24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Презентація до уроку на тему "Властивості лінійної функції"

Про матеріал
Дана презентація полегшить проведення уроку алгебри у 7 класі на тему "Властивості лінійної функції", допоможе учням візуально сприймати подачу навчального матеріалу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Властивості лінійної функції

Номер слайду 2

Мета уроку:навчальна: повторити і закріпити первинні поняття функції та її графіка, визначення лінійної функції; дослідити і засвоїти властивості лінійної функції; формувати вмiння застосовувати їх при розв’язуванні практичних завдань;розвивальна: розвивати спостережливiсть, кмiтливiсть, самостійність учнів, умiння опрацьовувати графiчну iнформацiю, робити висновки;виховна: зацiкавити предметом, виховувати самокритичність, iнформацiйну культуру, вміння працювати в парах та групах, прищеплювати iнтерес до використання iнформацiйних технологiй у сучасному свiтi. Тип уроку: комбінований. Обладнання: комп’ютерний клас; програмне забезпечення: MS Office, презентацiя «Програмний комплекс GRAN 1»; роздатковий матерiал.

Номер слайду 3

Розум полягає не лише в знаннях, але й у вмінні застосовувати ці знання. Аристотель

Номер слайду 4

І. Організаційний етап. Оголошення теми та мети уроку;ІІ. Актуалізація опорних знань. Зупинка “Теоретична розминка.”КросвордІІІ. Перевірка рівня засвоєння учнями вивченого матеріалу. Зупинка “Ерудит.” Виконання тестових завдань. IV. Засвоєння нових знань. Зупинка “Дослідницька”. Робота в групах. V. Закріпленя та осмислення вивченого на уроці. “Мозковий штурм”VІ. Підсумок уроку. Інтерактивна вправа “Незакінчене речення”VII. Домашнє завдання.

Номер слайду 5

Кросворд1     2       3    4        5     6      7  8    9  101112 АБСЦИСАРМ ЛИОФУАДКАРТВОЕФУНКЦІЯАРГУМЕНТГРАФІ КО РДИНАТАВИЗН АЧЕННЯЛІНІЙНОЇУНЛІКУТОВИЙЗНАЧЕНЬРівності виду S=ab, P= 2(a+b), V=x3 називаються…Прямокутна система координат або…Одна з координат точки на площині. Залежність змінної у від змінної х, при якій кожному значенню х відповідає єдине значення у, - це …х – незалежна змінна або …Усі точки координатної площини, що задовольняють рівність y=f(x), утворюють…Друга координата точки. Множина всіх значень змінної х – це область…функції. Графіком якої функції є пряма? Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. У формулі y=kx+b коефіцієнт k називається…Усі значення, яких набуває залежна змінна, утворюють область… функції.

Номер слайду 6

Тестові завдання

Номер слайду 7

xy01 Яка з ліній є графіком функціїа)г)xy01б)xy01в)xy01

Номер слайду 8

2. Функцію задано формулою f(x) = 0,5x – 15. Знайти f(10). а) 50; б) 10; в) -10; г) -20.3. Знайти значення аргументу, при якому значення функції у = 7х + 1 дорівнює -13. а) -90; б) -2; в) -1,5; г) 2.4. Яка з наведених функцій не є лінійною? а) у = 2х+3; б) у = -3х + 4; в) у =2х2 ; г) у = 4х. Яка з точок належить графіку функції у = 2х – 4 а) (-2;0) ; б) (2;0) ; в) (0;4) ; г) (0; -4).6. Знайти нулі функції у = 8х + 4. а) 0,5; б) 2; в) -2; г) -0,5. Знайти точки перетину графіка функції у=0,6х – 2 з віссю ординат. а) (0;-2) ; б) (0;-2) ; в) (2;0) ; г) (-2;0).

Номер слайду 9

xy01xy01xy01xy01а)б)в)г)8. Який з графіків зайвий?

Номер слайду 10

Взаємоперевірка№1№2№3№4№5№6№7№8б)в)б)в)б)г)а)г)

Номер слайду 11

Зупинка “Дослідницька”

Номер слайду 12

«Найкращий спосіб вивчити що-небудь - відкрити його самостійно»Д. Пойа

Номер слайду 13

Група І. З’ясувати, як впливає значення коефіцієнта k на розташування графіка лінійної функції у = kх + b відносно додатного напряму осі Ох.ІІ група. З’ясувати, як впливає значення коефіцієнта k на розташування графіка прямої пропорційності у = kх у декартовій системі координат. Група ІІІ. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій y = k1x + b1, y = k2x + b2, якщо k1=k2, а b1 ≠ b2ІV група. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій, якщо їх коефіцієнти k різні.

Номер слайду 14

Група І. З’ясувати, як впливає значення коефіцієнта k на розташування графіка лінійної функції у = kх + b відносно додатного напряму осі Ох.k > 0у = 2х – 3 , у = 5х + 4 Кут нахилу прямої з додатнім напрямом осі Ох гострий

Номер слайду 15

Група І. З’ясувати, як впливає значення коефіцієнта k на розташування графіка лінійної функції у = kх + b відносно додатного напряму осі Охk < 0у = -3х + 2, у = -6х – 1 Кут нахилу прямої з додатнім напрямом осі Ох тупий

Номер слайду 16

Група І. З’ясувати, як впливає значення коефіцієнта k на розташування графіка лінійної функції у = kх + b відносно додатнього напряму осі Охk = 0 у = 4, у = -2 Графік прямої паралельний осі Ох

Номер слайду 17

ІІ група. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій, якщо їх коефіцієнти k різні k>0y=1/2xy=3x. Графік розташований у І та ІІІ координатних чвертях

Номер слайду 18

ІІ група. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій, якщо їх коефіцієнти k різні k>0y=-1/3xy=-4x. Графік розташований у ІІ та ІV координатних чвертях

Номер слайду 19

Група ІІІ. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій y = k1x + b1, y = k2x + b2, якщо k1=k2, а b1 ≠ b2k > 0у = 2х +2 у = 2х - 3 Графіки функцій паралельні

Номер слайду 20

Група ІІІ. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій y = k1x + b1, y = k2x + b2, якщо k1=k2, а b1 ≠ b2k < 0у = -3х - 2у = -3х + 1 Графіки функцій паралельні

Номер слайду 21

ІV група. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій, якщо їх коефіцієнти k різні. y=x - 6y= -2x + 3 Графіки функцій перетинаються

Номер слайду 22

ІV група. З’ясувати, як розташовані графіки лінійних функцій, якщо їх коефіцієнти k різні. у=5x + 2y= 3x + 2 Графіки функцій перетинаються

Номер слайду 23

Мозковий штурм1. Серед заданих функцій а) у = -3х + 7, б) у = 2х + 7, в) у =- 3х + 8, г) у = 2х – 9, д) у = 4х , е) у = 2 знайти ті, графіки яких а) паралельні графіку функції у = 2х; б) перетинаються з графіком функції у = -3х + 2; в) утворюють з додатнім напрямом осі Ох гострий кут; г) утворюють з додатнім напрямом осі Ох тупий кут; д) паралельні осі Ох; е) проходить в І та ІІІ чвертях координатної площини.2. Чи можна, не будуючи графіків функцій, знайти координати точок їх перетину? Знайти координати точок перетину графіків функцій у = 2х – 5 та у = х + 1.  

Номер слайду 24

Підведення підсумків уроку.«На сьогоднішньому уроці я дізнався…»«Під час проведення уроку мені найбільше сподобалося…»« На уроці мені не сподобалося…»«Найбільш важким для мене було…»«На наступних уроках я б хотіла…»Інтерактивна вправа “Незакінчені речення”

Номер слайду 25

Домашнє завдання. П. 25 Рівень І-ІІ:№ 832, 837, 845 Рівень ІІІ-IV:№ 847,850, 852.

pptx
Додано
4 травня 2020
Переглядів
453
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку