Презентація "Оцінювання проекту учня"

Про матеріал
В роботі " Оцінювання проекту учня " розкриті основні критерії оцінювання учнівських проектів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Оцінювання проекту учня. Підготувала: вчитель трудового навчання СЗШ №77 м. Львова. Махінько О. К.

Номер слайду 2

Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. Затверджені наказом МОН україни №371 від 5.05.2008 року рівень застосування знань та умінь в практичній роботі; уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

Номер слайду 3

Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. Затверджені наказом МОН україни №371 від 5.05.2008 року дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості. Оцінювання проектів містять еталонні вимоги до знань, що передбачають міцність і глибину їх засвоєння, самостійність учнів, уміння застосовувати здобуті знання на практиці.

Номер слайду 4

Основні етапи проекту: Технологічний етап. Учень виконує технологічні операції (виготовляє виріб), корегує свою діяльність, здійснює самоконтроль і самооцінку своєї діяльності. Оцінка якості. Дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці. Заключний етап. Коригування (за необхідності) виконаного виробу відповідно до запланованого. Корегування технології виготовлення виробу (за необхідності); остаточний контроль. Аналіз майбутньої діяльності. Вибір оптимального варіанту конструкції. Підбір матеріалу. Планування технологічного процесу. Розробка конструкторсько-технологічної документації. Організація робочого місця. Організаційно-підготовчий етап.

Номер слайду 5

Обсяг і повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту. Оригінальність матеріального втілення проекту. Якість технологічної документації. Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність. Уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи. Дотримання правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог. Дотримання норм часу на виготовлення проекту. Критерії оцінювання проекту:

Номер слайду 6

Загальна оцінка є середньоарифметичною :1. за поточну роботу;2. за виріб;3. за технологічної документації.

Номер слайду 7

При оцінюванні поточної роботи враховуються правильність виконання прийомів і способів роботи, раціональність виконання праці та організації робочого місця, економне використання матеріалів, електроенергії, дотримання правил техніки безпеки, добросовісність виконання роботи, упровадження самоконтролю. При оцінюванні виробу враховуються практична спрямованість проекту, якість, оригінальність і закінченість виробу, його естетичне оформлення, виконання завдання з ефектами новизни, економічна ефективність проекту, можливість його більш широкого використання, рівень творчості та ступінь самодіяльності учнів. При оцінюванні технологічної документації слід звернути увагу на чіткість, акуратність, правильність та якість виконання графічних завдань - схем, креслень.

pptx
Додано
30 березня 2019
Переглядів
404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку