26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Презентація до проекту «Інтерпретація твору М. Примаченко».

Про матеріал

Швидка зміна реалій вимагають від учителя мобільності в конструктивно-практичному реагуванні на різноманітні ситуації в художньо-інформаційному просторі, оволодіння ним інноваційними (адекватними часу) педагогічними технологіями, методиками, прийомами, тобто – компетентності у формуванні цілісної особистості учня.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проектвпровадження педагогічної технології

Номер слайду 2

Тема проектуІнтерпретація твору Марії Примаченкочерез призму інших мистецьких стилів, виконавців, технік.

Номер слайду 3

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТПРОЕКТУ Тип – практично-орієнтований. Вид – інноваційний. Цільове призначення – впровадження педагогічної технології. Тривалість – середньотривалий.

Номер слайду 4

Автор проекту. Федів Ігор Степанович,Івано – Франківська ЗШ І-ІІІ ст. №14.

Номер слайду 5

Цільова група. Вчителі, що викладають мистецтво,учні 9-их класів.

Номер слайду 6

Проблема В учнів недостатньо розвинені уміння аналізу, порівняння та інтерпретації творів мистецтва, як пізнання-інтерпретації світу, що втілюється в художніх образах. Швидка зміна реалій вимагають від учителя мобільності в конструктивно-практичному реагуванні на різноманітні ситуації в художньо-інформаційному просторі, оволодіння ним інноваційними (адекватними часу) педагогічними технологіями, методиками, прийомами, тобто – компетентності у формуванні цілісної особистості учня. Слабке усвідомлення школярами необхідності самовдосконалення, вироблення свого ставлення до пізнаного, його значення для власного життя.

Номер слайду 7

Актуальність Розробка і впровадження даного проекту допоможе учителям у використанні технології розвитку критичного мислення, що є одним із шляхів входження України до світового освітнього простору. Розвине обізнаність і самовираження учнів у сфері культури, як одну із ключових компетентностей. Мотивуватиме школярів до глибшого пізнання світової мистецької спадщини і усвідомлення внеску України в цю скарбницю. Розширить бачення учнями можливостей інтерпретації художніх творів. Робота школярів на уроці в групах заохочує до спілкування між дітьми, уважного ставлення один до одного. Учні навчаються спільно визначати проблеми і мету діяльності, ефективно співпрацювати, бути ініціативними і відповідальними за прийняття рішень, обґрунтовано долати суперечки.

Номер слайду 8

Мета проекту. Сформувати готовність вчителя до інноваційної діяльності. Сприяти якісному засвоєнню навчального матеріалу й розвитку в учнів ключових компетентностей. Формування практичних вмінь і навичок учнів до самостійної творчої діяльності по виконання інтерпретації творів мистецтва. Виховувати ціннісне ставлення до культурної спадщини країни і гордість за вагомий вклад у світову мистецьку скарбницю.

Номер слайду 9

Завдання1. Зібрати, систематизувати та проаналізувати інформацію про можливості інтерпретації творів мистецтва. 2. Підібрати теоретичний матеріал і візуальний ряд для практичних завдань по інтерпретації.3. Розробити зразки варіантів інтерпретації. 4. Узагальнити досвіт роботи, щодо використання даної інтерактивної технології.5. Укласти дидактичний матеріал по реалізації проекту.6. Навчити  школярів використовувати свої знання  при вирішенні проблемних завдань.

Номер слайду 10

Очікувані результати1. Підвищення кількості учнів, які вмотивовано виконують практичні завдання. 2. Використання вчителями технології критичного мислення у своїй практиці.3. Набуття учнями досвіду інтерпретації творів мистецтва і ціннісних ставлень до культурного надбання України.4. Сформованість у школярів навичок спільно визначати проблеми і мету діяльності, ефективно співпрацювати, бути ініціативними і відповідальними за прийняття рішень,обґрунтовано долати суперечки.5. Підвищення якості освітніх послуг, ефективності учбового процесу.

Номер слайду 11

Кінцевий результат1. Сформованість готовності вчителя до використання технології розвитку критичного мислення.2. Впровадження технології інтерпретації на уроках мистецтва для учнів 9-их класів.3. Випуск посібника для вчителів.4. Підвищенні в учнів рівня життєвих компетентностей.

Номер слайду 12

Механізм реалізації проекту 1. Проанализувати навчально - методичну, наукову літературу.2. Визначити місце проекту в системі мистецької освіти.3. Створити методичні розробки та апробувати їх на власному досвіді.4. Провести самоаналіз ефективності інновації .

Номер слайду 13

Термін реалізації проекту(червень 2018 - червень 2019)“Підготовчий етап”- червень - вересень 2018.“Практичний етап”- вересень-травень 2018-2019.“Підсумковий етап”- травень - червень20019.

Номер слайду 14

План реалізації

Номер слайду 15

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етап. Назва. Термін Виконавці РесурсиматеріальнілюдськіПідготовчий. Діагностика готовності до проектно – впроваджувальної діяльності. Вибір та обговорення теми. Ознайомлення дирекціїз темою проекту. Опрацювання науково -методичної літератури. Розробка уроків. Розробка унаочнення, зразків, роздаткового матеріалу.червень 2018 червень 2018 червень 2018 червень –вересень2018червень –вересень2018члени МОчлени. МОавторчлени. МОчлени. МОчлени. МОбібліотечна база,інтернет ресурскошти вчителячлени МОчлени МОдирекція вчителівчителівчителі

Номер слайду 16

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етап. Назва. Термін Виконавці Ресурси матеріальнілюдськіПрактичний Апробація використання технології критичного мисленняпід час інтерпретації творів мистецтва. Підготовка виставки учнівських робіт. Аналіз ефективності технології. Підготовка презентації результатів проекту.протягом рокомквітень 2018травень2019 травень2019вчителі, учні9-их кл.члени. МОчлени. МОчлени. МОмат.база школиучнівські роботивчител,учні9-их кл.вчителі,учнічлени МОчлени МО

Номер слайду 17

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Етап. Назва Термін Виконавці РесурсиматеріальнілюдськіПідсумковий. Виставка учнівських робіт. Презентація проекту на педраді. Проведення майстер – класу. Оформлення дидактичного матеріалу у вигляді буклету. Діагностика готовності до проектно –впроваджувальної діяльності.травень2019червень2019червень 2019червень2019червень2019 члени МОчлени. МОчлени. МОчлени. МОчлени. МОУчнівські роботи, приміщення школимат. база школикошти вчителя коштиспонсорів учні, батьки, вчителі педрадачлени. МОчлени. МОчлени. МО

Номер слайду 18

Додатки(зразки реалізації проекту)

Номер слайду 19

Марі́я Оксе́нтіївна Примаче́нко1908-1997

Номер слайду 20

Марія Примаченко. Корова отака дасть п 'ять тисяч літрів молока

Номер слайду 21

Стилі мистецтва

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Казими́р Севери́нович Мале́вич  1879-1935

Номер слайду 24

Супрема Малевича

Номер слайду 25

Супрема Малевича

Номер слайду 26

Дем'єн Стівен Герст 1965

Номер слайду 27

Дем’єн Герст.

Номер слайду 28

Дем’єн Герст.

Номер слайду 29

Па́бло Ру́їс Пікассо 1881-1973

Номер слайду 30

Па́бло Ру́їс Пікассо

Номер слайду 31

Па́бло Ру́їс Пікассо

Номер слайду 32

Па́бло Ру́їс Пікассо

Номер слайду 33

Оле́кса Бахматю́к 1820 — 1882

Номер слайду 34

Оле́кса Бахматю́к 

Номер слайду 35

Оле́кса Бахматю́к 

Номер слайду 36

Е́двард Мунк 1863 - 1944

Номер слайду 37

Е́двард Мунк

Номер слайду 38

Е́двард Мунк

Номер слайду 39

Сальвадо́р Далі́ 1904 - 1989

Номер слайду 40

Сальвадо́р Далі́ 

Номер слайду 41

Сальвадо́р Далі́ 

Номер слайду 42

ГРИВІ́НСЬКИЙ Володимир Ярославович  1970

Номер слайду 43

Гривінський Володимир

Номер слайду 44

Гривінський Володимир

Номер слайду 45

Вінсент Віллем ван Гог 1853 - 1890

Номер слайду 46

Вінсент Віллем ван Гог 

Номер слайду 47

Надія Білокінь1893–1981

Номер слайду 48

Петреківський розписк

Номер слайду 49

Петреківський розпис

Номер слайду 50

Федір Савович Панко 1924 -2007

Номер слайду 51

Федір Савович Панко 

Номер слайду 52

Антоніо Гауді1852 - 1926

Номер слайду 53

Антоніо Гауді(тренкадис)

Номер слайду 54

Иван Степанович Марчук 1936 

Номер слайду 55

Иван Степанович Марчук(пльонтанізм)

Номер слайду 56

Иван Степанович Марчук

Номер слайду 57

Е́нді Во́ргол 1928 -1987

Номер слайду 58

Поп- арт. Е́нді Во́ргол

Номер слайду 59

Поп- арт. Е́нді Во́ргол

Номер слайду 60

Сандюк Володимир Сергійович1970

Номер слайду 61

Сандюк Володимир Сергійович

Номер слайду 62

Техніки виконання. Сандюк Володимир Сергійович

Номер слайду 63

Вишивання хрестиком

Номер слайду 64

Вишивання хрестиком

Номер слайду 65

Акварель (письмо – по мокрому)

Номер слайду 66

Акварель (письмо – по мокрому)

Номер слайду 67

Мозаїка (Леда і Лебідь. Музей Кіпра)

Номер слайду 68

Вітраж

Номер слайду 69

Інкрустація

Номер слайду 70

Суха різьба

Номер слайду 71

Ліжникарство

Номер слайду 72

Графіті

Номер слайду 73

Графіті

Номер слайду 74

Клаптева ковдра печворк

Номер слайду 75

Японський живопис

Номер слайду 76

Дерев’яна мозаїка

Номер слайду 77

Висновок Як показало практичне використання проекту, він розрахований на розвиток ключових компетентностей учнів. Розробка мотивує школярів до вивчення світової культурної спадщини та усвідомлення місця в ній українського мистецтва. Інтерпретація твору Марії Примаченко через призму інших мистецьких стилів, виконавців, технік заставляє учнів заглиблюватися в пізнання матеріалу, аналізувати його, шукати характерні риси в роботах відомих майстрів. А це вказує на розвиток критичного мислення, що є одним із шляхів входження України до світового освітнього простору. Використання вчителями інтерактивної технології вказує на їхню готовність до іноваційної діяльності по формуванню цілісної особистості учня.

Номер слайду 78

Запропонована розробка дає можливість школярам працювати у групах, створювати тимчасові колективи для вирішення поставлених завдань. Активне спілкування та взаємодія учнів сприяє перетворенню уроку в спільну працю. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до прояву ініціативи. Двосторонній обмін інформацією є найбільш важливою складовою всіх інтерактивних методів навчання. Взаємодія не тільки між учнем та вчителем, а й між учнями мають фундаментальний принцип. Саме в такій взаємодії народжується творча особистість, здатна до генерування і використання нового(нових ідей, задумів, нових підходів та рішень), гнучка, креативна, яка орієнтується в складних умовах життя і головне здатна творити майбутнє нації.

Номер слайду 79

Створи свою інтерпретацію!!!

pptx
Додано
5 жовтня 2018
Переглядів
298
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку