Презентація до позакласного заходу " Чи розумніший ти за п'ятикласника?"

Про матеріал

“ Освіта є те, що залишається нам, коли забувається все, чому нас навчили” . Альберт Ейнштейн. Подивимось, як справляться з питаннями 5-го класу наші випускники. І як вони готуються до державної підсумкової атестації та незалежного оцінювання.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

ЧИ РОЗУМНІШИЙ ТИ ЗА П’ЯТИКЛАСНИКА???

Номер слайду 3

11 та 5 класи “ Освіта є те, що залишається нам, коли забувається все, чому нас навчили” . Альберт Ейнштейн

Номер слайду 4

МАТЕМАТИКА ЕТИКА ПРИРОДОЗНАВСТВО УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Основи здоров’я ІСТОРІЯ

Номер слайду 5

Фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки, називається… кут 2. Запис з чисел, знаків арифметичних операцій і дужок, називається… числовий вираз 3. Дріб, в якому чисельник більше або дорівнює знаменнику, називається… неправильний

Номер слайду 6

4. Назвіть формулу периметра рівностороннього трикутника P = 3*a 5. Пристрій для вимірювання кутів називається…. транспортир 6. Число, яке складається з цілої і дробової частини, називається… мішане

Номер слайду 7

7. Що важче: 0,3 кг вати чи 0,3 кг заліза? однаково 8. Трикутник, в якого всі сторони різні, називається… різносторонній 9. Дріб, знаменник якого є 10,100,1000,….називається десятковим

Номер слайду 8

10.Формула об'єму прямокутного паралелепіпеда: V = a* b* c 11. Як називаються числа при операції ділення? ділене, дільник, частка 12. З двох дробів з однаковими чисельниками більшим буде той дріб, у якого …. знаменник менше

Номер слайду 9

13. Числа, які використовуються при лічбі, називаються… натуральними 14. Фігура, яка складається з відрізків, причому з однієї точки виходить тільки два з них, називається… ламана 15. Як називаються числа при операції віднімання? зменшуване, від’ємник, різниця

Номер слайду 10

16. Назвіть найбільше натуральне число… немає 17. Скільки квасолин можна покласти в порожній стакан? одну 18. Формула шляху: S = v*t

Номер слайду 11

19. Скільки в мільярді нулів? 9 20. Чому дорівнюють 2/3 прямого кута? 60 градусів Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Барченковій Н.О.

Номер слайду 12

1. Головний елемент Державного Герба України: тризуб 2. Коли і ким був заснований Київ? 5 ст., Кий 3. Кого з князів називають Завойовником? Святослава 4. Хто був автором “Повість минулих літ?” Нестор

Номер слайду 13

5. За часів якого князя була написана збірка законів “ Руська правда”? Ярослав Мудрий 6. Коли Володимир Великий охрестив Русь? 988 р 7. Хто був першим українським королем? Данило Галицький 8. Хто помер від власного коня? Олег

Номер слайду 14

9. Хто збудував Десятинну церкву? Володимир Великий 10. Назвіть символи гетьманської влади: булава, бунчук, корогва, печатка 11. Хто очолив національно-визвольну війну українського народу середини XVII ст.? Богдан Хмельницький

Номер слайду 15

12. Який отаман писав листа турецькому султану? Іван Сірко 13. Коли була остаточно зруйнована Запорізька Січ? 1775 р 14. Гетьман, з ім’ям якого пов’язана легенда про скарб? Павло Полуботок

Номер слайду 16

15. Що означає слово “ козак”? вільна і озброєна людина 16. Останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський 17. Як називався козацький човен? чайка

Номер слайду 17

18. Останній гетьман Лівобережної України: Кирило Розумовський 19. Де була розташована перша Запорізька Січ? острів Мала Хортиця 20. Хто був “ тесть усієї Європи”? Ярослав Мудрий Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Смаглюк Т.Г.

Номер слайду 18

Н Н О Що таке Чумацький Шлях? галактика, до якої належить і Сонячна система 2. Хто був першим українським космонавтом? Леонід Каденюк 3. Молекулу якої речовини зображено на схемі вода

Номер слайду 19

4. Назвіть речовину, яка перебуває в природі тільки в рідкому стані нафта 5. При якій температурі вода з рідкого стану переходить у твердий? -5 6. Як називають речовини, які утворені з кількох частин: суміш

Номер слайду 20

7. В якій воді цукор розчиняється краще? в гарячій 8. З якої квітки отримують олію? соняшник 9. Місяць - це джерело світла? Чому? ні, відбиває сонячне проміння

Номер слайду 21

10. Яким органом чуття людина сприймає звуки? вухом 11. Який вітамін називають “ сонячним”? вітамін Д 12. Які прості речовини входять до складу повітря? кисень, водень

Номер слайду 22

13. Чи бувають зорі зеленого кольору? ні 14. Чому влітку носять світлий одяг? біла поверхня відбиває світло 15. Назвіть речовину, яка може бути в природі в різних станах? вода

Номер слайду 23

16. Виберіть тіло неживої природи: а) дерево б) білка в) сонце сонце 17. Як називається зовнішня частина Сонця? корона 18. Який вимірювальний прилад використовують для визначення температури? термометр

Номер слайду 24

19. Як впливає на стан людини мелодійна музика? а) позитивно б) негативно в) виникає головний біль г) погіршує настрій позитивно 20. Як можна прискорити процес розчинення? подрібнити речовину, нагріти розчин Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Бондар Н.Г.

Номер слайду 25

Що таке фольклор? усна народна творчість 2. Від якого слова походить термін ЛІТЕРАТУРА? це буква 3. Як називається сюжет, який переходить від одного народу до іншого? мандрівний 4. Приказки, прислів’я, казки, загадки, пісні – це жанри… фольклору

Номер слайду 26

5. Між чим іде боротьба в народних казках? між добром і злом 6. Якими словами зазвичай починаються народні казки? жили-були… 7. Доберіть українські відповідники до німецької приказки “ Ліпше раз переписати, ніж раз перечитати” “ Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути”

Номер слайду 27

8. У чому відмінність літературної казки від народної? літературну створив автор – письменник 9. Що таке антитеза? протиставлення або зіставлення протилежних явищ 10. Що таке переклад? передача тексту засобами іншої мови

Номер слайду 28

11. Як називається зображення зовнішності у художньому творі? портрет 12. Який поет написав такі строки: “ Край лукомор’я дуб зелений…” О.С. Пушкін 13. Що таке діалог? розмова двох осіб

Номер слайду 29

14. Що таке пейзаж? опис природи 15. Скільки рядків має ХОКУ? три 16. Цитата, вислів, що вміщені перед текстом літературного твору – це… епіграф 17. Що таке епітет? художнє означення

Номер слайду 30

18. Як називається твір, призначений для постановки на сцені? драматичний ( п’єса) 19. Роздуми однієї особи або промова називається… монолог 20. Театр, архітектура, література, музика, живопис – це види… мистецтва Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Сусло О.В.

Номер слайду 31

Норми і правила поведінки в ставленні людей одне до одного й до суспільства називається…. етикет 2. Позитивна моральна риса в характері людини називається… чеснота 3. Характерна манера поводитися, говорити, одягатися називається.. стиль

Номер слайду 32

4. Вид спілкування, який називають мовою без слів, називають… міміка ( жести) 5. Внутрішній стан людини, пов’язаний з болем і тугою через втрату близьких, називають … скорбота 6. За українським спілкувальним етикетом на подяку належить відгукнутися реплікою: “ Будь ласка!”

Номер слайду 33

7. Взаємини людей, що виявляються в обміні інформацією, називають… спілкування 8. Норми поведінки, що передаються з покоління в покоління, називають… традиції 9. Людина, зв’язана з ким-небудь довірою, відданість, спільними поглядами, називається… друг

Номер слайду 34

10. Зіткнення протилежних інтересів, що приводять до ускладнень у стосунках – конфлікт 11. Почуття моральної відповідальності за свою поведінку і вчинки перед самим собою – це совість 12. Документ, в якому держава записує норми права, - це закон

Номер слайду 35

13. Порядок здійснення якогось урочистого обряду, а також сам обряд – звичай 14. Героїчний, самовіданний вчинок, здійснений людиною у небезпечних умовах, - подвиг 15. Усе гарне в житті людей, що відповідає їхнім інтересам, - це добро

Номер слайду 36

16. Людина, яка керується в своїх діях, поглядах і думках вимогами здорового глузду, називається – вихована 17. Спосіб триматися в товаристві – це манера 18. Де людина пізнає моральні правила і набуває першого досвіду застосування? в сім’ї

Номер слайду 37

19. Яке “золоте правило моралі“? стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе 20. Визнання за кожним його цінності як людини взагалі – це честь Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Шакуненко Л.В.

Номер слайду 38

Група речень, об’єднаних між собою темою, головною думкою називається… текст 2. Науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний, розмовний, церковний – це стилі… мовлення

Номер слайду 39

3. Що в перекладі з грецької означає слово “ орфографія”? правопис 4. Яка різниця між буквою та звуком? букву пишемо, звук вимовляємо та чуємо 5. Речення з одним головним членом-підметом чи присудком називається односкладне

Номер слайду 40

6. Апостроф – це звук чи буква? це знак правопису 7. Як ви розумієте явище милозвучності української мови? чергування приголосних і голосних 8. Як ви розумієте явище спрощення? складний збіг приголосних звуків, один з яких “випадає”

Номер слайду 41

9. Які є типи мовлення? опис, розповідь, роздум 10. Звертання буває членом речення? ні, ніколи 11. Як називається вираз типу “клювати носом” фразеологізм

Номер слайду 42

12. Перебіг подій в літературному творі називається сюжет 13. Вірш, у якому перші літери кожного рядка утворюють якесь слово, називають… акровірш 14. Чим пов’язане життя Леоніда Глібова з Черніговом? проживав ІІ половину життя і похований на Болдиній горі

Номер слайду 43

15. Чим прозова мова відрізняється від віршованої? прозова не має рими і ритму 16. Який синонім до слова фольклор? усна народна творчість 17.Хто з українських письменників носив псевдонім Олександр Олесь? Олександр Іванович Кандиба

Номер слайду 44

18. Яке справжнє прізвище письменника Івана Нечуя-Левицького? Іван Левицький 19. Наука про походження слів називається… етимологія 20. Як в перекладі з грецької звучить “ орфоепія”? правильно говорю Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Бірюк Т.М.

Номер слайду 45

Чи спричиняється СНІД вірусом? так 2. Чи можна заразитися ВІЛ через кашель? ні 3. Назвіть основні джерела для загартування. Сонце, повітря, вода

Номер слайду 46

4. Які є види небезпек? природна та техногенна 5. Які існують складові здоров’я? фізичне, психічне, духовне, соціальне 6. Природна захисна реакція організму на перевантаження називається…. утома

Номер слайду 47

7. Умови виникнення пожеж. газ, електроприлади, бензин, вибухові речовини 8. Які негативні звички впливають на здоров’я? куріння, алкоголь, наркоманія 9. До чого призводить неправильна постава? до змін у скелеті і погіршення кровообігу

Номер слайду 48

10. Скажи номери телефонів пожежної служби, швидкої допомоги, міліції, газової служби. 101, 103, 102, 104 11. Назвіть основні середовища існування живих істот повітря, земля, вода 12. Назвіть формулу безпеки передбачати, уникати, діяти

Номер слайду 49

13. Стан організму, спричинений відсутністю рухової діяльності, називається гіподинамія 14. Як держава дбає про людей з обмеженими властивостями? заїзди на інвалідних колясках, слухові апарати, звукові переходи 15.Шляхи зараження ВІЛ: через кров, від матері дитині

Номер слайду 50

16. Що треба зробити, якщо під час купання звела судома? сильно ущипнути скорочений м’яз 17. Довкілля, яке не загрожує життю людини та не погіршує її здоров'я, називається безпечне 18. В сім’ї , де правильно розподілені обов’язки, панує злагода і добробут

Номер слайду 51

19. Для чого потрібний сон? щоб запобігти перевтоми 20. Як можна попередити порушення постави? займатися фізичними вправами, загартовуватися, правильно вибирати сумку для підручників Дякуємо за допомогу в підготовці питань : Бондар Н.Г.

Номер слайду 52

“ Мудр тот, кто знает нужное, а не многое” Эсхил

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Стрельчук Маргарита
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Інформатика, Сценарії
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
462
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку