Презентація до уроку "Навчання та пам'ять"

Про матеріал
Презентація до уроку "Навчання та пам'ять". Метою уроку є: сформувати в учнів знання про навчання; види та форми навчання; розкрити значення навчальної діяльності та освіти для розвитку особистості; дати поняття про природу, типи, якість пам’яті; визначити її роль у формуванні індивідуальності; розкрити значення інших психічних процесів, як: увага, уявлення, емоції; розкрити значення кожного з них в житті людини; виховувати вміння раціонально використовувати час, уникати перевантаження та стресів,які шкодять здоров`ю.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Навчання та пам’ять

Номер слайду 2

Для чого людині навчатися?Мозок людини здатен учитися все життя - з моменту народження до самої смерті. Гордон Драйден

Номер слайду 3

– це стан активної бадьорості, який характеризується готовністю виділити з багатьох подій найважливіше і відповісти на нього діяльністю. Увагадовільна увага – це процес направленої свідомості, який залежить від волі людини і спрямований на результатмимовільна увага - це увага, яка не залежить від волі та свідомостіпіслядовільна увага – це цілеспрямована увага у людини, якій цікавий не тільки результат, а зміст і процес

Номер слайду 4

Мимовільна (пасивна, емоційна) – увага, яка виникає без будь-якої заздалегідь поставленої мети і не вимагає затрати вольових зусиль. Мимовільна увага – це зосередження свідомості на об’єкті в зв'язку з його особливостями як подразника.

Номер слайду 5

Довільна (активна, вольова) – це увага, яка передбачає поставку мети і вимагає затрати вольових зусиль. Довільна увага – це зосередженість на об’єкті, яка свідомо регулюється і залежить від вимог діяльності. Довільну увагу потрібно спеціально формувати

Номер слайду 6

Післядовільна увага – це увага, яка виникає на основі довільної, але після неї, при цьому залишається мета бути уважним, але послаблюються вольові зусилля (наприклад, робота над прикладом тексту з іноземної мови з початку базувалася на довільній увазі, а потім відчуття напруження зникло – виникла післядовільна увага).

Номер слайду 7

Залежно від розміщення об’єкту уваги розрізняють:б) внутрішню, спрямовану на внутрішній світ (в тваринному світі цей вид уваги відсутній).а) зовнішню (перцептивну увагу) , спрямовану на об’єкти навколишнього світу;

Номер слайду 8

Залежно від розміщення об’єкта уваги розрізняють:колективну увагу (зосередженість всіх учнів на одному об’єкті, незначні відхилення уваги окремих – суттєво не впливають на загальну увагу)групову (зосередженість уваги групами в умовах роботи в колективі, найважчий вид уваги, вимагає чіткого планування роботи).індивідуальну (зосередженість на своєму завданні; важкий перехід від індивідуальної уваги до групової і навпаки).

Номер слайду 9

Увага виконує такі функції: 1. Активізує необхідні та гальмує небажані в даний момент психічні та фізіологічні процеси. 2. Сприяє цілеспрямованому та організованому відбору інформації, яка поступає. 3. Забезпечує тривале зосередження активності на певному об’єкті.

Номер слайду 10

Знайдіть числа від 1 до 90 якомога скорішеr

Номер слайду 11

11 На картинці є 16 облич. Знайдіть їхppt_xxshearppt_x

Номер слайду 12

– це процес чуттєвого відображення в мозку людини образів чи предметів без впливу на органи чуття. Уявлення. Апельсинїстівнийсмачнийсоковитий. Ящіркахолоднапруткамаленька

Номер слайду 13

Ще древні греки вважали богиню пам’яті Мнемозіну матір’ю дев’яти муз13Ім’я богині дало назву самій пам’яті. Вислови ”мнемічна діяльність”, ”мнемічна задача”, ”мнемічні дії” відносяться до пам’яті

Номер слайду 14

Експрес-діагностика скільки предметів ти запам'ятаєш за 1хв?

Номер слайду 15

– це психофізіологічний процес, за якого людина здатна сприймати, відбирати, закріплювати, зберігати і забувати інформацію. Пам’ять. Залежно від міцності і тривалості збереження інформації розрізняють види пам’яті:процедурна –це пам’ять на дії, умовні рефлекси, навички, звичкидекларативна –це пам’ять на події, імена, дати, факти, словаоперативна (сенсорна) – триває декілька секундкороткочасна – триває від кількох секунд до хвилин 7+-2 символидовготривала – триває роками, все життя

Номер слайду 16

За метою і способами запам’ятання та відтворення пам'ять поділяють на: Мимовільну пам'ять – не ставиться спеціальна мета запам’ятати і пригадати, не застосовуються спеціальні прийоми та вольові зусилля. Довільну пам'ять – ставиться спеціальна мета запам’ятати, робляться вольові зусилля, застосовуються мнемічні прийоми. Мимовільна пам'ять у своєму розвитку передує довільній, але автоматично в неї не переходить

Номер слайду 17

17 За тривалістю збереження інформації пам'ять поділяють на: Короткочасну – процес відносно невеликої тривалості (кілька секунд чи хвилин), але достатньої для точного відтворення подій, що тільки-но сприйнялися. Через деякий час враження зникають і людина не може нічого пригадати (пам'ять друкарки). Довготривалу – характеризується відносною тривалістю і міцністю збереження сприйнятого матеріалу.

Номер слайду 18

Процеси пам’яті Запам’ятовування Збереження Відтворення Забування

Номер слайду 19

Запам’ятовування. Це процес утворення і закріплення тимчасових нервових зв’язків у головному мозку. Буває мимовільним і довільним. Стадії запам'ятовування: Оперативна ( до 10 секунд);Первинна (короткочасна 20-40 с);Вторинна (від кількох хвили до кількох років);Третинна (довготривала. Все життя).

Номер слайду 20

Збереження. Це утримання в корі головного мозку інформації, яку людина попередньо запам'ятала.

Номер слайду 21

Відтворення. Це процес активізації раніше утворених нервових зв’язків у корі великих півкуль головного мозку. Впізнавання згадування це відтворення, що виникає при повторному сприйманні предметів. Буває повним і неповним.це відтворення, що відбувається без повторного сприйняття предметів. Буває довільне і мимовільне.

Номер слайду 22

Забування. Це процес згасання тимчасових нервових зв’язків. Буває часткове та повне. Види: Повне (матеріал не відтворюється)Часткове (відтворюються фрагменти або допускаються помилки)Тривале (впродовж тривалого часу не вдається відтворити, пригадати що-небудь)Тимчасове (матеріал відтворюється не в даний момент, а через деякий час)Таке відстрочення відтворення того, що здавалося забутим, називається ремінісценцією (від латинського, означає «спогад»).

Номер слайду 23

– це психофізіологічний процес, за якого людина здатна сприймати, відбирати, закріплювати, зберігати і забувати інформацію. Пам’ять. Залежно від шляхів засвоєння інформації розрізняють види пам’яті:рухова – пам’ять на рухиемоційна – пам’ять на пережиті почуттяобразна – пам’ять на уявленнясловесно-логічна – пам’ять на думки і поняття

Номер слайду 24

Емоційна пам’ять – це пам’ять відчуттів Пригадайте, яке у вас з'являється відчуття,після зустрічі з людиною, яка вас образила?

Номер слайду 25

Образна – збереження та відтворення всіх видів образів(зорових,слухових,тактильних). Образна пам'ять тісно пов'язана з уявою. Прикладом образної пам'яті є картини Айвазовського, виявляється картини його були намальовані не з натури, а по пам'яті , оскільки він довго служив на військовому кораблі.

Номер слайду 26

За ступенем участі основних аналізаторів виділяють такі види пам'яті: А) зорова – краще сприймається та запам'ятовується та інформація,яка побачена чи прочитана. Б) слухова – краще запам'ятовується матеріал,якщо почув його пояснення. В) змішаний – коли в процесі запам'ятовування задіяно декілька аналізаторів.

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Підрахуйте кількість балів!Якщо немає помилок, ви заробили 10 балів!

Номер слайду 29

ВИДИ ПАМ’ЯТІ А Моторна. Б Емоційна В Образна Г Словесно-логічна (змістова)2 запам'ятовування, збереження і відтворення рухів1 формування чутливих образів - уявлень про конкретні предмети, явища, їх властивості (буває зорова, слухова, смакова, нюхова, дотикова)3 запам'ятовування, збереження, упізнавання і відтворення прочитаних або почутих думок, понять4 Запам'ятовування, збереження і відтворення людиною своїх емоцій, почуттів

Номер слайду 30

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:імпринтинг (закарбування) – це вид научіння, який проявляється під час періоду перших днів життя, коли фіксується образ вперше побаченого живого об’єкта і формується особлива прихильність до нього

Номер слайду 31

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:научіння через спостереженнянаслідування - відтворення поведінки без усвідомлення її значеннявікарне научіння - відтворення поведінки із усвідомленням її значення

Номер слайду 32

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:звикання – це зниження реакції на багатократне повторення подразника, що не супроводжується підкріпленням (покаранням або заохоченням)

Номер слайду 33

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:латентне научіння - мимовільне ознайомлення з ситуацією або послідовністю подій, в результаті чого створюється готовність виконувати в майбутньому практичні дії

Номер слайду 34

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:інсайт (осяяння) – це вища форма научіння, за якого розрізнена інформація об’єднується і використовується в новій ситуації, з’являються нестандартні і оригінальні рішення

Номер слайду 35

– це психічні реакції, які виражають оціночне відношення до дійсних або можливих ситуацій і об’єктивного світу. ЕмоціїЗовнішні прояви емоцій:- емоційні реакції короткочаснісум радість страх сором гнів нудьгаінтерес відраза захоплення образа здивування задоволення- емоційні стани тривалі- емоційні стосунки довготривалікохання ненависть

Номер слайду 36

– це психічні реакції, які виражають оціночне відношення до дійсних або можливих ситуацій і об’єктивного світу. ЕмоціїКласифікація емоцій:позитивнінегативні

Номер слайду 37

– це психічні реакції, які виражають оціночне відношення до дійсних або можливих ситуацій і об’єктивного світу. ЕмоціїКласифікація емоцій:нижчі пов’язані із задоволенням біологічних потребвищі пов’язані із задоволенням соціальних, інтелектуальних, естетичних потреб

Номер слайду 38

«Продовж фразу»Сьогодні на уроці я довідався …Було цікаво …Було складно... Я зрозумів…Тепер я знаю, що.. Мене здивувало.. Урок дав мені для життя…Я відчув(ла) що…Я навчився(лася) …

Номер слайду 39

Підсумкова діагностика

Номер слайду 40

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чередніченко Ірина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
28 квітня 2020
Переглядів
1752
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку