Презентація до уроку на тему: " Як розмножуються організми".

Про матеріал

Презентація до уроку на тему: " Як розмножуються організми". (Пізнаємо природу: підруч. інтегр курсу для 6-го класу/ Тетяна Гільберг(та ін.)).

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Як розмножуються організми. Уся природа прагне до самозбереження. Марк Туллій Цицерон, давньоримський політичний діяч

Номер слайду 2

Поміркуйте Чи бачив/-ла ти, як на грядці сіють огірки?Як розмножують полуниці?Чому ластівка, курка чи сорока сидить на яйцях?Що було б якби організми перестали розмножуватись?Яке значення розмноження для життя на нашій планеті?

Номер слайду 3

Значення розмноження. Розмноження забезпечує відтворення організмів й сприяє збільшенню чисельності особин різних видів. Здатність організмів до розмноження забезпечує безперервне існування життя на нашій планеті. Завдяки розмноженню батьки передають нащадкам властиві їм ознаки: особливості будови, процесів життєдіяльності тощо. Здатність організмів зберігати й передавати нащадкам ознаки будови, хімічного складу та процесів життєдіяльності називають спадковістю.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Чим відрізняється нестатеве і статеве розмноження. За статевого розмноження нащадки можуть відрізнятись від батьківських особин за деякими ознаками. Чому? За статевого розмноження, у якому зазвичай беруть участь два батьківські організми, нащадки отримують від кожного з них лише половину спадкової інформації. Так реалізується ще одна універсальна властивість живого — мінливість. Наприклад, цуценята, які народилися одночасно від одних і тих самих батьків, загалом схожі одне на одного та на своїх батьків (явище спадковості), але все ж таки відрізняються певними ознаками (наприклад, деталями забарвлення) . Мінливість - це здатність організмів набувати нових ознак, відмінних від подібних ознак у батьків. У разі нестатевого розмноження дочірні організми отримують такий само набір спадкової інформації, який мав батьківський організм.

Номер слайду 6

Як розмножуються одноклітинні організми. Такі одноклітинні організми, як інфузорія-туфелька та амеба протей, розмножуються переважно поділом клітини навпіл. Розмноження амеби протея (1) й інфузорії-туфельки (2)

Номер слайду 7

Фізкультхвилинка. Дихальні вправи1. Учні піднімаються навшпиньки — руки вгору, вдих, опускаються на ступні, руки через боки опускають униз — видих під коментування та демонстрування вчительки:- понюхай квітку, здмухни пір’їнку;- понюхай гілку, задуй свічку.2. Вдихнути широко відкритим ротом, видихнути через ніс. Повторити 4–5 разів.3. Стати рівно, руки вниз. 1–2 — руки в боки — вдихнути, 3–4 — присісти, обійняти руками коліна — видихнути. Повторити 3–4 рази.4. Дихання через одну ніздрю: вдихнути через ніс — одна ніздря притиснута пальцем, видихнути ротом. Повторити 3–4 рази.

Номер слайду 8

Як розмножуються рослини. Рослини розмножуються як статевим, так і нестатевим способом. Більшість рослин, що зростають на нашій планеті, належить до квіткових: саме квітки забезпечують їх статеве розмноження. Будова квітки. Б. Будова пилкового зерна: 1 - спермії, 2 - оболонка

Номер слайду 9

Процес злиття чоловічих і жіночих статевих клітин називають заплідненням. У квіткових рослин заплідненню передує запилення - перенесення пилкових зерен від пиляків тичинок на приймочку маточки. Після цього пилкове зерно (1) проростає всередину маточки пилковою трубкою (2, 3), якою спермії дістаються до насінного зачатку (4), де містяться жіночі статеві клітини. Один зі сперміїв зливається з яйцеклітиною. Згодом із цієї заплідненої яйцеклітини розвивається майбутня рослина. Інший спермій зливається з іншою клітиною насінного зачатка (її називають центральною). З неї згодом розвиваються клітини, що містять запас поживних речовин, потрібних для розвитку зародка. А. Процес запилення. Б. Процес запліднення у квіткових рослинhttps://www.youtube.com/watch?v=s. Fukn. K8 DWLg&ab_channel

Номер слайду 10

Насінина (одна, декілька чи багато насінин), оточена оплоднем, має назву плід Будова насінини пшениці: 1 - оболонка насінини (шкірка); 2 - запас поживних речовин; 3 - зародок. Б. Будова плоду абрикосу: 1 - зовнішній шар оплодня (шкірка); 2 - середній шар оплодня - м’якуш (містить розчини цукрів); 3 - кісточка: внутрішній здерев’янілий шар оплодня, який оточує насінину (4)

Номер слайду 11

Нестатеве розмноження рослин. нестатеве розмноження відбувається за допомогою спор, які утворюються в особливих органах – спорангіях. Спора у папоротей - це спеціалізована нестатева клітина, оточена щільною оболонкою, що захищає її від висихання та пошкоджень. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають і дають початок особинам, здатним до статевого розмноження. Способи розмноження щитника чоловічого. 1 - особина, яка здійснює нестатеве розмноження спорами; пагін розміщений під землею (його називають кореневищем (8)); 2 - спорангії зібрані у групи на поверхні листків (3); 4 - після дозрівання спори висипаються (5); зі спори проростає особина, що розмножується статевим шляхом (6, 7)

Номер слайду 12

Легенда про цвіт папоротіІснує легенда про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в купальську ніч. Лише в цю ніч на папороті, серед ночі розцвітала чарівна вогняна квітка щастя - кочедижник. Папороть цвіте лише одну коротку мить найкоротшої у році ночі під Івана Купала. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. Той, хто має цвіт папороті, може розуміти мову будь-якого створіння, може бачити заховані в землю скарби. Володар заповітної квітки також міг у ніч напередодні Івана Купала бачити, як ходять лісом дерева й стиха розмовляють між собою.Існує повір’я, що в цей час всі рослини набирали чарівних, лікувальних та цілющих властивостей.  Чи може бути квітка в папороті?

Номер слайду 13

Вегетативне розмноження тип нестатевого розмноження, за якого від материнського організму відокремлюються багатоклітинні частини. З них згодом розвиваються нащадки. Способи вегетативного розмноження рослин: 1 - суниці лісові (вусами); 2 - картопля (бульбами); 3 - вишня (кореневими паростками); 4 - троянди (стебловими живцями).

Номер слайду 14

Як розмножуються тварини. Тварини, як і рослини, здатні розмножуватись статевим способом, деякі - також і нестатевим. У більшості тварин статеві клітини - чоловічі (сперматозоїди) та жіночі (яйцеклітини) утворюються у спеціалізованих статевих залозах. Чоловічі статеві залози називають сім’яниками, жіночі - яєчниками. Сукупність органів, які забезпечують статеве розмноження, утворює статеву систему. У більшості тварин одні особини утворюють чоловічі статеві клітини, інші - жіночі. Таких тварин називають роздільностатевими. Досить часто у таких тварин особини чоловічої статі (самці) зовні відрізняються від особин жіночої (самок). Проте є й тварини, в яких одна й та сама особина може утворювати як чоловічі, так і жіночі статеві клітини. Їх називають гермафродитами . Роздільностатеві тварини (А) і тварини-гермафродити (Б). А. У жука-оленя самці (1) мають добре розвинені щелепи, що нагадують роги (звідки й походить назва цих тварин); вони їх використовують у двобоях за самку (2), яка таких рогів не має. Б. Наземний молюск виноградний слимак

Номер слайду 15

Запліднення у тварин. В одних тварин, переважно в тих, у яких розмноження відбувається у воді, статеві клітини зливаються поза органами статевої системи. Таке запліднення називають зовнішнім (як-от в окуня річкового, судака, севрюги, різних видів жаб). У таких наземних тварин, як плазуни, птахи, ссавці, статеві клітини зливаються здебільшого в спеціалізованих статевих органах. Такий варіант запліднення називають внутрішнім.

Номер слайду 16

Вегетативне розмноження тварин. У деяких тварин спостерігають різні варіанти вегетативного розмноження: поділ навпіл, брунькування, відокремлення невеликих частин тіла (наприклад, багатощетинковий черв’як додекацерія) https://www.youtube.com/watch (2.20 хв.)

Номер слайду 17

Коротко про головне. Спадковість - здатність організмів зберігати й передавати нащадкам ознаки будови, хімічного складу та процесів життєдіяльності. Мінливість - це здатність організмів набувати нових ознак, відмінних від таких батьків. Статеве розмноження забезпечують спеціалізовані статеві клітини - чоловічі та жіночі. Сукупність органів, які забезпечують статеве розмноження, утворює статеву систему. Процес злиття чоловічих і жіночих статевих клітин називають заплідненням. Нестатеве розмноження відбувається без участі спеціалізованих статевих клітин, а дочірні організми є нащадками лише однієї батьківської особини.

Номер слайду 18

Перевіряємо себе1. Яке значення того, що організми, які здатні до нестатевого розмноження, можуть розмножуватися також і статевим способом?2. У чому полягають переваги та недоліки статевого та нестатевого розмноження організмів?3. Оціни свою роботу на уроці, продовж речення: Сьогодні я дізнався/-лась...; Зрозумів/-ла...; Найбільші труднощі я відчув/-ла...; Я не вмів/-ла, а тепер вмію ... Виконайте завдання за QR- кодом:  

Номер слайду 19

Домашнє завдання: Вивчити параграф 29;Виконати практичну роботу «Розмноження рослин»

Номер слайду 20

Практична робота «Розмноження рослин» (виконується за допомогою батьків). Вам знадобиться: кімнатна рослина: традесканція, гібіскус, пеларгонія, сенполія або фіалка кімнатнатощо, вода кімнатної температури, горщики з ґрунтом, скляна банка. Порядок виконання роботи:1. Відріжте частину пагону кімнатної рослини з бруньками(листок) і поставте у теплому та освітленому місці в посудину з водою. Нижній кінець пагону має бути занурений у воду на глибину 1,0-1,5 см.2. Кожні три-чотири доби змінюйте воду в посудині. Постійно спостерігайте за відрізаним пагоном і, доливаючи час від часу воду, підтримуйте її початковий рівень. Пам’ятайте! Слід використовувати лише відстояну водопровідну воду.3. Підготуйте горщик із супіщаним ґрунтом (дізнайтеся з різних джерел інформації, які є основні види ґрунтів). Коли через деякий час у живців з’являться корінці та досягнуть 3-5 мм завдовжки, обережно пересадіть отримані живці з посудини у приготовлені горщики.4. Накрийте висаджені живці скляними банками й витримуйте на розсіяному світлі доти, доки вони не почнуть рости. Після цього зніміть скляні банки.5. Поміркуйте, чому рослину можна висаджувати у ґрунт лише після того, як в неї з’являться корені. Чому культурні рослини розмножують здебільшого вегетативно?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чучина Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
26 грудня 2023
Переглядів
2021
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку