Презентація "Ефективна комунікація"

Про матеріал
Матеріал створено на основі підручника Бакки Тамари Володимирівни, Марголіної Любові Валеріївни, Мелещенко Тетяни Володимирівни «Громадянська освіта» (рівень стандарту)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ

Номер слайду 2

Що таке спілкування. СПІЛКУВАННЯ – форма діяльності, яка здійснюється між людьми як рівними партнерами. Це процес обміну думками, почуттями, враженнями, загалом повідомленнями. Психічний контакт забезпечує взаємний обмін емоціями. Спілкування – це двостороння діяльність між людьми.

Номер слайду 3

Суб’єкт - ініціатор спілкування. Суб’єкт - партнер, якому адресована ініціатива. Норми – визначають як організується спілкування. Цілі - те, що планують участники спілкування. Ситуація – де здійснюється взаємодія. Спілкування. Кожен акт спілкування являє собою алгоритм взаємопов’язаних комінікативних дій.

Номер слайду 4

Види спілкуванняпряме опосередкованеформальне неформальневербальне невербальнемовазвукове візуальнемоно діа полі

Номер слайду 5

Вербальна комунікація - здійснюється за допомогою слів. Процес двостороннього мовного обміну інформацією. Мова – це сукупність слів і систем для їх використання, загальних для людей одного і того самого мовного співавторства. Невербальна комунікація - засобом передачі інформації є несловесні знаки (пози, жести, міміка обличчя, інтонації, погляди, рухи, просторове розташування, а також парамова – невербальне звучання повідомлень, манера передачі інформації). Обмін невербальними сигналами, які супроводжують мовні повідомлення. Зазвичай невербальні сигнали (засоби) однаково інтерпретуються в певній культурі або мовному співтоваристві. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

Номер слайду 6

потиск руки;поплескування по плечу; поцілунок.невербальні засоби Спілкування:

Номер слайду 7

ВИДИ МІМІКИ Спілкування: гнів;радість; страх;страждання;подив;презирство.

Номер слайду 8

Пози спілкування: ЗАКРИТА ВІДКРИТА

Номер слайду 9

Культура спілкування -.. Лексика, естетика, логіка, лаконічність, емоційне забарвлення, наголоси-паузи Культура говоріння культура слухання

Номер слайду 10

ПРАВИЛА ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯГоворити так, щоб вас почули. Слухайте так, щоб зрозуміти про що йдеться. Створюйте умови, щоб ситуація навколо спілкування сприяла комунікації

Номер слайду 11

ТЕХНІКИ СПІЛКУВАННЯЕФЕКТИВНІНЕЕФЕКТИВНІЯ-спілкування;Техніка трьох «да»;Перефразирування;Активне та пасивне слухання.накази, команди;погрози;моральні настанови;догани, звинувачення;глузування, висміювання;здогадки, інтерпретації;здогадки;випитування;віджартовування.

Номер слайду 12

Комунікація - .. Комунікативність – здатність до сприйняття і передавання інформації, здатність будувати широку мережу знайомств. Комунікант – учасник процесу комунікації.

Номер слайду 13

ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯЗадоволення потреби в спілкуванніУточнення уявлення про себе. Демонстра-ція поваги до іншого. Розбудова стосунків. Обмінінформа-цією. Впливна інших. Усі люди – соціальні істоти. Ми маємо потребу в інших людях, в людському спілкуванні. За допомогою комунікації ми дізнаємося, якими ми є та як люди реагують на нашу поведінку. Ми показуємо, що вирізняємо людину серед інших, коли при зустрічі говоримо «Привіт!», «Як справи?». Не говорячи нічого, ми можемо заслужити ре-путацію нетак-товної людини. Через спілку-вання ми знайо-мимося з іншими людьми, встановлюємо нові стосунки, які можуть або розвиватися або псуватися і заморожуватися. Частину інформації ми отримуємо шляхом спосте-режегня, читан-ня, перегляду ТВ, а частину – через пряме спілкування з людьми – обмін повідомлення-ми, отримання порад тощо. Навряд чи ми не намагаємося впливати на чиюсь поведін-ку – переконати друзів в чомусь, змусити близьку людину кинути палити або умовити вчителя поставити нам кращу оцінку.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

СПІЛКУВАННЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО,ПОВАГА – ключ до успіху

pptx
Додано
25 грудня 2023
Переглядів
266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку