Презентація «Інтегровані уроки як засіб підвищення якості знань учнів»

Про матеріал
Я активно залучаю в навчальний процес різноманітні нові методики. Це дозволяє цікаво й актуально реалізувати збалансовану навчальну програму. В методичній роботі «Інтегровані уроки як засіб підвищення якості знань учнів» показані різні види інтегрованих уроків та завдання, які вони вирішують.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтегровані уроки як засіб підвищення якостізнань учнів

Номер слайду 2

«Усіма можливими засобами потрібно пробуджувати в дітей палке прагнення до знань» Я.-А. Коменський

Номер слайду 3

«Ти можеш!» - повинен нагадувати вчитель учневі. «Він може!» - повинен нагадувати колектив. «Я можу!» - повинен повірити в себе учень. Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня .

Номер слайду 4

Поняття «інтеграція» від лат. іnteger – повний, цілий) – може мати два значення: А) створення у школярів цілісного уявлення про навколишній світ (тут інтеграція розглядається як мета навчання); Б) знаходження спільної платформи для зближення знань (тут інтеграція - засіб навчання). Поняття « Інтеграція»Інтеграція – об’єднання, глибоке взаємопроникнення, злиття, в одному навчальному матеріалі узагальнених знань з різних навчальних предметів, що дасть можливість досягнути цілісності знань. Це не просто поєднання частин, а об'єднання їх у єдине ціле на основі спільного підходу. 

Номер слайду 5

Інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше предметівІнтегрований урок – це один з найефективніших шляхів розвитку свідомої, мислячої особистості.

Номер слайду 6

Що таке інтегрований урок? У першу чергу це інтенсифікація пізнавального інтересу і процесу вироблення загальнонавчальних умінь і навичок на основі вирішення одного і того ж питання інтегрованого курсу. Урок вчителі можуть проводити разом або окремо, але результат досягається тільки їх спільними, об'єднаними зусиллями.

Номер слайду 7

Інтегрований урок дозволяє вирішувати цілий ряд завдань, які важко реалізувати в рамках традиційних підходів. Ось деякі з таких завдань: підвищення мотивації навчальної діяльності за рахунок нестандартної форми; розгляд понять, які використовуються на різних предметних уроках; організація цілеспрямованої роботи з розумовими операціями: порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз, синтез і т.д.; показ міжпредметних зв'язків та їх застосування при вирішенні різноманітних завдань. Які завдання вирішує такий урок

Номер слайду 8

Інтегрові уроки сприяють: Оновленню змісту навчання. Урізноманітнення форм і методів навчання. Підвищенню якості знань. Удосконаленняжиттєвихкомпетенційучнів  Комплексного підходу донавчального процесу. Підвищення інтересу допредмету

Номер слайду 9

Необхідно розрізняти

Номер слайду 10

Бінарний урок по своїй природі є однією з форм проекту, а саме, звичайно це міжпредметний, внутрішній короткостроковий чи середньої тривалості проект. Бінарні уроки дозволяють інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, дають можливість застосувати отримані знання на практиці. Бінарні уроки це Бінарний урок (від лат. binarius - подвійний) – різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

служать засобом підвищення мотивації навчання, тому що створюють умови для практичного застосування знань; розвивають навички самоосвіти, тому що велику частину підготовки до уроку учні здійснюють самостійно і в позаурочний час; розвивають аналітичні здібності і винахідливість;володіють величезним виховним потенціалом; на бінарних уроках відбувається перенос уміння в нові області, що не вивчалися раніше, що допомагає учнем приймати рішення творчих виробничих ситуацій. Бінарні уроки :

Номер слайду 13

1. Застосування сучасних педагогічних технологій як форми організації навчання. 2. Поєднання теорії і практики або двох предметів, як вид навчального заняття (нетрадиційні вид уроку). Завдання бінарних уроків1. Створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок та вмінь, дати учням можливість побачити результати своєї праці і отримати від неї радість і задоволення. 2. Зацікавити дітей вивченням предметів, зробити уроки цікавими, захоплюючими. 3. Удосконалення комунікативно-пізнавальних вмінь, спрямованих на систематизацію і поглиблення знань, і обмін цими знаннями в умовах співробітництва; подальший розвиток і вдосконалення естетичного смаку учнів. Мета бінарного уроку

Номер слайду 14

Номер слайду 15

не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто інтегрувати, сформульовано однаково ; часто уроки, які можна інтегрувати відповідно до вимог програми, мають проходити з великим проміжком часу, а це ж вимагає вносити корективи до навчального плану. Бінарні уроків потребують серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів :

Номер слайду 16

«Істиним орієнтиром шкільних предметів має бути не наука, не література, не історія і не географія, а соціальна діяльність самої дитини» Джон Дьюї

Номер слайду 17

Бінарний урок математика та трудове навчання«Прикраса для ялинки». Учні 5-х класів виконали роботи у техніці ізонитка. Діти повторили види кутів і трикутників, поділ кола на рівні частини за допомогою транспортира та відрізка, ознайомилися з новою техніку – ізонитка.

Номер слайду 18

Бінарний урокматематика та трудове навчання«Застосовували математичні формули для вирішення життєвих задач»

Номер слайду 19

«Створимо орнамент», на якому учні 7-х класів у програмі Еxcel створювали традиційні українські орнаменти. Дівчата намагались придумати візерунок для сорочки та рушника, а хлопці – схеми для різьблення по дереву. Бінарний урокінформатика та трудове навчання

Номер слайду 20

Бінарний урокмистецтво та технології

Номер слайду 21

«Істиним орієнтиром шкільних предметів має бути не наука, не література, не історія і не географія, а соціальна діяльність самої дитини» Джон Дьюї

pptx
Додано
29 березня 2019
Переглядів
281
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку