайду 16

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ «Педагогічний десант» - виступ педагогів з актуальної проблеми «Дерево родоводу» - зустрічі представників різних поколінь «У сімейному колі» - допомога родинам через консультації «Родинний міст» - обговорення проблем виховання дітей «Народна світлиця» -використання народних традицій «День добрих справ» - спільна трудова діяльність педагогів,батьків і дітей «Вечір великої родини» -відпочинок, ігри,театральні вистави з батьками «Дискусійний клуб» - обговорення проблем виховання

Номер слайду 17

КЛУБ СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ «Сімейна скринька» — добірка матеріалів з досвіду родинного виховання «Батьківський ринг» — взаємонавчання, взаємозбагачення членів родини, розв'язання проблемних ситуацій «Дні довір'я» прийом батьків і консультують їх з проблем виховання. — у визначені дні педагоги, лікар, психолог ведуть «Батьківська школа» — організовується у формі клубу; передбачається проведення диспутів, банків ідей, випуски рукописних газет

Номер слайду 18

Анкета для батьків «Чи можете Ви?» 1.У будь-яку мить облишити всі свої справи заради спілкування з дитиною? 2.Попросити поради у дитини, незважаючи на її вік? - 3.Зізнатися дитині у власній помилці? 4.Вибачитися перед дитиною у випадку, якщо були не праві? 5.Опанувати себе і зберегти самовладання, навіть якщо вчинок дитини вивів Вас із себе? 6.Поставити себе на місце дитини? 7.Повірити хоча б на хвилинку, що Ви добра фея чи прекрасний принц? 8. Розповісти дитині повчальний випадок з дитинства, який охарактеризує Вас не з кращого боку? 9.Утримуватися від прізвиськ і висловів, які можуть образити дитину? 10.Пообіцяти дитині виконати її бажання за умови гарної поведінки? 11.Домовитися з дитиною про один день, в який вона може робити, що їй заманеться, і Ви не заважатимете? 12.Не прореагувати, якщо ваша дитина вдарила, штовхнула чи незаслужено скривдила іншу дитину? 13.Не зважати на сльози, примхи, прохання, якщо знаєте, що це забаганка? . Варіанти відповідей: А — можу і завжди так дію — 3 бали. Б — можу, але не завжди-2 бали.В-інколи -1 бал. Інтерпритація результатів: Від З0 до 39 балів. Ви дотримуєтеся правильних принципів виховання. Від 16 до З0 балів. Ваш метод виховання — палиця і пряник, Менше 16 балів. У Вас немає педагогічних навичок і бажання виховувати дитину.

Номер слайду 19

Пам’ятка для батьків Шановні батьки, пам'ятайте! • У дітей, які не знають, що їм робити в час дозвілля, псуються і голова, і серце, і моральність. Допоможіть своїй дитині вибрати корисне завдання. • Турбуйтеся про те, щоб дитяче серце не стало грубим, злим, холодним, байдужим і жорстоким в результаті «виховання». • Пам'ятайте, батьки! Фізичне покарання — це показник не тільки Вашої слабкості, розгубленості, безсилля, а й педагогічного безкультур'я. • Ремінь та тумак вбивають у дитячому серці витонченість і чутливість, розбещують людину, одурманюють її отрутою брехні. • Не ставте Вашу дитину в становище, коли вона змушена оборонятися брехнею! • Говоріть з дитиною так, щоб не залишалось жодного сумніву в тому, що Ви керуєтеся турботою і тривогою за неї, а не бажанням відмахнутися, образити. • Будьте навіть у дрібницях до кінця правдивими і чесними зі своїми дітьми. Незначну домішку брехливості, штучності діти помічають дуже добре. • Не забувайте поділитись із своїми дітьми досягненнями і невдачами, тоді вони відкриватимуть Вам свої таємниці, чекатимуть Вашої поради, підтримки.

Номер слайду 20

ВИСНОВОК Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна, лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного мислення, тобто пробудження свідомості,коли молода людина усвідомлює реалії, що оточують її і шукає шляхи розв’язання їх. Тому класний керівник використовує такі засоби навчання і виховання, які підвищують ефективність навчального процесу і готує учнів до самостійного життя.

ppt
Додано
1 листопада 2018
Переглядів
2014
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку