Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація до проекту "Вплив газованих напоїв на живі організми" 3клас

Про матеріал

На допомогу творчому учителю.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Дослідницький проект учнів 3 – А класу «Вплив солодких газованих напоїв на живі організми»КЗ «Нікольська ЗОШ I- III ступенів №1 імені Якименка А. Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа.

Номер слайду 2

Тип проекту: іформаційний , дослідницький, колектив- ний, середньотривалий,інтегрований. Предмети: основи здоров’я, природознавство, я у сві- ті. Учасники проекту: учні 3-А класу , класовод, батьки. Керівник проекту: Чадукова Оксана Вікторівна. Паспорт проекту

Номер слайду 3

РАктуальність З кожним роком вживання людьми со-лодких газованих напоїв зростає. Особли-во до вподоби вони дітям. У зв’язку з цимлікарі констатують зростання захворюва-ності населення:збільшується кількість серцево-судинних захворювань, гастритів ,ос-теопорозу,погіршується стан зубів. Колективна робота над проектом фор-мує відповідальність , пізнавальну актив-ність,підсилює виховний вплив теретичної інформації , спонукає до усвідомлення не-обхідності дбати про своє здоров’я. Дослідницька робота проходила пара-лельно з навчальною діяльнастю у межах тем ,що вивчаються на уроках :основи здо-ров’я,природознавство, я у світі.

Номер слайду 4

Мета і завдання проекту. Узагальнити відомості наукової літе- ратури про солодкі газовані напої. Провести анкетування з метою вияв- лення ставлення дітей до солодких газованих напоїв. Проаналізувати результати анкетува- ння. Провести досліди з напоями. Розвиток пізнавальних,творчих здіб- ностей учнів. Придбання навичок роботи в групах. Формування умінь правильно втамо- вувати спрагу та бажання дбати про своє здоров’я.

Номер слайду 5

Етапи реалізації проекту. I. Організаційний етап. Розробка плану роботи проекту. Розподіл класу на творчі групи (всього 5 груп ). Вибір назви для збірки рекомен дацій про правильне втамуван- ня спраги. Проведення анкетування . Систематизація та оформленняотриманого матеріалу. II. Практичний етап. Проведення дослідів з напоями. Збір фотоматеріалів , малюнків. Підведення підсумків акетування. Створення збірки рекомендацій «Як правильно втамовувати спра- гу».

Номер слайду 6

Очікувані результати. Набуття учнями навичок дослідни-цької роботи. Вдосконалення вміння збирати інформацію мето-дом досліджень. Придбаннянавичок роботив групах. Усвідомленнянеобхідності дба-про своє здоров’я. Випуск збірки рекомендацій «Як правиль-но втамовуватиспрагу.

Номер слайду 7

Творча група«Дослідники»Завдання : збір інформації про історію солодкої газо-ваної води.

Номер слайду 8

Винайдення секрета газованої води було таким саме несподіваним,як і біль-шість великих винаходів. Англійський вчений Джозеф Прістлі жив по сусідствуз пивоварним заводом і спостерігав за його роботою зацікавився якого роду бульбашки виділяються при бродінні. Він поставив два контейнера з водою надпивом,що вариться. Через деякий час вода зарядилась пивни м вуглекислим га- зом. Коли вчений скуштував рідину,яка получилась,він був вражений несподіваноприємним різким смаком. І у 1767 роц і Джозеф Прістлі сам виготовив першу пляшку газованої води . Газована вода продавалась спочатку лише в аптеках.

Номер слайду 9

Творча група«Медики»Завдання:зібрати інформа- цію і скласти розповідь прошкідлисість солодких газо-ваних напоїв.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Творча група«Журналісти»Завдання:провести анкету-вання учнів 3-тіх класів. Питання анкети:1. Чи любиш ти газовані напої?2. Як часто вживаєш ці напої?3. Як ти думаєш,чи корисні газовані напої для дитячого організму?

Номер слайду 20

Провівши анкетування третьоклас-ників та проаналізувавши його ре-зультати , було виявлено , що значна більшість молодших школярів люб-лять вживати солодкі газовані напої(1питання– 88%). Проте лише 4% тре-тьокласників вживають їх щодня. Жодна дитина не назвала солодкі газовані напої корисними ; 8 дітей не визначилися з конкретною думкоющодо користі чи шкоди цих напоїв . 88% третьокласників (3 питання ) вва-жають їх шкідливими для дитячого організму. Проте ніхто з учнів 3-тіх класів неможуть втриматися від споживання «такої смакоти»,тому вмовляють батьків купува-ти їм газовані напої. Щоб переконати дітей у шкідливості цих напоїв ми провели до-сліди з солодкими газованими напоями та узагальнили результати досліджень.

Номер слайду 21

Творча група«Науковці»Завдання:провести досліди зсолодкими газованими напоі узагальнити результати до-сліджень.

Номер слайду 22

Газовані солодкі напої погано вплинули на шкарлупу яєць. Сама шкарлупа залишилася твердою,але вкрилася слизом , темними плямами ,змінила свій колір,мала неприємпий запах. Це говорить про інтенсивне розмноженнябактерій на шкарлуп і яєць. Найгіршими виявилисярезультати проб із «Кока- колою» і «Пепсі»--№3,№4. Поганими виявилися результати проб із «Спрайтом » та «Живчиком»--№1,№5. Найкращою виявилася проба з водою-- №5. Висновок: так само шкідливо газовані напої впливають на стан зубів. Дослід №1. Вивчення впливу солодких газованих напоїв на шкарлупу свіжого курячого яйця.

Номер слайду 23

Дослід №2. Вивчення впливу солодких газованих напоїв на листя герані. Солодкі газовані напої погано вплинули на листочки герані (вони загинули). За рейтингом успішності знов най-кращою стала проб а №5- з водою. Найгіршими виявилися результати проб із «Кока-колою» і «Пепсі»- №3 ,№ 4. Поганими виявилися результати проб із «Спрайтом» та «Живчиком»-№1 , №2. Висновок: можна впевнено говорити про шкідливий вплив цих напоїв на живі організми.

Номер слайду 24

Дослід №3. Вивчення впливу солодких газованих напоїв на насіння пшениці. Солодкі газовані напої шкідливо вплинули на зерно пшениці. В стаканчиках з пробами №2, №3 , №4 воно не проросло( «Живчик» , «Пепсі» та «Кока – кола»). В стаканчику з пробою №1– поключилась ,але мало неприємний запах , вкрилося слизом та пліснявою («Спрайт» ) . В стаканчику з пробою №5 (вода)– проросло,мало здоровий вигляд. Висновок: можна стверджувати,що вплив солодких газованих напоїв на живі організми є шкідливим.

Номер слайду 25

Дослід №4. Вивчення впливу солодких газованих напоїв на свинячу печінку. Газовані солодкі напої шкідливо вплинули на свинячу печінку, вона змінила свою структуру , колір , вкрилася плямами , при натисканні – розпадалася у пробах №1 , №2 , №3 , №4 ( «Спрайт» , «Живчик» , «Пепсі» , «Кока—кола» ). Печінка занурена у воду ( проба №5 ) мала неприємний запах , плівку , але при натисканні – не розпада-лася ,не вкрилася пліснявою та не мала піни . Висновок: можна з упевненістю стверджувати , що газовані напої шкідливі для живих організмів .

Номер слайду 26

Творча група «Літератори»Завдання: випустити збірку рекомедацій «Як правильно втамовувати спрагу».

Номер слайду 27

Газовані солодкі напої подобаю ться більшості дітей. Вони здаються Їм смачними,проте завдають неаби-якої шкоди дитячому організму та ще й не тамують спрагу. Рекомендації«Як правильно втамовувати спрагу»1. Відмовтеся від газованих напоїв, особливо солод-ких, вони не втамовують спрагу.2. Пийте звичайну чисту воду.3. Пийте до виникнення спраги.4. Не вживайте надто холодних напоїв, вони поганозасвоюються організмом та можуть спричинити простудні захворювання. Оптимальна температура на-пою для пиття +15*-- 20*С.5. Пийте неквапом, маленькими ковточками.6. Пийте по 1 склянці води з інтервалом 30—40 хв.7. Добре втамовує спрагу гарячий зелений чай.

Номер слайду 28

Рецепти старовинних українських напоїв для втамування спраги . Яблучник. Нарізані яблука вкидаємо в кипля-чий окріп, доводимо до кипіння вимикаємо , охолоджуємо , вживає-мо.

Номер слайду 29

Калинник. Розтираємо стиглі ягоди калини дере-в’яною ложкою,відділяємо жмих,про-варюємо в окропі,проціджуємо,гаря-чим відваром заливаємо сік кали- ни,додаємо меду за смаком,доводи-мо до кипіння,вимикаємо, охолоджує- мо ,вживаємо.

Номер слайду 30

Узвар. Кладемо майже повну каструлю фруктівзаливаємо окропом , доводимо до кипі-ння,додаємо мед,проварюємо3 хвилини, вимикаємо,охолоджуємо,проціджуємо,вживаємо. Напій значно густіший та кон-центрованіший за компот.

Номер слайду 31

Бажаємоздоров’я !

pptx
Додано
31 грудня 2017
Переглядів
2189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку