Презентація до уроку музичного мистецтва у 6 класі за темою "Жанри хорової духовної музики"

Про матеріал
Презентація до уроку музичного мистецтва у 6 класі за темою "Жанри хорової духовної музики". Поняття хоровий концерт, партесний концерт, кант. Творчість Миколи Ділецького.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала вчитель музичного мистецтва Янішевська Л.І. Хорове мистецтво 16-18 століть

Номер слайду 2

Протягом багатолітньої історії нашої України, музично-пісенна творчість завжди займала помітне місце. Музично-теоретичні дисципліни почали викладати ще в ХVI-XVII ст. у братських школах Львова, Луцька, Києва, а потім у Києво-Могилянській колегії. Нотну грамоту вивчали за рукописними і друкованими ірмологіонами (співацькі православні книжки). Перша така книга була видана у Львові в 1700 році. У церковній музиці того часу утвердився багатоголосий спів. Партесний спів під назвою "київський" поширювався

Номер слайду 3

Братства — національно-релігійні громадські організації українських (русинських) і білоруських (литовських) православних міщан у 16-18 ст.

Номер слайду 4

Братства відіграли значну роль у суспільно-політичному та культурному житті. У 80-х роках 16 ст. широку діяльність розгорнуло Львівське Успенське Ставропігівське братство.

Номер слайду 5

Одночасно братства розгортали велику культосвітню діяльність. Вони відкривали школи, друкарні, навколо яких збиралися культурні сили. На базі Київської братської школи 1632 р. було створено Києво-Могилянську колегію (з 1701 р. – академію).

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Значну увагу музичному вихованню наділяли в Києво-Могилянській академії. Ректор Л.Баранович в 50-х роках XVII ст. організував музично-хорову школу. Хор студентів налічував майже 300 душ. Академічний та братський (монастирський) хори були кращими в Києві, їхні свята щорічно відбувались на Контрактовій площі Подолу. Студентський хор і оркестр виступали під час літніх гулянь на Борщагівці, Шулявці, Глибочиці, біля Кирилівського монастриря, а взимку - у трапезній Братського монастиря. 

Номер слайду 8

У XVI ст. на розвиток освіти в Україні помітний вплив справила епоха європейського Відродження і Реформації Нові освітні заклади спочатку виникали як початкові. Пізніше ставали школами підвищеного типу, в яких, окрім початкової грамоти та хорового співу, вивчали "сім вільних мистецтв".

Номер слайду 9

Велике місце займало навчання хоровому співу в братських школах. Поряд з позитивними сторонами загальної навчальної роботи братські школи показували високі зразки музичного виховання, хорового співу. Значне місце відводилося співочого навчання і в духовних училищах. Останнім приділено велику увагу в постановах Собору, що зібрався у 1551 році, викладених в ста розділах. Навчання хоровому співу відбувалося не тільки в плані загальноосвітньому, але і спеціальному. Ці області тісно пов'язані між собою. Досвід, накапливавшийся у професійному хоровому виконавстві та педагогіки, використовувався в шкільному навчанні співу. З іншого боку, останнім було основним каналом, що живило професійне хорове мистецтво.

Номер слайду 10

В історії української музичної культури друга половина XVІІІ ст. стала кульмінаційним етапом розвитку хорової музики, а також початком формування таких музичних жанрів як опера, симфонія, соната, концерт тощо. Провідним залишався жанр хорового концерту, який набував інших більш розвинених форм під впливом західноєвропейської професійної музики. Відбувся перехід від одночастинного партесного концерту доби бароко до циклічного духовного концерту періоду класицизму

Номер слайду 11

Хоровий концерт — феномен музичної культури України, важливою жанровою ознакою якого було органічне поєднання новітніх досягнень композиторської техніки з глибинними національними рисами традиційного українського хорового співу.

Номер слайду 12

До загальних рис концерту – своєрідної хорової симфонії належать: гуманістичність змісту, що відбивав загальнолюдські моральні проблеми, філософські роздуми про сенс життя, високі духовні людські поривання; принципи контрастного зіставлення частин циклу, характерні для великих музичних форм; складні прийоми поліфонічного розвитку від простої канонічної імітації до великих фуг.

Номер слайду 13

Партесний концерт Основним жанром української професійної музики XVII — першої половини XVIII ст. був партесний концерт. Саме в партесному концерті епізоди, виконувані ансамблем солістів, протиставляються епізодам, які виконує хор. Партесний концерт — одночастинний багатоголосий хоровий твір віртуозного характеру.

Номер слайду 14

Партесний концерт — остання чверть XVII ст.

Номер слайду 15

Мико́ла Па́влович Диле́цький (близько 1630—1690) — український музичний теоретик, композитор. Автор праці «Мусикийская граматика» (1675), що викладає основи партесного співу.

Номер слайду 16

Квінтове коло в «Мусікійській граматиці» М.Дилецького московського видання, 1679

Номер слайду 17

“Мусикийская грамматика”

Номер слайду 18

Кант (від лат. cantus — «спів», «пісня») — церковна або світська пісня для триголосного ансамблю або хору, що була поширена у XVI–XVIII ст. в Україні. Спочатку створювалися на релігійні тексти і виконувалися духовенством і ченцями

Номер слайду 19

Тексти та мелодії кантів побутували в багатьох варіантах, входили у поширені рукописні збірки. Для музичного стилю канту характерно триголосний виклад з паралельним рухом верхніх голосів, квадратна музична строфа. Типовими кантами, наприклад, є відомі колядки. Виконувалися ансамблем співаків або хором без супроводу інструментів. Інтонаційний лад канту представляє сплав елементів знаменного співу, української народної пісні, а також польської мелодики.

Номер слайду 20

Світські канти

Номер слайду 21

У XVIII ст. з'являються канти патріотичного, побутового, любовно-ліричного змісту. Значне місце серед них займають любовно-ліричні канти, що передували появі жанру пісні-романсу. Серед авторів світських кантів — філософ Григорій Сковорода, зокрема йому належать канти «Ох щастє, щастє, бідноє, злоє», «Ах ти, світе лістний».

Номер слайду 22

Григорій Савич Сковорода 1722-1794

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Релігійні канти

Номер слайду 31

Найвідомішим пам'ятником духовних кантів є «Богогласник», виданий 1790 року в Почаївській лаврі. З 248 пісень пісень першого видання Богогласника — 33 польською мовою, 3 латиною, решта — церковнослов'янською або книжною українською мовою. В тематичному відношенні найбільше кантів у цій збірці присвячено Христові (76), Богородиці і її іконам (56), різним святим (55), ці канти розташовані по групах відповідно до церковних свят. Мелодія записана київською квадратною нотацією. Для ряду кантів мелодія не виписана, натомість вказується на те, що вони співаються на мелодію іншого канту.

Номер слайду 32

У творчості найвидатніших вітчизняних композиторів того часу — М. Березовського, А. Веделя і Д. Бортнянського — хоровий концерт досяг вершини свого розвитку. У їхніх творах втілено прогресивні художні ідеали того часу, в них у досить специфічній формі звучить протест людини проти насильства, зла, несправедливості. Ці композитори зуміли поєднати досягнення вітчизняної й західноєвропейської музичної культури і сказати своє оригінальне слово в мистецтві.

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Дякую за увагу

ppt
Додано
11 лютого 2019
Переглядів
1438
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку