Презентація до підготовки учнів 11 класу до ЗНО з географії

Про матеріал
Презентація містить задачі топографічного змісту, які були запропоновані учням 11 класу при проведенні ЗНО. Слайди підібрані у хронологічному порядку. Дуже корисна при розв"язанні задач за топографічною картою.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування учнівських компетенцій топографо-картографічного змісту в учнів 11 класу

Номер слайду 2

ЗНО 2010 року з географії основна сесія. Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною?А річка Совка тече з північного сходу на південний захід. Б правий берег річки Совки крутий, обривистий. В річка Совка є правою притокою ВершиціГ береги Совки у нижній течії вкриті рідколіссямstyle.color

Номер слайду 3

Площа лісопарку 64 гектари. Визначте площу (у см2), яку цей лісопарк займає на топографічній карті масштабу 1 : 40 000. ЗНО 2011 року з географії пробний тест. ЗНО 2011 року з географії основна сесія. Найбільшу абсолютну висоту має точка, позначена на фрагменті топографічної карти буквою. Переводимо числовий масштаб у лінійний: в 1 см 400 м. Тоді в 1 см² буде 160000 м² або 16 га ( в 1 га 10000 м²).64 га : 16 га = 4 см². Відповідь: 4 см². Г

Номер слайду 4

ЗНО 2012 року з географії основна сесія. Знайдіть на фрагменті топографічної карти умовний знак колодязя. Визначте абсолютну висоту (у метрах) точки, у якій розташований колодязь. Суцільні горизонталі проведені через 2,5 м. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 : 200 000, дорівнює 2 см. Якою буде ця відстань (см) на карті масштабом 1 : 50 000?ЗНО 2012 року з географії пробний тест. Масштаб 1 : 200 000 мілкіше, ніж 1 : 50 000 у 200 000 : 50 000 = 4 рази. Отже, відстань у 2 см на карті масштабу 1 : 50 000 буде в 4 рази більшою, а саме – 8 см. Колодязь розташований на потовщеній горизонталі. За умовною позначкою відстань між суцільними горизонталями становить 2,5 м. Отже, абсолютна висота колодязя буде 150 – 2,5·4 = 150 – 10 = 140

Номер слайду 5

Відстань між двома селами на карті, масштаб якої 1: 250 000, дорівнює 10 см. Якою буде ця відстань (км) на місцевості?ЗНО 2013 року з географії пробний тест. ЗНО 2013 року з географії основна сесія. Установіть відповідність між видом діяльності та найбільш придатною для нього ділянкою, що позначена буквою на фрагменті топографічної карти.насадження лісу на місці вирубаногорозведення рибивидобування будівельного каменю4 окультурення пасовища. Визначте відстань між двома об’єктами на місцевості (у кілометрах), якщо ця відстань на карті, масштаб якої 1: 500 000, становить 12 см. Переведемо числовий масштаб 1:250 000 в іменований: в 1см 2,5 км. Визначимо відстань на місцевості: 2,5 · 10 = 25 км. АДГБПереведемо числовий масштаб 1: 500 000 в іменований: в 1см 5 км. Визначимо відстань на місцевості: 5 · 12 = 60 км.

Номер слайду 6

ЗНО 2014 року з географії пробний тест. Установіть відповідність між видом діяльності та найбільш придатною для цього ділянкою, що позначена буквою на фрагменті топографічної карти.облаштування пляжу і зони літнього відпочинкувипасання худоби на природних пасовищахзбирання грибів, заготівля березового соку4 розведення риби в ставках. АГВБ

Номер слайду 7

ЗНО 2014 року з географії основна сесія. Обчисліть відносну висоту (у метрах), на яку потрібно піднімати воду водогоном, що пройде вздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби. Визначте азимут, за яким пройде траса водогону вздовж стежки в напрямку від річки Андоги до загону для худоби. Визначте висоту (у метрах) обриву на правому березі річки Андоги. Відстань на карті від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно вздовж стежки й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань у метрах.152,5 – 129,5 = 2390°4500 + 60 = 560

Номер слайду 8

ЗНО 2015 року з географії пробний тест. Розв’яжіть завдання, використовуючи наведену карту. На топографічній карті відстань уздовж дороги від перехрестя доріг до околиці села Воронове виміряно циркулем і зіставлено з лінійним масштабом (див. рисунок). Визначте, якою буде ця відстань (у метрах) на місцевості.1250 + 150 = 1400

Номер слайду 9

Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті топографічної карти. Якою буквою позначено ділянку, що може бути затоплена водою внаслідок інтенсивного танення снігу?ЗНО 2015 року з географії основна сесія. В

Номер слайду 10

Розгляньте фрагмент топографічної карти. Оцініть рельєф місцевості між річкою Андогою та населеним пунктом Мостище. Визначте відрізок шляху, на якому велосипедисту буде найважче їхати від мосту через Андогу до Мостища. ЗНО 2015 року з географії додаткова сесія4

Номер слайду 11

ЗНО 2016 року з географії пробний тест. Укажіть точку з найменшою абсолютною висотою.140,5 ЗНО 2016 року з географії основна сесія. За наведеною картою визначте найбільш ефективний спосіб збереження родючості земельних угідь уздовж стежки, що спускається з вершини горба до річки. А гіпсування ґрунтів для зменшення площі солончаку. Б осушення схилу й призупинення торфонакопичення. В насадження дерев і кущів для стримування водної ерозіїГ глибока оранка вздовж стежки для боротьби з бур'янамиstyle.color

Номер слайду 12

ЗНО 2016 року з географії додаткова сесія. Укажіть точку на карті, де найбільша ймовірність зсувних процесів. В

Номер слайду 13

ЗНО 2017 року з географії пробний тест. Відстань уздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно на карті й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань (у метрах). А 450 Б 510 В 560 Г 640style.color

Номер слайду 14

ЗНО 2017 року з географії основна сесія. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті?ЗНО 2017 року з географії додаткова сесія. Розгляньте фрагмент топографічної карти. Визначте, що заважає жителям навколишніх сіл облаштовувати місця відпочинку на березі озера Глибоке. А густі зарослі чагарників. Б обривисті береги. В заболоченість місцевостіГ розростання яру. Бstyle.color

Номер слайду 15

ЗНО 2018 року з географії пробний тест. Яку відстань (у метрах) має подолати учень, рухаючись заданим напрямком, якщо на карті вона становить 5 см?Визначте азимут руху стежкою від школи до річки Андога. Визначте абсолютну висоту місцевості, на якій розташовано школу (у метрах). Якою є відносна висота шкільного подвір’я щодо урізу води в річці Андога (у метрах)?Переведемо числовий масштаб 1:10 000 в іменований: в 1см 100 м. Визначимо відстань на місцевості: 100 · 5 = 500 м. 270º140 + 2,5·6 = 140 + 15 = 155 155 - 128 = 27

Номер слайду 16

ЗНО 2018 року з географії основна сесія. Визначте абсолютну висоту, на якій знаходиться гирло річки Вирви (у метрах)Визначте падіння річки Вирви (у метрах). Визначте азимут (у градусах), за яким потрібно рухатися від мосту автомобільною дорогою за умови її відхилення на 5° від напрямку на схід. На плані місцевості відстань від мосту через річку Вирву вздовж автомобільної дороги до перехрестя з ґрунтовою дорогою становить 6 см. Якою буде ця відстань (у метрах) на місцевості?138142 – 138 = 490° + 5° = 95°В 1 см 200м, 200 · 6 = 1200

Номер слайду 17

Визначте абсолютну висоту (у метрах) місцевості, де дві автомобільні дороги утворюють перехрестя. На скільки метрів місцевість з перехрестям автомобільних доріг перевищує рівень поверхні болота?Визначте азимут руху від села Воронове польовою дорогою до автомобільної ґрунтової дороги, якщо відхилення від західного напрямку становить 8о. На топографічній карті виміряли відстань між двома заданими точками, одна з яких розташована на околиці села Воронове, а друга - на перехресті автомобільних доріг. Відстань між цими точками зіставлено з лінійним масштабом (див. рисунок). Визначте, якою буде ця відстань (у метрах) на місцевості. ЗНО 2018 року з географії додаткова сесія150150 – 139 = 11 1250 + 250:10·6 = = 1250 + 150 = 1400270° + 8° = 278°

Номер слайду 18

ЗНО 2019 року з географії пробний тест. Визначте абсолютну висоту, на якій розташовано гирло притоки річки Куболти. Визначте падіння притоки річки Куболти (у метрах). Визначте висоту урвища на лівому березі річки Куболти. На плані місцевості довжина притоки річки Куболти становить 6,5 см. Визначте її дійсну довжину (у метрах).122140 – 122 = 183 В 1 см 100м, 100 · 6,5 = 650

Номер слайду 19

Визначте падіння річки Срібни (у метрах). ЗНО 2019 року з географії основна сесія. Визначте азимут (у градусах), за яким потрібно рухатися, щоб дійти від витоку до гирла річки Срібни за умови відхилення на 6º від східного напрямку. На плані довжина річки Срібни, виміряна курвіметром, становить 9,5 см. Визначте її довжину на місцевості (у метрах). Визначте абсолютну висоту (у метрах) місця, на якому росте Віковічний дуб - ботанічна пам'ятка природи. В 1 см 100м, 100 · 9,5 = 950147 – 139 = 890° + 6° = 96°140 + 2 · 2,5 = 145 або 150 - 2 · 2,5 = 145

Номер слайду 20

ЗНО 2019 року з географії додаткова сесія. Визначте падіння струмка (у метрах). Масштаб 1: 10 000 Суцільні горизонталі проведено через 5 м. Визначте атмосферний тиск (у мм рт. ст.) у точці витоку струмка, якщо біля урізу води в Річці він становить 755 мм рт. ст. Визначте довжину (у метрах) струмка на місцевості, якщо його довжина на карті, виміряна курвіметром, становить 9 см. Визначте абсолютну висоту витоку струмка.155 – 105 = 50 150 + 5 = 155755 – 10·50:100 = 755 – 5 = 750 В 1 см 100м, 100 · 9 = 900

Номер слайду 21

ЗНО 2020 року з географії пробний тест. Визначте максимальну абсолютну висоту точки на топографічній карті. Визначте відстань (у кілометрах) від кургану Високий до екватора. У якому квадраті росте поодиноке дерево західніше від фруктового саду?Визначте відносну висоту (у метрах) вершини кургану Високого щодо місцевості, де росте поодиноке дерево. За яким азимутом потрібно рухатися автострадою до села Зеленогірськ за умови відхилення від західного напрямку на 5°?На топографічній карті відстань від автостради до фруктового саду польовою дорогою становить 3,5 см. Визначте дійсну довжину (у метрах) цієї польової дороги.10554565519105 – 88 = 17270° – 5° = 265°В 1 см 250 м, 250·3,5 = 875

Номер слайду 22

ЗНО 2020 року з географії основна сесія. Визначте абсолютну висоту Тарасового кургану. Визначте відносну висоту вершини Тарасового кургану щодо урізу води в річці Смотрич (у метрах). Визначте протяжність (у метрах) берегової лінії річки Смотрич якщо на карті її довжина від порома до гирла, виміряна курвіметром, становить 17 см. Визначте географічний азимут (у градусах), яким рухається транспорт автомобільною дорогою від села Устин, відхиляючись від напрямку на північ на 8о. Яка відстань (у кілометрах) від місця відпочинку біля джерела Холодок до екватора?У якому квадраті кілометрової сітки позначено перехрестя доріг на східному схилі Тарасового кургану?214214 – 122 = 92 В 1 см 200 м, 200·17 = 3400360° – 8° = 352°53848372

Номер слайду 23

ЗНО 2020 року з географії додаткова сесія. Визначте абсолютну висоту гори Устинка. Визначте відносну висоту вершини гори Устинка щодо урізу води в річці Смотрич (у метрах). Визначте відстань (у метрах) від села Устин до перехрестя доріг, якщо на карті довжина цього відрізка автомобільної дороги становить 9 см. Визначте географічний азимут (у градусах), яким потрібно рухатися польовою дорогою від місця відпочинку біля джерела Холодок до автомобільної дороги, відхиляючись від напрямку на південь на 12о. Яка відстань (у кілометрах) від південного берега озера Білого до екватора?У якому квадраті кілометрової сітки знаходиться Тарасів курган?197197 – 122 = 75 В 1 см 200 м, 200·9 = 1800180° + 12° = 192°53838372

Номер слайду 24

ЗНО 2021 року з географії пробний тест. Визначте максимальну абсолютну висоту (у метрах) точки на топографічній карті. Визначте відносну висоту (у метрах) вершини кургану Високого щодо урізу води в озері Ясному. Яка протяжність (у метрах) із півночі на південь озера Ясного, якщо на карті вона становить 2 см?За яким географічним азимутом (у градусах) потрібно рухатися від автостради до фруктового саду польовою дорогою, яка відхиляється від південного напрямку на 5°?Яка відстань (у кілометрах) від кургану Лисого до екватора?У якому квадраті кілометрової сітки лежить озеро Ясне?146146 – 121 = 25 В 1 см 250 м, 250·2 = 500180° – 5° = 175°54575419

Номер слайду 25

ЗНО 2021 року з географії основна сесія. Визначте абсолютну висоту гори Тарасівка. Визначте відносну висоту гори Тарасівка щодо урізу води в річці Смотрич (у метрах). Визначте довжину (у метрах) відрізку річки Смотрич, якщо на карті її довжина від порома до гирла, виміряна курвіметром, становить 15 см. Визначте географічний азимут (у градусах), яким рухається транспорт дорогою до села Устя, відхиляючись від напрямку на південь 9°. Яка відстань (у кілометрах) від в'їзду в село Устя до екватора?У якому квадраті кілометрової сітки лежить озеро Біле?212212 – 123 = 89 В 1 см 250 м, 250·15 = 3750180° – 9° = 171°53828472

Номер слайду 26

ЗНО 2021 року з географії додаткова сесія. Визначте абсолютну висоту (в метрах) гори Вишневої. Визначте відносну висоту (в метрах) урізу води озера Ясного щодо урізу води в річці Тихій. Яка протяжність (у метрах) берегової лінії озера Глибокого, якщо на карті її довжина, виміряна курвіметром, становить 4,5 см?Визначте географічний азимут (у градусах), яким рухається велосипедист дорогою до села Мирного, відхиляючись від напрямку на північ на 10°. Яка відстань (у кілометрах) від північного берега озера Ясного до екватора?У якому квадраті кілометрової сітки позначено перехрестя автомобільних доріг?214206 – 123 = 83 В 1 см 200 м, 200·4,5 = 900360° – 10° = 350°54565519

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. К. О.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Попова Екатерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
8 грудня 2021
Переглядів
13924
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку