10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація до психологічної просвіти педагогів «Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання в середній ланці»

Про матеріал

Мета просвіти педагогів, які викладають у 5-х класах: розглянути поняття «адаптація», «дезадаптація»; виділити основні труднощі, які виникають в дітей в період адаптації до навчання в середній ланці; надати рекомендації стосовно створення умов для успішної адаптації учнів до 5-го класу.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Адаптація унів 5-го класу до нових умов навчання в середній ланціДля педагогів, які викладають у 5-х класах. Психолог Лавківської ЗОШ І-ІІ ст. Лалакулич Марина Михайлівна

Номер слайду 2

Притча Іде нарада вчителів. Раптом на порозі з’являється хлопчик-п’ятикласник і запитує:- Що ви тут робите?- Ми думаємо, розмовляємо, - лунає йому у відповідь.- Я бачу, що ви розмовляєте. Я питаю, що ви робите?- Ми робимо твоє майбутнє.

Номер слайду 3

План. Поняття «адаптація». Епапи адаптації. Ознаки адаптованості. Труднощі дітей в адаптаційний період. Поняття «деадаптація». Види дезадаптації. Ознаки дезадаптації. Рекомендації з приводу створення умов для успішної адаптації учнів. Рекомендації з приводу організації уроку в 5-му класі.Індивідуальні особливості, які підвищують ймовірність виникнення дезадаптації. Рекомендації щодо зниження рівнів прояву індивідуальних ознак дезадаптації. Метафорична релаксація “Занедбаний сад”.

Номер слайду 4

пристосування учнів до систематичного організованого навчання в школі, що характеризується повноцінною соціалізацією, гармонійним розвитком, успішністю в навчанні. Шкільна адаптація – це

Номер слайду 5

Етапи адаптації 5-класників. Час ейфорії. Діти зустрічаються після довгої розлуки, у них багато вражень, якими вони хочуть поділитися. Усі відчувають прилив нових сил. Для цього етапу характерний високий рівень психологічного комфорту. І навіть якщо у когось щось не вдається, завдяки літньому ресурсу багато неузгодженостей згладжуються. Спад позитивного настрою. Далі позитивний настрій зазвичай знижується. І досить різко. Накочується рутина повсякденності, літній запас позитивних емоцій вичерпується. Період стабільності. Потім настає період стабільності: постійний розклад, усі ролі розподілені, нові вимоги зрозумілі.

Номер слайду 6

Ознаки адаптованості учня:позитивно ставиться до школи; вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко, глибоко, повністю;розв'язує ускладнені задачі; уважно слухає вказівки, роз'яснення вчителя; виконує доручення без зайвого контролю; виявляє великий інтерес до самостійної роботи;готується до всіх уроків; має у класі здебільшого позитивний статус.

Номер слайду 7

Труднощі в адаптаційний період. Протиріччя та неузгодженість вимог різних педагогів. До школяра вперше ставлять багато вимог. І він повинен навчитися враховувати ці вимоги, співвідносити їх одне з одним, долаючи пов’язані із цим труднощі, тому що ці вміння необхідні у дорослому житті. На п’ятикласника обрушується потік інформації, насичений термінами, незрозумілими словами. У п’ятому класі багато дітей відчувають самотність, тому що улюбленої першої вчительки немає поруч, а класному керівникові часто не вистачає часу приділяти їм увагу в тій же мірі. Індивідуальні особливості.

Номер слайду 8

формування неадекватних механізмів пристосування учнів до умов шкільного життя, що характеризується втратою навчальної мотивації, низьким рівнем засвоєння знань, конфліктністю у спілкуванні з учителями та однолітками. Шкільна дезадаптація – це

Номер слайду 9

Види дезадаптації 5-класниківІнтелектуальна. Несформованість пізнавальних процесів, низький рівень навчальної мотивації або її відсутність, несформованість навчальних умінь та навичок. Поведінкова. Невідповідність поведінки суспільним нормам та правилам (конфліктність, агресивність, недисциплінованість) тощо. Комунікативна. Труднощі у спілкуванні з дорослими та одноліітками (замкнутість, надмірна залежність тощо). Емоційна. Тривожність і переживання з приводу проблем у школі, стахи перед учителями, відповідями біля дошки тощо.

Номер слайду 10

Ознаки дезадаптованості учня:негативно ставиться до школи; виявляє емоційну неадекваність;потребує постійного контролю, систематичного нагадування та спонукання з боку педагогів та батьків; відчуває значні труднощі у засвоєнні навчального матеріалу;самостійна робота з підручником ускладнена; зберігає працездатність і увагу за умови тривалих пауз;при виконанні самостійних навчальних завдань не виявляє зацікавленості;до уроків частіше не готується;стосунки з однокласниками та вчителями часто конфліктні.

Номер слайду 11

Рекомендації з приводу створення умов для адаптації учнів Налагоджуйте емоційний контакт з класом. Виробіть спільно з іншими педагогами єдині вимоги до учнів (дотримуйтесь єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінок). Помічайте позитивну динаміку в розвитку кожного окремого учня (не можна порівнювати «Машу з Петром», можна - «Петю вчорашнього і сьогоднішнього»). Розвивайте навички самоконтролю, вміння оцінювати свою роботу і роботу класу. Поряд з оцінкою частіше використовуйте позитивні оціночні судження («молодець», «хороша відповідь», «впорався » і т. д.).

Номер слайду 12

Рекомендації з приводу створення умов для адаптації учнів 6. Використовуйте систему заохочень, а саме: грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденнику.7. Підтримуйте контакт з класним керівником, дізнавайтеся про проблеми дитини, її здоров'я.8. Грамотно використовуйте щоденник для зв'язку з батьками.9. Враховуйте у плануванні навчальної роботи динаміку розумової працездатності дитини протягом дня, тижня. 10. Враховуйте індивідуальні особливості дитини: темперамент та пов'язані з ним темп, рухову активність, особливості уваги, емоційну сферу тощо.

Номер слайду 13

Рекомендації з приводу організації уроку. Не затримуйтеся довго на одному і тому ж матеріалі. Затримка на відомому дітям матеріалі стомлює їх, блокує осмислення завдань вчителя , виникають ефекти перенасичення, перемикання, заміщення - дитина відволікається, знижується напруженість уваги. Щоб все це подолати, потрібні не стільки інтелектуальні, скільки фізичні зусилля , фізична напруга . Слідкуйте за темпом заняття – високий темп заважає багатьом дітям засвоювати матеріал. Теоретичний матеріал давайте невеликими дозами. Чергуйте важкий і легкий матеріал, емоційний і раціональний, теоретичний і практичний.

Номер слайду 14

Рекомендації з приводу організації уроку5. Чергуйте методи і прийоми роботи: письмові та усні, графічні та текстові, вербальні та практичні і т.д.6. Чергуйте діяльність учнів і свою: самостійна робота дітей і ваша розповідь, бесіди і читання тексту про себе , використовуйте релаксацію.7. Виключіть повторення відповідей учнів (ефект знайомості вимагає його подолання, витрат фізичних сил, призводить до стомлення вчителя і дітей).8. Викликайте учнів до дошки тільки по іменах. 9. Не використовуйте виклик до дошки чи письмову роботу як підтримання дисципліни в класі.

Номер слайду 15

Рекомендації з приводу організації уроку10. Спочатку проговоріть завдання, а потім викликайте дитину, щоб у неї в голові з’явився план відповіді. 11. Давши завдання учневі, намагайтеся уникати з ним тілесного контакту біля дошки (наприклад, прогладжувань по голові), оскільки це відволікає від думки і не дає зосередитися. Краще відійдіть, не бентежте його своєю безпосередньою близькістю. 12. Пересікайте спроби дітей посміятися над невдалою відповіддю на уроці однокласника. 13. Опирайтеся в роботі з дітьми на їх реальні знання, уміння та навички, а не прописані в підручниках, орієнтуйтесь на особистісно-орієнтований підхід у навчанні та вихованні.

Номер слайду 16

Кожна особистість – це індивідуальність. Врахування індивідуальних особливостей – запорука високого рівня адаптації до нових умов навчання

Номер слайду 17

Індивідуальні особливості, які підвищують ймовірність виникнення дезадаптаціїПовільність (не встигає виконувати завдання, не одразу розуміє вказівок, повільно пише та читає). Неуважність. Труднощі у запам’ятовуванні навчального матеріалу. Підвищена тривожність. Низька самооцінка. Надмірна рухливість (швидка збудливість, імпульсивність). Агресивність, дратівливість. Порушення дисципліни. Демонстративність, бажання бути в центрі уваги.Інфантильність (незрілість, дитячість).

Номер слайду 18

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Інд. особливостіРекомендації щодо зниження рівня проявів. Повільність, низький темп діяльностіЗаздалегідь повідомляти про зміну навчальної діяльності; встановлення візуальноко контакту при взаємодії; повторювати завдання кілька разів, але коротко і чітко. Низький рівень розвитку уваги. Жвавість, емоційність, насиченість викладу навчального матеріалу; регулярне використання під час занять ігор, вправ на розвиток властивостей уваги (ДОДАТКИ). ..\Просвіта\Вправи.docx. Труднощі у запам’ятовуванні навчального матеріалу. Цікавість навчальної інформації; пов’язування матеріалу з почуттями,; регулярне використання під час занять ігор, вправ на розвиток властивостей уваги (ДОДАТКИ). ..\Просвіта\Вправи.docx. Підвищена тривожність. Не акцентувати увагу на невдачах; давати право на помилку; опитувати варто всередині уроку; відповіді біля дошки лише перед “своєю аудиторією”; не експлуатувати надмірну відповідальність тривожних дітей. Низька самооцінка. Створювати педагогічні ситуації гарантованого успіху; допомагати виявляти себе, самостверджуватися в різних аспектах шкільного життя, звертати увагу на досягнення.

Номер слайду 19

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Інд. особливостіРекомендації щодо зниження рівня проявів. Надмірна рухливість, імпульсивність. Не забороняйте дитині стояти під час уроку, якщо їй це потрібно. Давати можливість рухатись на уроці (доручити витирати дошку, впроваджувати фізкультхвилинки). Агресивність, дратівливість. Заборони, та підвищення голосу – найменш ефективні способи у виправленні агресивності; давати можливість таким дітям своєчасно виплеснути напруження за допомогою фізкультурних хвилинок, читання вголос тощо. Порушення дисципліни. Не принижувати учнів, не припускати образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни; під час індивідуальної розмови з необхідно позбутися повчального тону і приділити час і увагу тільки співрозмовнику. Демонстративність, бажання бути в центрі уваги. Надавати можливість висловлювати свою думку на початкових епапах і поступово зменшувати акцентування уваги на демонстративній поведінці, внаслідок позитивного підкріплення недемонстративної поведінки. Інфантильність (незрілість, дитячість)Виховувати у дитини самостійність, відповідальність за свої дії та слова.

Номер слайду 20

Метафорична релаксація “Занедбаний сад”

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Молчанова Наталя Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
1088
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку