17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Тематичне оцінювання по темі: «Вища нервова діяльність»

Про матеріал
Тематичне оцінювання з теми ”Вища нервова діяльність”. Різнорівневі завдання для оцінки рівня засвоєння теми учнями 8 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання по темі:

«Вища нервова діяльність»

Варіант 1

Початковий рівень (Правильна відповідь – 0,25 б.)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. Довготривала пам’ять – це швидке запам’ятовування і збереження інформації на короткий термін.

2. Безумовні рефлекси є тимчасовими.

3. В основі утворення навичок письма лежить утворення динамічних стереотипів.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Циклічні зміни біологічних процесів – це:


а) інстинкти;

б) біоритми;

в) поведінка;

г) свідомість.


5. Комбінація вражень, які зберігаються в мозку, – це:


а) сновидіння;

б) безсоння;

в) біоритми;

г) звички.


6. Запам’ятовування, яке здійснюється без розуміння сутності матеріалу - це:


а) довільне;

б) мимовільне;

в) механічне;

г) логічне.


7.Реакції, які утворюються внаслідок дії природних ознак безумовного подразника, – це:


а) природні умовні рефлекси;

б) штучні умовні рефлекси;

в) безумовні рефлекси;

г) гальмування.


8. Пам’ять, що пов’язана із запам’ятовуванням, збереженням і відтворенням людиною своїх емоцій та почуттів, – це:


а) рухова;

б) емоційна;

в) образна;

г) оперативна.


9. Фактор, який керує вибором інформації для сприйняття, – це:


а) мислення;

б) увага;

в) абстрагування;

г) пам’ять.


10. Індивідуальна особливість людини – це:


а) обдарованість;

б) темперамент;

в) воля;

г) свідомість.


11. До позитивних рис характеру належать:


а) заздрість;

б) хвалькуватість;

в) справедливість;

г) замкнутість.


12. Найпершим у новонародженої дитини з’являється рефлекс:


а) смоктальний;

б) дихальний;

в) захисний;

г) орієнтувальний.


Середній рівень (Правильна відповідь – 1 б.)

Допишіть речення.

13. Швидке запам’ятовування і збереження інформації на короткий термін – це … .

14. Залежно від умовних подразників рефлекси поділяють на .. .

15. Утруднене засинання, часті пробудження серед ночі або повне зникнення сну, – це … .

Дайте визначення терміну

16.Інсайт...

17.Біоритми…

18. Характер…

Достатній рівень (Правильна відповідь – 1,5 б.)

19. Установіть відповідність між типами темпераменту та їх характеристиками:


1. Холерик.

2. Флегматик.

3. Меланхолік.

4. Сангвінік.


А слабкий тип;                                                    Б сильний, урівноважений, інертний тип;

В сильний, урівноважений, рухливий тип;     Г сильний, неурівноважений, рухливий тип;

Д сильний, неурівноважений, інертний тип.

 

20. Установіть відповідність між поняттями та характеристиками:


1. Емоційна пам’ять.

2. Образна пам’ять.

3. Рухова пам’ять.

4. Словесно-логічна пам’ять.


А) вид довготривалої пам’яті, в якій зберігаються знання про те, як потрібно діяти (рефлекси, навички);

Б) пов’язана із запам’ятовуванням, збереженням, упізнаванням і відтворенням прочитаних або почутих думок, понять;

В) пов’язана із запам’ятовуванням, збереженням і відтворенням рухів;

Г) пов’язана із запам’ятовуванням, збереженням і відтворенням людиною своїх емоцій та почуттів;

Д) пов’язана із формуванням чутливих образів – уявлень про конкретні предмети, явища, їхні властивості.

Високий рівень (Правильна відповідь – 3 б.)

Дайте відповідь на одне запитання (за вибором):

21.Чому важко подолати шкідливі звички і неправильно сформовані навички?

22. Що таке умовний рефлекс. Які бувають види умовних рефлексів? Наведіть приклади.

23. Які види біоритмів розрізняють? Наведіть приклади місячних і річних біоритмів людини.

24. Що таке мова і мовлення? Які форми мови розрізняють? Де розташовані центри мови? Яке їх значення?

25. Що таке емоції? Які розрізняють емоції?  Як вони впливають на поведінку людини?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання по темі:

««Вища нервова діяльність»

Варіант 2

Початковий рівень (Правильна відповідь – 0,25 б.)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. Мова – система знаків, засіб спілкування між людьми.;

2. Рухова пам’ять пов’язана із запам’ятовуванням, збереженням і відтворенням людиною своїх емоцій і почуттів;

3. Вчення про вищу нервову діяльність розробляв І.І. Мечников.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Пам’ять, що забезпечує тривале збереження інформації, яка закріплюється після багаторазового повторення і відтворення, – це:


а) довготривала;

б) оперативна;

в) короткотривала;

г) процедурна.


5. Виберіть з цього переліку ознаки, характерні для умовних рефлексів:


а) природжені;

б) набуті;

в) видові;

г) тимчасові.


6. Пам’ять, що пов’язана із запам’ятовуванням, збереженням і відтворенням людиною своїх емоцій та почуттів, – це:


а) рухова;

б) емоційна;

в) образна;

г) оперативна.


7. Система природжених безумовних поведінкових реакцій, пов’язаних із продовженням і збереженням виду, – це:


а) рефлекси;

б) інстинкти;

в) сприйняття;

г) розумова діяльність.


8. Інстинкт – це сукупність:


а) безумовних і умовних рефлексів;

б) безумовних рефлексів;

в) навичок;

      г) звичок. 


9. Вищий рівень психічного відображення дійсності та взаємодії людини з навколишнім світом, – це:


а) свідомість;

б) поведінка;

в) інстинкт;

г) пам’ять.


10. Реакції, які утворюються внаслідок дії природних ознак безумовного подразника, – це:


а) природні умовні рефлекси;

б) штучні умовні рефлекси;

в) безумовні рефлекси;

г) гальмування.


Запам’ятовування, яке здійснюється без розуміння сутності матеріалу, – це:


а) довільне;

б) мимовільне;

в) механічне;

г) логічне.


11.Чинники, необхідні для вироблення умовного рефлексу:

а) збіг у часі дії умовного та безумовного подразника; б) дія сторонніх подразників.

в) певна послідовність дії подразників;      г) нормальний функціональний стан організму;

12. Фактор, який керує вибором інформації для сприйняття, – це:


а) мислення;

б) увага;

в) абстрагування;

г) пам’ять.


Середній рівень  (Правильна відповідь – 0,5 б.)

Допишіть речення.

13. Сон – це фізіологічний стан, який характеризується вимкненням .. ..

14. Здатність людини фіксувати інформацію, зберігати і відтворювати її в потрібний момент – це …

15. Циклічні зміни біологічних процесів – це …

Дайте визначення терміну

16. Імпринтинг…

17. Подразник..

18. Темперамент…

 

 

 

 

Достатній рівень (Правильна відповідь – 1,5 б.)

19.  Установіть відповідність між типами темпераменту та характеристиками:


1. Холерик.

2. Флегматик.

3. Меланхолік.

4. Сангвінік.


А сильний, урівноважений, рухливий тип;

Б сильний, неурівноважений, інертний тип;

В сильний, неурівноважений, рухливий тип;

Г сильний, урівноважений, інертний тип;

Д слабкий тип.

20. Установіть відповідність між поняттями та характеристиками:


1. Мимовільне запам’ятовування.

2. Довільне запам’ятовування.

3. Забування.

4. Спогади.


А) неможливість відтворити інформацію в певний момент;

Б) різновид довільного відтворення є відтворення образів минулого;

В) найпростіша форма відтворення, яке виникає за повторного сприйняття предметів;

Г) здійснюється тоді, коли людина не ставить спеціальної мети запам’ятати;

Д) має цілеспрямований характер, потребує вольових зусиль людини.

Високий рівень (Правильна відповідь – 2 б.)

Дайте відповідь на одне запитання (за вибором):

21.Доведіть, що в основі утворення навичок лежить динамічний стереотип.

22. Що таке сон. Які основні прояви сну?

23. Що таке інстинкт? Наведіть приклади інстинктивної поведінки людини.

24. Що таке темперамент? Які розрізняють типи темпераменту?

25. У чому виражається характер? Які фактори впливають на формування характеру?

 

 

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
29 квітня
Переглядів
1827
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку