19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Презентація до уроку "Класифікація вуглеводів. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма, фізичні властивості. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози та її"

Про матеріал
презентація розроблена до уроку"Класифікація вуглеводів. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма, фізичні властивості. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози та її застосування."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку: Класифікація вуглеводів. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма, фізичні властивості. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози та її застосування. Тема уроку: Класифікація вуглеводів. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма, фізичні властивості. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози та її застосування.

Номер слайду 2

Девіз уроку: Вивчай усе не заради марнославства, а заради практичної користі Г. Ліхтенберг«З давніх-давен люди вживали в харчування натуральний оцет, добутий з цукристих речовин та «кваснину»: квашені огірки, помідори, капусту, яблука, гриби. І не хворіли! На вашу думку, чому? Відповідь отримаємо в кінці уроку. Тож будьте уважні та зосереджені»

Номер слайду 3

Творчі та дослідницькі завдання на урок1 учень. Дана речовина міститься в медові, спілих фруктах та ягодах, її розчин використовують для внутрівенного харчування хворих під час критичних ситуацій та в післяопераційний період. Вона дає якісні реакції на багатоатомні спирти та на альдегіди. Встановлено, що дана сполука містить w%(С) = 40%; w%(Н) = 6,67%; w%(О) = 53,33%; має молярну масу 180г/моль. Встановіть формулу речовини.2 учень. Скласти протягом уроку «портрет» глюкози в вигляді ессе.3 учень. Отримує наклейки з написами ( вуглеводів, моносахариди, полісахариди, глюкоза, класифікація, дисахариди, крохмаль, сахароза,фруктоза, лактоза, целюлоза). Біля дошки скласти схему «Класифікація вуглеводів» 4 учень. Досліджує фізичні властивості глюкози: колір, запах, агрегатний стан за певної температури, розчинність у воді, легкоплавкість та робить висновок про кристалічну гратку речовини, описує відомий йому з життя смак глюкози.

Номер слайду 4

Конкурс «Встанови відповідність» 1. Встанови відповідність між формулою та назвою, функціональною групою та класом сполуки:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}№Формули Назва, функціональна група та клас сполуки 1 СН2 ОНСНОНСН2 ОНА)Етанол, функціональна група гідроксильна –ОН, насичені одноатомні спирти2 С2 Н5 ОНБ)Гліцерол, функціональні групи гідроксильні –ОН, багатоатомний спирт3 СН3 СООНВ)Оцтовий альдегід, функціональна група альдегідна -СОН, альдегіди4 СН3 СОН Г)Оцтова кислота, функціональна група карбоксильна –СООН, насичені одноосновні карбонові кислоти

Номер слайду 5

2. Встанови відповідність між класом сполук, функціональною групою та якісною реакцією на неї:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}№Формули Назва, функціональна група та клас сполуки 1 СН2 ОНСНОНСН2 ОНГліцерол, функціональні групи гідроксильні –ОН, багатоатомний спирта) За допомогою свіжоосадженого купрум(ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 при нагріванні або за допомогою реакції «срібного дзеркала». У разі окиснення купрум(ІІ) гідроксидом при нагріванні утворюється червоний осад Cu2 O.2 СН3 СОН Оцтовий альдегід, функціональна група альдегідна -СОН, альдегідиб)За допомогою свіжоосадженого купрум(ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 без нагрівання. У результаті реакції до розчину даної речовини утворюється прозорий темно-синій розчин

Номер слайду 6

Якісні реакціїБагатоатомні спирти(гліцерол)Альдегіди(оцтовий альдегід)

Номер слайду 7

Проблемне питання: А чи може одна й та сама речовина давати якісну реакцію на багатоатомні спирти та альдегіди? Якщо так, то які функціональні групи будуть визначати її властивості? Яку будову вона матиме? Крім цього, дана речовина приєднує 5 моль карбонової кислоти. Тоді скільки гідроксильних груп вона матиме? Спробуймо і ми вирішити на уроці дане питання!

Номер слайду 8

Перевірка завдань. Класифікація вуглеводів Cn(H2 O)m{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди Пенто́зи (від грец. πέντε — п'ять), C5 H10 O5 — органічні сполуки з групи моносахаридів, у молекулі яких є п'ять вуглецевих атомів. Кристалічні речовини, солодкі на смак, добре розчинні у воді. Входять до складу деяких глікозидів та полісахаридів рослин (арабіноза, ксилоза) а також нуклеїнових кислот (рибоза, дезоксирибоза). Залежно від наявності в молекулі альдегідної або кетонної групи їх поділяють на альдо- та кето- пентози. Використовують ухарчовій промисловості. Дисахариди — вуглеводи, які при нагріванні з водою в присутності мінеральних кислот чи під дією ферментів піддаються гідролізу, розкладаються на дві молекули моносахаридів. Буряковий та тростинний цукор (сахароза), С12 Н22 О11 — найважливіший із дисахаридів. Його добувають із цукрового буряку (в ньому знаходиться до 28 % сахарози від сухої речовини) або із цукрової тростини. Він є також у соках берези, клену й деяких фруктах. Сахароза — цінний харчовий продукт. Під час гідролізу вона розпадається з утворенням молекули глюкози й молекули фруктози. Мальтоза — це солодовий цукор, він складається з двох залишків глюкози. Дисахариди мають солодкий присмак. Вони, як і моносахариди, добре розчинні у воді. Полісахариди — це вуглеводи, які багато в чому відрізняються від моносахаридів і дисахаридів, не мають солодкого смаку і майже не розчинні у воді. Вони являють собою складні високомолекулярні сполуки, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням простіших поліцукридів, потім дицукридів, і, зрештою, багато (сотні і тисячі) молекул моноцукридів. Важливі представники поліцукридів — крохмаль і целюлоза. Їх молекули побудовані з ланок -С6 Н10 О5-, є залишками шестичленних циклічних форм молекул глюкози, що втратили молекулу води, тому склад крохмалю й целюлози виражається однією формулою (С6 Н10 О5)X. Різниця у властивостях цих поліцукридів обумовлена просторовою ізомерією моноцукридних молекул: крохмаль побудований із ланок α-форми глюкози, а целюлоза — β-форми. Гексо́зи (від грец. ἕξ — шість), C6 H12 O6 — вуглеводи групи моносахаридів, молекули яких містять шість вуглецевих атомів. Є в тканинах рослин, тварин і людини у вільному стані, або входять до складу глікозидів і полісахаридів. Залежно від характеру карбонільної групи, гексози поділяють на альдогексози (наприклад, глюкоза, маноза, галактоза) і кетогексози (наприклад, фруктоза). Гексози — безбарвні або білі кристали, добре розчинні у воді. Вступають у реакції, характерні для карбонільних сполук (так, альдогексози дають реакцію срібного дзеркала — при нагріванні з реактивом Толленса утворюється металеве срібло). Одержують їх гідролізом полісахаридів (наприклад, крохмалю), а також синтетично. Застосовують у мікробіологічній і харчовій промисловості, в медицині.

Номер слайду 9

Задача на виведення формули речовини. Дана речовина міститься в медові, спілих фруктах та ягодах, її розчин використовують для внутрівенного харчування хворих під час критичних ситуацій та в післяопераційний період. Вона дає якісні реакції на багатоатомні спирти та на альдегіди. Встановлено, що дана сполука містить w%(С) = 40%; w%(Н) = 6,67%; w%(О) = 53,33%; має молярну масу 180г/моль. Встановіть формулу речовини.

Номер слайду 10

Тема уроку: Глюкоза, її молекулярна формула та її відкрита форма, фізичні властивості. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози та її застосування». Ми вивчимо будову молекули глюкози, її фізичні та хімічні властивості, способи одержання, значення та застосування

Номер слайду 11

Міні-дослідженння “Фізичні властивості глюкози”

Номер слайду 12

Визначення функціональних груп у молекулі глюкози. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 2. Окиснення глюкози купрум(ІІ) гідроксидом.Інструктаж за інструкцією. Виконання: У пробірку налийте 2—3 мл розчину натрій гідроксиду і додайте 3—4 краплі розчину купрум(ІІ) сульфату. До осаду купрум(ІІ) гідроксиду, що утворився, долийте 2—3 мл розчину глюкози і добре перемішайте суміш. Що спостерігаєте? Вміст пробірки обережно нагрійте. Про що свідчить поява осаду і зміна його забарвлення? Зробіть відповідні висновки.

Номер слайду 13

Будова глюкози Глюкоза дає якісну реакцію на багатоатомні спирти, отже є багатоатомним спиртом. Вона приєднує 5 залишків кислоти, отже містить 5 гідроксильних груп.

Номер слайду 14

Глюкоза дає реакцію «мідного дзеркала», характерну для альдегідів, а, отже, є альдегідом

Номер слайду 15

Багатоатомний спирт. Альдегід. Глюкоза - альдегідоспирт

Номер слайду 16

Хімічні властивості глюкози{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Як багатоатомний спирт. Як альдегід. Специфічні властивості глюкози+ Сu(ОН)2 = синій розчин;+ Сu(ОН)2 + нагрівання = СН2 ОН(СНОН)4 СООН + Сu2 О + Н2 О червоний осад. Спиртове бродіння під дією ферментів С6 Н12 О6 = 2 С2 Н5 ОН + 2 СО2 етанол+ карбонова кислота = естер.+ Ag2 О = СН2 ОН(СНОН)4 СООН + Ag Молочнокисле бродіння під дією молочнокислих бактерій. С6 Н12 О6 =СН3-СН-СООН|ОНмолочна кислота(утворюється в результаті квашення та скисання молока, вживають для профілактики онкологічних захворювань)Відновлення: внаслідок взаємодії з воднем за наявності каталізатора утворюється шестиатомний спирт сорбіт. СН2 ОН(СНОН)4 СОН+Н2=СН2 ОН(СНОН) СН2 ОН Сорбіт міститься у водоростях, багатьох ягодах і фруктах, має солодкий смак. Сполука не засвоюється організмом і тому слугує замінником цукру для хворих на цукровий діабет.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Узагальнення:1. Тестування (https://onlinetestpad.com/ua)2. Портрет глюкози(ессе)3.”За” та “проти” глюкози“За” глюкозу“Проти” глюкози

pptx
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
13 березня
Переглядів
160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку