18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація "Електроенергетика"

Про матеріал

Презентація до уроку географія 9 клас за темою "Електроенергетика". Презентація складена за новою програмою. Мета уроку : сформувати в учнів систему знань про електроенергетику, познайомити з галузями електроенергетики , з видами електростанцій, з чинниками їх розміщення. Удосконалювати вміння працювати з тематичними картами та контурними картами.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виробництво та постачання електроенергії. Типи електростанцій, основні чинники розміщення. Електроенергетика України.

Номер слайду 2

Електроенергетика — це галузь промисловості, яка забезпечує ви­робництво, транспортування й постачання електроенергії та тепла (у вигляді гарячої води або пари). Електроенергія в побуті є основним чинником забезпечення комфортабельного життя людей. Загалом рівень розвитку електроенергетики відображає рівень економічного розвитку суспільства і можливості науково-технічного прогресу.

Номер слайду 3

За використанням джерел енергії електростанції поділяються :теплові електростанції (ТЕС) — працюють на твердому, рідкому і газоподіб­ному паливі; паливний або споживчий чинники;

Номер слайду 4

гідравлічні (ГЕС) — використовують гідроресурси; чинник природних умов;

Номер слайду 5

- атомні (АЕС) — використовують як паливо уран або інші радіоактивні елементи; споживчий чинник;

Номер слайду 6

електростанції, які використовують нетрадиційні джерела енергії вітрові, сонячні, геотермальні, припливні та відпливні ; чинник природних умов.

Номер слайду 7

м

Номер слайду 8

Паливно-енергетичний баланс – співвідношення видобутку різних видів палива і виробленої енергії (прибуток) та їхнє використання в господарстві ( витрати).

Номер слайду 9

Електроенергетика є базовою галуззю економіки України. Порівняно з іншими галузями промисловості вона працює найбільш стабільно, хоч знизила випуск продукції за останні десять років на одну третину. Особливо різко скоротилося електроспоживання в промисловості, будівництві, тобто в галузях, що зазнали найбільшого спаду виробництва.

Номер слайду 10

Електроенергетичний потенціал України значний. Галузь в основному задовольняє потреби України. Провідне місце у виробництві електроенергії належить- тепловим електростанціям (50% загального виробництва електроенергії в Україні);- атомні (43%) ;- гідроелектростанції (3%)

Номер слайду 11

ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ( ТЕС)В Україні працює багато великих і середніх теплових електростанцій в усіх регіонах. Найбільшими з-поміж них є Запорізька, Криворізька-2, Зміївська (Харківська область), Бурштинська (Івано-Франківська область), Ладижинська (Вінницька область), Придніпровська (Дніпропетровська область), Старобешівська (Донецька область), Трипільська (Київська область).

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Здебільшого великі ТЕС виробляють крім електроенергії ще й тепло для опалення міст. Такі електростанції називають теплоелектроцентралями (ТЕЦ). Найпотужнішими серед них є Київська ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5, Одеська та ін.

Номер слайду 14

ТЕС є найбільшими забруднювачами довкілля. Наприклад, одна з найпотужніших в Україні Бурштинська станція викидає в атмосферне повітря близько 150 тис. тонн шкідливих речовин щороку. Це значно більше, ніж усі види атмосферного забруднення Києва і Київської області.

Номер слайду 15

АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ В Україні працює чотири потужних атомних електростанцій — у західній і центральній її частинах. Це Запорізька (м. Енергодар), Південноукраїнська (м. Південноукраїнське), Хмельницька (м. Нетішин) і Рівненська (м. Кузнецовськ) . Найпотужнішою серед них є Запорізька АЕС, на яку припадає близько 20% всього виробництва електроенергії України. АЕС працюють на вітчизняному (51%) і привізному з Російської Федерації діоксиді урану.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

На атомні станції припадає 43% загального виробництва електроенергії. Це високий, але не найвищий у світі показник. Наприклад, у Литві він становить 86%, у Франції — 76%. В Україні зосереджено 5% усіх атомних електростанцій світу. Це приблизно стільки, як у Великобританії, Канаді чи Швеції.

Номер слайду 18

ГІЛРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ посідають порівняно незначне місце в електроенергетиці України. Можливості спорудження нових потужних електростанцій у країні обмежені. Певний інтерес має освоєння гідроенергоресурсів Карпатських і Кримських гір, а також окремих невеликих річок. Основний обсяг виробництва гідроелектроенергії дає каскад дніпровських ГЕС: Київська, Канівська, Кременчуцька , Дніпродзержинська, Дніпрогес (Запоріжжя) і Каховська.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

В Україні почали працювати електростанції та установки на нетрадиційних джерелах енергії — сонячному випромінюванні, вітрі. Вивчається можливість використання енергії морських хвиль, тепла Землі та інших джерел. Уведено в експлуатацію кілька невеликих вітрових електростанцій (ВЕС). Вони працюють поблизу Євпаторії в західній частині Кримського півострова, в Карпатах. Невелика експериментальна геліоустановка (електрична станція, що працює від енергії сонячного проміння) функціонує в Сімферополі.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

1. Що таке електроенергетика?2. Які є типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів?3. Поясніть основні чинники розміщення електростанцій різного типу.4. Які недоліки ТЕС?5. Яка різниця між ТЕС і ТЕЦ?6. Де і чому збудовано найбільше ТЕС в Україні?

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

м

Номер слайду 26

м

Номер слайду 27

м

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА СВІТУ.- Що таке електроенергетика? -У чому полягає значення галузі для господар­ства країни та населення?Які типи електростанцій ви знаєте?Назвіть чинники, що впливають на їх розміщення.

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Висловіть власне судження щодо питання: «Які причини, на вашу думку, впливають на рівень розвитку електроенергетики певної країни?»

Номер слайду 33

Зростання виробництва та споживання електроенергії обумовлене автоматизацією та механізацією виробництва, підвищенням ступеня електрифікації всіх галузей господарства. Зростає споживання електроенергії населенням у побуті в зв’язку з поліпшенням умов та якості життя, поширенням використання електричних побутових приладів, комп’ютерів, засобів зв’язку. З глобальною електрифікацією пов’язане зростання виробництва електроенергії на душу населення (3300 к. Вт/год 2016 р. проти 381 к. Вт/год 1950 р).

Номер слайду 34

Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергіїІснує великий розрив у виробництві електроенергії між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. 65 % світового виробництва електроенергії припадає на першу десятку країн: Китай, США, Росія, Індія, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Бразилія, Республіка Корея. Ці ж країни є й найбільшими споживачами електроенергії. Найбільше електроенергії на душу населення виробляють у Норвегії, Ісландії, Канаді, Швеції, Новій Зеландії.

Номер слайду 35

Структура виробництва електроенергії в різних країна світу.  ТЕС 62 % ГЕС — 19 % АЕС — 18 %.

Номер слайду 36

До країн, де переважна більшість електроенергії виробляється на ТЕС, на­лежать США, Китай, Японія, Росія, Польща, Південна Африка, Австралія, Казахстан. У країнах із великими розробками вугілля потужні ТЕС, що працюють на вугіллі, розміщені біля його родовищ (США, Росія). У Японії ТЕС більше орі­єнтуються на вугілля, завезене до Тихоокеанського узбережжя. Зростає частка ТЕС, які працюють на природному газі та нафтопродуктах (Саудівська Аравія, Кувейт, Катар). Найпотужнішою ТЕС світу є китайська «Туокетуо» потужністю 6600 МВт (працює на вугіллі).

Номер слайду 37

АЕС розташовані в 33 країнах. У Франції АЕС виробляють 78 %, у Бельгії 66 %, Швеції 38 % електроенергії. Значною є частка АЕС у виробництві електроенергії у Словаччині, Угорщині, Україні, Південній Кореї, Швеції, Німеччині, Великій Британії, Росії, Канаді. Найпотужніша в світі АЕС «Касивадзаки-Карива» в Японії (8 212 МВт). Після аварії на Чорнобильській АЕС та АЕС «Фукусіма-1» в Японії уряди окремих країн оголосили про поступову відмову від ядерної енергетики, серед них Німеччина, Швейцарія, Японія.

Номер слайду 38

Частка електроенергії, виробленої на ГЕС, найбільша в Канаді, Швеції, Норвегії, Нової Зеландії, Бразилії, Таджикистані, ДРК. За потужністю і кількістю гідроелектростанцій на перших місцях Бразилія, США, Венесуела та Росія. Найпотужніша ГЕС світу в Китаї — «Сян-ся» (Три ущелини), 22,40 ГВт.

Номер слайду 39

Використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Найпотужнішими виробниками електроенергії з ВДЕ є сім країн: Китай, США, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія, Індія. Найбільше електроенергії виробляють ВЕС (3 % від загального обсягу). У 85 країнах світу. Лідери: Данія (40 %), Португалія (27 %), Іспанія (20 %), Ірландія (19 %), Німеччина (8 %). СЕС працюють у США, Іспанії, Ізраїлі, Чилі та ін. Найпотужніша СЕС «Топаз» побудована в США (Каліфорнія). Геотермальні електростанції (Гео. ГЕС) діють у США, Японії, Ісландії, Італії, Росії, Мексиці, Новій Зеландії, на Філіппінах. Найбільші припливні електростанції (ПЕС) — Сіхвінська (Республіка Корея) та «Ля Ранс» (Франція). Зростає кількість установок, що працюють на біопаливі.

Номер слайду 40

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Мірзоян Арміне
  Дякую! Інформативно, наочно.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Яльницкая мария
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Галаган Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Довженко валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
pptx
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
10574
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку