Презентація "Філософська думка в Україні"

Про матеріал
Презентація "Філософська думка в Україні" з філософії призначена для студентів коледжів та університетів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Філософська думка в УкраїніПідготувала студентка Луцького педагогічного коледжу 4-А курсу. Відділення 013 “Початкове навчання”Савенко Іванна

Номер слайду 2

Перший період. Припадає на час існування Київської русі. Виникнення філософської думки в Україні пов’язане з появою історичної спільності - український народ як високорозвинена спільнота. Філософія народу зумовлена духом віри, любові і надії, прагненням до свободи. Філософська думка Київської Русі відбувалася у процесі розв’язання суперечностей між міфом і християнством (988 р Період цей можна назвати “Людіна - Бог”, пізнання речей божих і людських, життя в істині, серце - центр зіткнення і взаємодії протиборючих сил, орган віри. Проблеми співвідношення тіла і душі. У 1238 р. період був перерваний татаро-монгольською навалою аж до 1480 р., а також розбратом самої Русі, князі вели нищівну політику проти свого народу. Філософія цього періоду пов’язана з Християнством, релігією.

Номер слайду 3

Другий період ХVI -XVIII ст. Виникнення братських шкіл, козацтво українське, виникнення Острозького культурного освітнього центру, а згодом і Києво-Могилянська академія 1632-1701рр.(заснована Петром Могилою). Цей період можна назвати "Людина - Всесвіт". Роль і місце людині в світі. Це одержало назву онтологія - вчення про буття. Такі відомі діячі: Гізель - теорія образів. Копинський - здобуття істини, Т. Прокопович - теорія споглядання і досвіду, Щербацький - світ і людина, проблеми руху, простору і часу. Взаємозв'язок волі і розуму. Сенс життя у сумлінній праці. Мохна відмітити, що в цей період - професійний розвиток онтології (професори КМА). Учень КМА - Сковорода - засновник української класичної філософії. Філософія його - це життя. Головне у людині - це емоційно-вольове єство її духу, серце, з якого виростає думка, стремління і почування. Звернення до Біблії. Вчення 2 натури і 3 світи. Шлях до щастя - сродна праця, як Бог призначив людині для виконання. З 1720 року почався процес жорсткої русифікації України.

Номер слайду 4

Третій період - XIX ст. - початок ХХ ст. Людина нація - національна ідея. Період формування нації. Ядро української духовності збереглося, хоча існувало у російській оболонці. Це зумовило специфічність (російськомовність української філософсько-світоглядної культури ХІХ - початку ХХ ст. Захоплення ідеями німецької класичної філософії - Кант, Фіхте, Шеллінг. 1845 р. - організується в Києві Кирило-Мефодіївське товариство - таємне. З нього вийшли Костомаров, - "Книга буття українського народу" - пророцтво українського народу, його майбутнє , стаття "Две русские народности" - порівнює українську і російську ментальність. П. Куліш - спрямованість на внутрішнє людини - серце. Шевченко - суто національний поет, заклик до свободи. Юркевич - філософія серця - як Драгоманов - виступав за зв'язок українців з росіянами.

Номер слайду 5

Зародження філософських ідей. Київська Русь — перша східнослов'янська держава, де в межах духовної культури здійснювалося становлення вітчизняної філо­софської думки. Але визначити «момент» виникнення філософії як такої, звісно, ніхто не може, оскільки її становлення — це тривале накопичення узагальнених знань про довколишній світ. Можна лише з певністю сказати, що для вітчизняної культури у становленні давньоруської філософської думки принципове значення мав процес християнізації Київської Русі (988). Перемога християнства в кінці X століття мала своїм наслідком проникнення античних та середньовічних філософських ідей на Русь через Візантійську імперію та сусідню Болгарію. Цей час і є початком розвитку філософської думки у стародавній Русі.

Номер слайду 6

Перший етап. Філософська думка Київської Русі відбувалась у процесі розв’язання суперечностей між міфологічним світоглядом і християнством. Київська Русь - 1 держава продемонструвала приклад законом переходу від міфології до релігії і від релігії до філософії.

Номер слайду 7

Другий етап. Другою важливою передумовою виникнення, поширення та розвитку філософських ідей у Київській Русі є писемність. Істори­ки вважають, що писемність на Русі виникає відразу після утворен­ня слов'янської азбуки Кирилом та Мефодієм, тобто з початку X століття, а набуває розвитку і поширення з середини X століття. Про це свідчать, наприклад, тексти договорів, укладених князями Олегом та Ігорем у 907, 911, 944 роках, їх складали грецькою мовою і відразу ж перекладали і писали руською.

Номер слайду 8

Важливим етапом у зародженні філософської думки на Русі є формування літературно-писемної мови, коли, у зв'язку з введенням християнства, почався масовий переклад книг.

Номер слайду 9

Поширення в Київській Русі набули і збірки висловів давньо­грецьких та римських філософів. Однією з таких збірок була збірка «Бджола», де містилися уривки з філософських творів Платона, Арістотеля, Сократа, Піфагора, Демокріта, Епікура, Анаксагора та інших. Завдяки таким творам, як «Повість про царевича Іосафа» та «Повість про Акіра премудрого», Давня Русь знайомилася з філо­софською думкою середньовічного Сходу.

Номер слайду 10

Мислителі, письменники, публіцисти були не тільки серед осіб ду­ховного звання, хоча саме вони переважають у середньовічний пері­од. Значним культурним діячем Київської Русі серед мирян, безсумнів­но, є князь Київський Володимир Мономах, автор «Повчання». Це один з небагатьох текстів, де поданий етичний кодекс поведінки мирян.

pptx
Додано
31 березня 2020
Переглядів
2749
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку