Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація "Інноваційні технології змішаного навчання"

Про матеріал
Сьогодні у медіа часто вживають фразу “цифрове покоління”. Поширювати її почав американський письменник та дослідник у сфері освіти Марк Пренскі. Саме він вперше визначив “цифрове покоління”, як таке, що з’являється сьогодні і не тільки вміло використовує новітні технології, але й очікує на їх постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні учні хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість —це система змішаного навчання. Моєю метою було дослідити всі «за» та «проти» такого навчання.
Перегляд файлу

image

Стрімкий розвиток компютерної техніки, застосування її в усіх галузях, повсякденному житті, можливість сучасного компютера зберігати, представляти та обробляти будь-яку інформацію зумовило їх використання в освітній діяльності.

Широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, активізація та індивідуалізація навчання, використання креативних технологій навчання змінили роль і місце викладача в навчальному процесі.

Зміни, які відбулися в суспільстві наприкінці ХХ сторіччя, призвели до необхідності заміни авторитарної системи синхронного управління навчальною аудиторією асинхронним навчанням.

Розвиток компютерних мережних технологій став однією з перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (mlearning), які ефективно використовуються для різноманітних форм навчання.

В звязку з розвитком e-learning визначився новий напрям змішане навчання (ЗН) (blended learning). Відповідно до цього в усьому світі відбувається стрімкий розвиток індустрії зі створення програмних комплексівe-learningрізної спрямованості, в тому числі систем доставки

контенту,         організації        та        управління   навчанням                            

 LMS (Learning Management Systems), які обєднують у собі інструменти адміністрування, комунікацій, оцінки знань, розробки навчальних курсів.

image

Досвід Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища із здійснення дистанційного навчання (ДН) свідчить, що інтеграція традиційної системи освіти з e-learning, використання e-learning, здійснення змішаного навчання (blended learning) є найбільш ефективним. Blended learning це інтеграція навчання в групі, самостійне навчання, яке здійснюється як в аудиторіях, так і в режимі он-лайн.

Проблемою змішаного навчання, e-learning опікуються вчені: А. Андрєєв, В. Биков, Н. Корсунська, В. Солдаткін, О. Тіхомірова, Е. Тоффлер та інші, якими розроблені теоретичні положення здійснення ЗН.

Як свідчать дослідження щодо впровадження змішаного навчання, яке здійснюється у поєднанні традиційних технологій з дистанційним навчанням, то це дає гарні результати.  

Змішаний курс за обсягом навчального матеріалу значно більший у порівнянні з обсягом навчального матеріалу за традиційною формою навчання. Кожний учень має можливість навчатися за власною траекторією, у будь-який зручний час. Використання електронних навчальних курсів сприяє зменшенню прогалин у знаннях, можливість одержувати додаткову інформацію для підвищення свого фахового рівня, відпрацювання пропущених занять та ін

image

Змішане навчання становить модель успішного навчання, метою якого є одержання знань з використанням консультування за допомогою електронної пошти, дискусії у форумах, блогах, у процесі вивчення Вебкурсів, електронних книг та ін.

Співпраця консультантів з тими, хто навчається, дозволяє кожному успішно завершувати вивчення навчальних модулів, усього навчального курсу.

ЗН сприяє розвитку комунікативного спілкування, інформаційної культури, стимулює кожного до дії, одержання найкращого результату, просування до мети та активізації пізнавальної діяльності.

Такі інструменти ЗН, як діагностика, оцінка та зворотний звязок, приклади кращих розвязків тієї чи іншої проблеми дають можливість спрямувати роботу тих, хто навчається у потрібне русло, одержати відповідні напрацювання, змоделювати необхідні дії, ситуації.

Зростання обсягу інформації, конкуренції спонукає до змін форм традиційного навчання та їхнього розвитку, зростає роль і місце неформального навчання, відповідно до цього змінюються методики навчання. При цьому, як і в традиційній системі навчання використовуються: книги, методичні розробки, робочі напрацювання, конференції, документи, слайди презентацій. У розвитку електронного навчання використовуються: веб-технології, інтерактивні електронні курси, блоги, підкастінги, чати, форуми та ін.

Переваги ЗН:

-             масштабування; дає змогу значно збільшити аудиторію учасників навчального процесу за допомогою електронного навчання;

-             швидкість; одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, який було розроблено для одного слухача;

-             колективність; забезпечується за рахунок різноманітності типів контенту;

-             продуктивність; забезпечується можливістю навчання у будь-який час, з будь-якого місця.

Змішаний характер навчання включає комбінацію різноманітних форм і систем навчання.

image

1.       Аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає безпосередній контакт учнів (студентів) та викладачів (семінари, лекції, рольові ігри, інструктаж, окремі питання практики, конференції, наставництво та ін.).

2.       Інтерактивне навчання навчання в мережі (e-learning), яке здійснюється за допомогою інструментального середовища (електронний навчальний курс, віртуальні класи та лабораторії, конференцзв'язок, індивідуальне консультування за допомогою електронної пошти, дискусійні форуми, чати, блоги).

3.       Навчання з підтримкою різних засобів розробленних нових навчальних матеріалів (Web-сайти, Web-лекції, Web-книги, відеоматеріали та ін.)

Інформаційно-технологічна система ЗН надає користувачам для навчання електронні навчальні матеріали, а також отримує можливість задавати питання та спілкуватись з викладачем, здійснювати самостійне тестування. Широкі можливості інтерактивного ЗН відкриває використання технологій Web 2.0., Web 3.0.

Здобувши у системі e-learning теоретичні знання, створюється база та підгрунтя переходу до інтенсивного практичного навчання (курсу), яке може здійснюватись у вигляді лабораторних і практичних занять в аудиторії або віртуально. Крім тісного контакту з викладачем, всі учасники навчального процесу одержують однакову можливість обміну знаннями між собою.

imageСьогодні у медіа часто вживають фразу цифрове покоління. Поширювати її почав американський письменник та дослідник у сфері освіти Марк Пренскі. Саме він вперше визначив цифрове покоління, як таке, що зявляється сьогодні і не тільки вміло використовує новітні технології, але й очікує на їх постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні учні хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість запроваджувати систему змішаного навчання.

Моя роль як учительки у сучасному світі, системі змішаного навчання відрізняється від звичайної трьома речами. 

Перша – я можу працювати з учнями у маленьких групах та збільшувати вплив на них. 

Друга – поки мої учні не зі мною, вони продовжують навчатися через спеціальні застосунки . 

Третя – учні можуть проходити тестування онлайн та отримувати миттєвий зворотний зв'язок від мене”.

За змішаного навчання велика роль надається вчителю. Тут вони  фасилітатори навчального процесу. Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Основна мета вчителів не оцінити учнів на екзамені, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Так вчителі перестають бути просто спостерігачами і займають роль менторів. Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання від звичної для України системи ( у класі з зошитами та підручниками). Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на уроці з вчителем та однолітками виконують практичні вправи або працюють у групах над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з класом .

Основні компоненти змішаного навчання:

Живі події. Живе спілкування передбачає частину звичної роботи з вчителями та іншими учнями. Залежно від системи змішаного навчання у конкретному випадку  типи офлайн-активності будуть різними.  

Онлайн-контент     (самостійне       навчання).   Учень       самостійно опрацьовує матеріали у зручному для нього темпі та місці.  

Співпраця. Це робота з однолітками і робота з вчителями. Завдяки роботі з однолітками учні можуть знаходити нові рішення та ділитися отриманим досвідом та знаннями. Через особисту роботу з вчителем учень може отримувати відповіді на індивідуальні запитання та уточнювати незрозумілі моменти. 

Важливо, що подібна співпраця може відбуватися як у класі під час виконання групових завдань, так і через електронну пошту чи соціальні мережі.

Оцінка. Оцінка важлива як для учнів, так і для вчителів. Учні можуть стежити за своїм прогресом, а вчителі натомість оцінювати їхні знання та корегувати процес навчання через індивідуальне інструктування

Додаткові матеріали. Додаткові матеріали можуть охоплювати роздруковані матеріали, схеми, корисні ресурси тощо.


image


image

Залежно від засобів звязку, можна організовувати різне дистанційне навчання.

•Найперше дистанційне навчання відбулося ще 1840 року –  листування вчителя і учениці. Це перші листи, коли вчитель надсилав завдання, потім отримував відповіді, перевіряв роботу і оцінював, надавав зворотний звязок.

•Радіоуроки були популярними на початку ХХ століття.

•Телевізійні уроки від відомих педагогів-новаторів в кінці 90-х років. Зараз ми бачимо уроки Всеукраїнської школи онлайн.

•Сучасні технології, інтернет призвели до появи нових способів дистанційного навчання

На цей час Viber дистанційний герой української освітньої системи. Виявилося, що це один із найпоширеніших засобів звязку, який можна використовувати і для дистанційного навчання. Це не означає, що не потрібно рухатися далі, але коли ми у стані не потонути, то будь-який засіб звязку, який може зєднати учня і вчителя, є ефективним.

РІЗНІ УМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Є різні соціальні умови, в яких живуть учні:

Є учні, які живуть у складних життєвих обставинах. Якщо для них організований будь-який звязок зі школою та вчителем, то це вже дуже позитивно.

Є різні технологічні моменти, які повязані, знову ж таки, з тим, в яких умовах живуть діти у багатьох просто немає інтернету. Є різні дидактичні обставини. Ми перебуваємо у стані, що дидактика, методики мають зреагувати і зявляться якісь методичні кейси проведення відеоуроків, відеоконференцій.

 

Вчителі теж опинилися в різних умовах Але у вчителів знайшлась сила і віра в себе, вони почали робити те, що мали робити, встановлювати будь-який звязок зі своїми учнями, а далі вчитися, вибудовувати дистанційне навчання.

 

Дистанційне навчання виявило:

Є група учнів, яким складно навчатися в таких умовах, що їм потрібна підтримка.

Потрібно посилити мотиваційні моменти.

Уміння критично мислити, працювати з будь-якою інформацією, навички саморегуляції виявилися не просто не сформованими, деякі діти про це навіть не здогадувались.

Дистанційне навчання може бути синхронним і асинхронним.

Синхронне:

•Це прямий ефір, дитина контактує через засоби звязку безпосередньо з учителем. Це може бути відео-, аудіозвязок, спілкування в чаті.

•Дозволяє підтримати дітей. Навіть коли вчителька надсилає смайлик, добрі слова, то це для дітей вияв людськості. Це спричиняє розуміння дитиною, що вона долучена до спільного процесу.

Асинхронне:

•Потребує самостійного планування або планування за допомогою вчителя,  

•Може відбуватися через електронне листування, телевізійні уроки, вчителі створюють блоги, сайти тощо.

•Асинхронне дистанційне навчання так само потрібне, як і синхронне, тому що є діти, яким потрібно більше часу на опрацювання тієї чи іншої теми. Також є діти з різними освітніми потребами, тож так забезпечується диференціація.

•Перевага асинхронного дистанційного навчанням ще в тому, що його можна планувати, виходячи з наявних умов.  

Найкращий результат має гібридне навчання коли ми зустрічаємось із дітьми в синхроні (наприклад на відеоконференції) і водночас застосовуємо асинхронне навчання.

Чому так? Надається підтримка учням у синхронні. Водночас, деякі речі найкраще робити в асинхронні. Також це можливість учням самостійно планувати своє навчання, виходячи з тих чи інших умов.

РОЗКЛАД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Є два підходи: колегіальний і автономія вчителя.

Багато вчителів обирають різні платформи для проведення відеоконференцій, надання завдань. Тому виник дисбаланс між автономією вчителя і потребами учнів, які мають опанувати багато видів звязку. Колегіальне рішення школи в цьому питанні дуже важливе.

Рекомендації:

•Ключове питання для комунікації принцип простого входу. Це, наприклад, коли всі знають, що вранці в понеділок є розсилка з розкладом. Або що потрібно зайти у цей час на певний сайт і побачити свій розклад.

•Важливо, щоб в учнів були контрольні списки. Це може бути список справ чи вправ. Це так само список результатів, чого від тебе очікує вчитель. •Важливо організувати простір для спілкування. Це важливо для спілкування і для підтримання віртуального класу як класу.

•Час для звички. Не треба очікувати, що всі одразу перелаштуються, вибудують свій графік і будуть досконалими.  

•Ми забули про безпеку в інтернеті, конфіденційність. Коли ми даємо завдання мусимо думати, як це може вплинути на конфіденційність і безпеку навіть сімей.

Якщо потрібна консультація, то вона відбувається в межах робочого часу директора, заступників і вчителя. Це один із викликів – обмеження часу роботи вчителів, вони не можуть консультувати о 21.00.

ПРИКЛАД РОЗКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ(пять сесій по 30 хвилин):

imageСесія 1.- 08:30 09:00

Сесія 2.- 09:00 9:30

Сесія 3.- 09:30 10:00

Сесія 4.- 10:30 11:00

Сесія 5.- 11:00 11:30

Далі йде час на те, щоб діти зайнялись своїми справами. Потім за вибором учителя в них є невеличкі завдання не більше 15-ти хвилин.

Рекомендації:

•Коли створюється розклад (у цьому випадку розклад синхронного навчання), саме в ці пів години через будь-який звязок (не обовязково відеоконференцію) педагог перебуває з учнями, може їх консультувати. •Обовязково є час для асинхронного навчання. Наприклад, після сесії синхронного навчання дитина за вказівками вчителів і за допомогою батьків організовує навчання сама. Вчителі допомагають спланувати роботу дітей, надають індивідуальні консультації, якщо це оговорено. •Головне гнучкість. Якщо навіть 80% учнів на уроках добре, 20% можуть мати індивідуальні плани. Присутність учнів на уроці це не присутність учнів, як в очній школі. Ми можемо відмічати, хто є на уроці, але гнучко ставитися до різних обставин, через які діти не можуть вийти на синхронний звязок.

image

ПРИКЛАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ 30 ХВИЛИН

•Учитель пропонує скрінкаст на 5 хвилин (трансляція того, що відбувається на екрані вашого пристрою) + 25 хвилин відповідає на запитання в режимі чату або відеоконференції.

•15 хвилин відеоконференція із завданням + 15 хвилин самостійної роботи;

•10 хвилин самостійного читання уривку тексту (наприклад, параграфу), а потім 20 хвилин запитань в організованому середовищі. •30 хвилин аналіз теми, робіт учнів у відеоконференції.

•8 хвилин тематичне відео на YouTube + 22 хвилини виконання завдання із зворотним звязком.

•Дві 10-хвилинні вправи + 10 хвилин узагальнення.

ПОРАДИ

•Робіть усе можливе з того, що ви можете зробити. Робіть зараз і думайте про перспективу.

•Співпрацюйте. Класи різні, але процедури і принципи, які ви впроваджуєте у школі, мають бути однаковими. Це важливо для того, щоб ви могли конструктивно спілкуватися з батьками і учні не відчували дискомфорт.

image•Спрощуйте: менше = більше. Насправді найважливішим є зворотний звязок конструктивний, раціональний, формувальний, який сприятиме розумінню навчального матеріалу учнями. Не кожен урок це супервідео, думайте про кінцевий результат.

•Обирайте те, що працює. Якщо щось не працює з вашим класом чи учнем, то наскільки б модним воно не було спробуйте щось інше.

Будьте реалістами.

•Зясуйте, що важливо для учителів, учнів і батьків.

•Налагоджуйте взаєморозуміння.

•Будьте добрими до себе та інших.

Акцент у більшості світових практик робиться на формувальному оцінюванні і зворотному звязку. Головне це допомога учням вчитися.

Зворотний звязок:

•Має бути конкретним, прозорим і чітким. Він має спричинити зміни в поведінці, але не через страх, а тому, що учень зрозумів помилку і хоче її виправити.

image

•Має бути зручним. Зручним для дітей, батьків і вчителів. Оберіть найкращий канал звязку, який влаштує всіх.

•Має бути своєчасним. Якщо учень чекає на зворотний звязок від учителя тиждень це може спричинити непорозуміння, не дуже чітку систему навчання.  

•Постійність. Зворотний звязок не може бути час від часу, він має бути постійним і послідовним.  

•Контрольні списки або що потрібно зробити для покращення. Ці списки можуть бути груповими, якщо вся група зробила помилку.

•Корисні посилання, рекомендації що потрібно подивитися, на що звернути увагу. Усі рекомендації мають бути чіткими..

Інструменти для оцінювання:

Онлайн-тести з автоматичним зворотним звязком. Неможливо перевірити сотні дитячих робіт через фото. Тести перевіряють рівень запамятовування інформації, відтворення або роботу з іншими гаджетами. Сервіси: Google Forms,  Pear Deck.

image

Навчання через відео. Якщо ви посилаєте відео, то бажано, щоб до нього була якась перевірка Сервіси: EdPuzzle,  YouTube.

•Можна використовувати записані пояснення/відгуки на діаграмах, розвязках чи процесах (обговореннях), якщо ви користуєтесь цими додатками. Просто писати на тому, що надсилають діти. Сервіси: Flipgrid,  Seesaw.

Обговорення тем/Дошки. Обговорювати можна навіть у Viber. Сервіси:  Viber.

Опитування/Зворотний звязок. Сервіси:  Survey Monkey.

image

Сьогодні я працюю з учнями 5-11 класів e функціональному Google

Classroom, Відео на YouTubeZoom, На урок.  У колег (спільноти у ФБ) бачу блоги, цікаві ресурси захоплююсь, та ще не  використовую всього не використаєш, але з часом потрібно скористуватись досвідом колег, адже це не тільки цікаво, але й зручно для роботи.  За час початку занятть, та за канікулярний час всі вчителі нашого ліцею мали можливість вдосконалити свої здібності з роботи по змішаному навчанню. В ліцеї створено едину систему спілкування з учнями онлайн в G Suite for Education. Всі вчителі мали змогу опанувати інші форми навчання.  

image

Для мене, як вчителя, час карантину це  насичена робота. Окрім дистанційного навчання, це ще й період саморозвитку, оволодіння новими досконалими техніками в освіти, інноваційними підходами.  Проходжу цілу низку вебінарів від мережевих платформ,  ресурсів та студій онлайн-освіти "На Урок", "EdEra", "Prometheus" та інших, у руслі підвищення кваліфікації. Також це нагода впорядковувати методичні матеріали, документацію та розробляти нові варіанти й способи вибудовування навчальної діяльності в дистанційній формі, та змішаному навчанні 

Вчителі точно не нудьгують в цей час, на освіту покладена велика відповідальність за майбутнє нашої держави.

  

image

Всім гарного здоров′я  
pdf
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
11 грудня 2020
Переглядів
1721
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку