5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Презентація "Дослідницька лабораторія. Вирощування цибулі на перо в штучно створених умовах"

Про матеріал
Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань - одне з головних завдань сучасної школи. Даний матеріал стане в нагоді при плануванні та реалізації завдань дослідницької діяльності учнів початкової ланки освіти.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Дослідницька лабораторія«Вирощування цибулі на перо в штучно створених умовах»Проектучнів 1 класу загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів села Бойове. Керівник Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 2

Мета проекту :створити умови для забезпечення росту зеленого пера цибулин;розширити коло знань першокласників про вплив природних факторів ( грунту, світла, тепла, вологи, поживних речовин) на розвиток рослин в кімнатних умовах;формувати уявлення про нерозривний взаємозв’язок природних процесів. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 3

Мета проекту:стимулювати розвиток навчальних мотивів та природничих інтересів; створити атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримання в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання співпрацювати разом з однолітками. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 4

Актуальність проекту: Державним стандартом початкової загальної освіти утверджено стратегію розвитку початкової ланки загальноосвітніх закладів, ключовими аспектами якої є: Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань. Опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Забезпечення самоствердження та самореалізації особистості молодшого школяра. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 5

Курс «Природознавство»в початковій школі базується на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 6

Цілі проекту: Координація практичної природознавчої діяльності учнів, стимулювання їх творчого самовдосконалення. Формування стійкої мотивації для постійного підвищення рівня знань з предмету «Природознавство». Актуалізація потреби учнів у вивченні та упровадженні в навчальний процес дослідницько-пошукових форм організації власної пізнавальної діяльності. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 7

Завдання проекту: В учнів початкової ланки віковою особливістю є наочно-дієве та наочно – образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися). Тому важливими є : пріоритетність реалізації навчальних, розвивальних, виховних завдань з курсу «Природознавство»;цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової природничої діяльності; участь учнів в процесі експериментальної роботи як суб’єктів процесу, його активних творців, спроможних впливати на буття, постійно самовдосконалюючись. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 8

Очікувані результати: Підвищення рівня наукової природничої компетентності першокласників в процесі практико-експериментальної діяльності. Створення педагогічних умов для формування ціннісних орієнтацій учнів, становлення їхньої самосвідомості, розвитку загальних та соціальних здібностей у процесі дослідницько-пошукової діяльності. Узагальнення та систематизація матеріалів проекту. Презентація досвіду використання експериментальної роботи в системі навчально-виховного процесу. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 9

Типологія проекту: Тип проекту за кінцевим результатом: науково - практичний. Зміст проекту: пошуково-практична діяльність, підготовка інформаційних продуктів. Термін роботи над проектом: грудень 2015 року – січень 2016 року. Керівник проекту: Шаповалова Тетяна Григорівна Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 10

Типологія проекту: За змістом: предметний. За кількістю учасників: груповий. За тривалістю: короткостроковий. За ступенем самостійності:репродуктивно-дослідницько-творчий. За характером контактів: внутрішньошкільний. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 11

Принципи реалізації проекту: Принцип діяльності (розвиток особистості в процесі «відкриття» ним нового знання). Принцип безперервності (інваріативність технології). Принцип цілісного уявлення про світ. Принцип психологічної комфортності. Принцип варіативності (варіативність мислення – вибір оптимального варіанту). Принцип творчості – придбання власного досвіду творчої діяльності. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 12

Учасники проекту – учні 1 класу. Тарапацька Анастасія Темір Олександра. Цой Лілія. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 13

Учасники проекту – учні 1 класуІзюк Леонід. Харитонова Анастасія. Шаповалова Тетяна Григорівна

Номер слайду 14

Керівник проекту. Шаповалова Тетяна Григорівна. Шаповалова Тетяна Григорівна

pptx
Додано
24 березня 2019
Переглядів
557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку