19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація "Формування ключових компетентностей та прийоми розвитку критичного мислення на уроках біології"

Про матеріал
Формування ключових компетентностей як засіб розвитку школярів шляхом впровадження технологій та методів критичного мислення на уроках біології
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Світ дуже швидко змінюється, тому треба: Вміти орієнтуватися у великому потоці інформації та знаходити необхідне; Вміти осмислити, впорядкувати та використати (застосувати) отриману інформацію. Наше завдання, як педагогів, полягає в тому, щоб дати дітям навички й вміння мислити критично для вирішення проблем і прийняття рішень.

Номер слайду 3

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ У зв'язку з упровадженням у навчально-виховний процес школи інноваційних технологій змінилися й освітні цілі, що в значній мірі тепер спрямовані на формування й розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві.

Номер слайду 4

«Розвиток пізнавальної активності шляхом впровадження інноваційних технологій» У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти: шляхи розвитку компетентностей учнів Один із шляхів реалізації цього завдання- урок-пошук Перший поштовх – грунтовне вивчення методичної літератури по інноваціям Вивчення досвіду учителів-новаторів України Джерела формування проблеми

Номер слайду 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери. Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних біологічних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати й пояснювати явища природи. Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка). Розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті), прагнення до самоосвіти. Формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до себе, до людей.

Номер слайду 6

УЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ СПІВПРАЦЯ, СПІВТВОРЧІСТЬ УРОКИ ТВОРЧОСТІ ПОЗАКЛАСНА РОБОТА Рефлексія та мотивація навчальної діяльності Фронтальні методи: “Мозковий штурм” “Мікрофон” “Так-ні” “Ланцюжок” “Навчаючи – вчуся” Урок – подорож Урок – вірш Урок – казка Урок – гра Урок – милування Урок - дослід Кооперативні методи : Робота в парах Робота в групах Груповий діалог Групові змагання Критичне мислення - вміле відповідальне мислення, що дає людині можливість формулювати надійні вірогідні судження, оскільки воно: Грунтується на критеріях. Є таким, що самокоригується. Апелює до контексту.

Номер слайду 7

Мета І фази (актуалізація) Мета ІІ фази (усвідомлення змісту) Мета ІІІ фази (рефлексія) Оживити наявні знання. Порівняти очікування учнів з тим, що вивчається. Узагальнити основні ідеї. Оцінити рівень знань. Виявити основні моменти. Обмінятися думками. Визначити мету навчання. Зробити узагальнення і висновки. Виявити особисте ставлення. Зосередити увагу на темі. Поєднати зміст матеріалу з особистим досвідом учнів. Перевірити ці ідеї на практиці. Представити контекст для розуміння нового матеріалу. Поставити проблемне питання. Оцінити процес навчання.

Номер слайду 8

СТВОРЕННЯ POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦІЙ РОБОТА З НАУКОВО- ПОПУЛЯРНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ ВПРАВИ НА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПОШУКОВА РОБОТА У МЕРЕЖІ INTERNET “МОЗКОВИЙ ШТУРМ” ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ У ВІРТУАЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЗАСТОСУВАННЯ інтерактивних форм і методів роботи НА УРОКАХ

Номер слайду 9

В.О.Сухомлинського: ,,Кожна дитина народжується із зернятком в руці, тільки треба знайти те поле, де це зерно може прорости” Вправа,,Очікування”. Надпишіть ваші очікування на моделях – дрібних кришталиків. Якщо вони здійсняться, ми отримаємо блиск кришталя.

Номер слайду 10

Метод «Кросенс» сприяє формуванню креативності, співпраці, критичного мислення учнів. Слово "кроссенс" означає "перетин смислів". Цей метод розроблений Сергієм Федіним - письменником, педагогом. Він являє собою стандартне поле з дев'яти квадратиків, в яких розміщені зображення. Дев'ять зображень розставлені таким чином, що кожна картинка має зв'язок з попередньою і наступною, а центральна - об'єднує за змістом відразу декілька. Читати кросенс потрібно за годинниковою стрілкою і закінчувати на центральному 5 квадраті. Таким чином виходить ланцюжок, загорнутий «равликом». Пояснювати кросен можна як з першої, так і з будь-якої картинки. Застосування кросенса на уроці доцільне: -         при вивченні нового матеріалу; -         при закріпленні та узагальненні вивченого матеріалу; -         як творче домашнє завдання. Алгоритм складання кросенса: 1) визначити тематику, загальну ідею; 2) пошук і підбір зображень, що ілюструють елементи; 3) виділити 9 елементів - зображень, що мають відношення до ідеї, теми; 4) знайти зв'язок між елементами, визначити послідовність; 5) сконцентрувати сенс в одному елементі (5 - й квадрат); 6) виділити відмінні риси, особливості кожного елемента.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

-це виділення смислових одиниць тексту та їх графічне оформлення у формі пучка включають ключові слова, ідеї, подані у логічній послідовності текстових суб’єктів, котрі створюють цілісну і наочну картину.

Номер слайду 13

класичний кластер ; кластер-образ (відображення інформації через ключовий образ-малюнок); предметний кластер ; паперовий кластер; мультимедійний кластер з візуальними, аудіо та відео ефектами (групування інформації в окремі слайди).

Номер слайду 14

Діаграма Венна — техніка графічного подання інформації, що виявляється при обговоренні двох ідей або текстів, між якими існують загальні та відмінні риси. Інформацію подано у вигляді двох або кількох кіл, які накладають одне на одне пропорційно до збігу відмінностей, виявлених у процесі обговорення.

Номер слайду 15

Спільні риси

Номер слайду 16

Постер  - художньо-наукове оформлення плаката з метою кращого засвоєння навчального матеріалу.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Голова — проблема чи питання, які вирішують, тема, яку аналізують. Верхні кісточки – на них фіксуються основні поняття теми, причини, що призвели до порушеної проблеми. Нижні кісточки – факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, або сутність понять, названих на схемі. Хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки, узагальнення

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Специфіка предметів природничого циклу усвідомлюється учнями завдяки розгляду матеріалу у тісному поєднанні з природою, розуміння людиною свого місця в органічному світі. Таким чином, оволодіння основами хімії та біології розвиває в учнів науковий світогляд, виховує шанобливе ставлення до природи,формує компетентного випускника, творчої особистості Висновок

Номер слайду 21

ppt
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
956
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку