Презентація."Економіка України в міжнародному поділі праці."

Про матеріал
Сучасні риси національної економіки України. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировиниі і маталів.Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Географія: географічний простір землі 11 клас. Тема: Економіка України в міжнародному поділі праціВчитель географії Хмельницького НВО № 28 Мала І. Л.

Номер слайду 2

Ви дізнаєтесь про:проблеми та перспективи розвитку економіки України;чинники конкурентних переваг на ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів;сучасні тенденції розвитку енергетики.

Номер слайду 3

Пригадайте: Які показники визначають суспільно-економічний розвиток держави?Що таке ВВП та ВНП?Які існують форми суспільної організації виробництва та просторової організації національної економіки?Чим спричинена зональна спеціалізація сільського господарства?

Номер слайду 4

Показники суспільно-економічного розвитку держави! Вивчіть поняття. Національна економіка — це історично сформована сукупність підприємств та установ, які працюють на території певної держави з метою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя. Номінальний або абсолютний ВВП виражається в поточних (фактичних) цінах цього року. Реальний ВВП (із поправкою на інфляцію) виражається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базисного) року.

Номер слайду 5

Особливості секторальної і територіальної структури економіки України.? Пригадайте. Національна економіка країни характеризується секторальноюі територіальною (просторовою) структурою. Секторальна структура передбачає поділ економіки (господарства) на первинний, вторинний та третинний сектори. Територіальною (просторовою) структурою економіки називають сукупність певним чином взаєморозташованих і взаємопов’язаних територіальних елементів господарства.

Номер слайду 6

Секторальна модель економіки України

Номер слайду 7

Секторальна структура національної економіки України! Шукайте в інтернетіЗа допомогою офіційного сайту Головного управління статистики у Хмельницькій області з’ясуйте, який сектор економіки є визначальним(за вартістю) http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm

Номер слайду 8

Сучасні форми просторової організації виробництва товаріві послуг в Україні. Технопарки в Україні: «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона» «Київська політехніка» «Інститут монокристалів»Кластери: Вінницький переробно-харчовий кластер,Харківський енергетичний кластер,Херсонський транспортно-логістичний кластер «Південні ворота України». У Київській області: національні інноваційні кластери «Енергетика сталого розвитку», «Технології інноваційного суспільства», «Інноваційна культура суспільства», «Нові продукти харчування».

Номер слайду 9

? поміркуйте. Які переваги мають сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні?Працюємо самостійно. Знайдіть приклади ВЕЗ, які працюють в Україні. Поясніть їхні переваги й недоліки.

Номер слайду 10

Конкурентні переваги України на світових ринках

Номер слайду 11

Конкурентні переваги України на світовому ринкусільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Низка внутрішніх та зовнішніх чинників обумовлюють конкурентні переваги України у виробництві сільськогосподарської продукції. Здебільшого це стосується природних ресурсів (передусім земельних, меншою мірою — кліматичних і водних).

Номер слайду 12

Структура посівних площ. Завдання. Проаналізуйте діаграму структури посівних площ в Україні. Поміркуйте, які із зазначених культур можуть забезпечити нашій державі конкурентні переваги на світовому ринку сільськогосподарської продукціїРобота з картою. Знайдіть на карті атласу і позначте на контурній карті розміщення провідних компаній-експортерів зернових культур в Україні

Номер слайду 13

Це цікаво!Рекорди України. Найбільшу кількість сільськогосподарської продукції виробляють у Вінницькій, Полтавській , Дніпропетровській, Харківській, Київській областях. Рекорди світу. Середня забезпеченість одного жителя України сільськогосподарськими угіддями більш як у двічі перевищує середньосвітовий показник і становить 0,9 га на одну особу. У 2016 р. Україна була найбільшим у світі виробником насіння соняшнику. Україна - один зі світових лідерів з виробництва волоських горіхів

Номер слайду 14

Конкурентні переваги України на світових ринкахрудної сировини та металів. Головною залізорудною базою є Криворізький басейн. На його території розташовані найбільші гірничозбагачувальні комбінати: Інгулецький, Південний, Північний, «Криворіжсталь». Полтавський гірничозбагачувальний комбінат використовує руди Кременчуцького басейну. На території України зосереджені великі поклади марганцевої руди. Один із найбільших басейнів у світі — Нікопольський (Нікопольське таІнгулецьке родовища в Дніпропетровській області та Великотокмацьке у Запорізькій.

Номер слайду 15

Чорна металургія. Найбільшими світовими виробниками сталі є гірничо-металургійний комбінат «Aрселор Міттал Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.),Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (Донецька обл.), Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь, Донецька обл.), Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». Металургійний комбінат «Азовсталь»

Номер слайду 16

кольорова металургіяІз кольорових металів Україна має великі запаси титанових руд. Основну титанову сировину (мінерали ільменіт і рутил) видобувають на Іршанському гірничозбагачувальному комбінаті (Житомирська обл.). Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником титанової губки в Європі. Завдяки модернізації на заводі було налагоджене виробництво продукції з більш високою доданою вартістю — титанових сплавів, слябів (металеві заготовки) і легованих сплавів. Задача. Обчисліть ресурсозабезпеченість України титановими рудами, якщо їхні розвідані запаси становлять 5900 тис. т. , а розміри щорічного використання 350 тис. т.

Номер слайду 17

Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвиткуенергетики в Україні. Для України є актуальною проблема забезпечення паливно-енергетичною сировиною. Зараз значна частина Донбасу залишається непідконтрольною територією (основна частка загальних запасів вугілля припадає на Донецький вугільний басейн). Родовища нафти й природного газу зосереджені у трьох нафтогазоносних регіонах: Східному (Дніпровсько-Донецькому), Західному (Карпатському), Південному (Причорноморсько-Кримському). Східний нафтогазоносний регіон є найбільшим за запасами та сучасним видобутком. Карта паливних ресурсів України

Номер слайду 18

Електроенергетика в Україні

Номер слайду 19

? Завдання. Поясніть, які зміни й чому відбулись в структурі електроенергетики України?

Номер слайду 20

Атомні електростанціїВ Україні працюють чотири АЕС —Запорізька, Хмельницька, Південноукраїнська та Рівненська. Упродовж останніх років вони виробляють 50—55 % електроенергії країни. Рекорд світу. Запорізька АЕС із шістьма енергоблоками загальна потужність 6000 МВт є найпотужнішою в Європі та третьою в світіЗапорізька АЕС

Номер слайду 21

Теплові електростанціїОсновою сучасної теплоенергетики країни є електростанції потужністю понад 1 млн к. Вт. Найбільші ТЕС розміщені на Донбасі та в Придніпров’ї (тут є паливо й споживачі): Запорізька (3,6 млн к. Вт),Криворізька (3 млн к. Вт), Луганська, Слов’янська, Придніпровська. У Харківській та Київській областях працюють Зміївська (2,2 млн к. Вт) і Трипільська (1,8 млн к. Вт), на заході країни розташовані Бурштинська (2,4 млн к. Вт), Ладижинська та Добротвірська ТЕС. Трипільська ТЕС

Номер слайду 22

ГідроелектростанціїГідроенергетика забезпечує 6,7% виробництва електроенергії. Її основу складає каскад ГЕС на Дніпрі: Київська, Канівська, Середньодніпровська, Дніпровська (Дніпро ГЕС) та Каховська. У Закарпатській області споруджена Теребле-Ріцька ГЕС, на річці Дністрі — Дністровська-1 та Дністровська-2. Дніпровська ГЕС

Номер слайду 23

Вітрові та сонячні електростанції Найбільш перспективні райони ВЕС — узбережжя морів і Карпати. Перші з них були побудовані в Україні на початку 1990-х рр. Сьогодні працюють Ботієвська(Запорізька область), Очаківська, Східницька (Трускавецька) ВЕССЕС « Солар Парк Підгородне» Дніпропетровська область

Номер слайду 24

Головне. Наявність конкурентних переваг у виробництві окремих видів товарів та послуг на світових ринках обумовлена чинниками, що вигідно відрізняють певну країну від інших. Україна характеризується низкою внутрішніх та зовнішніх чинників, які сприяють наявності конкурентних переваг країни у виробництві сільськогосподарської продукції. Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировинні металів здебільшого забезпечує ресурсний чинник. У виробництві сталі зростає значення технологічного, інноваційного та ринкового чинників. Зовнішні чинники сприяють експорту залізорудної сировини. Для держави є актуальною проблема забезпечення паливно-енергетичною сировиною. У виробництві електроенергії зростає частка АЕС, знижується частка ТЕС.

Номер слайду 25

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 Тема: Аналіз секторальної структури економіки України1. На офіційному сайті Державної служби статистики України. Знайдіть актуалізований довідник структури ВВП України. http://www.ukrstat.gov.ua/2. Укажіть складові економіки України, які роблять найбільший внесок у ВВП.3. Обчисліть їхню частку у 2014 та 2018 рр. Зробіть висновок.4. Використовуючи статистичні дані, порівняйте показники України та окремих країн різних типів.

Номер слайду 26

Перевірте себе тести

Номер слайду 27

Перевірте себе тести

Номер слайду 28

Перевірте себе тести

Номер слайду 29

БАЖАЮ УСПІХІВ!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Стожок Алла Павлівна
  Дякую, просто супер!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
4719
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку