18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація "БЛОГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ"

Про матеріал

Анотація. У презентації досвіду порушується питання про використання блога для розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

   БЛОГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВПідготувала Шевченко С. М., учитель математики та фізики Ведмежівсьої ЗОШ І-ІІІ ст.

Номер слайду 2

У науково-методичній літературі і фахових виданнях дедалі частіше порушуються питання про використання соціальних (колективних) служб Інтернету, зокрема блогів, у професійній підготовці вчителів . Тому розглянемо можливості блога для розвитку професійної компетентності вчителів . Анотація. У презентації досвіду порушується питання про використання блога для розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти. Ключові слова: блог, професійна компетентність учителя, післядипломна освіта вчителя.

Номер слайду 3

Під професійною компетентністю вчителя розуміють «особистісні якості, які формуються на основі набутих професійних знань та навичок та дозволяють особі розвивати ініціативу та якісно виконувати роботу за набутою професією» . Інакше кажучи, професійна компетентність учителя — це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Отже, під професійною компетентністю вчителя ми розуміємо його усвідомлений практичний досвід, уміння і навички, підготовленість, знання й ерудицію, а також здатність визначати шляхи і можливості набуття і забезпечення їх функціонування.

Номер слайду 4

Розглянувши та проаналізувавши блоги колег, із власного досвіду — охарактеризую блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителя з позиції його функціональних можливостей. Я вважаю, що блог виконує такі функції: дидактичну, загальнокультурну (інтелектуальну), інформаційно-комунікаційну, науково-методичну, психологічну, соціальну. Розглянемо їх детальніше.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

1. Дидактична функція. Блог дає можливість реалізувати метод рефлексивного навчання шляхом читання статей, їх коментування, перегляд і аналіз аудіо і відео матеріалів, онлайндискусії. За допомогою блога можна організувати й управляти навчально-пізнавальною роботою навчаючих, здійснювати контроль навчання й оцінювати його результати.приклад : Вправи, створені в  Learning. Apps.org.;Навчальні проекти;

Номер слайду 7

2. Загальнокультурна (інтелектуальна) функція. У підготовці і пошуку цікавої інформації, фактів і подій, а також у використанні неординарних способів подання матеріалу вчитель (блогер) збагачується новими знаннями, досвідом, зростає його творчий потенціал. Сприяє загальнокультурному розвитку також спілкування як з учнями та їхніми батьками, так і з колегами. Інформація для учнів і батьків;Інформація для колег;Збагачення новими знаннями;(переглянуті вебінари).

Номер слайду 8

3.Інформаційно-комунікаційна функція Блог значно розширює коло спілкування вчителів і дає їм можливість спілкуватися з учителями не тільки своєї країни, а й з інших країн. Усі учасники знаходяться в рівних умовах і мають рівні можливості для висловлення своїх ідей і думок. Спілкування в блозі, як і взагалі комунікація в Інтернеті, відбувається за відсутності географічних кордонів. У блозі публікуються посилання на інформаційні матеріали, розміщені в мережі Інтернет, які вчителі вважають корисними і цікавими для себе і колег, з короткими коментарями й анотаціями до них.

Номер слайду 9

2. Аудиторія мого блогу.

Номер слайду 10

4. Науково-методична функція Читання блогів колег викликає в учителів надзвичайно великий професійний інтерес. За допомогою блога можна проводити уроки, семінари, конференції в режимі онлайн. Можливість використан-ня мультимедійних засобів (презентацій, відеофільмів), гіпермедійних засобів (посилання на інші ресурси) і мережної взаємодії учасників навчально-виховного процесу значно розширює творчий потенціал сучасного учителя.

Номер слайду 11

5. Психологічна функція Блог (онлайн-щоденник) є хорошим засобом для рефлексії. Блог дає можливість врахувати вікові особливості учнів, заохотити і стимулювати навчально-пізнавальну діяльність учнів. Враховуючи великий інтерес учнів до мережі Інтерент, використання блога є додатковим психологічним стимулом до вивчення предмету. (У блозі я описую щодення життя школи, досягнення учнів та ділюся цим у соціальних мережах )

Номер слайду 12

6. Соціальна функція Блог є надійним засобом для формування віртуального педагогічного співтовариства, що стимулює взаємодію вчителів під час обміну цікавою інформацією і коментування матеріалів. Робота в блозі дозволяє спілкуватися з колегами, що живуть і працюють на великій відстані один від одного. Отже, між функціями блога і ключовими складовими професійної компетентності вчителів існують прямі зв’язки.

Номер слайду 13

Ведення професійного блога вчителем — один із шляхів розвитку професійної компетентності в інформаційному суспільстві. Блог, який допомагає вчителеві здійснювати його професійні функції — навчати і виховувати дітей. Ведучи професійний блог, учитель: удосконалює писемне мовлення, розвиває критичне мислення і предметну компетентність; розширює свій кругозір, збагачується інтелектуально; навчається кращому, що є у колег, обмінюється досвідом, розвиває комунікативні вміння і навички; розвиває вміння самостійно здобувати знання, обробляти інформацію, формує вміння, навички і потреби навчатися протягом життя; підтримує розвиток професійного мережного вчительського співтовариства, розвиває соціокультурну компетентність; звикає діяти спільно і звіряти свої дії з нормами професійної спільноти; безперервно удосконалює свою інформаційно-комунікаційну компетентність.

Номер слайду 14

Аналіз блогів, створених учителями різних предметів у мережі Інтернет, свідчить, що переважна більшість з них створюють особисті інформаційні ресурси для представлення результатів своєї роботи. Утім, блог, як засіб мережної взаємодії, може використовуватись педагогом і так: блог як інформаційно-освітнє предметне середовище — компонент відкритого середовища освітньої установи; блог як електронне портфоліо педагога — спосіб оцінювання професійної компетентності, а також ін струмент рефлексії професійної діяльності; блог як персональне навчальне середовище (пе- рсональне освітнє оточення), персональний освітній простір — засіб реалізації освітньої потреби (професійні спільноти, інструмент читання новин, тощо).

Номер слайду 15

. Рекомендації для вчителів, які вирішили створити блог 1)Роботу потрібно розпочати з перегляду блогів колег, які можна знайти у мережі Інтернет. Перегляньте декілька блогів. 2) Завантажте алгоритм створення блога у службі BLOGGER, що розміщений за адресою http:// probloh.blogspot.com/ ; 3) Створіть реєстраційний запис (акаунт), виберіть шаблон та створення URL адресу блога; 4) Створіть перший допис й опублікуйте його; 5) Установіть контакти (станьте прихильником) з колегами своєї школи (міста, району, області, країни); 6) Переглядаючи дописи колег, залишайте коментарі, ставте запитання тощо, не забуваючи про мережний етикет. Отже, за допомогою блога професійний розвиток педагога спрямовується на оволодіння ІКТ і на використання нового освітнього середовища, що постійно розвивається й удосконалюється і сприяє розвитку й удосконаленню професійної компетентності вчителів.

Номер слайду 16

Література1. Закон України про професійний розвиток працівників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-172. Запорожцева Ю. С. Веб-технології як засіб професійного розвитку вчителів англійської мови / Ю. С. Запорожцева, Л. Л. Фамілярська // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2012 року, м. Суми). — Суми : РВВ СОІППО, 2012. — С. 116–119.3. Лабудько С. Блог як засіб розвитку професійної компетентності учителів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.soippo.edu.ua:8080/bitstream/ 4. Блог вчителя фізики та математики, заступника директора з НВР Шевченко С. М. [Електронний ресурс] : [ веб-сайт].-Режим оступу: http://fizshevchenko.blogspot.com/

pptx
Додав(-ла)
Shevchenko Svitlana
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
14 грудня 2018
Переглядів
1090
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку